Ocena obciążenia statycznego metodą OWAS

Vademecum BHP

Ocena obciążenia statycznego metodą OWAS

Moduł „Ocena obciążenia statycznego metodą OWAS” pozwala wyznaczyć obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego i jest dobrym uzupełnieniem dla Kalkulatora Wydatku Energetycznego, który wyznacza głównie obciążenie dynamiczne. Celem tej metody jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z nieprawidłowymi pozycjami ciała przy wykonywaniu pracy, uwzględniając czas utrzymywania danej pozycji ciała oraz wartości sił zewnętrznych. OWAS może być wykorzystywana do identyfikacji nieprawidłowych pozycji ciała oraz do zaproponowania środków zaradczych mających na celu zmniejszenie ryzyka urazów i schorzeń związanych z pracą. Jest to przydatne narzędzie w zakresie projektowania stanowisk pracy oraz organizacji zadań zawodowych w sposób, który minimalizuje obciążenia dla pracowników.

Wygląd modułu

Dowiedz się więcej na temat pełnej wersji programu Vademecum BHP

Również do obsługi wielu firm!