Ocena ryzyka zawodowego

Vademecum BHP

Ocena Ryzyka Zawodowego

Vademecum BHP – Ocena ryzyka zawodowego może zostać wykonana wieloma metodami:

  • 3-punktowa zgodnie z PN-18002
  • 5-punktowa zgodnie z PN-18002
  • Risk Score
  • PHA

W 2020 roku nastąpiła gruntowna przebudowa modułu w celu dalszego ułatwienia obsługi i spełnienia niemal  wszystkich oczekiwań użytkowników. 

Ocena Ryzyka Zawodowego
spawacz

Moduł ten pozwala na automatyczne sporządzanie oceny ryzyka dla każdego stanowiska pracy. Zawiera listy zagrożeń oraz ich źródeł i skutków, dzięki czemu ocena ryzyka polega na wyborze z gotowych list. Oczywiście użytkownik zawsze może dodać własne zagrożenia i skutki, ale taka potrzeba zdarza się rzadko, gdyż listy zagrożeń i skutków zawierają niemal wszystkie możliwe przypadki. Dla ułatwienia obsługi zagrożenia są umieszczone w grupach, a możliwe skutki predefiniowane do każdego z zagrożeń. Znaczące usprawnienie pracy uzyskano też dzięki podstawianiu kompletnych ocen z już opracowanych dla podobnych stanowisk.

Moduł  przy ocenie ryzyka uwzględnia czynniki chemiczne, pyły, biologiczne, fizyczne oraz psychofizyczne, które mogą być wybierane z gotowych list znanych czynników.

Ostatnim etapem jest opracowanie zaleceń wynikających z oceny ryzyka podzielonych na 3 rodzaje: dla organizacji stanowisk pracy, dla odzieży i ochron indywidualnych oraz dla szkoleń i sposobu wykonywania pracy. Moduł zawiera kilkadziesiąt gotowych ocen ryzyka, lista ich wzrasta podczas aktualizacji. Użytkownicy mogą korzystać z gotowych szablonów wydruków ocen ryzyka lub stosować własne, opracowane w programie.

robotnik

Film przedstawiający działanie modułu

Wygląd modułu

Ocena ryzyka zawodowego

Dowiedz się więcej na temat pełnej wersji programu Vademecum BHP

Również do obsługi wielu firm!