Kontrola Inspekcji Pracy

Vademecum BHP

Kontrola Inspekcji Pracy

Dokumenty, którymi posługują się inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy podczas przeprowadzania kontroli w firmach. Pozwala to na przygotowanie firmy do kontroli poprzez wykonanie audytów takich jak będą prowadzone podczas kontroli.

Kontrola Inspekcji Pracy

Wygląd modułu

Karty kontrolne PIP

Dowiedz się więcej na temat pełnej wersji programu Vademecum BHP

Również do obsługi wielu firm!