Wypadki uczniów

Vademecum BHP

Wypadki Uczniów

Moduł służący do przeprowadzania pełnej procedury powypadkowej zgodnie z przepisami. Zawiera pełną dokumentację powypadkową: powołanie zespołu powypadkowego, zawiadomienia o wypadku, wysłuchanie świadków i uczestników, protokół z oględzin miejsca wypadku, protokół powypadkowy, polecenia powypadkowe, rejestr wypadków oraz możliwość automatycznego przygotowania i wysłania sprawozdań z wypadków do systemu SIO MEN

wypadki uczniów

Film przedstawiający działanie modułu

Wygląd modułu

Wypadki uczniów

Dowiedz się więcej na temat pełnej wersji programu Vademecum BHP

Również do obsługi wielu firm!