Zmiany w programie Vademecum Soft e-Pozwy

Szczegółowa historia zmian w programie Vademecum Soft e-Pozwy

30.05.2022
Dodano kolumnę z nazwą paczki w oknie kopiowania
Zmiana funkcjonalności
W oknie do kopiowania informacji z innych pozwów dodano kolumnę z nazwą paczki, do w której znajduj się danych pozew.
30.05.2022
Dodano możliwość sortowania w oknie do kopiowania spraw oraz przypisywania do paczek
Zmiana funkcjonalności
W oknie do kopiowania informacji z innych pozwów, dodano możliwość sortowania spraw po poszczególnych kolumnach.
30.05.2022
Ulepszono widok listy paczek (liczba pozwów, suma wartości sporów)
Zmiana funkcjonalności
Do okienka ze spisem paczek pozwów dodano kolumny z liczbą pozwów w paczce oraz sumą wartości sporów.
30.05.2022
Pełnomocnik zawodowy - wymagane pole do uzupełnienia
Zmiana funkcjonalności
30.05.2022
W spisie spraw/pozwów zmieniono zawartość ostatniej kolumny - na dług bez odsetek
Zmiana funkcjonalności
Lista sprawa pozwów w prawej części ekranu zawiera ostatnią kolumnę, która wcześniej pokazywała wartość dochodzonej wierzytelności wraz z należnymi odsetkami.
Ze względów praktycznych, zostało to zamienione na wierzytelność bez odsetek.
Jeśli dla Państwa zmiana te jest niepożądana, to istnieje możliwość powrotu do poprzedniego sposobu działania programu.
30.05.2022
Dodano wymagane pola u Składającego pozew
Zmiana funkcjonalności
Usprawniono działanie pól wymaganych podczas dodawania osoby składającej pozew.
30.05.2022
Usprawniono działanie opisu umocowania (znaki nowej liniii)
Zmiana techniczna
Znaki nowego wiersza w opisie umocowania nie powodują przesłania do e-sadu niepożądanych znaków.
01.02.2022
Możliwość importowania własnych numerów spraw
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość importowania własnych numerów spraw
21.01.2022
Możliwość generowania pozwów dla wielu zaznaczonych spraw.
Zmiana techniczna
Dodano możliwość generowania pozwów, kiedy na spisie zaznaczona jest więcej niż jedna sprawa.
20.01.2022
Możliwość ustawienia odsetek umownych maksymalnych za opóźnienie
Zmiana funkcjonalności
Dodano możliwość ustawienia odsetek umownych maksymalnych za opóźnienie. Zaktualizowano:
- algorytm obliczania kwoty odsetek (ważne przy kapitalizacji)
- okienko ustawień domyślnych
19.01.2022
Poprawa okienka archiwum (kopie zapasowe)
Zmiana funkcjonalności
Uproszczono działania odzyskiwania danych.
03.01.2022
Udoskonalone kalendarzyki
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, we wszystkich modułach programu, udoskonalono wygląd i działanie kalendarzyków:
- poprzednie i następne miesiące oznaczono kolorami,
- po umieszczeniu kursora myszki na dniu świątecznym - wyświetla się nazwa święta.
09.12.2021
Zachęcamy do zgłaszania propozycji zmian dotyczących programu
Przypominamy
Wszystkich naszych Klientów zachęcamy do zgłaszania propozycji udoskonaleń, nowych funkcji oraz modułów w programie. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.
Można je zgłaszać drogą mailową: serwis@vademecum-soft.pl
08.12.2021
Udoskonalenia importowania danych
Zmiana funkcjonalności
W programie usprawniono działanie importu danych, w tym:
- możliwość importowania typów wierzytelności
- udoskonalenie importowania kwot oraz sprawdzanie ich poprawności
08.12.2021
Automatyczne naliczanie prowizji opłaty sądowej
Zmiana funkcjonalności
W programie zaktualizowano automatyczne naliczanie opłaty manipulacyjnej, za e-płatność opłaty sądowej, stanowiącej 0,001% kwoty wartości sporu, nie mniejszej niż 19 gr.
08.12.2021
Pola obowiązkowe osoby składającej pozew
Zmiana funkcjonalności
W okienku osoby składającej pozew oznaczono pola obowiązkowe do wypełnienia.
08.12.2021
Udoskonalenie pobieranie danych dłużnika i wierzyciela z internetu
Zmiana techniczna
W programie, udoskonalono pobieranie danych z internetu dla pozwanego i powoda, podczas wypełniania pozwu.
Dodatkowo, wprowadzono automatyczne wybieranie formy prawnej pozwanego lub powoda.
26.11.2021
Nowe typy dokumentów
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono nowe typy dokumentów z tytułu wierzytelności, dostępne w modelu długi:
- kara
- nota
08.10.2021
Możliwość przypisywania wielu pozwów do paczki pozwów
Zmiana techniczna
Do programu wprowadzono możliwość zaznaczania wielu spraw naraz oraz masowego przypisania ich do paczek pozwów.
08.10.2021
Importowania bardzo długich danych do pól własnych / import całego uzasadnienia
Zmiana techniczna
Do programu wprowadzono możliwość importowania bardzo długich danych do pól własnych, dzięki temu można np. importować całe uzasadnienie.
01.10.2021
Sąd odwoławczy - nie jest obowiązkowy
Zmiana funkcjonalności
W pozwie, sekcja przeznaczona na wybór sądu właściwego do rozpoznania sprawy jest teraz nieobowiązkowa, ponieważ zgodnie z nowelizacją KPC (art. 505'33), w razie wniesienia sprzeciwu sprawy są umarzane, a nie przekazywane do sądu odwoławczego.
01.10.2021
Seryjne archiwizowanie i usuwanie spraw
Zmiana techniczna
Do programu wprowadzono możliwość zaznaczenia wielu spraw naraz oraz masowego ich archiwizowania i usuwania.

01.10.2021
Automatyzacja generowania dowodów
Zmiana techniczna
W szablonach automatycznych dowodów dodano możliwość automatycznego generowania dowodu dla każdego roszczenia zgodnie z szablonem.
01.10.2021
Nowe przyciski w stopce pozwu
Zmiana techniczna
Na samym dole pozwu powielono przyciski z góry pozwu w celu uniknięcia konieczności przewijania pozwu na samą górę.
01.05.2021
Zmiana operatora aktualizacji
Przypominamy
Informujemy, że od 1.06.2021 r. aktualizację oprogramowania YARSTON będzie dostarczała firma Vademecum Soft, który był głównym informatykiem w naszej firmie.
Najważniejsze rzeczy, które ulegają zmianie:
- nazwa firmy: Vademecum Soft, NIP: 885-147-15-31
- nr konta bankowego do wpłat za nowe faktury: 30 1140 2004 0000 3802 8124 3268

Siedzibę mamy w tym samym miejscu:
- 53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 65/104.

Zespół został ten sam, odbieramy korespondencję z poprzednich adresów e-mail, choć mamy też już nowe adresy:
- serwis@vademecum-soft.pl - w sprawach technicznych
- biuro@e-pocwy.com.pl, biuro@vademecum-soft.pl - w innych sprawach
- telefony: 798 501 022, 798 466 998

Zapraszam również na nowe strony internetowe:
- vademecum-soft.pl
- e-pozwy.com.pl
28.10.2020
Nowe numery telefonów
Komunikaty
Z uwagi na pracę zdalną, pomoc techniczna nie jest obecnie dostępna pod stacjonarnymi numerami telefonów.
Aktualne numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej.
Aktualne numery telefonów: 798 466 998, 798 501 022
20.07.2020
Zmiany w module Archiwum
Zmiana techniczna
Poprawiono wygląd okienka archiwum. Po zmianach moduł Archiwum otwiera się szybciej.
Ponadto wprowadzono ostrzeżenia przy próbie nadpisania obsługiwanej firmy danymi innej firmy.
20.07.2020
Edytor Ydo - łącznik i twarda spacja
Zmiana techniczna
Do Edytora tekstu YDO wprowadzono:
- twardą spację - słowa z twardą spacją przechodzą razem do nowej linii (nie są rozdzielne).
- łącznik opcjonalny - łącznik umożliwia dzielenie wyrazu pomiędzy linie tekstu, ale nie jest widoczny jeśli słowo jest w jednej linii
Obydwie opcje dostępne są po rozwinięciu listy "Wstaw" w górnym menu.
15.07.2020
Poprawa obliczania terminu przedawnienia
Zmiana funkcjonalności
W programie, uwzględniono art. 118 Kodeksu Cywilnego dotyczący terminu przedawnienia dla przedawnień nie krótszych niż dwa lata - termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.
15.07.2020
Dostosowanie programu do aktualnych wymagań usługi e-sąd
Zmiana techniczna
Program dostosowano do aktualnych wymagań technicznych usługi e-sąd, w której zmieniono schemat XML przesyłanej paczki pozwów.
Schemat ten zawiera:
- możliwość obniżenia kwoty opłaty sądowej w postępowaniu bankowym (pole: ObnizenieKosztowOplatySadowej)
- możliwość obniżenia kwoty opłaty sądowej z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pole: CzyObnizPlanowaniePrzestrzenne)
- możliwość obniżenia kwoty opłaty sądowej w na podstawie art. 13e ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (pole: CzyObnizMediacja)
15.07.2020
Nowe atrybuty przy wysyłanie e-pozwów
Zmiana techniczna
Obniżenienie kwoty opłaty sądowej w postępowaniu bankowym. Jeżeli wartość tego atrybutu = true, to wartość atrybutu "zwolnienie" = false
Pozew.OplataSadowa.ObnizenieKosztowOplatySadowej := False;

Obniżenienie kwoty opłaty sądowej z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) . Jeżeli wartość tego atrybutu = true, to wartość atrybutu "zwolnienie" = false
Pozew.OplataSadowa.Czyobnizplanowanieprzestrzenne := False;

Obniżenienie kwoty opłaty sądowej w na podstawie art. 13e ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jeżeli wartość tego atrybutu = true, to wartość atrybutu "zwolnienie" = false
Pozew.OplataSadowa.Czyobnizmediacja := False;
29.06.2020
Koszty sądowe wraz z odsetkami
Zmiana funkcjonalności
Są one ujęte w podglądzie wydruku oraz w e-Sądzie.
29.06.2020
Biała lista podatników VAT
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono możliwość sprawdzenia statusu kontrahenta na białej liście. W przypadku czynnych podatników oprócz informacji o statusie zwracane są dodatkowo informacje o nazwie, adresie, siedzibie, NIP, Regon, KRS, dacie rejestracji podatnika oraz zarejestrowane numery kont bankowych. Dodatkowo zostanie wyświetlony odpowiedni wiersz z datą, jeżeli podatnik został wykreślony z rejestru czynnych podatników, lub do niego przywrócony.
Status na białej liście podatników VAT można sprawdzić podczas wprowadzania lub modyfikowania danych podmiotu.
29.06.2020
Wysokość opłaty sądowej
Zmiana funkcjonalności
Naliczanie opłat sądowych zostało zaktualizowane do obowiązujących stawek.
29.06.2020
Poprawiony kalendarz
Zmiana funkcjonalności
W kalendarzu wyświetlany jest teraz miesiąc poprzedni, obecny oraz następny. Poprawiono działanie kalendarza oraz zaktualizowano listę dni ustawowo wolnych od pracy.
29.06.2020
Pobieranie danych firmy z internetu
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono możliwość pobierania danych firmy z internetu. Dane pobierane są na podstawie podanego NIPu lub numeru REGON.
29.06.2020
Zmiana terminów przedawnień
Zmiana funkcjonalności
W programie zmieniono terminy przedawnień. Termin przedawnienia dłuższy niż dwa lata przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.
29.06.2020
Pozywanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Zmiana funkcjonalności
W programie poprawiono działanie składania pozwu przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Obecnie do EPU wysyłany jest komplet danych pozywanej osoby.
29.06.2020
Optymalizacja uruchamiania programu
Zmiana techniczna
Zoptymalizowano proces uruchamiania programu, jest to szczególnie odczuwalne przy pracy sieciowej.
29.06.2020
Optymalizajca imporowania wielu pozwów
Zmiana techniczna
Zoptymalizowano działanie programu w zakresie importowania dużej liczby pozwów.
29.06.2020
Możliwość przedłużenia oczekiwania na odpowiedź serwera
Zmiana techniczna
Po przekroczeniu standardowego czasu oczekiwania na odpowiedź serwera pojawia się okno umożliwiające dalsze oczekiwanie na odpowiedź. Jest to szczególnie przydatne przy importowaniu dużej ilości pozwów.
12.11.2019
Wyszukiwanie w opracowanych aktach prawnych
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono wyszukiwanie frazowe w opracowanych aktach prawnych. Wyszukiwanie dostępne jest po wciśnięciu kombinacji klawiszy "Ctrl + F". Na dole ekranu znajduje się przycisk "Następne" umożliwiający przechodzenie do kolejnych odnalezionych fraz.
14.10.2019
Usprawniono mechanizm wyboru miesiąca lub kwartału w całym programie
Zmiana techniczna
Wprowadzono możliwość szybkiego przestawiania miesiąca na następny i poprzedni za pomocą przycisków w prawo i lewo.
05.09.2019
Aktualizacja wskaźników
Zmiana wskaźników gospodarczych
Zaktualizowane zostały następujące wskaźniki:

- składki na PFRON
05.09.2019
Zaktualizowano dane placówek w sekcji Informacje
Zmiana wskaźników gospodarczych
Zaktualizowano i uzupełniono dane placówek:
- Dozoru technicznego
- Oddziałów ZUS
- Inspektoratów PIP
- Stacji San-Epid
- Urzędów Statystycznych
12.08.2019
Lepsze wyszukiwanie na spisach
Zmiana techniczna
Rozszerzono możliwości przeszukiwania na spisach w programie. Obecnie przy przeszukiwaniu brany pod uwagę jest cały wiersz, co umożliwia lepsze sprecyzowanie zapytania.
22.07.2019
Usprawnianie wklejania we wszystkich okienkach programu
Zmiana funkcjonalności
W obecnej aktualizacji poprawiono sposób wklejania zawartości ze schowka do pól w programie.
15.07.2019
Zapisywanie pozwów do pliku
Zmiana techniczna
Zapisywanie pozwów do pliku jest możliwe poprzez wybranie paczki pozwów i naciśnięcie przycisku "Eksportuj". Program wyeksportuje sprawy znajdujące się w paczce do pliku .xml
31.05.2019
Usprawnienie importowania dat
Zmiana techniczna
W tej aktualizacji format dat można wybrać również dla importowania z Excela.
31.05.2019
Możliwość ustawienia solidarności na wybraną we wszystkich dotychczasowych sprawach
Zmiana techniczna
Można to osiągnąć za pomocą przycisku "Ustaw tak we wszystkich sprawach, dostępnego w okienku ustawienia, dostępnym za pomocą przycisku "Różne" -> "Ustawienia".
05.02.2019
Import własnych pół
Zmiana funkcjonalności
Do programu dodano możliwość importu własnych pół do pozwanych/powodów oraz faktur.
Zaimportowane wartości są dostępne do podglądu w okienkach Dłużnik/Zlecający oraz Wierzytelność.
Zaimportowanych wartości można również użyć we własnym wzorze uzasadnienia oraz własnych szablonach dowodów.
05.02.2019
Import danych stron, wierzytelności oraz wpłat bezpośrednio z plików Excela
Zmiana techniczna
Do programu dodana została możliwość importowania danych stron e-pozwu, wierzytelności oraz wpłat bezpośrednio z plików Excela: xls oraz xlsx. Operację tę przeprowadza się na tym samym ekranie co import z pozostałych formatów.
05.02.2019
Nowy wygląd okienka Wierzytelność
Zmiana techniczna
Powiększono oraz powiększono okienko Wierzytelność
05.02.2019
Nowy wygląd okienka Dłużnik/zlecający/pozwany/powód
Zmiana techniczna
Powiększono oraz powiększono okienko Wierzytelność
13.12.2018
Usprawnienie importowania
Zmiana techniczna
Dodano przycisk wywołujący ustawienia domyślne importowanych spraw.
03.12.2018
Nowe ustawienia domyślne w programie
Zmiana funkcjonalności
Poprzez wybranie przycisku "Różne" -> "Ustawienia" na górnym pasku można otworzyć listę ustawień dotyczącą ustawień domyślnych.
Zostały dodane:
- domyślny rodzaj pozwanego (osoba fizyczna, instytucja, itd.)
- możliwość określenia domyślnych "innych wniosków procesowych"

Ustawienia te działają dla wszystkich nowych pozwów, zarówno dla wprowadzonych ręcznie, jak i dla nowo zaimportowanych spraw.
03.12.2018
Nowy system odsetkowy
Zmiana funkcjonalności
Możliwość wskazania odsetek za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.
03.12.2018
Ulepszony podgląd e-pozwu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej wersji programu na podglądzie e-pozwu
- na liście roszczeń dodano kolumnę data wymagalności
- pojawia się tytuł osoby składającej pozew
03.12.2018
Edytor szablonów dowodów
Zmiana techniczna
Dodano możliwość zmiany kolejności dowodów
10.09.2018
Możliwość zapamiętania hasła przy logowaniu do EPU
Zmiana funkcjonalności
Aby program zapamiętał hasło niezbędne do logowania należy po kliknięciu przycisku "Wyślij paczkę do EPU" zaznaczyć opcję "Zapamiętaj hasło".
Opcję można także w każdej chwili odznaczyć - wtedy program nie będzie automatycznie uzupełniał hasła.
10.09.2018
Zaktualizowana lista sądów
Zmiana funkcjonalności
Została zaktualizowana lista sądów odwoławczych - dodanie nowych sądów.
10.09.2018
Nowy typ odsetek w programie - odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych
Zmiana funkcjonalności
Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wynikają z art. 4 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Od 01.01.2016 r. wynoszą 9,5%
10.09.2018
Ulepszony podgląd e-pozwu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej wersji programu wartość pola "solidarny" na podglądzie e-pozwu jest ukryta, jeśli w pozwie występuje jeden powód i jeden pozwany. Jest także widoczna miejscowość zamieszkania pozwanego.
10.09.2018
Nowe uprawnienia w module Specjaliści
Zmiana funkcjonalności
Moduł Specjaliści został poszerzony o dodatkowe uprawnienia:
- możliwość wysyłania paczek pozwów
- pobieranie dokumentów z eSądu
10.09.2018
Funkcja określania ustawień domyślnych w programie
Zmiana funkcjonalności
Poprzez wybranie przycisku "Różne" -> "Ustawienia" na górnym pasku można otworzyć listę ustawień dotyczącą ustawień domyślnych. Dotyczą one:
- rodzaju sprawy,
- sposobu zasądzenia,
- przedawnienia,
- terminu płatności,
- rodzaju odsetek,
- reprezentacji,
- sądu odwoławczego,
- konta do opłaty,
- żądania zasądzenia kosztów zastępstwa,
- prowizji za e-płatność opłaty sądowej.
Ustawienia te zadziałają dla wszystkich nowych pozwów, zarówno dla wprowadzonych ręcznie, jak i dla nowo zaimportowanych spraw.
10.09.2018
Opcja dodawania aktywnych pól do uzasadnienia
Zmiana funkcjonalności
Pola dotyczące: dokumentu dłużnego, sprawy, wpłaty, pozwanego, powoda oraz dowodów.
Należy stworzyć własny wzór uzasadnienia, ustawić kursor w wybranym miejscu, kliknąć niebieski przycisk "Wstaw pole" i wybrać typ. Pole w dokumencie uzasadnienia widoczne jest w formie [:OBIEKT.POLE]. Po akceptacji dokumentu, na wstędze będą widoczne już pola uzupełnione.
10.09.2018
Możliwosć dodawania własnych szablonów dowodów z aktywnymi polami
Zmiana funkcjonalności
Na wstędze w części "Dowody" należy kliknąć "Szablony dowodów" -> "Edytuj własne szablony...". Pokaże się okno "Szablony dowodów", można w nim dodawać szablony dla 1,2,3... roszczeń. "Edytuj szablon" służy do edycji oraz wstawiania pól ("Wstaw pole")
06.08.2018
Dziennik dostępu do modułów programu (RODO)
Zmiana funkcjonalności
Do programu został dodany dziennik zawierający działania poszczególnych użytkowników - głównie próby otwarcia modułów. Zawiera on informacje jaki użytkownik, którego dnia oraz o której godzinie chciał wejść do danego modułu. W kolumnie "Opis" widać, czy został przyznany mu dostęp, czy też nie.
Aby zobaczyć dziennik, należy w module Specjaliści kliknąć przycisk "Dziennik zdarzeń".

25.04.2018
Wzmocnienie szyfrowania baz danych zawierających dane osobowe
Zmiana techniczna
W bieżącej aktualizacji wzmocnione szyfrowanie baz danych zawierających dane osobowe oraz rozszerzono zakres danych objętych szyfrowaniem.
25.04.2018
Rozbudowano mechanizm importu danych - wybór formatu dat
Zmiana techniczna
Wybór formatu daty obsługiwanej przez funkcję importu. Do tej pory należało stosować format: dd.mm.rrrr

W najnowszej aktualizacji do wyboru są różne formaty m.in:
1) dd.mm.rrrr
2) dd-mm-rrrr
3) rrrr.mm.dd
4) rrrr-mm-dd
05.04.2018
Nowa funkcja - pobieranie danych firm z internetu, na podstawie NIP lub REGON
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na zapytania naszych klientów do programu została dodana nowa funkcja - pobieranie danych nabywców faktur, odbiorców faktur oraz dostawców (magazyn) z rejestru REGON do programu Vademecum Szefa.
Możliwe jest ono z wykorzystaniem kryteriów: identyfikator NIP lub identyfikator REGON. Numer NIP można wpisywać z myślnikiem lub ciągiem. Są akceptowane także NIPy z przedrostkiem PL.

Funkcja jest dostępna w modułach "Faktury sprzedaż" oraz "Magazyn". Należy otworzyć w nim okno służące do dodania nabywcy (lub odbiorcy), następnie należy kliknąć "Dodaj", wpisać/wkleić NIP lub REGON i kliknąć przycisk "Pobierz dane firmy z internetu". Pobierane dane wyświetlane są w odpowiednich polach, bezpośrednio w oknie "Dane firmy". Aby dodać taką firmę należy kliknąć przycisk "Akceptuj".

Do pobrania danych niezbędne jest połączenie z internetem.
09.02.2018
Możliwość wyboru sposobu kodowania znaków podczas importu
Zmiana funkcjonalności
Wybór sposobu kodowania znaków obsługiwanych przez funkcję importu. W najnowszej aktualizacji do wyboru są Windows-1250 oraz UTF-8
09.02.2018
Możliwość wyboru separatora podczas importu
Zmiana funkcjonalności
Wybór separatora pól obsługiwanych przez funkcję importu. W najnowszej aktualizacji do wyboru są średnik, tabulator oraz przecinek.
08.02.2018
Nowy typ odsetek w programie - za opóźnienie oraz łączone
Zmiana funkcjonalności
Odsetki ustawowe za opóźnienie wynikają z Monitora Polskiego z 2016, poz. 47
Od 01.01.2016 r. wynoszą 7%

Odsetki łączone są to odsetki ustawowe do 31.12.2015 r oraz ustawowe za opóźnienie od 01.01.2016r.
31.07.2017
Nowa funkcja - pobieranie dokumentów z eSądu
Zmiana funkcjonalności
Nowa funkcja umożliwia pobieranie z eSądu nakazów i orzeczeń (również orzeczeń o nadaniu klauzuli wykonalności). Po pobraniu dokumentów informacja o wydaniu nakazu lub orzeczenia trafia do przebiegu danej sprawy.
W razie problemów z komunikacją z eSądem (np. z powodu braku połączenia internetowego) program o tym poinformuje.
31.07.2017
Podgląd orzeczeń i nakazów eSądu i ich wydruk z programu
Zmiana funkcjonalności
Po pobraniu dokumentów z eSądu możliwy jest ich podgląd po naciśnięciu przycisku "Pokaż orzeczenie" lub "Pokaż nakaz". Podgląd można wywołać także podwójnym kliknięciem myszy.
Aby wydrukować lub zapisać taki dokument należy wybrać z menu "Plik" -> "Drukuj" lub "Zapisz do PDF".
31.07.2017
Stan pozwów w eSądzie
Zmiana funkcjonalności
W module "Złożone", przy spisie spraw wysłanych znajduje się status pozwu w EPU:
NA - wydano nakaz zapłaty
UT - nakaz zapłaty utracił moc
KL - prawomocny nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności
UC - nakaz zapłaty uchylono
01.02.2017
Program dostosowano do aktualnych wymagań technicznych usługi sieciowej e-Sądu
Zmiana techniczna
Ze względu na zmianę funkcjonalność dotychczasowej usługi wykorzystywanej przy składaniu pozwów masowych z dniem 6 stycznia składanie pozwów masowych jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem nowej usługi pozwów masowych.
20.10.2016
Dodano możliwość seryjnego przypisywania/usuwania e-Pozwów do paczek/z paczek
Zmiana funkcjonalności
Istnieje możliwość seryjnego przypisywania pozwów do paczek, można zaznaczyć wiele pozwów jednocześnie i przypisać je do paczki. W taki sam sposób pozwy można usuwać. Znacznie przyspiesza to proces dodawania pozwów do paczek.
18.10.2016
Uaktualniono prowizję za e-płatność opłaty sądowej
Zmiana funkcjonalności
Aktualna wartość prowizji za e-płatność to 1% od kwoty opłaty sądowej.
14.10.2016
Możliwość zaimportowania z pliku importowego daty wezwania do zapłaty
Zmiana funkcjonalności
Import długów w programie wzbogacono o możliwość zaimportowania daty wezwania do zapłaty.
11.10.2016
Domyślne ustawienia nowego pozwu na wstędze
Zmiana funkcjonalności
Możliwość ustawienia wyborów domyślnych na wstędze: składający pozew, umocowanie, typ uzasadnienia, uzasadnienie, typ roszczeń, numer konta, numer do opłaty, reprezentacja, koszty zastępstwa, typ odsetek.
07.09.2016
Poprawa działania funkcji odzyskiwania z Archiwum
Zmiana techniczna
Poprawiono interfejs oraz sposób działania funkcji odzyskiwania danych z Archiwum, zarówno w programie jak i w Serwerze programu.
07.07.2016
Poprawa działania Serwera Vademecum
Zmiana techniczna
Poprawiono działanie Serwera programu, który po około 50 dniach ciągłej pracy przestawał poprawnie funkcjonować.
05.07.2016
Usprawnienie wklejania tekstu zawierającego formatowanie
Zmiana funkcjonalności
Program ułatwia wklejenie tekstu zawierającego formatowanie (np. z edytora tekstu czy przeglądarki internetowej) do zawartych w programie pól.
31.05.2016
Możliwość współpracy w wieloma systemami zapisu do PDF
Zmiana techniczna
Program został przystosowany do pracy w wieloma systemami generowania plików PDF.
04.04.2016
Wysyłka pozwu wraz z nazwą kancelarii składającego pozew
Zmiana funkcjonalności
Umożliwiono wysyłkę pozwu wraz z nazwą kancelarii (miejsca pracy, etc.) składającego pozew, tak by nazwa była widoczna w e-Sądzie.
15.03.2016
Weryfikowanie formatu daty w plikach z danymi przed importem
Zmiana funkcjonalności
Przed zaimportowaniem danych program sprawdza poprawność formatu dat zawartych w pliku.
14.03.2016
Informacje o zaimportowanych rekordach trafiają do Podglądu zdarzeń systemu Windows
Zmiana funkcjonalności
Informacje dotyczące statusu zakończenia importu trafiają również do systemowego Windowsowego Podglądu zdarzeń.
13.03.2016
Poprawa informacji o liczbie importowanych rekordów
Zmiana funkcjonalności
Aktualizacja poprawia treść komunikatu, który wyświetla się po dokonaniu importu danych.
12.03.2016
Uzupełnienie pomocy o informacje dotyczące importowania
Zmiana funkcjonalności
Do programu dołączono szczegółową pomoc dotyczącą importowania danych. Pomoc jest dostepna po naciśnięciu klawisza F1 lub przycisku "Różne" w gónym menu, a następnie pozycji "Instrukcja obsługi".
11.03.2016
Zablokowanie zmiany powodów i pozwanych w trakcie pracy w okienku "Sprawa"
Zmiana funkcjonalności
Aktualizacja rozwiązuje problem zmiany pozwanych oraz powodów na e-Pozwie podczas pracy w okienku Sprawa.
22.02.2016
Lepsze podpowiedzi wyświetlające się przy przytrzymaniu myszki na przyciskach
Zmiana funkcjonalności
Dopracowano podpowiedzi kontekstowe, dostępne przy przytrzymywaniu kursora myszki na przycikach i polach w programie.
22.02.2016
Uaktualniono tabelę z wysokościami rocznych stawek odsetek
Zmiana funkcjonalności
Tabela z wysokościami rocznych stawek odsetek zawiera wszyskie stawki odsetek.
22.01.2016
Wybór konta mass collect jako właściwego do zwrotu opłat sądowych
Zmiana funkcjonalności
Konta typu "mass collect" można użyć jako właściwego do zwrotu opłat sądowych.
20.01.2016
Sprawdzanie czy firma występuje w aktywnych sprawach, w trakcie przenoszenia jej do archiwum
Zmiana funkcjonalności
W trakcie przenoszenia firmy do Archiwum program sprawdza, czy firma występuje jeszcze w aktywnych sprawach. Jeśli tak, to wyświetlane jest stosowne ostrzeżenie.
19.01.2016
Obsługa kont typu mass collect - dedykowanego dla dłużnika numeru konta do wpłat
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość stosowania kont typu "mass collect" - dedykowanego dla dłużnika numeru konta do wpłat.
19.01.2016
Import numerów kont typu mass collect
Zmiana funkcjonalności
Numery kont typu "mass collect" można importować z zewnętrznych programów.
13.01.2016
Dodano możliwość przenosznia firm do archiwum i ich przywracania
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji istnieje możliwość przenoszenia firm, których sprawy zostały już zakończone do archiwum. Listę firm przeniesionych do archiwum można uzyskać naciskając przycisk Archiwum (obok listy firm). Z archiwum w razie potrzeby firmę można przywrócić naciskając przycisk "Przywróć".
21.09.2015
Usprawnienie procedury importu spraw
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzano dużą ilość usprawnień w procedurze importu. Do najważniejszych należą:
- lepsze ustawienia domyślne przy nowych zaimportowanych sprawach, np koszty sądowe, odsetki itp.,
- sprawdzanie poprawności formatu dat w takcie importowania,
- sprawdzanie czy importowany plik nie jest otwarty w innym programie,
- uzupełniono pomoc programu dotyczące importowania.
16.09.2015
Dodano możliwość wyszukiwania dłużnika po zaimportowanym identyfikatorze
Zmiana funkcjonalności
Po zaimportowaniu danych z zewnętrznych programów możliwe jest wyszukiwanie spraw według identyfikatora kontrahenta. Funkcja dostępna w wyszukiwarce nad listą spraw.
15.09.2015
Po imporcie z zewnętrznego systemu, identyfikator dłużnika jest widoczny razem z jego pozostałymi danymi
Zmiana funkcjonalności
W tej aktualizacji zaimportowany identyfikator dłużnika jest widoczny w różnych miejscach programu razem z jego danymi adresowymi.
14.09.2015
Usuwanie spraw przeniesionych do Archiwum - poprawiono działanie
Zmiana techniczna
Poprawiono problem polegający na tym, że informacje z usuwanych spraw pojawiały się czasem niespodziewanie w nowo stworzonych sprawach.
14.09.2015
Udoskonalenie usuwania spraw
Zmiana techniczna
W czasie usuwania ostatnio dodanej sprawy pewne informacje pozostawały w systemie. Ta aktualizacja rozwiązuje ten problem.
11.09.2015
Usprawniono funkcję kopiowania danych z opracowanych już pozwów
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono możliwość kopiowania informacji pomiędzy pozwami. Funkcja działa również w pełni poprawnie w sieciowej wersji programu.
30.07.2015
Poprawa obsługi pozwów złożonych
Zmiana funkcjonalności
Dopracowano obsługę złożonych paczek pozwów - uzupełniono listy paczek oraz dopracowano widoczność przycisków.
17.07.2015
Poprawiono ergonomię okna programu
Zmiana funkcjonalności
Okno programu przy starcie jest większe, a proporcje wielkości pól lepiej odzwierciedlają ich zawartości