Wypadki przy pracy

Vademecum BHP

Wypadki przy pracy

Moduły pozwalające na wykonanie pełnej dokumentacji powypadkowej. Zgłoszenie wypadku, powołanie zespołu, zawiadomienie  PIP, protokoły wysłuchania świadka, wizji lokalnej, ustalenia okoliczności, karta GUS, protokoły powypadkowe, rejestr wypadków. Automatyczne wypełnianie z baz danych.

wypadki przy pracy
but nadeptujący na gwóźdź

Wiele sposobów podstawiania opisów i ocen z już opracowanych wypadków. Możliwość automatycznego wstawiania zdjęć z aparatów cyfrowych. Własne, dodatkowe klasyfikacje wypadków oraz rozbudowane analizy graficzne. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Film przedstawiający działanie modułu

Wygląd modułu

Wypadek przy pracy

Dowiedz się więcej na temat pełnej wersji programu Vademecum BHP

Również do obsługi wielu firm!