Przepisy Prawne

Vademecum BHP

Przepisy Prawne

Czy jesteście Państwo informowani o wszystkich zmianach przepisów BHP?

Czy jesteście pewni, że przepisy, których używacie są aktualne?

Dzięki “Vademecum BHP” na te pytania można zawsze odpowiedzieć: TAK.

Program zawiera wszystkie, zawsze aktualne przepisy branżowe BHP (prawie 200), a ponadto blisko 300 potrzebnych przepisów z innych dziedzin.

Wiele przepisów jest opracowanych przez specjalistów tak, aby można było zrozumieć je szybko i łatwo, a każdą informację wyszukać natychmiast i to na wiele sposobów.

przepisy prawne bhp
przepisy prawne

Ponadto program zawiera:

  • Orzecznictwo sądowe z dziedziny BHP
  • Wyciągi z Polskich Norm dotyczących BHP

Przepisy branżowe:

Kodeks pracy, Ustawa o BHP, Służba BHP, BHP maszyn i urządzeń, bezpieczeństwo w szkołach,  Bhp w budownictwie, Bhp w medycynie, BHP przy środkach chemicznych, BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych, BHP w transporcie, BHP przy urządzeniach ciśnieniowych, Szkolenia BHP, Ochrona zdrowia, Wypadki przy pracy, Wypadki uczniów, Choroby zawodowe, Dopuszczalny hałas, Natężenie oświetlenia, Środowisko termiczne, Dopuszczalne drgania, Sygnały dźwiękowe, Instalacje odgromowe, Izolacje elektryczne, Przepisy p-poż, Inspekcja pracy, Certyfikacja wyrobów, Dozór techniczny, Kodeks drogowy, Kodeks wykroczeń, Kodeks karny i wiele innych.

Wygląd modułu

Akty prawne

Dowiedz się więcej na temat pełnej wersji programu Vademecum BHP

Również do obsługi wielu firm!