Dozór techniczny maszyn i urządzeń

Vademecum BHP

Dozór techniczny maszyn i urządzeń

Dozór techniczny maszyn i urządzeń

  • zarządzanie spisem maszyn i urządzeń
  • dozór techniczny
  • numery ewidencyjne
  • numery fabryczne
  • lokalizacje
  • rok produkcji
  • zalecenia
  • terminy badań wraz z przypomnieniami

Wygląd modułu