Vademecum HACCP

Vademecum HACCP

to profesjonalny program przeznaczony do pełnej obsługi firm z branży spożywczej w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania i dystrybucji żywności.

Niezbędny nie tylko podczas wdrażania systemu HACCP, ale także podczas jego stosowania, gdyż obejmuje całokształt zagadnień formalnych związanych z eksploatacją systemu w przedsiębiorstwie.

  pudełko z programem

  Zawiera wszystko, co potrzebne każdemu specjaliście:

  • Identyfikację Krytycznych Punktów Kontroli
  • Graficzną prezentację procesów produkcyjnych
  • Określanie limitów parametrów Krytycznych Punktów Kontroli
  • Rejestrację wyników pomiarów KPK
  • Wieloparametrowe analizy graficzne
  • Audyty GMP i GHP z gotowymi listami pytań kontrolnych
  • Polskie Normy w produkcji żywności
  • Dokumenty HACCP – rejestry, regulaminy, pisma
  • Rejestr dokumentów księgi HACCP
  • Nadzór nad terminami szkoleń, badań i uprawnień zawodowych
  • Zarządzanie szkoleniami HACCP i innymi
  • Ponad 100 gotowych instrukcji higienicznych i bhp
  • Przepisy prawne dla branży spożywczej

  SZCZEGÓŁOWA ZAWARTOŚĆ PROGRAMU VADEMECUM HACCP

  • Automatyczne sporządzanie procedur HACCP dla procesów produkcyjnych, handlowych i gastronomicznych.
  • Identyfikacja krytycznych punktów kontroli KPK oraz PP.
  • Automatyczne tworzenie blokowych schematów procesów produkcji oraz procesów zależnych.
  • Rozbudowane procedury identyfikacji zagrożeń.
  • Gotowe listy źródeł zagrożeń z możliwością powiększania.
  • Automatyczne typowanie zagrożeń.
  • Listy zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych.
  • Wartościowanie zagrożeń metodą 3 punktową, z wykorzystaniem drzewka decyzyjnego.
  • Podstawianie elementów z już gotowych procedur.
  • Zgodny z normą PN -ISO – 22000.
  identyfikacja pp
  • Nadawanie wartości oraz tolerancji limitom krytycznym KPK.
  • 5 granic tolerancji dla każdego parametru.
  • Określanie działań zapobiegawczych oraz procedur alarmowania.
  • Aktywny rejestr wszystkich KPK.
  • Automatyczne tworzenie instrukcji pomiarów parametrów KPK oraz formularzy protokołów pomiarów.
  • Podstawianie z już opracowanych wyrobów.
  parametry pp
  • Rejestr i archiwizacja pomiarów parametrów krytycznych KPK w systemie pozwalającym na odtworzenie przebiegu rejestracji.
  • System automatycznej kontroli podejmowanych działań korygujących.
  • Wieloparametrowe, graficzne analizy zbiorcze zestawiane syntetyczne wg potrzeb użytkownika.
  • Rejestr kalibracji urządzeń pomiarowych i automatyczne przypominanie o terminach kolejnych kalibracji.
  • Możliwość współpracy z rejestratorami automatycznymi i komputerowymi.
  monitoring pp
  • Automatyczne sporządzenie audytu zakładu w aspekcie wymagań GMP i GHP.
  • Gotowe listy pytań kontrolnych.
  • Wybór istotnych czynników oraz ich wartościowanie w oparciu o automatycznie, błyskawicznie przywoływane fragmenty odpowiednich przepisów, norm i wymagań.
  • Programy naprawcze i zalecenia z określeniem harmonogramu realizacji i odpowiedzialności.
  • Automatyczne tworzenie protokołów audytu.
  audyt ghp i gmp
  DOKUMENTY

  • Automatyczne tworzenie dokumentów systemu HACCP.
  • Korespondencja urzędowa
  • Kilkadziesiąt gotowych dokumentów.
  • Tworzenie dokumentów pochodnych.
  • Wzorcowe regulaminy:
   • systemu HACCP,
   • wdrażania systemu,
   • zespołu ds. HACCP,
   • odpowiedzialności w systemie HACCP, wprowadzania zmian, kontroli i weryfikacji systemu,
   • obiegu i archiwizowania dokumentacji.
  REJESTR DOKUMENTÓW

  • Spis dokumentów Księgi HACCP
  • Dynamiczny wykaz dokumentacji obowiązującej w systemie HACCP z możliwością umieszczania i podwieszania dokumentów opracowanych w innych programach
  • Wydruki spisu dokumentacji obowiązującej dla poszczególnych wydziałów, wyrobów i wg wielu innych kryteriów
  • Rozdzielniki dystrybucji dokumentacji
  • Wyszukiwanie wieloparametrowe.

   

   

  PERSONEL

  • Kilkadziesiąt automatycznie sporządzanych dokumentów związanych z wdrażaniem i eksploatacją systemu HACCP
  • Rejestr pracowników.
  • Korekta każdego pracownika
  • Inteligentna wyszukiwarka
  • Nadzór nad terminami badań lekarskich i szkoleń
  • Tworzenie własnych wzorów
  INSTRUKCJE

  • Automatyczne sporządzanie instrukcji higienicznych oraz bhp dla stanowisk pracy, maszyn, urządzeń i pomieszczeń
  • Możliwość wykorzystania oryginalnej treści przepisów sanitarnych
  • Łatwość dokonywania adaptacji dokumentów, podstawiania, kopiowania i formatowania
  • Ponad 100 gotowych instrukcji, tworzenie własnych instrukcji na podstawie zawartych w programie
  • Automatyczne zarządzanie szkoleniami z zakresu higieny produkcji i systemu HACCP.
  • Obejmuje szkolenia ogólne, pracowników HACCP oraz pracowników funkcyjnych i dozoru.
  • Kilkadziesiąt gotowych programów szkoleń wstępnych, podstawowych i okresowych.
  • Dokumentacja: rejestr szkoleń, kursantów dziennik zajęć, protokół z egzaminu.
  • Automatycznie wystawiane świadectwa.
  • Możliwość wykorzystania do innych szkoleń.
  szkolenia haccp

  PRZEPISY PRAWNE

  Program zawiera wszystkie, i zawsze aktualne przepisy branżowe (prawie 200), a ponadto blisko 300 potrzebnych przepisów z innych dziedzin.

  Przepisy branżowe:

  Ustawa o żywności i żywieniu, Higiena ogólna, Wymagania sanitarne dla zakładów, Higiena pracowników, Mięso i przetwory, Ryby, Jaja, Napoje alkoholowe, Mleko, Inne branże spożywcze, Suplementy diety, Żywność ekologiczna, Nowa żywność, Dodatki do żywności, Znakowanie żywności, Napromieniowanie żywności, Zanieczyszczenia żywności , Transport zwierząt, Transport żywności, Handel, Gastronomia, Procesy produkcyjne, Substancje wzbogacające, Badania weterynaryjne, Badania laboratoryjne, Pobieranie próbek, Modyfikacje genetyczne, Pakowanie, Utylizacja, Szkolenia personelu, Kontrola wewnętrzna, Reklamacje jakości, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Jakości Handlowej, Procedury graniczne i importowe, Prawo konsumenckie , Gospodarka opakowaniami , Ochrona środowiska, Polskie Normy w produkcji żywności

  TERMINARZ HACCP

  Terminarz HACCP składa się z 50-letniego kalendarza oraz terminarza typu agenda. Pozwala na planowanie pojedynczych zadań, a także zadań okresowych – np corocznych ocen. W każdym dniu posiada  graficzny wskaźnik zajętego czasu, a w dniu bieżącym wskaźnik jego upływu.

  Jest bardzo ceniony przez użytkowników ze względu na prostotę obsługi i dobre zaspokojenie potrzeb.

  REJESTR DOSTAW

  Jest to moduł służący do dokumentowania zakupów surowców i składników.

  kucharki

  CENNIK

  Do obsługi własnej firmy

  Cena netto: 990 zł

  • pełna zawartość
  • wsparcie techniczne
  • licencja bezterminowa
  • wersja jednostanowiskowa

  Do świadczenia usług

  Cena netto: 1 490 zł

  • pełna zawartość
  • wsparcie techniczne
  • licencja bezterminowa
  • wersja jednostanowiskowa

  Wersja sieciowa

  Sprawdź w cenniku

  • Praca na wielu stanowiskach
  • Sieć LAN/WAN
  • VPN
  • Dedykowany serwer

  KONTAKT

  audyt ghp i gmp