Aktualizacje

Aktualizacje

Charakter programu, a także zmieniające się przepisy oraz procedury wymagają sprawnego wprowadzania odpowiednich zmian w funkcjach programu, tak, aby zawsze spełniał wszystkie wymagania przepisów prawa.

Producent nieustannie dokłada starań, aby program spełniał wszystkie oczekiwania jak największego kręgu użytkowników. Oczekiwania, które tak naprawdę ujawniają się podczas jego użytkowania.

Oba te powody powodują konieczność uaktualniania programu, jego zawartości merytorycznej, funkcji oraz sposobu obsługi. Tę potrzebę dobrze obrazuje fakt, że pierwotna wersja innego z programów liczyła około 300.000 linii kodu, a dziś liczy już 2,1 miliona, a większość zmian została wprowadzona na życzenie użytkowników, dla jak najlepszego spełniania ich, czasem nawet wyjątkowych, oczekiwań.

Aktualizacje programu – zmiany i ulepszenia wynikające ze zmiany przepisów prawnych oraz oczekiwań użytkowników wprowadzane są co miesiąc. Można zamówić od 1 do 12 aktualizacji rocznie. Dla programu Vademecum BHP proponujemy aktualizację 2 razy w roku, dla programu Vademecum Szefa proponujemy aktualizację co 2 miesiące.

Zamawiając i płacąc za aktualizacje użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej hot line.