Ocena ryzyka zawodowego

Vademecum BHP

Ocena Ryzyka Zawodowego

Vademecum BHP – Ocena ryzyka zawodowego może zostać wykonana wieloma metodami:

1. 3 wg PN-18002
2. 5 pkt wg PN-18002
3. Risk score
4. PHA,

W 2020 roku nastąpiła gruntowna przebudowa modułu w celu dalszego ułatwienia obsługi i spełnienia niemal  wszystkich oczekiwań użytkowników. Wersja demo na razie prezentuje wersję pierwotną modułu.

Ocena Ryzyka Zawodowego
spawacz

Moduł ten pozwala na automatyczne sporządzanie oceny ryzyka dla każdego stanowiska pracy. Zawiera listy źródeł zagrożeń i zagrożeń oraz listy skutków zagrożeń, dzięki czemu ocena ryzyka polega na wyborze zagrożeń i ich skutków z gotowych list. Oczywiście użytkownik zawsze może dodać własne zagrożenia i skutki, ale taka potrzeba zdarza się rzadko, gdyż listy zagrożeń i skutków zawierają niemal wszystkie możliwe przypadki. Dla ułatwienia obsługi zagrożenia są umieszczone w grupach, a możliwe skutki predefiniowane do każdego z zagrożeń. Znaczące usprawnienie pracy uzyskano też dzięki podstawianiu kompletnych ocen z już opracowanych dla podobnych stanowisk.

Moduł  przy ocenie ryzyka uwzględnia czynniki chemiczne i biologiczne, które mogą być wybierane z gotowych list znanych czynników.

Ostatnim etapem jest opracowanie zaleceń wynikających z oceny ryzyka podzielonych na 3 rodzaje: dla organizacji stanowisk pracy, dla odzieży i ochron indywidualnych oraz dla szkoleń i sposobu wykonywania pracy. Moduł zawiera kilkadziesiąt gotowych ocen ryzyka, lista ich wzrasta podczas aktualizacji. Użytkownicy mogą korzystać z gotowych szablonów wydruków ocen ryzyka lub stosować własne, opracowane w programie.

robotnik

Film przedstawiający działanie modułu

Wygląd modułu

Ocena ryzyka zawodowego

Dowiedz się więcej na temat pełnej wersji programu Vademecum BHP

Również do obsługi wielu firm!