Portfolio

26 / styczeń

Ocena ryzyka zawodowego

Vademecum bhp umożliwia wykonywanie ocen ryzyka zawodowego wieloma metodami:

1. 3 wg PN-18002

2. 5 pkt wg PN-18002

3. risk score

4. PHA,

W 2013 roku nastąpiła gruntowna przebudowa modułu w celu dalszego ułatwienia obsługi i spełnienia niemal  wszystkich oczekiwań użytkowników. Wersja demo na razie prezentuje wersję pierwotną modułu

Moduł ten pozwala na automatyczne sporządzanie oceny ryzyka dla każdego stanowiska pracy. Zawiera listy źródeł zagrożeń i zagrożeń oraz listy skutków zagrożeń, dzięki czemu ocena ryzyka polega na wyborze zagrożeń i ich skutków z gotowych list. Oczywiście użytkownik zawsze może dodać własne zagrożenia i skutki, ale taka potrzeba zdarza się rzadko, gdyż listy zagrożeń i skutków zawierają niemal wszystkie możliwe przypadki. Dla ułatwienia obsługi zagrożenia są umieszczone w grupach, a możliwe skutki predefiniowane do każdego z zagrożeń. Znaczące usprawnienie pracy uzyskano też dzięki podstawianiu kompletnych ocen z już opracowanych dla podobnych stanowisk.

Moduł  przy ocenie ryzyka uwzględnia czynniki chemiczne i biologiczne, które mogą być wybierane z gotowych list znanych czynników.

Ostatnim etapem jest opracowanie zaleceń wynikających z oceny ryzyka podzielonych na 3 rodzaje: dla organizacji stanowisk pracy, dla odzieży i ochron indywidualnych oraz dla szkoleń i sposobu wykonywania pracy. Moduł zawiera kilkadziesiąt gotowych ocen ryzyka, lista ich wzrasta podczas aktualizacji. Użytkownicy mogą korzystać z gotowych szablonów wydruków ocen ryzyka lub stosować własne, opracowane w programie

Categories