Zmiany w programie Vademecum Soft e-Pozwy

Szczegółowa historia zmian w programie Vademecum Soft e-Pozwy

29.01.2024
Pobieranie danych obsługiwanej firmy
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji udoskonalono sposób pobierania z internetu danych obsługiwanej firmy na podstawie NIP lub REGON.
Program automatycznie prosi użytkownika o wybranie odpowiedniej nazwy skróconej oraz adres skróconego obsługiwanej firmy.
08.01.2024
Aktualizacja stawek odsetek
Aktualizacja informacji bazodanowych
Aktualizacja tabel stawek odsetek z uwzględnieniem zmian w czasie (szczególnie ważne przy kapitalizacji odsetek):
- odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
30.10.2023
Import danych za pomocą plików TXT i TSV
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość importu (pracowników, szkoleń, badań i uprawnień) z pliku z rozszerzeniem TXT i TSV.
24.10.2023
Import danych za pomocą plików TXT i TSV
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość importu z plików z rozszerzeniem TXT i TSV.
05.10.2023
Aktualizacja stawek odsetek
Aktualizacja informacji bazodanowych
Aktualizacja tabel stawek odsetek z uwzględnieniem zmian w czasie (szczególnie ważne przy kapitalizacji odsetek):
- odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
- odsetki ustawowe kapitałowe
- odsetki maksymalne
- odsetki od zaległości podatkowych
29.09.2023
Nowa ikona serwera Vademecum
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji wymieniono ikonę serwera Vademecum na bardziej nowoczesną oraz estetyczną. Nowa ikona wyświetla się również w pasku zadań.
25.09.2023
Lepsze importowanie pól zawierających cudzysłowy w plikach CSV
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono importowanie pól zawierających cudzysłowy w plikach CSV.
19.09.2023
Poprawa działania serwera
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono szybkość i stabilność działania serwera.
19.09.2023
Lepsze importowanie pól typu logicznego
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono importowanie pól typu logicznego (Prawda/Fałsz).
07.09.2023
Aktualizacja stawek odsetek
Aktualizacja informacji bazodanowych
Aktualizacja tabel stawek odsetek z uwzględnieniem zmian w czasie (szczególnie ważne przy kapitalizacji odsetek):
- odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
- odsetki ustawowe kapitałowe
- odsetki maksymalne
- odsetki od zaległości podatkowych
30.08.2023
Lepsza obsługa próby importu pustych dat
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji dodano komunikat o próbie importu pól z pustymi datami.
30.08.2023
Lepszy import plików programu Excel
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji polepszono importowanie spraw z plików programu Excel. Zmiany dotyczą:
- informacja o pustej nazwie kolumny
- pokazuje, w której komórce jest błąd w formule
29.08.2023
Lepszy import plików CSV z kodowaniem UTF-8
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji poprawiono importowanie danych o pracownikach z plików CSV, których kodowanie to UTF-8.
28.07.2023
Aplikacja do zdalnej administracji serwerem
Zmiana techniczna
W najnowszej wersji sieciowej programu dodaliśmy możliwość zdalnego zarządzania Serwerem Vademecum.
Dzięki pobraniu takiej aplikacji możliwe jest wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych serwera:
- zatrzymywanie serwera
- wznawianie pracy serwera
- oglądanie statystyk pracy serwera
- restartowanie serwera
- pobieranie z serwera informacji technicznych
- pobieranie z serwera dziennika błędów
- naprawa indeksów baz danych
- diagnostyka i konserwacja baz danych
- zdalne instalowanie aktualizacji na serwerze
- odłączanie użytkowników od serwera
14.07.2023
Poprawa exportowania paczek w wieloma pozwami
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono export paczek zawierających dużą liczbę pozwów.
04.07.2023
Lepszy import plików programu Excel
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji polepszono importowanie spraw z plików programu Excel. Zmiany dotyczą:
- znaczne przyspieszenie importu
- zablokowanie importu, jeśli w pliku są dwie kolumny o tej samej nazwie
- lepsze działanie paska postępu
- możliwość przerwania importu
- naprawione ignorowanie danych po pustym wierszu
04.07.2023
Polepszona funkcja wyszukiwania spraw
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji polepszono funkcję wyszukiwania, dostępnego nad listą spraw. Aktualnie można znaleźć interesującą nas sprawę np. po wpisaniu wierzyciela odpowiedniego dla sprawy.
04.07.2023
Informacja o czasie wykonania importu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w oknie z przebiegiem importu, dodano informację o czasie jego wykonania.
04.07.2023
Automatyczna kopia zapasowa przed importem
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej przed wykonaniem importu.
Funkcja ta jest dostępna dla użytkowników korzystających z pracy sieciowej.
04.07.2023
Pobieranie i tworzenie archiwów ma komputerze klienckim
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono możliwość tworzenia i pobierania archiwum bezpośrednio z komputerów klienckich, co znacząco ułatwia przywracanie danych bez konieczności dostępu do serwera.
04.07.2023
Data złożenia na podglądzie pozwu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zmieniono datę widniejącą na podglądzie pozwu. Teraz zamiast daty wygenerowania podglądu, wstawia się data złożenia pozwu lub paczki pozwów.
04.07.2023
Sukcesywna migracja baz danych do nowego silnika
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji rozpoczęliśmy stopniową migrację baz danych do nowego, lepszego silnika baz danych.
Główne jego zalety to:
- znacznie większa szybkość działania
- bardzo dobry algorytm szyfrowania danych
- zwiększone limity ilości przechowywania danych
- mniejsza awaryjność np. przy przerwach w dostawie prądu
- brak możliwości powstania konfliktu z silnikami bazodanowymi innych programów (np. kadrowych)

W najnowszej aktualizacji przenieśliśmy automatycznie wszystkie informacje związane z:
- danymi logowania specjalistów
- uprawnieniami specjalistów
- dziennikiem aktywności specjalistów
- danymi logowania do EPU
04.07.2023
Zwiększona dopuszczalna liczba znaków nazwy dłużnika i wierzyciela
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji zwiększono dopuszczalną liczbę znaków w danych wierzyciela, w polu nazwa firmy do 150 znaków.
04.07.2023
Poprawa wydajności i stabilności działania programu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji dokonano usprawnień, które znacząco zwiększają wydajność i stabilność działania programu.
04.07.2023
Informacja o błędnym numerze PESEL osoby składającej pozew
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji dodano komunikat informujący o wpisniu błędego numeru PESEL osoby składającej pozew.
04.07.2023
Lepsze działanie pasków postępu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono działanie pasków postępu podczas długich operacji, takich jak:
- import spraw
- eksport i wysyłanie paczek pozwów
- usuwanie spraw
- przenoszenie spraw
01.07.2023
Aktualizacja stawek odsetek
Aktualizacja informacji bazodanowych
Aktualizacja tabel stawek odsetek z uwzględnieniem zmian w czasie (szczególnie ważne przy kapitalizacji odsetek):
- odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
29.05.2023
Szybsza praca serwera Vademecum
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zoptymalizowano działanie serwera Vademecum, przez co każda operacja, którą wykonuje, trwa krócej.
29.05.2023
Nowa ikona programu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zmieniono ikonę programu. Aktualna ikona przedstawia logo firmy Vademecum Soft.
25.04.2023
Eksport dokumentów Edytora YDO do formatów programu "Microsoft Word"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, poprawiono funkcję eksportu dokumentów do plików programu "Microsoft Word", z wbudowanego programu "Edytor YDO" do formatów:
- .doc
- .docx

Funkcja jest dostępna jeśli program "Microsoft Word" jest zainstalowany.
Funkcja dostępna jest po naciśnięciu "Plik" w górnym menu Edytora YDO, wybraniu z listy: "Eksportuj...", a następnie w sekcji "zapisz jako typ" - wybraniu interesującego nas formatu.
25.04.2023
Tworzenie kopii zapasowych podczas pracy sieciowej
Zmiana funkcjonalności
Najnowszy program umożliwia tworzenie kopii zapasowych również podczas pracy sieciowej.
W następnej aktualizacją dodamy możliwość pobierania kopii zapasowej z serwera na lokalny komputer. Użytkownicy będą mogli również zdalnie usuwać kopie zapasowe z serwera, co pozwala na łatwiejsze zachowanie porządku.
25.04.2023
Ulepszono wklejanie kwot skopiowanych z innych programów
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji programu poprawiono funkcjonalność wklejania kwot, które zostały skopiowane z innych programów, takich jak np. program Microsoft Excel.
04.04.2023
Poprawiono działanie serwera
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji dokonano przyspieszenia pracy serwera oraz naprawiono problem, który występował w przypadku jego nieprzerwanego działania przez ponad 50 dni.
14.02.2023
Poprawa działania programu podczas rejestracji programu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono obsługę danych własnej firmy w wersji do prowadzenia własnych spraw.
Aktualizacja tych danych powodowała czasem wyrejestrowanie programu.
27.01.2023
Pobieranie sygnatur spraw z e-Sądu
Zmiana techniczna
Najnowsza aktualizacja zmienia działanie programu podczas pobierania danych z e-Sądu. Aktualnie można wybrać jeden ze sposobów:
- pobieranie samych sygnatur spraw
- pobieranie sygnatur oraz postanowień

W tym celu w module "Nowe" lub "Złożone" należy użyć przycisku "Pobierz z e-Sądu", a następnie wybrać z listy "Pobierz z e-Sądu same sygnatury".
27.01.2023
Zmiana sposobu wstawiania pola: "Data wezwania do zapłaty"
Zmiana funkcjonalności
Zmieniono sposób wstawiania importowanego pola "Data wezwania do zapłaty" w uzasadnieniu oraz w szablonie dowodów. Od teraz pokazuje ono ostatnią datę wezwania zamiast pierwszej.
27.01.2023
Nowe pole do importu - "Rezygnuj z odsetek"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, na karcie "Import długów", dodano nowe pole do importu: "Rezygnuj z odsetek".
Dopuszczalne wartości, to:
- Tak/Nie
- True/False
- 1/0
- brak wartości (to samo co "Nie")
27.01.2023
Nowa funkcjonalność w szablonach uzasadnień - "sekcja warunkowa"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w szablonie uzasadnień, dodano nową funkcjonalność - "sekcja warunkowa", która umożliwia warunkowe wstawianie wybranej części uzasadnienia.

W poniższym przykładzie program podstawi dane z sekcji "IF", jeśli zostanie spełniony warunek - liczba roszczeń > 1, w przeciwnym razie podstawi dane z sekcji "ELSE":

{:IF([:SPRAWA.LICZBA_ROSZCZEN]>1):Roszczenia, od których zostały naliczone odsetki.
{:ELSE:}Roszczenie, od którego zostały naliczone odsetki.
:}
27.01.2023
Nowe listy dokumentów w szablonie uzasadnień
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano nowe pola z listami dokumentów w szablonie uzasadnień, które automatycznie generują następujące treści:
- Prosta lista roszczeń
- Lista roszczeń z ratami
- Lista roszczeń o określonym typie
- Lista roszczeń powyżej kwoty
- Lista roszczeń wystawionych po dacie
- Lista roszczeń powyżej kwoty z ratami
- Lista wpłat
27.01.2023
Nowe pola w szablonie uzasadnień
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano nowe pola w szablonie uzasadnień, które automatycznie generują następujące treści:
- Liczba roszczeń
- Liczba wpłat
- Liczba pozwanych
- Liczba powodów
- Liczba dowodów
27.01.2023
Nowe pola w szablonie dowodów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano nowe pola w szablonie dowodów, które automatycznie generują następujące treści:
- Liczba wpłat
- Liczba pozwanych
- Liczba powodów
27.01.2023
Lepsze działanie kapitalizacji odsetek
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji poprawiono wstawianie do pozwu daty wymagalności skapitalizowanych odsetek.
27.01.2023
Przejście z programu na stronę e-sądu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość bezpośredniego przejścia z programu na stronę e-sądu klikając w link, który pojawia się w komunikatach, podczas eksportu paczki pozwów do pliku ".xml"
27.01.2023
Operatory warunkowe w szablonie uzasadnień
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość korzystania z operatorów warunkowych podczas sporządzania własnego wzoru uzasadnienia.
Dzięki nim, możemy wstawiać wybraną część uzasadnienia dopiero po spełnieniu określonego warunku. Tym warunkiem może być:
- liczba (np. liczba wpłat - jeśli większa niż 0 - wstaw wybraną część uzasadnienia)
- kwota (np. wartość przedmiotu sporu - jeśli większa niż 10 000 zł - wstaw wybraną część uzasadnienia)
- data (np. data wezwania - jeśli mniejsza niż 01.01.2023 r. - wstaw wybraną część uzasadnienia)

Dostępne operatory warunkowe:
- "==" - równe
- "!=" - różne
- ">=" - większe lub równe
- "<=" - mniejsze lub równe
- ">" - większe
- "<" - mniejsze

Dodatkowe informacje oraz przykłady wykorzystania dostępne w programie w sekcji "Pomoc".
27.01.2023
Drukowanie lub zapisywanie do PDF podglądu jednego lub wielu pozwów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość drukowania lub zapisywania do PDF podglądu jednego lub wielu pozwów.

W tym celu należy zaznaczyć pozwy, których podgląd chcemy wydrukować lub zapisać do PDF, po czym kliknąć przycisk "Podgląd" po prawej stronie ekranu. Następnie, po wygenerowaniu podglądu wybranych pozwów, należy użyć przycisku "Drukuj" lub "Zapisz jako PDF" na górze okna.
27.01.2023
Zmiana sposobu wyświetlania sumy długów
Zmiana techniczna
Zmieniono sposób wyświetlania sumy długów w sekcji "Sprawy" oraz w sekcji "Paczki pozwów". Jest teraz zaokrąglana w górę do pełnych złotych.
27.01.2023
Zablokowanie znaków specjalnych w nazwach kolumn podczas importu z pliku
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji zablokowano możliwość importu pliku, którego nazwy kolumn zawierają znaki specjalne.
Niedozwolone znaki specjalne to:
!@#$%^&*()_+-=[]{};#\:|,./<>?
27.01.2023
Optymalizacja silnika importu danych
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji dokonano licznych optymalizacji silnika importu danych. Import aktualnie jest około 50 razy szybszy.
27.01.2023
Optymalizacja usuwania spraw oraz przenoszenia ich do archiwum
Zmiana techniczna
Dokonano licznych optymalizacji usuwania spraw oraz przenoszenia ich do archiwum, kilkukrotnie przyspieszając ten proces.
27.01.2023
W sekcji "Pomoc" dodano opis działania nowych pól w szablonie uzasadnień
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, dodano do sekcji "Pomoc" opis działania nowych pól w szablonie uzasadnień, wraz z przykładami użycia.

Są to między innymi:
- listy dokumentów
- sekcje warunkowe
27.01.2023
Odświeżony wygląd programu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji odświeżono wygląd programu, zmieniając wygląd następujących elementów:
- nowe przyciski w górnym menu programu
- powiększony rozmiar najważniejszych przycisków
- zwiększono domyślną szerokość programu po jego starcie
- wymieniono ekran startowy
- dodano dolny baner programu
28.12.2022
Aktualizacja stawek odsetek
Aktualizacja informacji bazodanowych
Aktualizacja tabel stawek odsetek z uwzględnieniem zmian w czasie (szczególnie ważne przy kapitalizacji odsetek):
- Odsetki ustawowe za opóźnienie (aktualnie: 12,25%)
- Odsetki ustawowe kapitałowe (aktualnie: 10,25%)
- Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (aktualnie: 16,75%)
- Odsetki maksymalne za opóźnienie (aktualnie: 24,50%)
22.12.2022
Zwiększenie liczby znaków w polach ulica oraz skrót kontrahenta
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, zwiększono dozwoloną liczbę znaków do 50 w polach ulica oraz skrót dla stron.
22.12.2022
Usprawniono funkcję automatycznej kopii zapasowej danych
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji usprawniono funkcję automatycznej kopii zapasowej danych podczas pracy sieciowej. Zależnie od pory dnia, po odłączeniu ostatniego użytkownika, program odczeka odpowiednią ilość czasu zanim rozpocznie tworzenie kopii zapasowej.

Jeśli tworzenie kopii zapasowej zakończy się niepowodzeniem, program automatycznie ponowi próbę, nie wpływając na pracę użytkowników.
06.12.2022
Poprawa działania edytora płatności ratalnej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji poprawiono generowanie wierzytelności płatnej w ratach, dodając możliwość wyboru:
- jaka ma być liczba rat
- w którym dniu każdego miesiąca
- w którym miesiąca ma zostać wygenerowana pierwsza rata lub ostatnia rata.

Dodano również przycisk, który umożliwia dodanie raty przed aktualnie zaznaczoną.
06.12.2022
Przyspieszenie działania programu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji zastosowano liczne optymalizacje programu e-Pozwy. Wpływają one m.in, na szybkość generowania pozwów, przechodzenie między sprawami czy wyświetlanie listy spraw.
01.12.2022
Zmiana sposobu obliczania wartości przedmiotu sporu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zmieniono sposób obliczania wartości przedmiotu sporu (WPS). Wartość jest zaokrąglana w górę do pełnego złotego, zgodnie z Art. 126[1]. KPC.
01.12.2022
Dodano nowe pole określające wartość przedmiotu sporu
Zmiana funkcjonalności
Do listy pól aktywnych, których można używać w czasie opracowywania szablonu uzasadnienia i listy dowodów, dodano pole generujące wartość przedmiotu sporu.
01.12.2022
Nowa funkcja zaznaczania i odznaczania wszystkich dowodów i roszczeń w pozwie
Zmiana funkcjonalności
Dodano nową funkcję, która umożliwia zaznaczanie i odznaczanie wszystkich dowodów dodawanych do roszczenia oraz wszystkich roszczeń do dowodu.
Funkcja jest dostępna po użyciu prawego przycisku myszy.
01.12.2022
Możliwość edycji zaimportowanych pól własnych
Zmiana funkcjonalności
Po zaimportowaniu pól własnych dodano możliwość ich edycji w oknie edycji długów oraz w oknie edycji danych kontrahenta.
21.11.2022
Możliwość określenia podstawy odsetek dla wierzytelności
Zmiana funkcjonalności
W module "Długi" dodano możliwość określenia podstawy odsetek dla każdej wierzytelności. Kwotę tę można również zaimportować z pliku.
21.11.2022
Nowe pola w module "Import"
Zmiana funkcjonalności
W module "Import" dodano nowe pola do importu:
- identyfikator grupy
- identyfikator grupy wierzycieli
- identyfikator grupy dłużników
- podstawa odsetek wierzytelności
- numer konta wierzyciela
21.11.2022
Import wielu pozwanych oraz wielu powodów
Zmiana funkcjonalności
Umożliwiono automatyczny import wielu powodów/pozwanych bezpośrednio do pozwu.
W tym celu w czasie importu stron, należy nadać ten sam identyfikator grupie wierzycieli/dłużników, a następnie powołać się na ten identyfikator w czasie importowania wierzytelności.
21.11.2022
Rozbudowa informacji dotyczącej zaimportowanych danych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszym programie dodano większą ilość informacji dotyczących wyniku importowania.
21.11.2022
Nowy system konfiguracji wierzytelności płatnej w ratach
Zmiana funkcjonalności
Ulepszono system konfigurowania roszczenia podzielonego na raty:
- domyślnie ukryto możliwość dodawania rat dla wierzytelności
- dodano możliwość łatwego stworzenia dowolnej liczby rat, dla konkretnego dnia miesiąca
- dodano możliwość ustalenia podstawy odsetek osobno dla każdej raty
- ulepszono edycję kwot i dat w oknie z ratami
21.11.2022
Możliwość importu numeru konta wierzyciela
Zmiana funkcjonalności
Dodano możliwość importu numeru konta wierzyciela
21.11.2022
Usuwanie pozwów/spraw z pominięciem archiwum
Zmiana techniczna
Dodano możliwość usuwania spraw z pominięciem archiwum. W tym celu w chwili przenoszenia sprawy do archiwum należy nacisnąć klawisz SHIFT.
21.11.2022
Lepsza informacja o błędach wykrytych w paczce przez system EPU
Zmiana techniczna
Ulepszono prezentacje informacji, dotyczących problemów znalezionych przez eSąd w przesłanej paczce pozów. Zostały pominiete informacje dotyczące pozwów, w których nie znaleziono problemów.
21.11.2022
Na spisie spraw w module Długi dodano kolumnę z kwotą wierzytelności
Zmiana funkcjonalności
W module "Długi/Import" do spisu spraw dodano kolumnę, której zawartość może zostać określona w ustawieniach programu na:
- dług bez odsetek
- sumę długu i odsetek
- ukrywanie kolumny z wartością wierzytelności
21.11.2022
Zmiana wyglądu okna z wierzytelnością
Zmiana funkcjonalności
W oknie edycji wierzytelności:
- dodano możliwość rezygnacji z odsetek dla całego roszczenia
- dodano możliwość podania innej podstawy odsetek
- dodano pole z terminem płatności dla całego roszczenia
21.11.2022
Poprawa kolorystyki list
Zmiana techniczna
Poprawiono w programie kolorystykę:
- listy spraw/pozwów
- listy wierzytelności
21.11.2022
Poprawiono działanie funkcji kopiowania i wklejania dat
Zmiana techniczna
Poprawiono możliwość kopiowania i wklejania dat podczas ich edycji w programie.
21.11.2022
Ulepszenia działania podwójnego kliknięcia na liście spraw/pozwów
Zmiana techniczna
Podwójne kliknięcie na liście spraw/pozwów w modułach Pozwy nowe oraz Pozwy złożone powoduje otwarcie Pozwu dla wybranej sprawy.
28.10.2022
Aktualizacja stawek odsetek
Aktualizacja informacji bazodanowych
W najnowszej aktualizacji, zaktualizowano:
- Odsetki ustawowe
- Odsetki od zaległości podatkowych
- Odsetki ustawowe za opóźnienie
01.10.2022
Prezentacja programu, dostępna na kanale YouTube
Komunikaty
Na naszym kanale YouTube udostępniliśmy film prezentujący aktualne możliwości programu.
Link do filmu został dodany do Instrukcji obsługi programu.
Można go również znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=4PzwGj2kV0I
28.09.2022
Dodano nowe pola, których można użyć w uzasadnieniach:
Zmiana funkcjonalności
Do listy pół aktywnych, których można używać w czasie opracowywania szablonu uzasadnienia dodano pola, które generują poniższe:
- lista wierzytelności
- lista wierzytelności od pozycji X do pozycji Y
- lista dokonanych przed dłużnika wplat
28.09.2022
Automatyczne wykrywanie ustawień pliku CSV
Zmiana techniczna
Dodano automatyczne wykrywanie ustawień pliku CSV po jego wybraniu. Program podpowiada:
- rodzaj separatora pola
- zastosowane kodowanie znaków
28.09.2022
Powiększenie okienka z ustawieniami importu danych
Zmiana techniczna
Powiększono domyślną wielkość okienka dotyczącego ustawień importu danych.
28.09.2022
Naprawiono rzadko występujący problem dotyczący znikania przycisków
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji programu usunięto rzadko występujący problem dotyczący przycisków, które znikały podczas pracy w programie.
28.09.2022
Poprawa wyglądu programu podczas jego startu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, udoskonalono wygląd programu w czasie jego włączania.
28.08.2022
Aktualizacja stawek odsetek
Aktualizacja informacji bazodanowych
W najnowszej aktualizacji, zaktualizowano:
- odsetki ustawowe (kapitałowe)
- odsetki podatkowe
- odsetki za opóźnienie
28.07.2022
Sprawdzanie poprawności wartości dla pól "słownikowych"
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono sprawdzanie pól:
1. Rodzaj strony
2. Typ rejestru
3. Typ wierzytelności
20.06.2022
Podpowiadanie nazw kolumn z importowanego pliku
Zmiana funkcjonalności
Po wybraniu pliku do importu program odczytuje z niego wszystkie nazwy kolumn i podpowiada je, poprzez rozwijane menu dostępne przy każdej pozycji.
Dodatkowo, po zmianie danych, we wcześniej wybranym pliku, nazwy kolumn można zaktualizować za pomocą przycisku "Pobierz nazwy pól/kolumn z pliku".
20.06.2022
Automatyczne wykrywanie separatora pól i kodowania znaków w importowanym pliku
Zmiana funkcjonalności
W oknie importu, wprowadzono przycisk "Wykryj ustawienia", który podpowiada, jakiego Separatora pól oraz Kodowania znaków użyto w pliku .csv
20.06.2022
Importowanie numeru budynku i lokalu w osobnych kolumnach
Zmiana funkcjonalności
Umożliwiono import numeru budynku i lokalu za pomocą osobnych kolumn.
Pozostawiono również dotychczasową opcję importowania za pomocą jednej kolumny.
20.06.2022
Wiele usprawnień dotyczących importowania plików
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dodano poniższe ulepszenia importowania plików:
- Zwiększono liczbę znaków, z których może składać się nazwa importowanej kolumny do 40 znaków oraz dodano ostrzeżenie, jeśli ta liczba została przekroczona
- Dodano sprawdzanie czy w importowanym pliku wszystkie kolumny mają różne nazwy
- Dodano sprawdzanie poprawności wartości dla pól: Rodzaj strony, Typ rejestru, Typ wierzytelności
- Powiększono całe okno do konfiguracji importu,
20.06.2022
Przyspieszenie działania programu
Zmiana techniczna
Wprowadzono wiele ulepszeń, przyspieszających działanie programu
20.06.2022
Usprawnienie wyszukiwania spraw
Zmiana funkcjonalności
Wyszukiwarka spraw wyświetla wyniki od razu podczas pisania.
20.06.2022
Wybór zawartości ostatniej kolumny na liście pozwów/spraw
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w oknie Ustawienia, dodano możliwość wyboru zawartości ostatniej kolumny na liście pozwów/spraw.
Dostępne są następujące opcje:
- Nie pokazuj kolumny z wartością pozwu
- Przy każdym pozwie pokaż dług bez odsetek
- Przy każdym pozwie pokaż sumę długu i odsetek
20.06.2022
Zaprzestano wybierania pierwszej sprawy przy zaznaczaniu paczki
Zmiana techniczna
Po wybraniu paczki, w oknie Paczek pozwów, nie zaznacza się pierwsza sprawa i nie generuje się pozew.
20.06.2022
Ulepszenia okienka z listą spraw - kopiowanie pozwu oraz przypisywanie do paczki
Zmiana techniczna
Podczas kopiowania elementów pomiędzy pozwami oraz przypisywania do paczek usunięto wyświetlanie pozwów złożonych.
30.05.2022
Ulepszono widok listy paczek (liczba pozwów, suma wartości sporów)
Zmiana funkcjonalności
Do okienka ze spisem paczek pozwów dodano kolumny z liczbą pozwów w paczce oraz sumą wartości sporów.
30.05.2022
Dodano możliwość sortowania w oknie do kopiowania spraw oraz przypisywania do paczek
Zmiana funkcjonalności
W oknie do kopiowania informacji z innych pozwów, dodano możliwość sortowania spraw po poszczególnych kolumnach.
30.05.2022
Dodano kolumnę z nazwą paczki w oknie kopiowania
Zmiana funkcjonalności
W oknie do kopiowania informacji z innych pozwów dodano kolumnę z nazwą paczki, do w której znajduj się danych pozew.
30.05.2022
Pełnomocnik zawodowy - wymagane pole do uzupełnienia
Zmiana funkcjonalności
30.05.2022
Dodano wymagane pola u Składającego pozew
Zmiana funkcjonalności
Usprawniono działanie pól wymaganych podczas dodawania osoby składającej pozew.
30.05.2022
W spisie spraw/pozwów zmieniono zawartość ostatniej kolumny - na dług bez odsetek
Zmiana funkcjonalności
W spisie spraw/pozwów w prawej części ekranu ostatnia kolumna "Dług", wcześniej pokazywała wartość dochodzonej wierzytelności wraz z należnymi odsetkami.
Ze względów praktycznych, zostało to zamienione na wierzytelność bez odsetek.
Jeśli dla Państwa zmiana ta jest niepożądana, to istnieje możliwość powrotu do poprzedniego sposobu działania programu.
30.05.2022
Usprawniono działanie opisu umocowania (znaki nowej liniii)
Zmiana techniczna
Znaki nowego wiersza w opisie umocowania nie powodują przesłania do e-sadu niepożądanych znaków.
29.04.2022
Aktualizacja stawek odsetek
Aktualizacja informacji bazodanowych
Zaktualizowano wartości odsetek ustawowych (kapitałowych), odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek od zaległości podatkowych.
01.02.2022
Możliwość importowania własnych numerów spraw
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość importowania własnych numerów spraw
21.01.2022
Możliwość generowania pozwów dla wielu zaznaczonych spraw.
Zmiana techniczna
Dodano możliwość generowania pozwów, kiedy na spisie zaznaczona jest więcej niż jedna sprawa.
20.01.2022
Możliwość ustawienia odsetek umownych maksymalnych za opóźnienie
Zmiana funkcjonalności
Dodano możliwość ustawienia odsetek umownych maksymalnych za opóźnienie. Zaktualizowano:
- algorytm obliczania kwoty odsetek (ważne przy kapitalizacji)
- okienko ustawień domyślnych
19.01.2022
Poprawa okienka archiwum (kopie zapasowe)
Zmiana funkcjonalności
Uproszczono działania odzyskiwania danych.
03.01.2022
Udoskonalone kalendarzyki
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, we wszystkich modułach programu, udoskonalono wygląd i działanie kalendarzyków:
- poprzednie i następne miesiące oznaczono kolorami,
- po umieszczeniu kursora myszki na dniu świątecznym - wyświetla się nazwa święta.
09.12.2021
Zachęcamy do zgłaszania propozycji zmian dotyczących programu
Przypominamy
Wszystkich naszych Klientów zachęcamy do zgłaszania propozycji udoskonaleń, nowych funkcji oraz modułów w programie. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.
Można je zgłaszać drogą mailową: serwis@vademecum-soft.pl
08.12.2021
Udoskonalenia importowania danych
Zmiana funkcjonalności
W programie usprawniono działanie importu danych, w tym:
- możliwość importowania typów wierzytelności
- udoskonalenie importowania kwot oraz sprawdzanie ich poprawności
08.12.2021
Automatyczne naliczanie prowizji opłaty sądowej
Zmiana funkcjonalności
W programie zaktualizowano automatyczne naliczanie opłaty manipulacyjnej, za e-płatność opłaty sądowej, stanowiącej 0,001% kwoty wartości sporu, nie mniejszej niż 19 gr.
08.12.2021
Pola obowiązkowe osoby składającej pozew
Zmiana funkcjonalności
W okienku osoby składającej pozew oznaczono pola obowiązkowe do wypełnienia.
08.12.2021
Udoskonalenie pobieranie danych dłużnika i wierzyciela z internetu
Zmiana techniczna
W programie, udoskonalono pobieranie danych z internetu dla pozwanego i powoda, podczas wypełniania pozwu.
Dodatkowo, wprowadzono automatyczne wybieranie formy prawnej pozwanego lub powoda.
26.11.2021
Nowe typy dokumentów
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono nowe typy dokumentów z tytułu wierzytelności, dostępne w modelu długi:
- kara
- nota
08.10.2021
Możliwość przypisywania wielu pozwów do paczki pozwów
Zmiana techniczna
Do programu wprowadzono możliwość zaznaczania wielu spraw naraz oraz masowego przypisania ich do paczek pozwów.
08.10.2021
Importowania bardzo długich danych do pól własnych / import całego uzasadnienia
Zmiana techniczna
Do programu wprowadzono możliwość importowania bardzo długich danych do pól własnych, dzięki temu można np. importować całe uzasadnienie.
01.10.2021
Sąd odwoławczy - nie jest obowiązkowy
Zmiana funkcjonalności
W pozwie, sekcja przeznaczona na wybór sądu właściwego do rozpoznania sprawy jest teraz nieobowiązkowa, ponieważ zgodnie z nowelizacją KPC (art. 505'33), w razie wniesienia sprzeciwu sprawy są umarzane, a nie przekazywane do sądu odwoławczego.
01.10.2021
Seryjne archiwizowanie i usuwanie spraw
Zmiana techniczna
Do programu wprowadzono możliwość zaznaczenia wielu spraw naraz oraz masowego ich archiwizowania i usuwania.

01.10.2021
Automatyzacja generowania dowodów
Zmiana techniczna
W szablonach automatycznych dowodów dodano możliwość automatycznego generowania dowodu dla każdego roszczenia zgodnie z szablonem.
01.10.2021
Nowe przyciski w stopce pozwu
Zmiana techniczna
Na samym dole pozwu powielono przyciski z góry pozwu w celu uniknięcia konieczności przewijania pozwu na samą górę.
01.05.2021
Zmiana operatora aktualizacji
Przypominamy
Informujemy, że od 1.06.2021 r. aktualizację oprogramowania YARSTON będzie dostarczała firma Vademecum Soft, który był głównym informatykiem w naszej firmie.
Najważniejsze rzeczy, które ulegają zmianie:
- nazwa firmy: Vademecum Soft, NIP: 885-147-15-31
- nr konta bankowego do wpłat za nowe faktury: 30 1140 2004 0000 3802 8124 3268

Siedzibę mamy w tym samym miejscu:
- 53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 65/104.

Zespół został ten sam, odbieramy korespondencję z poprzednich adresów e-mail, choć mamy też już nowe adresy:
- serwis@vademecum-soft.pl - w sprawach technicznych
- biuro@e-pocwy.com.pl, biuro@vademecum-soft.pl - w innych sprawach
- telefony: 798 501 022, 798 466 998

Zapraszam również na nowe strony internetowe:
- vademecum-soft.pl
- e-pozwy.com.pl
18.12.2020
Aktualizacja stawek odsetek ustawowych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zaktualizowano wysokość odsetek ustawowych.
18.12.2020
Aktualizacja stawek odsetek za opóźnienie
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zaktualizowano wysokość odsetek za opóźnienie.
28.10.2020
Nowe numery telefonów
Komunikaty
Z uwagi na pracę zdalną, pomoc techniczna nie jest obecnie dostępna pod stacjonarnymi numerami telefonów.
Aktualne numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej.
Aktualne numery telefonów: 798 466 998, 798 501 022
20.07.2020
Zmiany w module Archiwum
Zmiana techniczna
Poprawiono wygląd okienka archiwum. Po zmianach moduł Archiwum otwiera się szybciej.
Ponadto wprowadzono ostrzeżenia przy próbie nadpisania obsługiwanej firmy danymi innej firmy.
20.07.2020
Edytor Ydo - łącznik i twarda spacja
Zmiana techniczna
Do Edytora tekstu YDO wprowadzono:
- twardą spację - słowa z twardą spacją przechodzą razem do nowej linii (nie są rozdzielne).
- łącznik opcjonalny - łącznik umożliwia dzielenie wyrazu pomiędzy linie tekstu, ale nie jest widoczny jeśli słowo jest w jednej linii
Obydwie opcje dostępne są po rozwinięciu listy "Wstaw" w górnym menu.
15.07.2020
Poprawa obliczania terminu przedawnienia
Zmiana funkcjonalności
W programie, uwzględniono art. 118 Kodeksu Cywilnego dotyczący terminu przedawnienia dla przedawnień nie krótszych niż dwa lata - termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.
15.07.2020
Nowe atrybuty przy wysyłanie e-pozwów
Zmiana techniczna
Obniżenienie kwoty opłaty sądowej w postępowaniu bankowym. Jeżeli wartość tego atrybutu = true, to wartość atrybutu "zwolnienie" = false
Pozew.OplataSadowa.ObnizenieKosztowOplatySadowej := False;

Obniżenienie kwoty opłaty sądowej z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) . Jeżeli wartość tego atrybutu = true, to wartość atrybutu "zwolnienie" = false
Pozew.OplataSadowa.Czyobnizplanowanieprzestrzenne := False;

Obniżenienie kwoty opłaty sądowej w na podstawie art. 13e ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jeżeli wartość tego atrybutu = true, to wartość atrybutu "zwolnienie" = false
Pozew.OplataSadowa.Czyobnizmediacja := False;
15.07.2020
Dostosowanie programu do aktualnych wymagań usługi e-sąd
Zmiana techniczna
Program dostosowano do aktualnych wymagań technicznych usługi e-sąd, w której zmieniono schemat XML przesyłanej paczki pozwów.
Schemat ten zawiera:
- możliwość obniżenia kwoty opłaty sądowej w postępowaniu bankowym (pole: ObnizenieKosztowOplatySadowej)
- możliwość obniżenia kwoty opłaty sądowej z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pole: CzyObnizPlanowaniePrzestrzenne)
- możliwość obniżenia kwoty opłaty sądowej w na podstawie art. 13e ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (pole: CzyObnizMediacja)
29.06.2020
Pozywanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Zmiana funkcjonalności
W programie poprawiono działanie składania pozwu przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Obecnie do EPU wysyłany jest komplet danych pozywanej osoby.
29.06.2020
Koszty sądowe wraz z odsetkami
Zmiana funkcjonalności
Są one ujęte w podglądzie wydruku oraz w e-Sądzie.
29.06.2020
Zmiana terminów przedawnień
Zmiana funkcjonalności
W programie zmieniono terminy przedawnień. Termin przedawnienia dłuższy niż dwa lata przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.
29.06.2020
Pobieranie danych firmy z internetu
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono możliwość pobierania danych firmy z internetu. Dane pobierane są na podstawie podanego NIPu lub numeru REGON.
29.06.2020
Biała lista podatników VAT
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono możliwość sprawdzenia statusu kontrahenta na białej liście. W przypadku czynnych podatników oprócz informacji o statusie zwracane są dodatkowo informacje o nazwie, adresie, siedzibie, NIP, Regon, KRS, dacie rejestracji podatnika oraz zarejestrowane numery kont bankowych. Dodatkowo zostanie wyświetlony odpowiedni wiersz z datą, jeżeli podatnik został wykreślony z rejestru czynnych podatników, lub do niego przywrócony.
Status na białej liście podatników VAT można sprawdzić podczas wprowadzania lub modyfikowania danych podmiotu.
29.06.2020
Wysokość opłaty sądowej
Zmiana funkcjonalności
Naliczanie opłat sądowych zostało zaktualizowane do obowiązujących stawek.
29.06.2020
Poprawiony kalendarz
Zmiana funkcjonalności
W kalendarzu wyświetlany jest teraz miesiąc poprzedni, obecny oraz następny. Poprawiono działanie kalendarza oraz zaktualizowano listę dni ustawowo wolnych od pracy.
29.06.2020
Możliwość przedłużenia oczekiwania na odpowiedź serwera
Zmiana techniczna
Po przekroczeniu standardowego czasu oczekiwania na odpowiedź serwera pojawia się okno umożliwiające dalsze oczekiwanie na odpowiedź. Jest to szczególnie przydatne przy importowaniu dużej ilości pozwów.
29.06.2020
Optymalizajca imporowania wielu pozwów
Zmiana techniczna
Zoptymalizowano działanie programu w zakresie importowania dużej liczby pozwów.
29.06.2020
Optymalizacja uruchamiania programu
Zmiana techniczna
Zoptymalizowano proces uruchamiania programu, jest to szczególnie odczuwalne przy pracy sieciowej.
12.11.2019
Wyszukiwanie w opracowanych aktach prawnych
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono wyszukiwanie frazowe w opracowanych aktach prawnych. Wyszukiwanie dostępne jest po wciśnięciu kombinacji klawiszy "Ctrl + F". Na dole ekranu znajduje się przycisk "Następne" umożliwiający przechodzenie do kolejnych odnalezionych fraz.
14.10.2019
Usprawniono mechanizm wyboru miesiąca lub kwartału w całym programie
Zmiana techniczna
Wprowadzono możliwość szybkiego przestawiania miesiąca na następny i poprzedni za pomocą przycisków w prawo i lewo.
05.09.2019
Zaktualizowano dane placówek w sekcji Informacje
Zmiana wskaźników gospodarczych
Zaktualizowano i uzupełniono dane placówek:
- Dozoru technicznego
- Oddziałów ZUS
- Inspektoratów PIP
- Stacji San-Epid
- Urzędów Statystycznych
05.09.2019
Aktualizacja wskaźników
Zmiana wskaźników gospodarczych
Zaktualizowane zostały następujące wskaźniki:

- składki na PFRON
12.08.2019
Lepsze wyszukiwanie na spisach
Zmiana techniczna
Rozszerzono możliwości przeszukiwania na spisach w programie. Obecnie przy przeszukiwaniu brany pod uwagę jest cały wiersz, co umożliwia lepsze sprecyzowanie zapytania.
22.07.2019
Usprawnianie wklejania we wszystkich okienkach programu
Zmiana funkcjonalności
W obecnej aktualizacji poprawiono sposób wklejania zawartości ze schowka do pól w programie.
15.07.2019
Zapisywanie pozwów do pliku
Zmiana techniczna
Zapisywanie pozwów do pliku jest możliwe poprzez wybranie paczki pozwów i naciśnięcie przycisku "Eksportuj". Program wyeksportuje sprawy znajdujące się w paczce do pliku .xml
31.05.2019
Usprawnienie importowania dat
Zmiana techniczna
W tej aktualizacji format dat można wybrać również dla importowania z Excela.
31.05.2019
Możliwość ustawienia solidarności na wybraną we wszystkich dotychczasowych sprawach
Zmiana techniczna
Można to osiągnąć za pomocą przycisku "Ustaw tak we wszystkich sprawach, dostępnego w okienku ustawienia, dostępnym za pomocą przycisku "Różne" -> "Ustawienia".
05.02.2019
Import własnych pół
Zmiana funkcjonalności
Do programu dodano możliwość importu własnych pół do pozwanych/powodów oraz faktur.
Zaimportowane wartości są dostępne do podglądu w okienkach Dłużnik/Zlecający oraz Wierzytelność.
Zaimportowanych wartości można również użyć we własnym wzorze uzasadnienia oraz własnych szablonach dowodów.
05.02.2019
Import danych stron, wierzytelności oraz wpłat bezpośrednio z plików Excela
Zmiana techniczna
Do programu dodana została możliwość importowania danych stron e-pozwu, wierzytelności oraz wpłat bezpośrednio z plików Excela: xls oraz xlsx. Operację tę przeprowadza się na tym samym ekranie co import z pozostałych formatów.
05.02.2019
Nowy wygląd okienka Wierzytelność
Zmiana techniczna
Powiększono oraz powiększono okienko Wierzytelność
05.02.2019
Nowy wygląd okienka Dłużnik/zlecający/pozwany/powód
Zmiana techniczna
Powiększono oraz powiększono okienko Wierzytelność
13.12.2018
Usprawnienie importowania
Zmiana techniczna
Dodano przycisk wywołujący ustawienia domyślne importowanych spraw.
03.12.2018
Nowe ustawienia domyślne w programie
Zmiana funkcjonalności
Poprzez wybranie przycisku "Różne" -> "Ustawienia" na górnym pasku można otworzyć listę ustawień dotyczącą ustawień domyślnych.
Zostały dodane:
- domyślny rodzaj pozwanego (osoba fizyczna, instytucja, itd.)
- możliwość określenia domyślnych "innych wniosków procesowych"

Ustawienia te działają dla wszystkich nowych pozwów, zarówno dla wprowadzonych ręcznie, jak i dla nowo zaimportowanych spraw.
03.12.2018
Nowy system odsetkowy
Zmiana funkcjonalności
Możliwość wskazania odsetek za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.
03.12.2018
Ulepszony podgląd e-pozwu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej wersji programu na podglądzie e-pozwu
- na liście roszczeń dodano kolumnę data wymagalności
- pojawia się tytuł osoby składającej pozew
03.12.2018
Edytor szablonów dowodów
Zmiana techniczna
Dodano możliwość zmiany kolejności dowodów
10.09.2018
Opcja dodawania aktywnych pól do uzasadnienia
Zmiana funkcjonalności
Pola dotyczące: dokumentu dłużnego, sprawy, wpłaty, pozwanego, powoda oraz dowodów.
Należy stworzyć własny wzór uzasadnienia, ustawić kursor w wybranym miejscu, kliknąć niebieski przycisk "Wstaw pole" i wybrać typ. Pole w dokumencie uzasadnienia widoczne jest w formie [:OBIEKT.POLE]. Po akceptacji dokumentu, na wstędze będą widoczne już pola uzupełnione.
10.09.2018
Funkcja określania ustawień domyślnych w programie
Zmiana funkcjonalności
Poprzez wybranie przycisku "Różne" -> "Ustawienia" na górnym pasku można otworzyć listę ustawień dotyczącą ustawień domyślnych. Dotyczą one:
- rodzaju sprawy,
- sposobu zasądzenia,
- przedawnienia,
- terminu płatności,
- rodzaju odsetek,
- reprezentacji,
- sądu odwoławczego,
- konta do opłaty,
- żądania zasądzenia kosztów zastępstwa,
- prowizji za e-płatność opłaty sądowej.
Ustawienia te zadziałają dla wszystkich nowych pozwów, zarówno dla wprowadzonych ręcznie, jak i dla nowo zaimportowanych spraw.
10.09.2018
Możliwosć dodawania własnych szablonów dowodów z aktywnymi polami
Zmiana funkcjonalności
Na wstędze w części "Dowody" należy kliknąć "Szablony dowodów" -> "Edytuj własne szablony...". Pokaże się okno "Szablony dowodów", można w nim dodawać szablony dla 1,2,3... roszczeń. "Edytuj szablon" służy do edycji oraz wstawiania pól ("Wstaw pole")
10.09.2018
Nowy typ odsetek w programie - odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych
Zmiana funkcjonalności
Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wynikają z art. 4 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Od 01.01.2016 r. wynoszą 9,5%
10.09.2018
Zaktualizowana lista sądów
Zmiana funkcjonalności
Została zaktualizowana lista sądów odwoławczych - dodanie nowych sądów.
10.09.2018
Możliwość zapamiętania hasła przy logowaniu do EPU
Zmiana funkcjonalności
Aby program zapamiętał hasło niezbędne do logowania należy po kliknięciu przycisku "Wyślij paczkę do EPU" zaznaczyć opcję "Zapamiętaj hasło".
Opcję można także w każdej chwili odznaczyć - wtedy program nie będzie automatycznie uzupełniał hasła.
10.09.2018
Ulepszony podgląd e-pozwu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej wersji programu wartość pola "solidarny" na podglądzie e-pozwu jest ukryta, jeśli w pozwie występuje jeden powód i jeden pozwany. Jest także widoczna miejscowość zamieszkania pozwanego.
10.09.2018
Nowe uprawnienia w module Specjaliści
Zmiana funkcjonalności
Moduł Specjaliści został poszerzony o dodatkowe uprawnienia:
- możliwość wysyłania paczek pozwów
- pobieranie dokumentów z eSądu
06.08.2018
Dziennik dostępu do modułów programu (RODO)
Zmiana funkcjonalności
Do programu został dodany dziennik zawierający działania poszczególnych użytkowników - głównie próby otwarcia modułów. Zawiera on informacje jaki użytkownik, którego dnia oraz o której godzinie chciał wejść do danego modułu. W kolumnie "Opis" widać, czy został przyznany mu dostęp, czy też nie.
Aby zobaczyć dziennik, należy w module Specjaliści kliknąć przycisk "Dziennik zdarzeń".

25.04.2018
Wzmocnienie szyfrowania baz danych zawierających dane osobowe
Zmiana techniczna
W bieżącej aktualizacji wzmocnione szyfrowanie baz danych zawierających dane osobowe oraz rozszerzono zakres danych objętych szyfrowaniem.
25.04.2018
Rozbudowano mechanizm importu danych - wybór formatu dat
Zmiana techniczna
Wybór formatu daty obsługiwanej przez funkcję importu. Do tej pory należało stosować format: dd.mm.rrrr

W najnowszej aktualizacji do wyboru są różne formaty m.in:
1) dd.mm.rrrr
2) dd-mm-rrrr
3) rrrr.mm.dd
4) rrrr-mm-dd
05.04.2018
Nowa funkcja - pobieranie danych firm z internetu, na podstawie NIP lub REGON
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na zapytania naszych klientów do programu została dodana nowa funkcja - pobieranie danych nabywców faktur, odbiorców faktur oraz dostawców (magazyn) z rejestru REGON do programu Vademecum Szefa.
Możliwe jest ono z wykorzystaniem kryteriów: identyfikator NIP lub identyfikator REGON. Numer NIP można wpisywać z myślnikiem lub ciągiem. Są akceptowane także NIPy z przedrostkiem PL.

Funkcja jest dostępna w modułach "Faktury sprzedaż" oraz "Magazyn". Należy otworzyć w nim okno służące do dodania nabywcy (lub odbiorcy), następnie należy kliknąć "Dodaj", wpisać/wkleić NIP lub REGON i kliknąć przycisk "Pobierz dane firmy z internetu". Pobierane dane wyświetlane są w odpowiednich polach, bezpośrednio w oknie "Dane firmy". Aby dodać taką firmę należy kliknąć przycisk "Akceptuj".

Do pobrania danych niezbędne jest połączenie z internetem.
09.02.2018
Możliwość wyboru sposobu kodowania znaków podczas importu
Zmiana funkcjonalności
Wybór sposobu kodowania znaków obsługiwanych przez funkcję importu. W najnowszej aktualizacji do wyboru są Windows-1250 oraz UTF-8
09.02.2018
Możliwość wyboru separatora podczas importu
Zmiana funkcjonalności
Wybór separatora pól obsługiwanych przez funkcję importu. W najnowszej aktualizacji do wyboru są średnik, tabulator oraz przecinek.
08.02.2018
Nowy typ odsetek w programie - za opóźnienie oraz łączone
Zmiana funkcjonalności
Odsetki ustawowe za opóźnienie wynikają z Monitora Polskiego z 2016, poz. 47
Od 01.01.2016 r. wynoszą 7%

Odsetki łączone są to odsetki ustawowe do 31.12.2015 r oraz ustawowe za opóźnienie od 01.01.2016r.
31.07.2017
Nowa funkcja - pobieranie dokumentów z eSądu
Zmiana funkcjonalności
Nowa funkcja umożliwia pobieranie z eSądu nakazów i orzeczeń (również orzeczeń o nadaniu klauzuli wykonalności). Po pobraniu dokumentów informacja o wydaniu nakazu lub orzeczenia trafia do przebiegu danej sprawy.
W razie problemów z komunikacją z eSądem (np. z powodu braku połączenia internetowego) program o tym poinformuje.
31.07.2017
Podgląd orzeczeń i nakazów eSądu i ich wydruk z programu
Zmiana funkcjonalności
Po pobraniu dokumentów z eSądu możliwy jest ich podgląd po naciśnięciu przycisku "Pokaż orzeczenie" lub "Pokaż nakaz". Podgląd można wywołać także podwójnym kliknięciem myszy.
Aby wydrukować lub zapisać taki dokument należy wybrać z menu "Plik" -> "Drukuj" lub "Zapisz do PDF".
31.07.2017
Stan pozwów w eSądzie
Zmiana funkcjonalności
W module "Złożone", przy spisie spraw wysłanych znajduje się status pozwu w EPU:
NA - wydano nakaz zapłaty
UT - nakaz zapłaty utracił moc
KL - prawomocny nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności
UC - nakaz zapłaty uchylono
01.02.2017
Program dostosowano do aktualnych wymagań technicznych usługi sieciowej e-Sądu
Zmiana techniczna
Ze względu na zmianę funkcjonalność dotychczasowej usługi wykorzystywanej przy składaniu pozwów masowych z dniem 6 stycznia składanie pozwów masowych jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem nowej usługi pozwów masowych.
20.10.2016
Dodano możliwość seryjnego przypisywania/usuwania e-Pozwów do paczek/z paczek
Zmiana funkcjonalności
Istnieje możliwość seryjnego przypisywania pozwów do paczek, można zaznaczyć wiele pozwów jednocześnie i przypisać je do paczki. W taki sam sposób pozwy można usuwać. Znacznie przyspiesza to proces dodawania pozwów do paczek.
18.10.2016
Uaktualniono prowizję za e-płatność opłaty sądowej
Zmiana funkcjonalności
Aktualna wartość prowizji za e-płatność to 1% od kwoty opłaty sądowej.
14.10.2016
Możliwość zaimportowania z pliku importowego daty wezwania do zapłaty
Zmiana funkcjonalności
Import długów w programie wzbogacono o możliwość zaimportowania daty wezwania do zapłaty.
11.10.2016
Domyślne ustawienia nowego pozwu na wstędze
Zmiana funkcjonalności
Możliwość ustawienia wyborów domyślnych na wstędze: składający pozew, umocowanie, typ uzasadnienia, uzasadnienie, typ roszczeń, numer konta, numer do opłaty, reprezentacja, koszty zastępstwa, typ odsetek.
07.09.2016
Poprawa działania funkcji odzyskiwania z Archiwum
Zmiana techniczna
Poprawiono interfejs oraz sposób działania funkcji odzyskiwania danych z Archiwum, zarówno w programie jak i w Serwerze programu.
07.07.2016
Poprawa działania Serwera Vademecum
Zmiana techniczna
Poprawiono działanie Serwera programu, który po około 50 dniach ciągłej pracy przestawał poprawnie funkcjonować.
05.07.2016
Usprawnienie wklejania tekstu zawierającego formatowanie
Zmiana funkcjonalności
Program ułatwia wklejenie tekstu zawierającego formatowanie (np. z edytora tekstu czy przeglądarki internetowej) do zawartych w programie pól.
31.05.2016
Możliwość współpracy w wieloma systemami zapisu do PDF
Zmiana techniczna
Program został przystosowany do pracy w wieloma systemami generowania plików PDF.
04.04.2016
Wysyłka pozwu wraz z nazwą kancelarii składającego pozew
Zmiana funkcjonalności
Umożliwiono wysyłkę pozwu wraz z nazwą kancelarii (miejsca pracy, etc.) składającego pozew, tak by nazwa była widoczna w e-Sądzie.
15.03.2016
Weryfikowanie formatu daty w plikach z danymi przed importem
Zmiana funkcjonalności
Przed zaimportowaniem danych program sprawdza poprawność formatu dat zawartych w pliku.
14.03.2016
Informacje o zaimportowanych rekordach trafiają do Podglądu zdarzeń systemu Windows
Zmiana funkcjonalności
Informacje dotyczące statusu zakończenia importu trafiają również do systemowego Windowsowego Podglądu zdarzeń.
13.03.2016
Poprawa informacji o liczbie importowanych rekordów
Zmiana funkcjonalności
Aktualizacja poprawia treść komunikatu, który wyświetla się po dokonaniu importu danych.
12.03.2016
Uzupełnienie pomocy o informacje dotyczące importowania
Zmiana funkcjonalności
Do programu dołączono szczegółową pomoc dotyczącą importowania danych. Pomoc jest dostepna po naciśnięciu klawisza F1 lub przycisku "Różne" w gónym menu, a następnie pozycji "Instrukcja obsługi".
11.03.2016
Zablokowanie zmiany powodów i pozwanych w trakcie pracy w okienku "Sprawa"
Zmiana funkcjonalności
Aktualizacja rozwiązuje problem zmiany pozwanych oraz powodów na e-Pozwie podczas pracy w okienku Sprawa.
22.02.2016
Lepsze podpowiedzi wyświetlające się przy przytrzymaniu myszki na przyciskach
Zmiana funkcjonalności
Dopracowano podpowiedzi kontekstowe, dostępne przy przytrzymywaniu kursora myszki na przycikach i polach w programie.
22.02.2016
Uaktualniono tabelę z wysokościami rocznych stawek odsetek
Zmiana funkcjonalności
Tabela z wysokościami rocznych stawek odsetek zawiera wszyskie stawki odsetek.
22.01.2016
Wybór konta mass collect jako właściwego do zwrotu opłat sądowych
Zmiana funkcjonalności
Konta typu "mass collect" można użyć jako właściwego do zwrotu opłat sądowych.
20.01.2016
Sprawdzanie czy firma występuje w aktywnych sprawach, w trakcie przenoszenia jej do archiwum
Zmiana funkcjonalności
W trakcie przenoszenia firmy do Archiwum program sprawdza, czy firma występuje jeszcze w aktywnych sprawach. Jeśli tak, to wyświetlane jest stosowne ostrzeżenie.
19.01.2016
Obsługa kont typu mass collect - dedykowanego dla dłużnika numeru konta do wpłat
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość stosowania kont typu "mass collect" - dedykowanego dla dłużnika numeru konta do wpłat.
19.01.2016
Import numerów kont typu mass collect
Zmiana funkcjonalności
Numery kont typu "mass collect" można importować z zewnętrznych programów.
13.01.2016
Dodano możliwość przenosznia firm do archiwum i ich przywracania
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji istnieje możliwość przenoszenia firm, których sprawy zostały już zakończone do archiwum. Listę firm przeniesionych do archiwum można uzyskać naciskając przycisk Archiwum (obok listy firm). Z archiwum w razie potrzeby firmę można przywrócić naciskając przycisk "Przywróć".
21.09.2015
Usprawnienie procedury importu spraw
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzano dużą ilość usprawnień w procedurze importu. Do najważniejszych należą:
- lepsze ustawienia domyślne przy nowych zaimportowanych sprawach, np koszty sądowe, odsetki itp.,
- sprawdzanie poprawności formatu dat w takcie importowania,
- sprawdzanie czy importowany plik nie jest otwarty w innym programie,
- uzupełniono pomoc programu dotyczące importowania.
16.09.2015
Dodano możliwość wyszukiwania dłużnika po zaimportowanym identyfikatorze
Zmiana funkcjonalności
Po zaimportowaniu danych z zewnętrznych programów możliwe jest wyszukiwanie spraw według identyfikatora kontrahenta. Funkcja dostępna w wyszukiwarce nad listą spraw.
15.09.2015
Po imporcie z zewnętrznego systemu, identyfikator dłużnika jest widoczny razem z jego pozostałymi danymi
Zmiana funkcjonalności
W tej aktualizacji zaimportowany identyfikator dłużnika jest widoczny w różnych miejscach programu razem z jego danymi adresowymi.
14.09.2015
Usuwanie spraw przeniesionych do Archiwum - poprawiono działanie
Zmiana techniczna
Poprawiono problem polegający na tym, że informacje z usuwanych spraw pojawiały się czasem niespodziewanie w nowo stworzonych sprawach.
14.09.2015
Udoskonalenie usuwania spraw
Zmiana techniczna
W czasie usuwania ostatnio dodanej sprawy pewne informacje pozostawały w systemie. Ta aktualizacja rozwiązuje ten problem.
11.09.2015
Usprawniono funkcję kopiowania danych z opracowanych już pozwów
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono możliwość kopiowania informacji pomiędzy pozwami. Funkcja działa również w pełni poprawnie w sieciowej wersji programu.
30.07.2015
Poprawa obsługi pozwów złożonych
Zmiana funkcjonalności
Dopracowano obsługę złożonych paczek pozwów - uzupełniono listy paczek oraz dopracowano widoczność przycisków.
17.07.2015
Poprawiono ergonomię okna programu
Zmiana funkcjonalności
Okno programu przy starcie jest większe, a proporcje wielkości pól lepiej odzwierciedlają ich zawartości