Pytania i odpowiedzi

Częste pytania (FAQ)

Jak zarejestrować program Vademecum BHP lub Vademecum HACCP?

 1. W celu rejestracji programu należy kliknąć przycisk „DANE” wprowadzić dane właściciela programu łącznie z nazwą skróconą i adresem skróconym.
 2. Następnie kliknąć myszką na przycisk KOD
 3. Na ekranie pojawi się okno, w którym podświetlony na niebiesko zostanie ciąg znaków (przykładowy ciąg znaków – 05M80E0J-AGFZZCZ5-RAUY1RKG)
 4. Ciąg znaków najlepiej skopiować do notatnika lub wiadomości e-mail i przesłać do nas e-mailem. Wszystkie dane znajdują się w zakładce Kontakt.
 5. Wygenerujemy dla Państwa kod dostępu i prześlemy go na Państwa adres e-mail lub poinformujemy Państwa telefonicznie

Przeinstalowałem system operacyjny i poprzedni kod Vademecum nie działa

W tym przypadku należy ponownie wystąpić do nas o kod dostępu.

Jak ustawić uprawnienia dostępu do programu?

Aby ustawić uprawnienia dostępu w programie należy wejść w dane firmy i kliknąć przycisk „Hasła”.

W oknie należy podać osoby uprawnione poprzez kliknięcie przycisku „Nowy”. Przy wprowadzaniu osób upoważnionych należy zwrócić uwagę na „Możliwość zmiany haseł”. Opcja ta powinna być dostępna dla jednej osoby.

Co zrobić w razie problemu z wprowadzeniem hasła?

W przypadku problemu z hasłem i niemożliwości otwarcia modułów, należy wystąpić do naszej firmy z pismem o odblokowanie hasła. Konieczne jest to ze względów na bezpieczeństwo Państwa danych. W piśmie należy podać nazwę Państwa firmy ( która kupiła program), numer licencji programu oraz telefon kontaktowy do Państwa. Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem celem odblokowania dostępu.

Praca w przypadku korzystania z wielu użytkowników na jednym komputerze.

Należy ustawić zabezpieczenia dla folderu C:\Yarston.dat\ oraz dla folderu C:\Yarston.bak. W tym celu proszę wykonać następujące czynności (odpowiednio w tej samej kolejności dla każdego z folderów):

 1. Kliknąć na folder prawym przyciskiem myszy i wybrać „Właściwości”.
 2. Wybrać zakładkę „Zabezpieczenia”
 3. W oknie „Nazwy grupy lub użytkownika” wybrać wszystkich użytkowników oraz grupy a następnie w oknie „Uprawnienia dla … ” zaznaczyć „Pełna kontrola” w kolumnie „Zezwalaj”.

Jak zarchiwizować dane na płycie?

W celu archiwizacji danych należy wejść do programu, a następnie w kliknąć na przycisk „Archiwum” w lewym górnym rogu. W oknie, które się pojawi należy nacisnąć przycisk „Utwórz”.

W celu archiwizacji danych należy wejść do programu a następnie w kliknąć na przycisk „Archiwum” w lewym górnym rogu. W oknie pojawia się możliwości wyboru miejsca archiwizacji:

– domyślnie na dysku lokalnym w katalogu C:\Yarston.bak\

W którym miejscu na komputerze archiwizowane są dane?

Dane z programów Vademecum domyślnie są archiwizowane są na w lokalizacji C:\Yarston.bak

Jak przenieść dane z archiwum do programu?

Aby przenieść dane z archiwum należy wejść do programu, a następnie do „Archiwum”. Znajduje się tam przycisk „Przenieś z archiwum”, który należy kliknąć. Program sam przeniesie dane z archiwum.

W przypadku danych zapisanych na płycie należy włożyć płytę z archiwum do napędu, następnie wejść do Archiwum i kliknąć przycisk „Inne” i wybrać archiwum z płyty.

Jak zarchiwizować dane na płycie?

Aby zarchiwizować na płycie proszę postępować zgodnie opisem w pkt: Chcę przenieść dane na inny komputer w rozdziale: Instalacja-dezinstalacja

Jak przeprowadzić aktualizacje programu?

Aktualizacja programu dostarczana jest do Państwa na płytach CD-ROM. Otrzymaną płyte należy umieścić w nośniku płyt. Program sam powinien dokonać rozruchu aplikacji.
Ważne jest, aby zainstalować aktualizacje w tej samej lokalizacji, co program (domyślnie: C:\Program Files (x86)\Vademecum Szefa\)

Aktualizacja programu na komputerze, na którym zainstalowane są dwa programy z rodziny Vademecum – jak to zrobić?

W celu zaktualizowania programu Vademecum szefa, na komputerze, na którym zainstalowane są już inne programy z rodziny Vademecum Haccp, Vademecum Bhp należy przeprowadzić aktualizacje każdego z tych programów osobno, pamiętając przy tym, aby w czasie instalacji aktualizacji żaden z programów nie był otwarty.

W czasie aktualizacji pojawia się komunikat – co z tym zrobić?

Przyczyną pojawienia się komunikatu przerywającego aktualizacje programu może być:

 1. uszkodzenie fizyczne płyty z nagraną aktualizacją,
 2. aktualizowanie programu przy włączonym programie,

Płyta aktualizacji nie uruchamia się sama?

Należy wejść przez Mój komputer na płytę CD-ROM i kliknąć dwukrotnie na plik Instaluj.exe

Po aktualizacji programu program nie chce się uruchomić.

Przyczyna tego może być uruchamianie programu z innej lokalizacji niż ta, w której została zainstalowana aktualizacja. Dla przykładu może wyglądać to tak, że na pulpicie mamy skrót do pliku, który uruchamia program z lokalizacji C:\Program Files (x86)\Vademecum Szefa\Surfer.exe a my zainstalowaliśmy aktualizacje w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Vademecum Szefa\Vademecum Szefa\Surfer.exe. Bazy z danymi zapisanymi przez użytkownika znajdujące się w lokalizacji C:\Yarston.dat\Yarston po przeprowadzeniu aktualizacji mogą zmienić się, dlatego do ich uruchomienia potrzebny jest najnowszy plik uruchamiający program.

Jak zaktualizować program pracujący w sieci?

Aby zaktualizować program pracujący w sieci należy:
– wyłączyć program
– wyłączyć serwer (klikając prawym przyciskiem na ikonę serwera Vs w prawym dolnym rogu)
– zainstalować aktualizacje na komputerze gdzie znajduje się serwer
– zainstalować aktualizacje na komputerach podłączonych do sieci (uwaga: programy muszą być wyłączone)
– na komputerze gdzie znajduje się serwer uruchomić program i włączyć serwer
– zamknąć program
– uruchomić ponownie komputer

Po instalacji aktualizacji pojawia się komunikat „To jest uaktualnienie programu.

W celu poprawnej pracy należy zainstalować wersję bazową, a następnie jeszcze raz zainstalować uaktualnienie

Należy upewnić się, czy wersja bazowa programu Vademecum jest zainstalowana na komputerze. Jeżeli nie, należy zainstalować poprawnie program Vademecum, a następnie uruchomić płytę z aktualizacją. Jeżeli wersja bazowa jest zainstalowana, to prawdopodobną przyczyną powyższego komunikatu jest instalacja aktualizacji w inne miejsce niż wersja bazowa. Sytuacja taka często ma miejsce przy przenoszeniu programu na nowy komputer w formule kopiowania folderów programu. W celu zmiany miejsca instalacji aktualizacji należy:

 1. Otworzyć płytę Vademecum z aktualizacją na ekranie „Mój komputer” za pomocą prawego przycisku myszy i opcji „Otwórz”.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę instaluj (ikona z komputerkiem) i z pozycji „Wyślij do” wybrać opcję „Pulpit (utwórz skrót)”.
 3. Na pulpicie kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę „Skrót do instaluj” i wybrać opcję „Właściwości”.
 4. W wierszu Element docelowy przejść na koniec wiersza (kończy się on słowem „instaluj.exe”). Po spacji wpisać formułę /DIR=”x” gdzie x to miejsce instalacji wersji bazowej. Np. jeżeli program Vademecum Bhp zainstalowany jest w folderze c:\programy\VBhp to komenda dopisywana w wierszu „Element docelowy” powinna wyglądać następująco: /DIR=”c:\programy\VBhp”.
 5. Zaakceptować zmiany za pomocą „ok” u dołu okna.
 6. Uruchomić skrót za pomocą dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy.

Reszta instalacji aktualizacji przebiega standardowo. Po jej zakończeniu sugeruje się usunąć stworzony na pulpicie „Skrót do instaluj”. Po wykonaniu powyższej procedury kolejne aktualizacje wykonuje się standardowo.

Gdzie są przechowywane dane programów Vademecum?

Dane zapisane przez użytkowników programu domyślnie przechowywane są w na dysku systemowym (najczęściej jest to dysk C) w lokalizacji C:\Yarston.dat. Istnieje możliwość ustawienia innej lokalizacji przechowywania baz danych. Informacje na ten temat można uzyskać w serwisie.

Jak znaleźć miejsce gdzie zainstalowany jest program?

Jeżeli program uruchamiany przez skrót (na pulpicie, w menu start, pasku szybkiego uruchamiania etc.) należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę, wybrać opcję „Właściwości”. W nowym oknie w wierszu „Element docelowy” podana jest dokładna lokalizacja pliku z programem. Po kliknięciu przycisku „Znajdź element docelowy” otworzone zostanie okno z folderem w którym jest zainstalowany program.

Przesłanie danych za pomocą aplikacji serwisowej diag.exe

Należy uruchomić plik diag.exe z folderu, gdzie zainstalowany jest program. Pojawi się okno „Aplikacja serwisowa Yarston”. Proszę następnie kliknąć na przycisk „Prześlij” w prawym dolnym rogu ekranu. Komputer musi by podłączony do Internetu. Pozwoli nam to przeprowadzić analizę przyczyn problemu, który u Państwa wystąpił.

Chcę przenieść program i dane na inny komputer?

1. Przygotowanie danych do przeniesienia:
– Aktualne dane ze starego komputera wyeksportować za pomocą modułu Archiwum.
– W tym celu otworzyć program i nacisnąć przycisk Archiwum znajdujący się na głównym ekranie.
– Użyć przycisku Utwórz i dalej postępować według wskazówek na ekranie.
– Skopiować utworzony plik archiwum z danymi programu np. na pendrive lub płytę CD. Pliki z archiwami znajdują się domyślnie na dysku, na którym zainstalowany jest system operacyjny, w folderze Yarston.bak (zazwyczaj jest to C:\Yarston.bak). Jest to pojedynczy plik. Nazwa pliku odzwierciedla datę jego utworzenia. Odnaleźć najnowsze archiwum (np. „181004aa.zip”, to pierwsze archiwum utworzone 4. października 2018 roku)

2. Instalacja programu na nowym komputerze
– Zainstalować program z płyty z wersją bazową.
– Zainstalować ostatnią otrzymaną od nas aktualizację.

3 .Przywracanie danych na nowym komputerze
– Uruchomić program i wybrać z górnego paska przycisk Archiwum.
– Pojawi się okno i po jego prawej stronie będzie się znajdować rząd przycisków.
– Tam wybrać pozycję Inne i podać miejsce, gdzie zostało skopiowane wcześniej archiwum.
– Po pojawieniu się archiwum na liście w programie, wcisnąć Przywróć Wszystkie.
– Archiwum zostanie przywrócone.
– Program powinien działać poprawnie

Chcę odinstalować program?
Chcąc odinstalować program należy wejść do „Panelu sterowania” kliknąć na „Dodaj/Usuń programy” odnaleźć na liście Vademecum Szefa i kliknąć „Dodaj/Usuń”. Program w trakcie odinstalowania program zapyta Państwa czy usunąć dane użytkownika (domyślnie program nie usuwa danych). Komunikat ten pojawi się dwukrotnie.

Jak dodać pracownika do bazy?
Pracownika można dodać w modułach „Kadry” oraz „Płace”. W module klikamy po prawej stronie przy liście na przycisk „Nowy” w nowo otwartym oknie należy wprowadzić dane pracownika. Klikamy „Akceptuj”.
Wprowadzone dane będą wykorzystywane przez program w dokumentach pod przyciskiem „Wstaw dane”
Jak ustawić informacje podatkowe dla pracownika?
Informacje podatkowe pracownika zawierają:
„Wyplata przelewem” – zaznaczenie tej opcji spowoduje, ze program będzie informował użytkownika o wypełnieniu przelewu, a na pasku placowym wyświetli się dodatkowe okienko z napisem Wyplata przelewem
„Główny pracodawca” – opcja umożliwia odliczenie Kwoty wolnej od podatku
„Ręczne odliczanie podatku” – wybranie tej opcji umożliwia ręczne obliczenie podatku, obliczona w ten sposób kwotę podatku wpisujemy na głównym ekranie Plac po lewej stronie w oknie Podatek
„Zwolniony z podatku” – zwolniony z podatku na mocy decyzji organu podatkowego
„Koszt uzyskania przychodu” – umożliwia określenie kosztów uzyskania przychodu

Jak ustawić program, aby liczył stany magazynowe- dot Vad. szefa?
Liczenie stanów magazynowych ustawia się indywidualnie dla każdego z towarów zapisanych w bazie towarów. Aby to ustawić należy dodać towar do listy towarów lub, jeżeli znajduje się już na liście zaznaczyć w oknie z danymi towaru opcje „Liczenie stanów magazynowych”.
Jak wprowadzić towar do magazynu?
Wprowadzanie towaru do magazynu można podzielić na trzy etapy:
W pierwszym etapie dodajemy towar do listy towarów w programie
W drugim etapie ustawiamy dla danego towaru liczenie stanów magazynowych
W trzecim etapie wystawiamy dokument PZ i wprowadzamy towar na PZ i akceptujemy dokument. Tym sposobem na liście towarów widzimy towar z określonym stanem magazynowym

Jak wstawić dane wybranego kontrahenta do pisma?
Aby wstawić dane kontrahenta do pisma należy w prawym oknie (spisie kontrahentów) zaznaczyć daną firmę następnie otworzyć dokument i przyciskiem „Wstaw dane” wprowadzić informacje do pisma. Wstawione dane pochodzą z bazy kontrahentów, więc aby były pełne należy je prowadzić ze starannością.
Jak wykonać korespondencje seryjną do wielu odbiorców?
Aby dokonać druku seryjnego należy:
– kliknąć w module na przycisk „Druk seryjny”
– w otwarte okno należy wprowadzić kontrahentów przyciskiem „Dodaj”
– po wprowadzeniu kontrahentów kliknąć przycisk „Drukuj”