Czynniki Szkodliwe

Vademecum BHP

Rejestr Czynników Szkodliwych

Komputerowy rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy oraz rejestracja wyników badań i pomiarów. Przypominanie o terminie następnych pomiarów. Zawiera bazę znanych czynników i normatywy.  Współpraca z ORZ. Wydruki rejestru oraz kart badań i pomiarów.

rejestr czynników szkodliwych

Wygląd modułu

Rejestr czynników szkodliwych

Dowiedz się więcej na temat pełnej wersji programu Vademecum BHP

Również do obsługi wielu firm!