Szkolenia BHP

Vademecum BHP

Szkolenia BHP

Pozwala na automatyczne zarządzanie szkoleniami pracowników. Programy szkoleń dla: instruktażu ogólnego, instruktażu stanowiskowego, oraz szkoleń okresowych dla różnych kategorii pracowników i grup stanowisk. Zakładowy  harmonogram szkoleń i automatyczny nadzór nad  realizacją. Dokumentacja szkoleń: rejestr szkoleń, kursantów, wykładowców, dziennik zajęć,  protokół z egzaminu.

szkolenia bhp
szkolenie pracowników

Automatycznie wystawiane świadectwa zgodne z wymaganiami przepisów. Automatyczne wpisywanie szkolenia do akt pracowników oraz określanie terminu następnego szkolenia. Możliwość łączenia pracowników z wybranych lub wszystkich obsługiwanych firm w jedno szkolenie. Tworzenie własnych wzorów dokumentów do seryjnego wydruku. Wiele zestawień i analiz opracowanych wspólnie z firmami szkoleniowymi.

Film przedstawiający działanie modułu

Wygląd modułu

Szkolenia

Dowiedz się więcej na temat pełnej wersji programu Vademecum BHP

Również do obsługi wielu firm!