Zmiany w programie Vademecum Szefa

Szczegółowa historia zmian w programie Vademecum Szefa

29.03.2024
Wyświetlanie odpowiednich ikon dla zewnętrznych dokumentów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w modułach Kadry, Umowy, Druki w drzewku wyświetlane są właściwe ikony dla dokumentów zewnętrznych, np. Word, Excel, Pdf.
15.03.2024
Potrącenia w Innych wypłatach
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Płace, wprowadzono możliwość uwzględniania potrąceń w "Innych wypłatach".
05.03.2024
Obsługa nowego sposobu pobierania kursów walut z NBP oraz EBC
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, program dostosowano do nowego sposobu pobierania kursów walut z NBP oraz EBC.
28.02.2024
Nowe menu po użyciu przycisku Drukuj w okienku do drukowania listy płac
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość drukowania lub zapisania do pliku PDF listy płac, po użyciu przycisku Drukuj, znajdującego się w górnym menu programu.
28.02.2024
Usprawnienia przy dodawaniu zewnętrznych dokumentów związanych z pracownikiem
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, podczas dodawania dokumentów zewnętrznych dotyczących pracownika dodano nowe funkcje:
- możliwość dodawania wielu dokumentów jednocześnie
- możliwość pobrania i zapisania wskazanego dokumentu w wybranym miejscu
- przyspieszenie działania modułu
28.02.2024
Wykrywanie problemów z pracą sieciową przy starcie programu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dodano komunikat o braku dostępu do folderu SharedDoc i konieczności jego konfiguracji na serwerze przy starcie programu. W przypadku braku dostępu, można uruchomić program bez możliwości drukowania. Informacje o problemie można skopiować do schowka i np. wysłać do administratora sieci.

Przy braku dostępności serwera usunięto możliwość zmiany ustawień pracy sieciowej bezpośrednio z programu. W celu rozwiązania problemu, polecamy zamknąć program i poczekać aż serwer zostanie włączony przez administratora.
28.02.2024
Poprawa działania listy płac w module Płace dla Innych wypłat
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, w module Płace, na ekranie lista płac, inne wypłaty, udoskonalono wydruk listy płac dla Innych wypłat:
- dodano do wydruku więcej informacji (m. in kwotę zmniejszająca podatek)
- zmieniono orientacje wydruku na poziomą
- dodano nagłówek drukowany na każdej stronie
28.02.2024
Przyspieszenie działania modułów związanych z pracownikami
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji przyspieszono otwieranie danych pracownika w modułach Kadry, Płace, Dokumenty.
28.02.2024
Poprawa działania i wyglądu w module Koszty
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, podczas edycji danych, wprowadzono pytanie potwierdzające brak zapisania zmian oraz zmieniono lokalizację przycisku Zamknij.
28.02.2024
Poprawa szybkości działania programu w wersji sieciowej
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono szybkość pracy programu w wersji sieciowej.
28.02.2024
Poprawa działania modułu Akty prawne
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji udoskonalono sposób wyświetlania aktów prawnych.
28.02.2024
Poprawa wydruku karty pracownika w module Płace
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji, na wydruku karty pracownika:
- dodano nagłówek - wyświetlany na każdej stronie
- dodano numerację stron
- usunięto informację o uldze dla klasy średniej
- dla innych wypłat dodano kwotę zmniejszającej podatek
28.02.2024
Usunięcie informacji o uldze dla klasy średniej z wydruków w module Płace
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji usunięto z poniższych wydruków informację o już nieobowiązującej uldze dla klasy średniej:
- Lista Płac
- Karta pracownika
- Lista innych wypłat
28.02.2024
Uaktualnienie stawek w module "Płace"
Zmiana wskaźników gospodarczych
W najnowszej aktualizacji, w module "Płace", zaktualizowano wartość ograniczenia podstawy składek na ZUS. W roku 2024 wynosi ona: 234 720,00 zł.
29.01.2024
Pobieranie danych obsługiwanej firmy
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji udoskonalono sposób pobierania z internetu danych obsługiwanej firmy na podstawie NIP lub REGON.
Program automatycznie prosi użytkownika o wybranie odpowiedniej nazwy skróconej oraz adres skróconego obsługiwanej firmy.
29.01.2024
Usprawnienia na karcie Dane pracownika
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji udoskonalono działanie dokumentów zewnętrznych pracowników poprzez dodanie przycisku Otwórz plik, który pozwala na szybsze otwieranie plików związanych z pracownikiem.
29.01.2024
Udoskonalenie nazw dokumentów w modułach Kadry i Personel
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji udoskonalono nazwy dokumentów dostępnych w modułach Szkolenia i Personel, usuwając z nich słowo "Wzór". Poprawi to sposób tworzenia własnych dokumentów na postawie dostępnych szablonów.
29.01.2024
Nowa wersja Edytora YDO
Przypominamy
Do dyspozycji naszych klientów oddano najnowszą wersję Edytora YDO, który obsługuje dokumenty generowane w programach z rodziny Vademecum Soft (format .ydo).
Przypominamy, że dokumenty utworzone w Vademecum BHP można otwierać i edytować na innych komputerach.

Edytor YDO można bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej:
https://vademecum-soft.pl/do-pobrania/
22.01.2024
Poprawa działania okienka zewnętrznych dokumentów dotyczących pracownika
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono sposób działania zewnętrznych dokumentów dotyczących pracownika - dostępnych po naciśnięciu przycisku "Zewnętrzne dokumenty związane z osobą", w oknie dane pracownika.
22.01.2024
Poprawa działania edycji "innych wypłat" przy pracy sieciowej
Zmiana techniczna
Wprowadzono poprawkę dotyczącej nieprawidłowej pracy serwera podczas modyfikacji wcześniej sporządzonych "innych wypłat" przy pracy sieciowej
15.01.2024
Diagnostyka płac
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, udoskonalono analizę danych płacowych pracowników. Diagnostyka umożliwia weryfikację płac, a w szczególności kontrolę czy zaliczka na podatek dochodowy z tytułu umowy cywilnoprawnej uwzględnia wpłaty na PPK od pracodawcy.
15.01.2024
Uwzględnianie wpłat pracodawcy na PPK do zaliczki na podatek pracownika w umowach cywilnoprawnych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, udoskonalono obliczanie zaliczki na podatek dochodowy pracownika z tytułu umowy cywilnoprawnej, uwzględniając wpłaty na PPK od pracodawcy.
15.01.2024
Możliwość poprawiania wcześniej opracowanych innych wypłat
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadziliśmy możliwość edycji sporządzonych "innych wypłat", wynikających np. z umów cywilnoprawnych.
Funkcja jest dostępna poprzez kartotekę pracownika za pomocą przycisku "Zmień".
08.01.2024
Nowa wersja deklaracji podatkowej PIT-4R(13) 1-0E
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość generowania deklaracji PIT-4R według najnowszej wersji schematu opublikowanej przez Ministerstwo Finansów: PIT-4R(13) 1-0E.
Na początku roku 2024 na stronach Ministerstwa Finansów została opublikowana nowa wersja deklaracji podatkowej PIT-4R.
Jeśli zdążyli Państwo wysłać już deklaracje PIT-4R w wersji 12, warto spróbować pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru lub skontaktować się z właściwym Urzędem Skarbowym czy została ona przyjęta.
08.01.2024
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km":
- Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
- Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców
- Minimalna miesięczna składka za prowadzących działalność gospodarczą
- Minimalne składki miesięczne za osobę współpracującą
- Odsetki w obrocie gospodarczym
27.12.2023
Wyszukiwarka szablonów wpisów PKPiR w module "Koszty"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano wyszukiwarkę, która umożliwia szybkie odnalezienie szablonu wpisu w module "Koszty",
Po zaznaczeniu wpisie na liście i naciśnięciu przycisku Akceptuj lub klawisza Enter, zostaje aktywowana odpowiednia kategoria oraz grupa wpisów, w których znajduje się wybrany szablon.
27.12.2023
Deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-11Z, PIT-4R
Zmiana funkcjonalności
W programie znajdują się najbardziej aktualne deklaracje na dzień 27-12-2023 r.:
- PIT-11(29) 2-0E - wersja XML
- PIT-11(29) 1-1E - wersja PDF
- PIT-11Z(29) 2-0E - wersja XML
- PIT-4R(12) 3-0E - wersja XML
- PIT-4R(12) 3-0E - wersja PDF

Nie jest wiadome, czy w styczniu 2024 r, nie zostaną przez Ministerstwo Finansów opublikowane nowe deklaracje do rozliczeń za rok 2023.

W przypadku pojawienia się nowych deklaracji, program zaproponuje bezpłatne pobranie odpowiedniej aktualizacji elektronicznie.
27.12.2023
Płace - poprawa działania wypłat z tytułu zasiłku chorobowego
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, w module Płace, poprawiono działanie obliczania wynagrodzenia z tytułu zasiłku chorobowego.
27.12.2023
Ulepszenie pracy lokalnej na komputerze, gdzie zainstalowany jest Serwer Vademecum
Zmiana techniczna
W przypadku wykrycia serwera, przy pracy bez podłączenia do niego, pojawiają się odpowiednie ostrzeżenia.
W takiej sytuacji zablokowano również tworzenie kopii zapasowych automatycznych, gdyż zajmuję się tym serwer.
27.12.2023
Usprawnienia w module Kalkulator odsetkowy
Zmiana techniczna
W module "Kalkulator odsetkowy" zaktualizowano wysokość odsetek ustawowych oraz wprowadzono zmiany usprawniające wygląd oraz działanie modułu.
27.12.2023
Poprawa wyglądu oraz działania modułu Kopie Zapasowe
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji usprawniono tworzenie kopii zapasowych z komputera klienckiego i serwera oraz poprawiono wygląd okna.
30.11.2023
Przeszukiwanie poradników przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodaliśmy możliwość łatwego przeszukiwania 177 poradników przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, które dostępne są w internecie. Obejmują one kluczowe tematy związane z prawem pracy oraz BHP.

Wyszukiwać można za pomocą haseł, dzięki czemu łatwo można znaleźć interesujący temat.
30.10.2023
Nowy sposób wysyłania deklaracji PIT-4R
Zmiana funkcjonalności
W związku ze zmianą sposobu dostarczania deklaracji PIT-4R po stronie Ministerstwa Finansów, wprowadzono nową funkcję generowania deklaracji w formacie XML.
Instrukcja wysyłania deklaracji nowym sposobem dostępna jest w czasie jej generowania.
30.10.2023
Nowa wersja deklaracji podatkowej PIT-11(29) 2-0E
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość generowania deklaracji PIT-11 według najnowszej wersji schematu opublikowanej przez Ministerstwo Finansów: PIT-11(29) 2-0E.
30.10.2023
Usprawnienie funkcji Pokaż wyliczenia w module Płace
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Płace, usprawniono funkcjonalność pokazywania wyliczeń przychodu pracownika:
- dodanie do wyliczeń daty wypłaty wynagrodzenia
- dodanie przycisku Pokaż wyliczenia na karcie pracownika
- zapisywanie danych do bazy
- wskazanie, czy dany pracownik przekroczył próg podatkowy
- dodanie informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym
30.10.2023
Podsumowanie wypłat i innych przychodów w Bilansie
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano nową sekcję w Bilansie miesięcznym i rocznym - Podsumowanie wypłat i innych przychodów, która zawiera sumę tych przychodów.
30.10.2023
Informacja o kwotach PPK na pasku wypłat pracowników
Zmiana funkcjonalności
Do wydruku pasków płac dodano kwoty wpłat na PPK przekazanych przez pracownika i pracodawcę.
Usunięto informację dotyczącą nieobowiązującej już "Ulgi dla klasy średniej".
30.10.2023
Ostrzeżenie o wprowadzeniu zmian do wypłaty
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono zabezpieczenie przed utratą niezapisanych zmian.
W czasie edycji danych dotyczących wypłaty, program ostrzega przed możliwością ich utraty, w przypadku nie zachowania ich za pomocą przycisku "Akceptuj".
30.10.2023
Automatyczne określanie płci dla dodawanych pracowników
Zmiana funkcjonalności
W modułach zawierających dane pracowników, w czasie dodawania pracownika, wprowadzono automatycznego podpowiadanie jego płci. Dla imion kończących się literą "A" ustanawiana jest płeć "kobieta". W pozostałych przypadkach jest ustawiana płeć "mężczyzna".
30.10.2023
Nowa wersja zbiorczej deklaracji podatkowej PIT-11Z
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość generowania zbiorczej deklaracji PIT-11Z według najnowszej wersji schematu opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.
Ulepszono możliwość drukowania kopii deklaracji dla pracowników.
30.10.2023
Import danych za pomocą plików TXT i TSV
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość importu (pracowników, szkoleń, badań i uprawnień) z pliku z rozszerzeniem TXT i TSV.
30.10.2023
Nowy wzór umowy o pracę - obowiązujący w 2023 r.
Zmiana szablonu wydruku
W module Kadry dodano nowy wzór umowy o pracę, który obowiązuje od 2023 roku na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 641).

Dokument można odnaleźć wybierając na drzewku dokumentów z lewej strony kolejno pozycje: "Przyjęcie do pracy" --> "Umowa o pracę" --> "WZÓR umowy o pracę (od 2023 r.)".
30.10.2023
Wzór wniosku o okazjonalną pracę zdalną
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono nowy dokument - wzór wniosku o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.
06.10.2023
Nowe możliwości dotyczące własnych folderów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość:
- tworzenia własnych folderów dostępnych tylko dla aktualnie obsługiwanej firmy
- przenoszenie folderu do folderu głównego drzewka
- udostępniania zewnętrznego dokumentu we wszystkich obsługiwanych firmach

Funkcje dostępne są w modułach:
- Szkolenia
- Personel
- Dokumenty
- Instrukcje stanowiskowe
03.10.2023
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W najnowszej aktualizacji uaktualniono następujący akt prawny:
- Dz.U. 2023 poz. 1240, Rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.
29.09.2023
Informowanie o statusie aktów prawnych w momencie ich przeglądania w programie
Zmiana funkcjonalności
Dodano funkcję informowania o statusie aktu prawnego, który jest pobierany z internetu w momencie przeglądania aktu w programie.

Informacje pojawiają się pod okienkiem zawierającym treść aktu prawnego:
- czy akt jest obowiązujący?
- czy akt posiada tekst jednolity?
- data wejścia w życie ostatniej zmiany
- data opracowania aktu w programie

W przypadkach wymagających uwagi, na dole ekranu pojawia się czerwony przycisk "Uwaga!" z dodatkowymi informacjami:
- ostrzeżenie o niedawnych zmianach w akcie
- ostrzeżenie o nadchodzących zmianach w akcie
- data wejścia w życie najbliższej zmiany

Dzięki tej funkcji można się zorientować, czy trzeba podjąć kroki zmierzające do dostosowania stosowanych procedur do nadchodzących lub niedawnych zmian w przepisach.

Jeszcze więcej informacji o wybranym akcie prawnym można uzyskać naciskając przycisk "Więcej... ", który otworzy odpowiednią stronę portalu Kancelarii Sejmu.
29.09.2023
Tworzenie nowych użytkowników w module "Terminarz Szefa"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji umożliwiono tworzenie nowych użytkowników w module "Terminarz Szefa" oraz zarządzanie ich uprawnieniami.

Dodane możliwości:
- tworzenie nowych użytkowników
- wybieranie dla nich rodzaju uprawnień (szef, asystent, pracownik)
- zlecanie zadań dla pracowników
- podgląd zadań innych użytkowników, jeśli ma się odpowiednie uprawnienia

Tworzenie nowych użytkowników dostępne jest po zalogowaniu się do Terminarza Szefa, a następnie wybraniu opcji "Uprawnienia" na górze ekranu. Oprócz dodawania użytkowników, możliwe jest również ich usuwanie oraz zmiana uprawnień.
29.09.2023
Możliwość połączenia konta użytkownika programu z kontem w module "Terminarz Szefa"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji umożliwiono połączenie konta użytkownika programu, z kontem w module "Terminarz Szefa", w celu wyświetlania zaplanowanych zadań w przypomnieniach programu.

W celu połączenia konta należy przejść do modułu "Hasła", który jest dostępny po wejściu do obsługiwanej firmy, a następnie wybraniu lub stworzeniu nowego użytkownika i skorzystaniu z nowej funkcji "Połącz z kontem kalendarza".
Wielu użytkowników programu może być podłączona do jednego konta terminarza.
Połączone konta można rozłączać.
29.09.2023
Eksport szkoleń, badań oraz uprawnień do pliku CSV
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano funkcję eksportu szkoleń, badań oraz uprawnień wprowadzonych do programu. Funkcja znacznie przyspiesza proces przenoszenia danych pracowników z jednej firmy do drugiej.

Aby skorzystać z tej funkcji należy:
1. Przejść do modułu "Kadry" lub "Umowy, druki"
2. Nacisnąć przycisk "Eksport" po prawej stronie ekranu
3. Wybrać z listy interesujący nas rodzaj eksportu
4. Zaznaczyć pola, które chcemy eksportować
5. Nacisnąć "Akceptuj" i wybrać miejsce zapisu pliku
6. Zapisany plik możemy następnie zaimportować w nowej obsługiwanej firmie
29.09.2023
Eksport danych pracowników do plików CSV
Zmiana techniczna
Poprawiono eksportowanie danych pracowników zawierających znak " (cudzysłów) do formatu
CSV.
Już wkrótce!
Wkrótce: Przypomnienia o nadchodzących i niedawnych zmianach w aktach prawnych
W następnej aktualizacji program przy starcie będzie informował o nadchodzących i niedawnych zmianach we wszystkich aktach zawartych w programie.
30.08.2023
Domyślne pokazywanie faktur we wszystkich walutach w module "Sprzedaż - Faktury", w sekcji "Wystawione dokumenty"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dodano domyślne pokazywanie faktur we wszystkich walutach. Dodatkowo na dole ekranu wyświetlane jest podsumowanie dla wszystkich walut osobno.

UWAGA: Domyślne ustawienia wyświetlania można w każdej chwili zmienić. W tym celu, będąc w sekcji "Wystawione dokumenty" należy nacisnąć przycisk "Ustawienia" na górze ekranu.
30.08.2023
Możliwość zmiany wpisów w module "Koszty"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji umożliwiono zmianę wpisów w module "Koszty" w sekcjach "PKPiR" oraz "Ewid. VAT".
Aby poprawić lub zmienić wpis należy wybrać odpowiedni wpis, a następnie użyć przycisku "Zmień wpis" znajdującego się nad listą wpisów po prawej stronie ekranu. Po dokonaniu zmian należy nacisnąć "Akceptuj" na górze ekranu.
30.08.2023
Odświeżony wygląd modułu "Koszty - zakupy"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji odświeżono wygląd modułu "Koszty - zakupy" wprowadzając następujące zmiany:
- nowe ikony w prawej sekcji modułu
- większe przyciski w lewej sekcji modułu
30.08.2023
Kolumny dotyczące PPK w Karcie Pracownika w sekcji "Inne przychody"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Płace", po przejściu do "Karty Pracownika", w sekcji "Inne wypłaty" dodano następujące kolumny:
- PPK pracownik
- PPK pracodawca
- PPK razem
30.08.2023
Nowy sposób wysyłania deklaracji PIT-11 oraz VAT-UE
Zmiana funkcjonalności
W związku ze zmianą sposobu dostarczania deklaracji po stronie Ministerstwa Finansów, wprowadzono nową funkcję generowania deklaracji w formacie XML. Nowa funkcja obejmuje:
- PIT-11
- VAT-UE

Instrukcja wysyłania deklaracji nowym sposobem dostępna jest w czasie jej generowania.
30.08.2023
Lepsze generowanie deklaracji PIT-11 dla pracowników zagranicznych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji polepszono generowanie deklaracji PIT-11 dla pracowników zagranicznych. Program automatycznie wprowadza do deklaracji następujące informacje, zawarte w danych pracownika:
- rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość
- numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
- kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość
30.08.2023
Lepszy import plików programu Excel
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji polepszono importowanie spraw z plików programu Excel. Zmiany dotyczą:
- znaczne przyspieszenie importu
- zablokowanie importu, jeśli w pliku są dwie kolumny o tej samej nazwie
- lepsze działanie paska postępu
- możliwość przerwania importu
- naprawione ignorowanie danych po pustym wierszu
30.08.2023
Statystyki dotyczące importu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji poprawiono statystyki dotyczące importu. Poprawa polega na lepszej identyfikacji ewentualnych problemów.
Informacje jakie mogą pojawić się po zaimportowaniu danych:
- Znalezionych rekordów w pliku,
- Dodanych rekordów,
- Uaktualnionych rekordów,
- Pominiętych rekordów (PESEL już istnieje),
- Pominiętych rekordów (pusty PESEL),
- Pominiętych rekordów (nie znaleziono PESELU),
- Pominiętych rekordów (istniejące dane dotyczą innego PESELU),
- Czas wykonania importu
30.08.2023
Pobieranie i tworzenie kopii zapasowej na komputerach klienckich
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dla użytkowników wersji sieciowej programu, umożliwiono pobieranie i tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z komputerów klienckich, co znacząco ułatwia przywracanie danych bez konieczności dostępu do serwera.
30.08.2023
Nowy wzór dokumentu porozumienia dot. pracy zdalnej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dodano wzór dokumentu porozumienia pracodawcy i pracownika dotyczącego wykonywania pracy zdalnej.
30.08.2023
Nowe wzory dokumentów Akt osobowych pracowników
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Kadry" dodano 2 nowe wzory dokumentów:
- akta osobowe pracowników - część D
- akta osobowe pracowników - część E
29.08.2023
Lepszy import plików CSV z kodowaniem UTF-8
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji poprawiono importowanie danych o pracownikach z plików CSV, których kodowanie to UTF-8.
28.07.2023
Tworzenie folderów, których otwarcie wymaga specjalnych uprawnień
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono możliwość zabezpieczenia dostępu do własnych folderów. Aby z niej skorzystać należy:
1. W module "Hasła" zaznaczyć użytkownikowi "Dostęp do folderów VIP"
2. W wybranym module z dokumentami zaznaczyć folder, który ma mieć ograniczony dostęp i z "Menu" wybrać funkcję "Uczyń folder dostępnym jedynie dla użytkowników VIP" (dostępne również pod prawym przyciskiem myszy)

Dzięki tej funkcji, tylko niektórzy użytkownicy programu będą mieli dostęp do wybranych folderów oraz do zawartych w nich dokumentów.
28.07.2023
Wstawianie pól automatycznie wypełnianych do szablonów dokumentów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadziliśmy funkcję wstawiania pól do szablonów dokumentów. W edytorze pojawił się nowy przycisk "Tryb edycji szablonu", po użyciu którego dowolny dokument przechodzi w tryb edycji. W dowolnym miejscu na dokumencie możemy teraz wstawić pole (przycisk "Wstaw pole") wybierane z rozwijanej listy.
Umożliwiliśmy wstawianie najczęściej wykorzystywanych pól dostępnych w Vademecum BHP. Są teraz również dostępne automatycznie wypełniane pola własne użytkownika - pochodzących z importowanych danych.

Dzięki tej funkcji można w pełni personalizować swoje szablony dokumentów.

Dostępne do wstawienia pola, które są automatycznie wypełniane, dotyczą m.in.:
- Informacji dotyczących pracownika
- Informacji dotyczących obsługiwanej firmy
- Informacji dotyczących szkoleń
28.07.2023
Aplikacja do zdalnej administracji serwerem
Zmiana techniczna
W najnowszej wersji sieciowej programu dodaliśmy możliwość zdalnego zarządzania Serwerem Vademecum.
Dzięki pobraniu takiej aplikacji możliwe jest wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych serwera:
- zatrzymywanie serwera
- wznawianie pracy serwera
- oglądanie statystyk pracy serwera
- restartowanie serwera
- pobieranie z serwera informacji technicznych
- pobieranie z serwera dziennika błędów
- naprawa indeksów baz danych
- diagnostyka i konserwacja baz danych
- zdalne instalowanie aktualizacji na serwerze
- odłączanie użytkowników od serwera
27.07.2023
Ulepszenie sposobu nadawania uprawnień użytkownikom
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość ustawienia uprawnień globalnych, które będą obowiązywać dla każdej z obsługiwanych firm.
Pozostawiono możliwość dostosowania uprawnień dla każdej z obsługiwanych firm indywidualnie.

Szczegółowy sposób działania opisaliśmy w Instrukcji programu. Przypominamy, że jest ona dostępna w menu Pomoc lub pod przyciskiem "F1".
27.07.2023
Lepsze formatowanie dokumentu: "Szczegółowy wykaz danych personalnych pracowników"
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono generowanie dokumentu "Szczegółowy wykaz danych personalnych pracowników" dostępnego w modułach "Szkolenia" i "Personel". Program teraz uzależnia liczbę wierszy w tabeli, zależnie od ilości danych, których wykaz chcemy uzyskać.
27.07.2023
Poprawa importowania oraz eksportowania danych
Zmiana techniczna
Dane importowe oraz eksportowe uzupełniliśmy o poniższe pola:
1. Numer ewidencyjny pracownika
2. Rodzaj innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
3. Numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
3. Data wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość
5. Kraj wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość

Szczegółowe informację dotyczące importowania można znaleźć w pomocy dostępnej w programie.
04.07.2023
Automatyczna kopia zapasowa przed importem
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej przed wykonaniem importu.
Funkcja ta jest dostępna dla użytkowników korzystających z pracy sieciowej.
27.06.2023
Drukowanie rachunku do umowy zlecenia w sekcji "Inne wypłaty"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Płace", w sekcji "Inne wypłaty", wprowadzono funkcję automatycznego drukowania rachunku do umowy zlecenia zamiast pokwitowania, jeśli zaznaczony rodzaj wypłaty to umowa zlecenie lub jeśli w sekcji: "PIT-11 źródło przychodów" jest wybrane źródło "Zlecenia".
27.06.2023
Własne wzory wydruków w sekcji "Inne wypłaty"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Płace", w sekcji "Inne wypłaty", wprowadzono możliwość tworzenia własnych szablonów wydruku.

W tym celu należy użyć przycisku "Wzory wydruku", który znajduje się na górze okna. Jeśli zaznaczonym rodzajem wypłaty jest zlecenie, lista wzorów wydruku wyświetla wzory rachunków do umowy zlecenie, w przeciwnym wypadku wyświetla listę wzorów dla pokwitowań.
27.06.2023
Nowy przycisk "Poradniki" w sekcji "Informacje" - dostęp do cennych informacji dla pracodawców
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano różne Poradniki w sekcji "Informacje" na głównym ekranie programu. Po jego użyciu pojawi się lista poradników dla pracodawców:
1. Prawo pracy - informator dla pracodawców
2. BHP dla pracodawcy
3. Regulamin pracy i wynagradzania
4. Urlopy
5. RODO w miejscu pracy
6. Rodzice w pracy
7. Informator dla kobiet w ciąży
8. Czas pracy dla pracowników niepełnosprawnych
9. Poradniki dotyczące niskich podatków
27.06.2023
Sprawdzanie statusu eDeklaracji na stronie Ministerstwa Finansów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano przekierowanie na stronę Ministerstwa Finansów w celu sprawdzenia statusu eDeklaracji oraz pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Funkcja dostępna jest po naciśnięciu "Deklaracje (JPK, PIT, VAT)" na głównym ekranie programu, a następnie wybraniu funkcji "Pobierz UPO eDeklaracji".
27.06.2023
Ułatwiony dostęp do ważnych miejsc w internecie dla pracodawców
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji programu wprowadzono łatwiejszy dostęp do istotnych stron internetowych, z których korzystają pracodawcy. Na głównym ekranie programu, w sekcji "Informacje", pojawiły się nowe przyciski umożliwiające szybkie nawigowanie do ważnych serwisów:

- Sprawy urzędowe przez internet (ePUAP)
- Biała lista
- NIP UE
- CEIDG
- KRS

Dodatkowo, został dodany przycisk "ePaństwo...", którego użycie wyświetla następującą listę:

- Usługi dla przedsiębiorcy - przez internet
- ZUS PUE (Platforma Usług Elektronicznych)
- podatki.gov.pl (Serwis Ministerstwa Finansów)
- Edycja plików JPK
- Wysyłka plików JPK
- Internetowe pozwy - odzysk długów
27.06.2023
Nowy dokument - "Wniosek o elastyczny czas pracy"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Kadry", dodano nowy dokument "Wniosek o elastyczny czas pracy"

Do złożenia wniosku uprawnieni będą pracownicy wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia (Art. 188(1) k.p.).
27.06.2023
Sukcesywna migracja baz danych do nowego silnika
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji kontynuujemy stopniową migrację baz danych do lepszego silnika. Przenieśliśmy automatycznie wszystkie informacje związane z pracownikami np. dane personalne czy dotyczące wypłat.

Przypominamy, że głównymi zaletami nowego silnika baz danych są m.in:
- znacznie większa szybkość działania
- bardzo dobry algorytm szyfrowania
- zwiększone limity ilości przechowywania danych
- mniejsza awaryjność np. przy przerwach w dostawie prądu
- brak możliwości powstania konfliktu z silnikami bazodanowymi innych programów (np. kadrowych)
27.06.2023
Poprawiony wygląd głównego menu programu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono wygląd głównego menu programu.
Zmiany mają na celu zapewnić przyjemniejszą pracę z programem, poprzez łatwiejszą nawigację oraz większą czytelność.
27.06.2023
Lepszy wygląd modułu "Płace"
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji polepszono wygląd modułu "Płace". Aktualnie informacje w module są bardziej czytelne, a dostęp do niektórych funkcji stał się bardziej intuicyjny.
Zmiany obejmują:
- szerszy ekran modułu
- jasne kolory tła
- lepszy układ oraz ikony przycisków w prawej sekcji ekranu
27.06.2023
Udoskonalono wstawianie numerów NIP EU do deklaracji JPK
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji wprowadzono ulepszenia w funkcji wstawiania numerów NIP EU do deklaracji JPK. Teraz program jest w stanie obsłużyć wszystkie możliwe kombinacje znaków i liter występujących w zagranicznych numerach NIP EU.
27.06.2023
Zaktualizowany dokument - "Informacje o warunkach zatrudnienia"
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, w module "Kadry", zaktualizowano dokument "Informacje o warunkach zatrudnienia"

Aktualizacja dokumentu wynika z regulacji wskazanych w znowelizowanym od 26 kwietnia 2023 r. - art. 29 § 3. Kodeksu pracy.
29.05.2023
Nowy wzór świadectwa pracy 2023
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano nowy wzór świadectwa pracy 2023 obowiązujący od 23.05.2023 r. Zmiana wzoru wynika z dyrektywy dotyczącej rodzicielstwa oraz dyrektywy work-life balance.
29.05.2023
Wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Personel", dodano wzór wniosku o urlop opiekuńczy
29.05.2023
Wniosek o zwolnienie z powodu działania siły wyższej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Personel", dodano wzór wniosku o zwolnienie z powodu działania siły wyższej
29.05.2023
Zmiana wyglądu modułów z dokumentami
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w modułach z dokumentami:
- powiększono okno z listą pracowników
- znacznie poszerzono kolumnę ze stanowiskiem
- dodano kolumnę z oddziałem
- dodano możliwość szybkiego filtrowania stanowiska/oddziału
29.05.2023
Klonowanie wierszy w tabelach Edytora YDO
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano nową funkcję - klonowanie wiersza w tabeli - w Edytorze YDO.
Funkcja jest dostępna w menu Tabela-->Klonuj aktualny wiersz
Po jej użyciu wiersz, w którym znajduje się kursor, zostanie sklonowany zadaną liczbę razy.

Opcja ta, dostępna jest również po naciśnięciu prawego przycisku myszy na wybranym wierszu i wybraniu z menu kontekstowego "Klonuj aktualny wiersz..."
25.04.2023
Lepsza obsługa PPK dla innych przychodów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, na wydrukach:
- Karta przychodów oraz
- Bilans miesięczny

Dodano informacje dotyczące PPK w sekcji "Inne przychody".
25.04.2023
Nowa funkcja "Raport PPK"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Płace", dodano nową funkcjonalność "Raport PPK". Pozwala ona wyświetlić i wydrukować miesięczne zestawienie, dotyczące wszystkich pracowników oraz zleceniobiorców, zawierające kwoty związane z PPK oraz łączną sumę tych kwot.

Skorzystanie z funkcji dostępne jest po naciśnięciu przycisku "Raport PPK", znajdującego się po prawej stronie głównego ekranu modułu Płace.
25.04.2023
Eksport dokumentów Edytora YDO do formatów programu "Microsoft Word"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, poprawiono funkcję eksportu dokumentów do plików programu "Microsoft Word", z wbudowanego programu "Edytor YDO" do formatów:
- .doc
- .docx

Funkcja jest dostępna jeśli program "Microsoft Word" jest zainstalowany.
Funkcja dostępna jest po naciśnięciu "Plik" w górnym menu Edytora YDO, wybraniu z listy: "Eksportuj...", a następnie w sekcji "zapisz jako typ" - wybraniu interesującego nas formatu.
25.04.2023
Tworzenie kopii zapasowych podczas pracy sieciowej
Zmiana funkcjonalności
Najnowszy program umożliwia tworzenie kopii zapasowych również podczas pracy sieciowej.
W następnej aktualizacją dodamy możliwość pobierania kopii zapasowej z serwera na lokalny komputer. Użytkownicy będą mogli również zdalnie usuwać kopie zapasowe z serwera, co pozwala na łatwiejsze zachowanie porządku.
25.04.2023
Optymalizacja szybkości działania modułu "Płace"
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji zoptymalizowano moduł "Płace". Przyspieszono otwieranie modułu, które przy dużej liczbie pracowników długo ładowało dane.
Usprawniono również wyszukiwanie pracowników w sekcji: "Lista pracowników".
25.04.2023
Wzory dokumentów dotyczących kontroli trzeźwości pracownika
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji wprowadzono nowe wzory dokumentów dotyczące kontroli trzeźwości pracownika:
- Obwieszczenie w sprawie wzoru kontroli trzeźwości
- Protokół badania kontroli trzeźwości
05.04.2023
Zaktualizowano wzór skierowania na badanie lekarskie
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji zaktualizowano wzór skierowania na badanie lekarskie, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 607) - załącznik nr 3a
29.03.2023
Poprawa generowania dokumentacji dla pracowników zagranicznych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji programu wprowadzono ulepszenia związane ze sporządzaniem dokumentacji dla pracowników zagranicznych. Oprócz danych dowodu osobistego, program umożliwia wprowadzanie innych dokumentów potwierdzających tożsamość. Wybrany dokument tożsamości będzie wstawiał się automatycznie na sporządzany wydruk.

Aktualnie obsługiwane są poniższe typu dokumentów:
- Dowód osobisty
- Paszport
- Karta pobytu
- Karta stałego pobytu
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
- Numer identyfikacyjny TIN
- Numer ubezpieczeniowy
- Inny rodzaj identyfikacji podatkowej
- Urzędowy dokument
29.03.2023
Odświeżony wygląd programu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji odświeżono wygląd programu, zmieniając wygląd następujących elementów:
- nowe przyciski w górnym menu programu
- nowe, nowocześniejsze przyciski na ekranie startowym
29.03.2023
Nowy silnik baz danych
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji rozpoczęliśmy stopniową migrację baz danych do nowego, lepszego silnika baz danych.
Główne jego zalety to:
- znacznie większa szybkość działania
- bardzo dobry algorytm szyfrowania danych
- zwiększone limity ilości przechowywania danych
- mniejsza awaryjność np. przy przerwach w dostawie prądu
- brak możliwości powstania konfliktu z silnikami bazodanowymi innych programów (np. kadrowych)

Proces automatycznej migracji rozpoczęliśmy od przeniesienia do nowego silnika:
- załączników dotyczących pracowników obsługiwanych firm
24.02.2023
Przenoszenie własnych plików i folderów w modułach z dokumentami
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji w modułach:
- Kadry,
- Umowy, Druki,
- Odzysk długów
umożliwiono przenoszenie własnych plików/folderów.

Zaznaczanie następuje za pomocą przycisków:
- SPACJA
- INSERT
- CTRL + X
- Prawy przycisk myszy -> "zaznacz/odznacz..."

Przenoszenie następuje po wybraniu folderu, do którego chcemy przenieść pliki/foldery i naciśnięciu:
- CTRL + V
- Prawy przycisk myszy -> "Przenieś tutaj..."
24.02.2023
Zaznaczanie plików w liście własnych dokumentów w modułach Kadry, Umowy Druki itp.
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w modułach:
- Kadry,
- Umowy, Druki,
- Odzysk długów
W "Liście własnych dokumentów", dodano możliwość zaznaczania własnych dokumentów, które chcemy przenieść do wybranego folderu. Należy użyć wybranego przycisku:
- Zaznacz (nad listą dokumentów)
- Zaznacz wszystkie (nad listą dokumentów)
- INSERT
- Prawy przycisk myszy -> "zaznacz/odznacz..."

Po zaznaczeniu wybranych dokumentów należy:
- zamknąć moduł "Lista własnych dokumentów"
- wybrać folder, do którego chcemy przenieść pliki
- nacisnąć CTRL + V lub Prawy przycisk myszy -> "Przenieś tutaj..."
24.02.2023
Nowe składniki wynagrodzenia dotyczące pracy zdalnej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodaliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia uwzględnienie dodatku za pracę zdalną w obliczeniach wynagrodzenia. Teraz możecie Państwo wybrać jeden z dwóch typów dodatku:

- Ryczałt: stała kwota dodatku, która przysługuje pracownikowi za pracę zdalną, niezależnie od liczby przepracowanych godzin. Jest to rozwiązanie szczególnie praktyczne w przypadku pracowników, którzy pracują zdalnie tylko przez kilka dni w tygodniu.
- Ekwiwalent: dodatek naliczany w zależności od liczby przepracowanych godzin w trybie pracy zdalnej. Ta opcja umożliwia bardziej precyzyjne naliczanie dodatku, zwłaszcza jeśli pracownik pracuje zdalnie przez cały czas pracy.
24.02.2023
Możliwość uwzględnienia wypłat z PPK w sekcji "Inne wypłaty"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Płace" dodano możliwość uwzględniania wypłat związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) w sekcji "Inne wypłaty". Ponadto, umożliwiono wybór uwzględnienia zaliczki na podatek za PPK z poprzedniego miesiąca w wyliczeniach.
24.02.2023
Doliczanie PPK od pracodawcy do przychodu pracownika
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji programu została dodana funkcjonalność, która pozwala na doliczenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) od pracodawcy do przychodu pracownika. Oznacza to, że kwota wpłat na PPK, dokonanych przez pracodawcę, będzie uwzględniana przy obliczaniu wynagrodzenia i podlegać będzie opodatkowaniu.
24.02.2023
Kwota zmniejszająca podatek w sekcji "Inne wypłaty"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Płace", w sekcji "Inne wypłaty", dodaliśmy nową funkcjonalność, która pozwala na uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek. Teraz, gdy pracownik skorzysta z tej możliwości, program automatycznie uwzględni tę kwotę w obliczeniach podatkowych. Dzięki temu użytkownik może być pewny, że jego rozliczenia są dokładne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Nowa funkcjonalność zwiększa też transparentność dla pracowników, którzy otrzymują dokładniejsze informacje o swoim wynagrodzeniu i obciążeniach podatkowych.
24.02.2023
Możliwość zapisania deklaracji PIT-11Z do pliku PDF
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dodano nową funkcjonalność, umożliwiającą zapisanie deklaracji PIT-11Z do pliku PDF. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy będą mieli możliwość wygodnego i bezpiecznego przechowywania swoich dokumentów podatkowych w formacie elektronicznym.

Po wygenerowaniu deklaracji, użytkownik może skorzystać z nowego przycisku "Zapisz jako PDF", który znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Po kliknięciu przycisku, program automatycznie wygeneruje plik PDF z deklaracją, który będzie można zapisać na dysku twardym lub przesłać drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.
24.02.2023
Wstawianie zdjęć do edytora tekstu YDO
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dokonano istotnych usprawnień wstawiania zdjęć do edytora tekstu YDO. Zdjęcia automatycznie dostosowują się do szerokości wydruku strony, co pozwala uniknąć problemów z ich proporcjami. Ponadto, jeśli zdjęcie jest w dużej rozdzielczości, użytkownik ma możliwość automatycznego zmniejszenia jego rozmiaru, co znacznie przyspiesza proces edycji. Funkcja ta jest dostępna poprzez zaznaczenie opcji "Zmniejsz rozmiar", która pojawi się po wybraniu zdjęcia.
24.02.2023
Możliwość rezygnacji z rozliczania podatku za PPK dla płacy zasadniczej
Zmiana funkcjonalności
Możliwość rezygnacji z rozliczania podatku za PPK dla płacy zasadniczej została dodana w najnowszej aktualizacji programu. Aby zrezygnować z rozliczania tego podatku, należy przejść do sekcji "Informacje podatkowe" w module "Płace" i odznaczyć opcję "PPK -> US" poprzez usunięcie zaznaczenia pola wyboru.
24.02.2023
Nowa funkcja w module "Płace" - diagnostyka
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodaliśmy nową funkcję do modułu "Płace" - diagnostykę. Dzięki niej użytkownik ma możliwość analizy wynagrodzeń pracowników oraz wykrycia ewentualnych błędów lub nieprawidłowości w obliczeniach.

Aby skorzystać z tej funkcji należy w module "Płace" nacisnąć przycisk "Diagnostyka" po prawej stronie ekranu.
08.02.2023
Obsługa nowego sposobu pobierania kursów walut z NBP oraz EBC
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, program dostosowano do nowego sposobu pobierania kursów walut z NBP oraz EBC.
08.02.2023
Poprawa generowania plików JPK_V7 za grudzień 2022 r.
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, poprawiono sposób generowania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K za grudzień 2022 r.
10.01.2023
Nowa deklaracja PIT-4R (12) z 29.12.2022 r.
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zawarto najnowszą wersję deklaracji PIT-4R (12), udostępnioną przez Ministerstwo Finansów 29.12.2022 r.
10.01.2023
Możliwość pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), dla deklaracji PIT-11, PIT-4R, VAT-27, VAT-UE wysłanych do Urzędu Skarbowego za pomocą plików PDF.

W tym celu należy:
- na głównym ekranie otworzyć moduł "Deklaracje podatkowe"
- w sekcji Podatek PIT, nacisnąć przycisk Pobierz UPO
- wprowadzić numer referencyjny dokumentu
- nacisnąć przycisk "Sprawdź status dokumentu"
- nacisnąć przycisk "OK"
- po wyświetleniu paska z informacją o wyłączonych niektórych funkcjach wybrać "Opcje", a następnie "Ufaj temu dokumentowi tylko raz" lub "Zawsze ufaj temu dokumentowi"
- nacisnąć jeszcze raz przycisk "Sprawdź status dokumentu"
- pojawi się przycisk "Pobierz UPO", który należy nacisnąć
10.01.2023
Deklaracja PIT-11 oraz PIT-11Z - osoby po 60 roku życia
Komunikaty
Poprawiono niewłaściwe działanie generowania deklaracji PIT-11 oraz PIT-11Z.
W poprzedniej wersji programu niewłaściwe oznaczany był wiek emerytalny. Poprawny wiek, to 60 lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn.
Niestety program z listopada 2022 przyjmował błędnie odwrotnie, tj: 65 lat dla kobiet oraz 60 dla mężczyzn.

Mogło to skutkować niewłaściwą kwalifikacją dochodów w deklaracji PIT-11 oraz PIT-11Z, w polach:
- umowa o pracę: pole 29 lub 43 dla emeryta
- działalność wykonywana osobiście: pole 58 lub 66 dla emeryta
- zasiłek macierzyński: pole 81 lub 87 dla emeryta

Jeżeli wysłaliście Państwo już deklaracje PIT-11 lub PIT-11Z, dla osób, które w 2022 roku miały ukończone 60 lat, to należy je zweryfikować.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.
W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt - chętnie pomożemy.
22.12.2022
Nowy formularz PIT-11
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację PIT-11 do najnowszej wersji (29 1-1E), opublikowanej przez Ministerstwo Finansów. Najnowsza wersja zawiera istotne zmiany funkcjonalne:
- możliwość wyboru z rozwijanej listy (rodzaj i kraj wydania dokumentu tożsamości, województwo, powiat, gmina)
- osobne okienka na wartości w kodzie pocztowym zamiast pola tekstowego
22.12.2022
Nowa deklaracja zbiorcza PIT-11Z
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, zaktualizowano system wysyłania deklaracji zbiorczej PIT-11Z(29) do najnowszej wersji obsługiwanej przez Bramkę Ministerstwa Finansów.
22.12.2022
Dzielenie miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek pomiędzy pracodawców
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość stosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek jako:
- 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek
- 1/24 rocznej kwoty zmniejszającej podatek
- 1/36 rocznej kwoty zmniejszającej podatek
na etapie obliczania zaliczek na podatek, zgodnie z art. 32b i art. 41 Ustawy o PIT.

Właściwa kwota jest zależna od liczby pracodawców, u których pracownik stosuje zmniejszenie i powinna zostać w programie oznaczona, stosownie do złożonego przez pracownika wniosku PIT-2.

Można tego dokonać w oknie Pracownik w module Płace. Ustawienie to działa dla innych wypłat.
22.12.2022
Nowy formularz PIT-2
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji uaktualniono formularz PIT-2 do najnowszej wersji PIT-2(9), obowiązującej od 01.01.2023 r.
22.12.2022
Usprawnienia dotyczące spisu faktur
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Sprzedaż - faktury, przychody, VAT", dodano następujące usprawnienia w spisie faktur:
- Dodano kolumnę, która wyświetla numer faktury wystawionej na podstawie proformy
- Proforma, do której nie ma wystawionej faktury, jest oznaczana innym kolorem
- Przy otwieraniu proformy, do której była już wystawiona faktura, pojawia się okno wyboru, który dokument otworzyć
22.12.2022
Pomoc w wypełnianiu pola 39 dotyczącego nadwyżki z poprzedniej deklaracji JPK_V7
Zmiana funkcjonalności
Podczas generowania pliku JPK_V7, program podpowiada kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji.
22.12.2022
Wniosek pracownika o pracę zdalną
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, do modułu "Kadry", dodano wniosek pracownika o pracę zdalną.
22.12.2022
Zwiększenie liczby znaków w polach ulica oraz skrót kontrahenta
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, zwiększono dozwoloną liczbę znaków do 50 w polach ulica oraz skrót dla kontrahenta oraz obsługiwanej firmy.
22.12.2022
Usprawniono funkcję automatycznej kopii zapasowej danych
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji usprawniono funkcję automatycznej kopii zapasowej danych podczas pracy sieciowej. Zależnie od pory dnia, po odłączeniu ostatniego użytkownika, program odczeka odpowiednią ilość czasu zanim rozpocznie tworzenie kopii zapasowej.

Jeśli tworzenie kopii zapasowej zakończy się niepowodzeniem, program automatycznie ponowi próbę, nie wpływając na pracę użytkowników.
22.12.2022
Uaktualnienie stawek w module "Płace"
Zmiana wskaźników gospodarczych
W najnowszej aktualizacji, w module "Płace", zaktualizowano wartość ograniczenia podstawy składek na ZUS.
30.11.2022
Import pól własnych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w Imporcie danych o pracownikach, wprowadzono możliwość importowania pól własnych użytkownika do programu. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, w Imporcie danych o pracownikach należy użyć przycisku "Dodaj pole".
30.11.2022
Edytor zaimportowanych pól własnych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w oknie dane personalne pracownika, wprowadzono zakładkę pozwalającą edytować zaimportowane pola własne.
30.11.2022
Poprawa wyglądu i działania okienka dane pracownika
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono czytelność okienka dane pracownika.
Rzadziej używane informacje zostały przeniesione do rozwijalnych zakładek:
- dowód osobisty
- imiona rodziców
- dodatkowe informacje
- edycja zaimportowanych pól własnych
30.11.2022
Nowe pola w imporcie pracowników
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, do Importu danych o pracownikach, dodano nowe pola:
- numeru budynku i lokalu w jednej kolumnie
- numer ewidencyjny pracownika
30.11.2022
Przykładowe dane do zaimportowania w trybie demo
Zmiana funkcjonalności
Do najnowszej aktualizacji dodano przykładowe dane testowe do zaimportowania w trybie demo:
- Badania
- Pracownicy
- Szkolenia
30.11.2022
Dodawanie własnych folderów użytkownika
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, dodano możliwość dodawania własnych podfolderów przez użytkownika za pomocą przycisku "Dodaj folder" oraz folderów głównych za pomocą przycisku "Dodaj folder główny" w następujących modułach:
- Kadry
- Umowy, Druki
- Odzysk długów
30.11.2022
Udoskonalono import danych pracowników
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, dodano poniższe ulepszenia importowania plików:
- Podpowiadanie nazw kolumn z importowanego pliku poprzez rozwijane menu dostępne przy każdej pozycji.
- Po zmianie danych we wcześniej wybranym pliku, nazwy kolumn można zaktualizować za pomocą przycisku "Pobierz nazwy pól/kolumn z pliku
- Automatyczne wykrywanie ustawień pliku CSV:
- rodzaj separatora pola
- zastosowane kodowanie znaków
- Zwiększono liczbę znaków, z których może składać się nazwa importowanej kolumny do 40 znaków oraz dodano ostrzeżenie, jeśli ta liczba została przekroczona
- Dodano sprawdzanie czy w importowanym pliku wszystkie kolumny mają różne nazwy
- Powiększono całe okno do konfiguracji importu
30.11.2022
Statystyki rekordów importu
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji wprowadzono statystyki rekordów dokonanego importu, zawierające:
- liczbę znalezionych rekordów
- liczbę zaimportowanych rekordów
- liczbę pominiętych rekordów
- liczbę uaktualnionych rekordów
30.11.2022
Praca sieciowa programów Vademecum Soft
Przypominamy
Przypominamy o możliwości pracy programu na wielu stanowiskach w sieci lokalnej oraz w sieci internetowej.
Mamy w ofercie minikomputer Dell Wyse 5070 skonfigurowany do pracy jako serwer naszych programów.

Jest to doskonałe rozwiązanie ze względu na:
- bardzo mały pobór mocy (5-15 watów)
- bezgłośną pracę
- bardzo dobre parametry techniczne
- bardzo mały rozmiar komputera
- niską cenę
- bezpieczny system operacyjny z rodziny Linux
- brak potrzeby podłączania monitora oraz akcesoriów peryferyjnych

Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania.
28.10.2022
Nowy formularz PIT-11(29)
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, zaktualizowano deklarację PIT-11(29) do najnowszej wersji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Do części E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki na ubezpieczenie:
- dodano sekcję: 3. Należności otrzymywane z tytułu umowy o pracę, otrzymywane od ukończenia wieku emerytalnego.
- dodano sekcję: 8. Należności otrzymywane z tytułu umowy zlecenie, otrzymywane od ukończenia wieku emerytalnego.
- dodano sekcję: 12,13,14. Zasiłki macierzyńskie otrzymywane przez podatników.
- usunięto pozycje: Składki na ubezpieczenia zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku.

Do części G. Informacja o przychodach zwolnionych od podatku (...):
- dodano pozycje 114-117. Przychody otrzymywane z tytułów różnych umów uwzględniające ulgę na powrót, dla opiekunów 4 dzieci oraz dla seniorów.

Dodano pole 122: Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika do wysokości 9% podstawy jej wymiaru.
28.10.2022
PIT-11 źródło przychodów w innych wypłatach, w module "Płace"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Płace", okienko inne wypłaty zostało uzupełnione o wszystkie źródła przychodów występujące w deklaracji PIT-11.
Aktualna lista:
- E.1, 2, 3. Stosunek pracy
- E.4. Emerytura - renta zagraniczna
- E.5. Działalność wykonywana osobiście (dzieło, pełnienie obowiązków)
- E.6, 7, 8. Zlecenia
- E.9. Prawa autorskie
- E.10, 11. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich
- E.12, 13, 14. Zasiłek macierzyński
- E.15. Inne źródła
- G.110. Stosunek pracy - zwolnienie z podatku do 26. lat
- G.111. Zlecenia - zwolnienie do 26. roku życia
- G.112. Praktyki absolwenckie i staże uczniowskie - zwolnienie do 26. lat
- G.113. Zasiłki macierzyńskie - zwolnienie do 26. lat
- G.115. Stosunek pracy - zwolnienie dla emerytów, na powrót lub 4 dzieci
- G.116. Zlecenia - zwolnienie dla emerytów, na powrót lub 4 dzieci
- G.117. Zasiłek macierzyński - zwolnienie dla emerytów, na powrót lub 4 dzieci
28.10.2022
Eksport przelewów do plików .csv
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano funkcję eksportu listy przelewów wypłat dla pracowników.
Funkcja dostępna jest w module Płace, po naciśnięciu przycisku Drukuj. Po prawej stronie możemy zaznaczyć opcję "Przelewy do pliku CSV", dzięki której zapiszemy plik z danymi w wybranej lokalizacji.
28.08.2022
Edycja części deklaracyjnej plików JPK_V7
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono możliwość edycji części deklaracyjnej plików JPK_V7M i JPK_V7K, które po wygenerowaniu można złożyć na stronie Ministerstwa Finansów.
Część deklaracyjną plików JPK można edytować w module "Deklaracje podatkowe: pliki JPK, eDeklaracje: PIT, VAT".
28.08.2022
Korekta plików JPK_V7
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość generowania oraz edycji korekt plików JPK_V7M i JPK_V7K.
28.07.2022
Możliwość kontaktu z producentem poprzez czat
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość kontaktu z naszym zespołem poprzez chat bezpośrednio dostępny w programie.
Rozmowę z producentem można rozpocząć za pomocą przycisku Pomoc - Chat z producentem programu.
28.07.2022
Udoskonalono funkcję generowania plików PDF dla wydruków seryjnych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, udoskonalono funkcję generowania plików PDF w czasie wydruków dla wielu pracowników.
Udoskonalenie dotyczy:
- modułu Szkolenia
- wydruków seryjnych

Dzięki tej funkcjonalności, w bardzo łatwy sposób można seryjnie wydrukować np. zaświadczenia odbycia szkoleń.
01.07.2022
Poprawa deklaracji informacyjnej PIT-5
Zmiana funkcjonalności
Uwzględniono zmiany wynikające z tzw. "Ustawy Niskie Podatki"
01.07.2022
Poprawki dotyczące innych wypłat
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono poprawki dotyczące rozliczania innych wypłat:
- zmiana ustawień domyślnych z 17% na 12%
- poprawka dotycząca zapamiętywania ustawień
27.06.2022
Zaktualizowanie programu według przyjętej 1 lipca 2022 r. ustawy (tzw. "Niskie Podatki")
Zmiana funkcjonalności
Od 1 lipca 2002 r. dla umów o pracę dokonano:
- zmiany podatku dochodowego z 17% na 12% w pierwszym przedziale podatkowym (do 120 000 zł)
- likwidacji Ulgi dla klasy średniej
- usunięcie możliwość stosowania tzw. rolowania zaliczek. Od 1 lipca 2022 r. płatnicy nie obliczają już zaliczek na dwa sposoby, czyli według zasad obowiązujących na 1 stycznia 2022 r. oraz na 31 grudnia 2021 r.
27.06.2022
Dostosowanie Innych rodzajów wypłat do zmian wchodzących od 1 lipca 2022 r.
Zmiana funkcjonalności
Dostosowanie Innych rodzajów umów (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) do zmian wchodzących od 1 lipca 2022 r.
27.06.2022
Deklaracja PIT-4R(12)
Zmiana funkcjonalności
W programie zaktualizowano deklarację podatkową PIT-4R(12). Oficjalna aktualnie obowiązująca deklaracja uległa zmianie, bez zmiany numeru wersji.
27.06.2022
Udoskonalenia w Obliczeniach płac dla pracownika
Zmiana techniczna
W informacjach dotyczących wyliczeń płac dla pracowników (dostępnych pod przyciskiem Pokaż wyliczenia) dodano informację dotyczące:
- przekroczenia progu podatkowego
- stosowaniu limity dochodu dla składek ZUS

Przycisk został przesunięty w prawy górny róg ekranu.
27.06.2022
Lepsze działanie programu przy małych rozdzielczościach ekranu
Zmiana techniczna
Przystosowano moduł Płace do małych rozdzielczości ekranu oraz umożliwiono zmianę rozmiaru okna programu bezpośrednio w module.
11.05.2022
Udoskonalenia w zakresie kolejności wpisów do Ewidencji VAT - sprzedaż
Zmiana funkcjonalności
W module "Sprzedaż - faktury, przychody", w Ewidencji VAT udoskonalono ustalanie kolejności wpisów do ewidencji.
11.05.2022
Proponowanie wcześniej wybranego folderu do zapisu pliku PDF
Zmiana techniczna
Udoskonalono proponowanie zapisu plików PDF generowanych za pomocą programu do wcześniej wybranego przez użytkownika folderu.
29.04.2022
Podgląd plików JPK_V7
Zmiana funkcjonalności
Do programu dodano możliwość szybkiego podglądu plików za pomocą przycisku "Podgląd pliku JPK V7" w module "Deklaracje podatkowe: pliki JPK, eDeklaracje: PIT, VAT":
- JPK_V7K (2)
- JPK_V7M (2)
- JPK_V7K (1)
- JPK_V7M (1)
29.04.2022
Deklaracja PIT-4R(12)
Zmiana funkcjonalności
W programie zaktualizowano deklarację podatkową PIT-4R(12). Oficjalna aktualnie obowiązująca deklaracja uległa zmianie, bez zmiany numeru wersji.
29.04.2022
Generowanie plików w formacie PDF
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji:
- do programu Wprowadzono okienko z możliwością wyboru, gdzie zapisać generowany plik PDF
- program wzbogacono o propozycje nazwy generowanego pliku, na podstawie rodzaju zawartych w nim informacji
- program automatycznie otwiera wygenerowany plik
29.04.2022
Jednolity plik kontrolny JPK_FA(4)
Zmiana techniczna
Dodano możliwość generowania plik JPK_FA w obowiązującej od 1.04.2022 r. wersji.
Poprawiono sposób generowania pliku dla faktur wystawionych w cenach brutto.
29.04.2022
Wzory dokumentów i pism
Zmiana wskaźników gospodarczych
W najnowszej aktualizacji:
- poprawiono wiele dostępnych wzorów dokumentów
- usprawniono działanie wzorów dokumentów i pism w modułach: "Kadry", "Umowy, druki"
22.04.2022
Udoskonalenia dotyczące modułu Płace
Zmiana funkcjonalności
W aktualnej wersji programu:
- Wprowadzono proponowanie daty w czasie sporządzania "innych wypłat"
- Poprawiono pola edycyjne do wprowadzania kwot (np. dla "innych wypłat")
- Poprawiono wyświetlanie danych dla pracowników w wybranym ręcznym obliczaniem podatku
- Poprawiono wyświetlanie danych dla pracowników w wybranym ręcznym obliczaniem kosztów uzyskania przychodu
- Usunięto konieczność wprowadzania numeru konta pracownikom, którzy otrzymują wypłatę przelewem
14.02.2022
Przebudowa modułu Deklaracje podatkowe
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Deklaracje podatkowe" poprawiono czytelność okienka oraz dodano przyciski:
- Podgląd pliku JPK, Edytuj plik JPK - umożliwia podgląd i edycję wygenerowanych plików JPK,
- Wyślij plik JPK - umożliwia wysłanie do Urzędu Skarbowego wygenerowanych plików JPK,
- Pobierz UPO JPK - umożliwia pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru do wysłanego pliku JPK.
14.02.2022
Nowe stuktury plików JPK_V7M (2), JPK _V7K (2)
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, w module "Deklaracje podatkowe" dodano możliwość generowania deklaracji JPK _V7M (2) oraz JPK _V7K (2) w wersji niezbędnej do rozliczenia okresów od stycznia 2022.
Dalej istnieje możliwość generowania plików we wcześniejszej wersji, do rozliczania poprzednich okresów, np. w celu sporządzenia korekty.
03.02.2022
Podstawa naliczania podatku zawarta na karcie przychodów pracownika
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, na karcie przychodów pracownika umieszczono podstawę naliczania podatku w miesiącu oraz narastająco w roku.
03.02.2022
Pełne wsparcie wyliczania płac dla Polskiego Ładu z uwzględnieniem rozp. Min. Fin. z 07.01.2022 r.
Zmiana funkcjonalności
Najnowsza wersja programu umożliwia obliczenie płac oraz analizę porównawczą wersji Polskiego Ładu z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r oraz bez jego zastosowania.
Zmiany dotyczą wypłat ze stosunku pracy i umów zlecenia.
03.02.2022
W danych pracownika dodano możliwość oznaczenia złożenia wniosku o nie stosowanie rozp. z 07.01.2022 r.
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w danych personalnych pracownika w module Płace, wprowadzono możliwość zaznaczenia, aby nie stosować Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. Pracownik ma możliwość zrezygnowania z przedłużania terminu poboru zaliczek za pomocą stosownego wniosku.
03.02.2022
Wzór wniosku pracownika o niestosowanie mechanizmu rozporządzenia 7 stycznia 2022 r.
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano wniosek o nieprzedłużanie terminów poborów zaliczek na podatek dochodowy. Jest dostępny w module Kadry, w grupie dokumentów W trakcie stosunku pracy.
03.02.2022
Pokazywanie algorytmu wyliczenia innych wypłat
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Płace, Inne wypłaty, dodano przycisk "Pokaż wyliczenia..." umożliwiający wyświetlenie algorytmu, wyliczającego wypłatę dla danego pracownika. Przycisk ten działa analogicznie, jak przycisk na głównym ekranie modułu Płace.
28.01.2022
Udoskonalenie wydruku listy płac
Zmiana funkcjonalności
W module Płace, udoskonalono wydruk listy płac za dany miesiąc. Przywrócono miejsce przeznaczone na datę i podpis pracownika.
28.01.2022
Usprawnienie okna z wyliczeniami płac
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Płace, rozszerzono zawartość okna z obliczeniami dla wypłaty danego pracownika. Nowa zawartość:
- przycisk kopiuj,
- możliwość rozwinięcia obliczeń dla Zaliczki na podatek obliczonej według przepisów z dnia 31.12.2021 r.
28.01.2022
Zakładki z paskami wynagrodzeń umożliwiające przeanalizowanie Polskiego Ładu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Płace wprowadzono zakładki pasków wynagrodzeń odpowiednio dla:
- wyliczania wynagrodzenia na zasadach z 2021 r.,
- wyliczania wynagrodzenia na zasadach Polskiego Ładu z 2022 r.,
- wyliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wprowadzone zakładki pozwalają porównać wyliczanie wynagrodzenia pracownikowi oraz odnotowywać wysokość zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym, zgodnie z Rozporządzeniem. Fiszka przy zakładce oznacza, która wersja została zastosowana do obliczenia zaliczki na podatek.
28.01.2022
Poprawa obliczania kosztu płacowego
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, w module Płace, poprawiono błędne obliczanie całkowitego kosztu płacowego pracowników, którzy mają więcej niż jedną wypłatę w miesiącu:
- z umowy o pracę,
- z innych przychodów.
21.01.2022
Aktualizacja deklaracji PIT-11Z(27)
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację PIT-11Z(27) (zbiorczy) do najnowszej wersji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.
21.01.2022
Aktualizacja deklaracji PIT-11(27)
Zmiana techniczna
Poprawiono automatyczne wstawianie danych do deklaracji PIT-11(27), wypełnianej dla osób, które nie uzyskały przychodu ze stosunku pracy (np. tylko z umowy zlecenia).
18.01.2022
Nowy formularz PIT-2(7)
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację PIT-2(7) do najnowszej wersji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.
07.01.2022
Ograniczenie składki zdrowotnej dla bardzo małych wypłat
Zmiana funkcjonalności
Uwzględnienie ograniczenia składki ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości zaliczki, obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2021 r.
Zmiana ma wpływ na wypłaty wynagrodzeń poniżej kwoty 1250 zł brutto.
05.01.2022
Obliczanie składki zdrowotnej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, poprawiono obliczanie składki zdrowotnej. Usunięto ograniczenie wysokości składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na podatek dochodowy.

Ważne! Jeśli wypłaty były obliczane 2022-01-05, to prosimy o ponowne ich obliczanie.
03.01.2022
Inne wypłaty - nowe zasady ograniczania składki zdrowotnej dla osób do 26 r.ż.
Zmiana funkcjonalności
W najnowszym uaktualnieniu, w module Płace, uaktualniono zasady ograniczania składki zdrowotnej dla osób w wieku do 26 r.ż. zgodnie z Polskim Ładem.
03.01.2022
Nowy formularz PIT-11(27)
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację PIT-11(27) do najnowszej wersji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.
03.01.2022
Udoskonalone kalendarzyki
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, we wszystkich modułach programu, udoskonalono wygląd i działanie kalendarzyków:
- poprzednie i następne miesiące oznaczono kolorami,
- po umieszczeniu kursora myszki na dniu świątecznym - wyświetla się nazwa święta.
03.01.2022
Udoskonalono obliczanie zaliczki na podatek dla przedsiębiorcy (PIT-5)
Zmiana techniczna
Udoskonalono obliczanie zaliczki na podatek dla przedsiębiorcy (PIT-5) - uwzględniające wymogi wynikające ze zmian Polskiego Ładu.
03.01.2022
Udoskonalenie wydruków w module Płace
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, w module Płace udoskonalono wydruki:
- listy płac
- bilansu: obliczanie całkowitego kosztu płacowego pracowników
- poprawiono tytuły drukowanych dokumentów
22.12.2021
Polski Ład
Komunikaty
Szanowni Państwo, w obecnej aktualizacji wprowadziliśmy ważne zmiany wynikające z przepisów i rozwiązań przyjętych w Polskim Ładzie.
Wprowadzono wymogi dotyczące wyliczania wynagrodzenia dla pracowników, oświadczenia pracowników, zmiany w przepisach prawa, zmiany podatkowe oraz naliczanie podatku dochodowego przedsiębiorcy (Deklaracja PIT-5).
Zmiany wynikające ze zmian Polskiego Ładu, wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

21.12.2021
Polski Ład - ulga dla klasy średniej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Kadry w danych personalnych pracownika, wprowadzono możliwość zaznaczenia lub odznaczenia naliczania ulgi dla klasy średniej indywidualnie dla każdego pracownika.
Prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody w wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie - dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek - w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł)
21.12.2021
Polski Ład - wyliczanie wynagrodzenia
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dostosowano sposób naliczania wynagrodzenia do zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu.
21.12.2021
Polski Ład - zmiana progu podatku dochodowego
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Płace, podniesiono wysokość progu podatku dochodowego, dla którego obowiązuje stawka 32% z 85 528 zł do 120 000 zł, zgodnie ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu.
21.12.2021
Polski Ład - kwota wolna od podatku
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, zgodnie ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu, uaktualniono kwotę wolną od podatku, w wysokości do 30 000 zł.
21.12.2021
Polski Ład - oświadczenie o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Kadry, w dokumentach w trakcie stosunku pracy, wprowadzono oświadczenie pracownika o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej.
Ulga dla klasy średniej stosowano jest automatycznie przez pracodawcę, chyba, że pracownik złoży oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej.
Zostało dodane dodatkowe pole w danych pracownika o ewentualnej rezygnacji pracownika z takiej ulgi.
21.12.2021
Polski Ład - inne wypłaty
Zmiana funkcjonalności
Uwzględnienie przepisów Polskiego Ładu przy obliczaniu wypłat innych niż ze stosunku pracy.
21.12.2021
Polski Ład - brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku
Zmiana funkcjonalności
Wyliczanie wypłat dokonanych od roku 2022 zaktualizowano o usunięcie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
Do końca roku 2021 można było odliczyć część składki zdrowotnej (7,25% podstawy) od podatku.
21.12.2021
Płace - nowy pasek wypłat na ekranie
Zmiana funkcjonalności
W module płace, dodano pokazywanie ulgi dla klasy średniej.
Poprawiono wyświetlanie sposobu dokonania wypłaty kwotę gotówki i przelewu.
21.12.2021
Płace okno Karta pracownika oraz jej wydruk
Zmiana funkcjonalności
Kartę zaktualizowano o dane związane z Polskim Ładem m.in o ulgę dla klasy średniej.
Poprawiono działanie listy w czasie przewijania okienka.
21.12.2021
Płace okno Bilans pracownika oraz jego wydruk
Zmiana funkcjonalności
Bilans zaktualizowano o dane związane z Polskim Ładem m.in o ulgę dla klasy średniej.
Poprawiono działanie listy w czasie przewijania ookienka.
21.12.2021
Wydruk pasków wypłat
Zmiana funkcjonalności
Paski wypłat zaktualizowano o dane związane z Polskim Ładem m.in o ulgę dla klasy średniej.
21.12.2021
Pokazywanie algorytmu wyliczenia płacy
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, w module Płace, dodano przycisk umożliwiający wyświetlenie algorytmu, wyliczającego płacę dla danego pracownika.
21.12.2021
Polski Ład - kwota zmniejszająca podatek
Zmiany w aktach prawnych
W najnowszej aktualizacji, w module Płace, w związku ze zmianą kwoty wolnej od podatku, uaktualniono kwotę zmniejszającą podatek.
Kwota zmniejszająca podatek będzie również możliwa do odliczenia dla osób, które przekroczyły drugi próg podatkowy.
Już wkrótce!
Wymogi dotyczące Polskiego Ładu!
Trwają intensywne prace nad wdrożeniem do Vademecum Szefa wszystkich niezbędnych zmian dotyczących Polskiego Ładu. Aktualizacje będziemy rozsyłać przed Świętami. W razie szczegółowych pytań, prosimy o kontakt.
09.12.2021
Zachęcamy do zgłaszania propozycji zmian dotyczących programu
Przypominamy
Wszystkich naszych Klientów zachęcamy do zgłaszania propozycji udoskonaleń, nowych funkcji oraz modułów w programie. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.
Można je zgłaszać drogą mailową: serwis@vademecum-soft.pl
26.11.2021
Dodawanie zadań do Terminarza Szefa
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość dodawania zadań do Terminarza Szefa bez wychodzenia z modułów programu, za pomocą przycisku Terminarz dostępnego w górnym pasku.
26.11.2021
Wzór karty szkolenia wstępnego
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, wprowadzono możliwość automatycznego wstawiania danych pracownikach we wzorze karty szkolenia wstępnego, dostępnym w module Kadry.
26.11.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km":
- Odsetki ustawowe
- Odsetki maksymalne
27.10.2021
Koszty - automatyczne sprawdzenie statusu na białej liście
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module "Koszty - zakupy, PKPiR, VAT", dodano automatyczne sprawdzanie statusu kontrahenta na białej liście, przy dodawaniu nowego wpisu. Status na białej liście można również sprawdzić dla wcześniej dodanych wpisów, dostępnych w oknie "Ewidencja VAT - Rejestr Zakupów".
27.10.2021
Biała lista - Ewidencje VAT Sprzedaż i Zakup
Zmiana funkcjonalności
Status na białej liście można sprawdzić dla wpisów "Ewidencji VAT Sprzedaż" oraz "Ewidencji VAT Zakup".
Przy sprawdzaniu uwzględniana jest data wpisu.
27.10.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km":
- Minimalne wynagrodzenie miesięczne - I-XII 2022
- Opłaty lokalne
- Przeciętne wynagrodzenie III kwartał 2021
- Ustawowe odsetki
- Podatek od środków transportowych
- Odsetki maksymalne
- Ryczałt ewidencjonowany
- Składki PFRON
W najnowszej aktualizacji wprowadzono najważniejsze informacje na temat podatku liniowego
27.09.2021
Sumowanie składników potrąceń na podglądzie listy płac
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, naprawiono sumowanie potrąceń dla pracowników na podglądzie wydruku listy płac, dostępnej w module Płace.
27.09.2021
Deklaracja PIT-5
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, poprawiono obliczanie zaliczki na podatek dochodowy w deklaracji PIT-5, dostępnej w module "Deklaracje podatkowe".
27.09.2021
Regulamin pracy zdalnej
Zmiana szablonu wydruku
W najnowszej aktualizacji w module Dokumenty dodano regulamin pracy zdalnej oraz wzór oświadczenia pracownika o potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem.
24.08.2021
Aktualizacja bazy stosowania kodów GTU
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r., doprecyzowano kody GTU w module Sprzedaż - faktury, przychody, VAT.
24.08.2021
Wpłaty do faktur proforma
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji umożliwiono oznaczanie wpłat za faktur proforma w module Sprzedaż - faktury, przychody, VAT.
24.08.2021
Roczny bilans płac pracowników
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Płace usprawniono działanie bilansu płac, dodając przełącznik pozwalający utworzyć zarówno miesięczny, jak i roczny bilans płac.
24.08.2021
Wyszukiwanie pracownika po nr PESEL, nr ewidencyjnym, stanowisku lub oddziale
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, usprawniono wyszukiwanie pracownika po jego numerze PESEL,numerze ewidencyjnym, stanowisku lub oddziale firmy, w następujących modułach:
- Płace
- Kadry
- Umowy i Druki
24.08.2021
Tytuły potrąceń z wynagrodzenia pracownika
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji, w module Płace, wprowadzono możliwość określenia tytułów potrąceń z wynagrodzenia pracownika, które pojawiają się następnie na pasku wynagrodzenia pracownika.
24.08.2021
Wydruk paska wynagrodzenia dla pracownika
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono możliwość drukowania wydruku każdego paska wynagrodzenia na osobnej stronie oraz udoskonalono wygląd wydruku paska płacy dla pracownika.
22.07.2021
Numer ewidencyjny pracownika
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji, w modułach: "Kadry", "Płace", "Umowy, druki" dodano okienko z numerem ewidencyjnym pracownika. Numer ten uwzględniany jest również przy eksporcie danych pracowników.
22.07.2021
Wyszukiwanie pracownika po numerze ewidencyjnym lub po numerze PESEL
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość wyszukiwania pracownika za pomocą numeru ewidencyjnego (nadawanego wewnętrznie) lub numeru PESEL w następujących modułach:
- Kadry
- Płace
- Umowy, druki
21.06.2021
Wystawianie faktury na podstawie wcześniej wystawionej faktury
Zmiana funkcjonalności
W programie pojawiła się możliwość "sklonowania" faktury.
W tym calu należy na ekranie głównym wybrać opcję "Nowy dokument", a następnie:

Faktura na podst. pro forma, WZ, zamówienia lub faktury

Na ekranie, który się pojawi trzeba przejść do zakładki Faktury/Rachunki i tam wybrać fakturę do sklonowania.
Na podstawie tej faktury zostanie utworzona nowa faktura, którą można ewentualnie zmodyfikować i zaksięgować.
21.06.2021
Faktura na podstawie innych dokumentów - data domyślna
Zmiana funkcjonalności
W czasie tworzenia faktury na podstawie innych dokumentów zostanie zaproponowana dzisiejsza data wystawienia faktury.
21.06.2021
Faktura - Zarządzanie metodami zapłaty (dodaj, usuń, zmień)
Zmiana funkcjonalności
Dodano możliwość edytowania, dodawania oraz usuwania sposobów zapłaty.
Można tego dokonać za pomocą:
- przycisku "Ustaw..." na fakturze w sekcji dotyczącej sposobu zapłaty lub
- za pomocą Ustawień w module faktura: zakładka "ogólne", pole "sposób zapłaty".
21.06.2021
Faktura - lepsza obsługa pola "zapłacono"
Zmiana funkcjonalności
W czasie wystawiana faktury, po wybraniu sposobu zapłaty, które zawiera słowo "zapłacono", program automatycznie zaproponuje całość kwoty faktury jako zapłaconą kwotę z możliwością ewentualnej zmiany.
21.06.2021
Płaca w przypadku urlopu lub choroby
Zmiana funkcjonalności
W programie dodano opis, jak prawidłowo obliczyć pensję pracownikowi w miesiącu w którym był na urlopie lub był na zwolnieniu lekarskim.
Prawidłowa kolejność:
W celu najłatwiejszego obliczenia płacy, w miesiącach gdzie występuje urlop lub choroba należy:
- W kalkulatorze płacy zasadniczej wypełnić kwotę stałej płacy miesięcznej (tak jakby urlop ani choroba pracownika w tym miesiącu nie występowały).
- Upewnić się, że liczbę dni pracy w miesiącu jest prawidłowa. Nacisnąć Akceptuj.
- Obliczyć za pomocą przycisku kalkulatora - wynagrodzenie za urlop.
- Obliczyć za pomocą przycisku kalkulatora - wynagrodzenie chorobowe.
- W kalkulatorze płacy zasadniczej i wpisać ustawić dni: urlopu, choroby, bezpłatnych, przepracowanych. Nacisnąć Akceptuj.
21.06.2021
Kalkulator urlopowy - stały składnik
Zmiana funkcjonalności
W czasie obliczania wynagrodzenia urlopowego, program nie umożliwiał zmiany podstawy dla składników stałych (np. pensji zasadniczej).
To pole jest w tej chwili edytowalne.
21.06.2021
Kalkulator urlopowy - domyślny rodzaj składnika dla płacy zasadniczej
Zmiana funkcjonalności
W czasie obliczania podstawy wynagrodzenia urlopowego, dla pensji zasadniczej z 3 ostatnich miesiecy.
W tej chwili proponowane jest to jako składnik stały.
21.06.2021
Płace - poprawa czytelności paska wypłat na dole ekranu
Zmiana funkcjonalności
Dolny pasek wypłat podwyższał się i przestawał być widoczny całości, przy dłuższych nazwach składników wynagrodzeń.
21.06.2021
Poprawiono generowanie plików JPK_PKPIR
Zmiana techniczna
Zapewniono zgodność ze standardem przy braku danych dla:
- województwa
- powiatu
- gmin
- ulicy
- numeru lokalu
21.06.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19
- Zasiłek dla bezrobotnych
- Przeciętne wynagrodzenie miesięczne - I kwartał 2021 r.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Wynagrodzenie młodocianych
- Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
- Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
- Miesięczne graniczne kwoty przychodu wpływające na zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów
21.06.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W programie zaktualizowano akty prawne:

- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702, Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210, Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622, Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475, Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124, Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509, Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715, Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
- Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
- Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530, Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
- Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151, Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2016 poz. 831, Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070, Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59, Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
- Dz.U. 2016 poz. 542, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100, Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
- Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789, Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
21.06.2021
Nowa wersja deklaracji PIT-11 (27)
Zmiany w aktach prawnych
Dodano aktualną wersję deklaracji PIT-11 (27)
18.05.2021
Możliwość sporządzania korekt faktur bez VAT
Zmiana funkcjonalności
W tej wersji programu dodano możliwość sporządzania korekt faktur bez VAT
18.05.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W programie zaktualizowano akty prawne:
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789, Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100, Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2016 poz. 831, Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 2018 poz. 771, Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 2021 poz. 796, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym
- Dz.U. 2012 poz. 890, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- Dz.U. 1991 Nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
- Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
- Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
- Dz.U. 1997 Nr 90 poz. 557, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740, Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
- Dz.U. 2016 poz. 542, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach zgodności i nadzoru rynku
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 2001 Nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
- Dz.U. 2018 poz. 2215, Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- Dz.U. 2020 poz. 1086, Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
- Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728, Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
- Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
- Dz.U. 2016 poz. 1860, Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
- Dz.U. 2017 poz. 67, Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
- Dz.U. 2004 nr 16 poz. 145, Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu
- Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59, Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
- Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600, Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 2017 poz. 2217, Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
- Dz.U. 2019 poz. 303, Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529, Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
- Dz.U. 2018 poz. 1716, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070, Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 2016 poz. 65, Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
- Dz.U. 2018 poz. 9, Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
- Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2013 poz. 888, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi-Dz.U.2020, poz. 1604, Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
29.04.2021
Poprawiono funkcję zapis faktur w formacie PDF
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji w module "Sprzedaż - faktury" poprawiono zapisywanie wystawionych dokumentów w formacie PDF.
Zmiana dotyczy dokumentów w tzw. starym systemie drukowania - bez edytora YDO.
29.04.2021
Poprawiono drukowanie "Bilansu płac"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji w module Płace poprawiono wydruk "Bilansu płac"
29.04.2021
Deklaracja VAT-UE(5)
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono do programu nowy wzór deklaracji VAT-UE(5).
29.04.2021
Deklaracja PIT-4R(12)
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji w module wprowadzono do programu nowy wzór deklaracji PIT-4R(12).
29.04.2021
Zaokrąglanie kwot w plikach JPK_V7 - pola K_23 i K_24
Zmiana techniczna
W najnowszej aktualizacji poprawiono generowanie plików JPK_V7K oraz JPK_V7M - kwoty z pozycji K_23 i K_24 nie są już zaokrąglane.
29.04.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy (01.04.2021-31.03.2022 r.)
- Najniższe wynagrodzenie miesięczne młodocianego (03.2021- 05.2021 r.)
- Emeryci i Renciści - zarobki maksymalne (od 01.03.2021 r.)
- Emeryci i Renciści - maksymalne zmniejszenie emerytury i renty (od 1.03.2021 r.)
- Emeryci i Renciści - kwoty najniższych emerytur i rent (od 1.03.2021 r.)

Dodatkowo, od 1 kwietnia 2021 r. zmieniają się stawki ubezpieczenia wypadkowego (moduł płace oraz obsługiwana firma)
29.04.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W programie zaktualizowano akty prawne:
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210, Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740, Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2006 Nr 52 poz. 379, Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151, Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2016 poz. 542, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 2018 poz. 2519, Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
29.04.2021
Uwaga! Nowa tabela składek wypadkowych - wyszukiwarka
Komunikaty
Od 1 kwietnia 2021 r. zmieniają się stawki ubezpieczenia wypadkowego.

Ministerstwo wprowadzono zmiany do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz .U. 2002 nr 200 poz. 1692

W związku z tymi zmianami, wprowadziliśmy do programu możliwość wyszukania oraz zapamiętania właściwej składki wypadkowej, która zależy od kategorią ryzyka przypisanej do rodzaju prowadzonej działalności. Można tego dokonać w okienku "obsługiwana firma", w polu "Grupa działalności / kategoria ryzyka:".
13.04.2021
ABC BHP Informator dla pracodawców
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadziliśmy odnośnik do nowego informatora bezpieczeństwa pracy dla pracodawców udostępnionego przez Państwową Inspekcję Pracy.
13.04.2021
Pytanie o potwierdzenie, przy zamknięciu programu w okienku "Pracownik"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadziliśmy okno z zapytaniem o potwierdzenie, aby zabezpieczyć użytkownika przed przypadkowym zamknięciem w czasie uzupełniania danych pracownika.
13.04.2021
Pobieranie danych obsługiwanej firmy
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadziliśmy możliwość , pobieranie z internetu danych obsługiwanej firmy na podstawie NIP lub REGON.
13.04.2021
Usprawnienie generowania wykazu przypomnień
Zmiana techniczna
W aktualnej wersji, uprawniono generowanie wykazu przypomnień w przypadku bardzo dużej liczby obsługiwanych firm:
- skrócono czas potrzebny na wygenerowanie wykazu
- poprawiono niezawodność tej funkcji
13.04.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W programie zaktualizowano akty prawne.

- Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym
- Dz. U. 2012 poz. 890, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Dz. U. 1991 Nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
- Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
- Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
- Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
- Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
- Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740, Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
- Dz. U. 2016 poz. 542, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach zgodności i nadzoru rynku
- Dz. U. 2016 poz. 831, Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz. U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz. U. 2001 Nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
09.03.2021
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) jako obciążenie w składnikach wynagrodzenia
Zmiana funkcjonalności
W programie wprowadzono możliwość oznaczania i odznaczania PPK jako obciążenia w składnikach wynagrodzenia.
Domyślnie, przy wyliczaniu PPK nie są brane pod uwagę:
- świadczenia urlopowe
- zasiłek macierzyński
- zasiłek chorobowy
09.03.2021
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w karcie przychodów pracownika
Zmiana funkcjonalności
W programie na ekranie i wydruku karty przychodów pracownika wprowadzono dodatkowe kolumny pokazujące i podsumowujące wysokość dotychczasowych wpłat pracownika i pracodawcy do PPK.
09.03.2021
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w bilansie płac
Zmiana funkcjonalności
W programie na ekranie i wydruku bilansu płac za dany miesiąc dodano kolumnę "PPK" sumującą wpłaty pracownika i pracodawcy do PPK za dany miesiąc.
09.03.2021
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) na liście płac
Zmiana funkcjonalności
W programie, module "Płace" na liście płac za dany miesiąc dodano kolumnę "PPK" sumującą wpłaty pracownika i pracodawcy do PPK za dany miesiąc.
09.03.2021
Nowe druki w programie
Zmiana funkcjonalności
W programie dodano podstawowe druki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Znajdują się one w module "Kadry" w folderze "W trakcie stosunku pracy" -> "PPK":
- Deklaracja o dodatkowych wpłatach pracowniczych do PPK
- Deklaracja o pracowniczych wpłatach do PPK - przestój
- Deklaracja o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK
- Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK
- Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (wznowienie po rezygnacji)
09.03.2021
Zaktualizowano deklarację VAT-UE
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację VAT-UE do najnowszej wersji.
09.03.2021
Informacja o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w płacach
Zmiana funkcjonalności
W module "Płace" w sekcji "Inf. podatkowe" dodano pole z informacjami o uczestnictwie pracownika w PPK i procentowej wysokości wpłat.
09.03.2021
Poprawiono działanie JPK_V7K
Zmiana techniczna
Poprawiono błędne działanie deklaracji JPK_V7K. Obecnie część deklaracyjna dołączana jest tylko w miesiącach rozliczania kwartału.
09.03.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Składki na PFRON - Aktualne od 2018 r.
- Emeryci i Renciści - Zarobki maksymalne - Aktualnie
- Młodociani - Najniższe wynagrodzenie
09.03.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
W programie zaktualizowano akty prawne.

- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959, Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Dz.U. 2018 poz. 9, Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124, Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49, Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769, Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275, Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
- Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331, Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2016 poz. 781, Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne
- Dz.U. 2018 poz. 646, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2012 poz. 890, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- Dz.U. 2018 poz. 1286, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
21.01.2021
Nowa wersja deklaracji PIT-11Z(26)
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację PIT-11Z.
21.01.2021
Poprawiono działanie faktur WE
Zmiana funkcjonalności
W fakturach WE poprawiono problem z zapisem w PDF - "DOPISEK ORG/KOPIA" na fakturze
21.01.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Wynagrodzenie krajowe - Przeciętne miesięczne - 2020 r. - 2020 r. IV kwartał
- Składki ZUS - Składki ZUS rozpoczynający działalność - Aktualnie w 2021 r.
- Składki ZUS - Składki ZUS przedsiębiorcy - Aktualnie w 2021 r.
- Składki ZUS - Składki ZUS osoby współpracującej - Aktualnie w 2021 r.
21.01.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2019 poz. 2020, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych


Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2016 poz. 65, Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
- Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769, Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Dz.U. 2020 poz. 1086, Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49, Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Dz.U. 2004 nr 16 poz. 145, Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu
- Dz.U. 2016 poz. 781, Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 2018 poz. 646, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
- Dz.U. 2018 poz. 1629, Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2019 poz. 2020, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
20.01.2021
Nowa wersja deklaracji PIT-4R(11)
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację PIT-4R
20.01.2021
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Skala podatkowa - Aktualnie w 2021 r.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Koszty przychodu pracownika - Aktualnie w 2021 r.
- Podatek dochodowy od osób prawnych - Stawka podatku dochodowego - Aktualnie w 2021 r.
20.01.2021
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2019 poz. 2020, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122, Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
- Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1371, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych
- Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- Dz.U. 2020 poz. 527, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388, Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
- Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1836 , Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 2018 poz. 2519, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100, Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
- Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561, Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
- Dz.U. 2016 poz. 1579, Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769, Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
- Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122, Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
- Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124, Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210, Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
- Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59, Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
- Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475, Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
- Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509, Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
- Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639, Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
- Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679, Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789, Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070, Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530, Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
- Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322, Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715, Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
- Dz.U. 2013 poz. 888, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
18.12.2020
Deklaracje podatkowe - ostrzeżenia
Zmiana funkcjonalności
W module "Deklaracje podatkowe: PIT, VAT, eDeklaracje, pliki JPK" wprowadzono ostrzeżenia przed złożeniem nieaktualnych deklaracji.
18.12.2020
Kadry - rezygnacja z PPK
Zmiana funkcjonalności
W module "Kadry" dodano druk z deklaracją o rezygnacji z wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Druk znajduje się w folderze "W trakcie stosunku pracy" w folderze "PPK".
18.12.2020
Aktualizacja stawek odsetek ustawowych
Zmiana funkcjonalności
W module "Kalkulator odsetkowy" zaktualizowano wysokość odsetek ustawowych.
18.12.2020
Aktualizacja stawek odsetek za opóźnienie
Zmiana funkcjonalności
W module "Kalkulator odsetkowy" zaktualizowano wysokość odsetek za opóźnienie.
18.12.2020
Ograniczenie podstawy składek na ZUS
Zmiana funkcjonalności
Od stycznia 2021 r. zmienia się ograniczenie podstawy składek na ZUS. Wartość ograniczenia została zaktualizowana w module "Płace".
18.12.2020
Nowa wersja deklaracji PIT-11(26)
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację PIT-11(26)
18.12.2020
Kody GTU na wydrukach faktur
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej wersji programu na wydrukach dokumentów w module "Sprzedaż" zostały dodane kody GTU.
W celu zablokowania drukowania tych kodów należy:
- wejść do moduły "Sprzedaż".
- użyć przycisku "Ustaw"
- przejść do zakładki "Drukowanie"
- wyczyścić pole: "Drukuj kody GTU"
18.12.2020
Rozchód wewnętrzny (RW) na podstawie zamówienia
Zmiana funkcjonalności
W module"Magazyn" dodano możliwość tworzenia dokumentów Rozchód wewnętrzny (RW) na podstawie zamówień.
18.12.2020
Ostrzeżenia dotyczące deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz plików JPK_VAT
Zmiana techniczna
Dodano ostrzeżenia przy próbie wygenerowania plików:
- VAT-7
- VAT-7K
- JPK_VAT
za okres późniejszy niż wrzesień 2020 r.
18.12.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
Odsetki - Ustawowe - Aktualnie
Odsetki - Odsetki w obrocie gospodarczym - Od 01.07.2020 r.
Podatek dochodowy od osób fizycznych - Ryczałt ewidencjonowany - W 2021 r.
Inne Podatki - Od nieruchomości - Od 2021 r.
Wynagrodzenie krajowe - Prognozowane przeciętne wynagrodzenie - W 2021 r.
Wynagrodzenie krajowe - Minimalne miesięczne - Od 2021 I - 2021 XII
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - Od 01.2021 - 12.2021
Składki na Fundusz Pracy - Od 2021 r.
Zasiłki - Pielęgnacyjny - Od 2021 r.
Zasiłki - Chorobowy - Wskaźnik waloryzacji - 2021 r.
Zasiłki - Dla bezrobotnych - Od 01.09.2020 r.
Składki ZUS - Składki ZUS rozpoczynający działalność - Od 2021 r.
Składki ZUS - Składki ZUS przedsiębiorcy - Od 2021 r.
Składki ZUS - Składki ZUS osoby współpracującej - Od 2021 r.
18.12.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano akty prawne.

- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 2020 poz. 527, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
- Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639, Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
- Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679, Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 2016 poz. 831, Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
15.12.2020
Filtrowanie pracowników po badaniach
Zmiana funkcjonalności
Rozbudowano możliwość filtrowania pracowników po badaniach. Filtrowanie możliwe jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel" po naciśnięciu przycisku "Filtr...".
Po zaznaczeniu opcji "Pracownicy spełniający kryteria:" istnieje możliwość wybrania rodzaju filtra. Dostępne są 4 opcje:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli któregoś z badań:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli żadnego z badań:
- Pracownicy, którzy odbyli wszystkie badania:
- Pracownicy, którzy odbyli któreś ze badań:
Po wybraniu rodzaju filtra należy zaznaczyć pożądane badania.
W przypadku obsługi wielu firm w module "Szkolenia" w polu "Firma:", po wybraniu opcji "", istnieje możliwość filtrowania pracowników z wszystkich obsługiwanych firm.
15.12.2020
Filtrowanie pracowników po uprawnieniach
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość filtrowania pracowników po uprawnieniach. Filtrowanie możliwe jest w modułach "Szkolenia" oraz "Personel" po naciśnięciu przycisku "Filtr...".
Po zaznaczeniu opcji "Pracownicy spełniający kryteria:" istnieje możliwość wybrania rodzaju filtra. Dostępne są 4 opcje:
- Pracownicy, którzy NIE uzyskali któregoś z uprawnień:
- Pracownicy, którzy NIE uzyskali żadnego z uprawnień:
- Pracownicy, którzy uzyskali wszystkie uprawnienia:
- Pracownicy, którzy uzyskali któreś z uprawnień:
Po wybraniu rodzaju filtra należy zaznaczyć pożądane uprawnienia.
W przypadku obsługi wielu firm w module "Szkolenia" w polu "Firma:", po wybraniu opcji "", istnieje możliwość filtrowania pracowników z wszystkich obsługiwanych firm.
15.12.2020
Filtrowanie pracowników po szkoleniach
Zmiana funkcjonalności
Rozbudowano możliwość filtrowania pracowników po szkoleniach. Filtrowanie możliwe jest w module "Kadry", po naciśnięciu przycisku "Filtr...".
Po zaznaczeniu opcji "Pracownicy spełniający kryteria:" istnieje możliwość wybrania rodzaju filtra. Dostępne są 4 opcje:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli któregoś ze szkoleń:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli żadnego ze szkoleń:
- Pracownicy, którzy odbyli wszystkie szkolenia:
- Pracownicy, którzy odbyli któreś ze szkoleń:
Po wybraniu rodzaju filtra należy zaznaczyć pożądane szkolenia.
15.12.2020
Filtrowanie pracowników po badaniach
Zmiana funkcjonalności
Rozbudowano możliwość filtrowania pracowników po szkoleniach. Filtrowanie możliwe jest w module "Kadry", po naciśnięciu przycisku "Filtr...".
Po zaznaczeniu opcji "Pracownicy spełniający kryteria:" istnieje możliwość wybrania rodzaju filtra. Dostępne są 4 opcje:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli któregoś z badań:
- Pracownicy, którzy NIE odbyli żadnego z badań:
- Pracownicy, którzy odbyli wszystkie badania:
- Pracownicy, którzy odbyli któreś ze badań:
Po wybraniu rodzaju filtra należy zaznaczyć pożądane badania.
15.12.2020
Filtrowanie pracowników po uprawnieniach
Zmiana funkcjonalności
Rozbudowano możliwość filtrowania pracowników po szkoleniach. Filtrowanie możliwe jest w module "Kadry", po naciśnięciu przycisku "Filtr...".
Po zaznaczeniu opcji "Pracownicy spełniający kryteria:" istnieje możliwość wybrania rodzaju filtra. Dostępne są 4 opcje:
- Pracownicy, którzy NIE uzyskali któregoś z uprawnień:
- Pracownicy, którzy NIE uzyskali żadnego z uprawnień:
- Pracownicy, którzy uzyskali wszystkie uprawnienia:
- Pracownicy, którzy uzyskali któreś z uprawnień:
Po wybraniu rodzaju filtra należy zaznaczyć pożądane uprawnienia.
15.12.2020
Resetowanie wprowadzonych filtrów
Zmiana funkcjonalności
Po przefiltrowaniu pracowników ostatnie wprowadzone filtry są domyślnie zapamiętywane, ma to ułatwiać wprowadzanie coraz bardziej szczegółowego filtrowania.
W celu ułatwienia rozpoczęcia nowego filtrowania w opcji "Filtr..." wprowadzono przycisk "Zeruj filtry", który resetuje wszystkie wprowadzone wcześniej opcje filtrowania.
15.12.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
- Składki na PFRON - Aktualne od 2018 r.
- Emeryci i renciści - Zarobki maksymalne - Aktualnie
- Młodociani - Najniższe wynagrodzenie
- Młodociani - Najniższe składki ZUS - Aktualnie 2020 XII - 2021 II
15.12.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 1742, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
- Dz.U. 2020 poz. 1860, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
- Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789, Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
- Dz.U. 2020 poz. 1892, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 2019 poz. 595, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202, Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335, Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211, Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388, Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
- Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
- Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 2015 poz. 881, Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
- Dz.U. 2018 poz. 1716, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49, Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1287, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.
- Dz.U. 2018 poz. 305, Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
24.11.2020
Możliwość generowania pliku JPK_V7K
Zmiana techniczna
W tej wersji programu można generować pliki JPK_V7K z ewidencją VAT, ale bez deklaracji VAT-7K.
Pliki takie powinny wysyłać co miesiąc do Ministerstwa Finansów osoby, które dotychczas kwartalnie wysyłały deklarację VAT-7K.
23.11.2020
Poprawki dotyczące generowania JPK_V7
Zmiana techniczna
Zawartość tej wersji:
- poprawiono generowanie plików JPK_V7 dla podmiotów, które są osobami fizycznymi
- w czasie generowania pliku JPK_V7, faktury na podstawie paragonu są umieszczanie w nim umieszczane, ale nie powiększają podatku należnego
20.11.2020
Generowanie plików JPK_V7M
Zmiana funkcjonalności
Plik JPK_V7M można wygenerować poprzez:
- wciśnięcie przycisk "Deklaracje podatkowe" na głównym ekranie programu
- następnie "Generuj plik JPK_V7M lub JPK_V7K".

Zalecamy uprzednie wydrukowanie załączonej instrukcji dotyczącej generowania, edycji oraz wysyłki nowych plików JPK_V7.
20.11.2020
Poprawka dotycząca naliczanie płac pracownikom, którzy przekroczyli I próg podatkowy
Zmiana funkcjonalności
Poprawa limitu składek na ZUS.
Wyższa zaliczka pobierana była od kolejnego miesiąca po miesiącu przekroczenia, a powinna w miesiącu przekroczenia.
Niższy podatek liczy się do kwoty pierwszego progu, a wyższy dla kwoty ponad pierwszym progiem.
Po przekroczeniu pierwszego progu, nie można korzystać z ulgi podatkowej.
28.10.2020
Automatyczne uruchamianie serwera
Zmiana funkcjonalności
Ustawienia dostępne są po uruchomieniu serwera. W oknie aplikacji "Serwer Vademecum" należy nacisnąć przycisk "Narzędzia" i z rozwiniętej listy wybrać "Ustawienia autostartu serwera...".
Do wyboru dostępne będą 3 opcje:
- "Nie uruchamiaj serwera automatycznie"
- "Uruchamiaj przy starcie Windows"
- "Uruchamiaj po zalogowaniu użytkownika"
28.10.2020
Informacja o aktualizacji baz danych
Zmiana funkcjonalności
Podczas aktualizowania baz danych wyświetlana jest informacja która z aplikacji (program lub serwer) aktualizuje dane.
28.10.2020
Naprawa indeksów baz danych
Zmiana techniczna
Zoptymalizowano i usprawniono działanie naprawy indeksów baz danych programu.
28.10.2020
Naprawa indeksów baz danych - wybór bazy
Zmiana techniczna
Obecnie istnieje możliwość wyboru pomiędzy naprawą indeksów aktywnej bazy, a konserwacją wszystkich baz.
28.10.2020
Konserwacja baz danych
Zmiana techniczna
Usprawniono i zoptymalizowano działanie konserwacji baz danych programu.
28.10.2020
Konserwacja baz danych - wybór bazy
Zmiana techniczna
Obecnie istnieje możliwość wyboru pomiędzy konserwacją aktywnej bazy, a konserwacją wszystkich baz.
28.10.2020
Optymalizacja aktualizacji baz danych
Zmiana techniczna
Rozwiązano problem równoczesnej aktualizacji danych przez serwer i program.
28.10.2020
Aktualizacja baz danych przez serwer
Zmiana techniczna
Podczas aktualizowania danych przez serwer, po najechaniu na ikonę serwera, w pasku zadań pokazywany jest postęp aktualizacji.
28.10.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
- Inne podatki - Opłaty lokalne - Aktualne od 01.01.2021 r.
- Inne podatki - Od środków transportowych - Aktualne od 01.01.2021 r.
- Emeryci i renciści - Zarobki maksymalne - Aktualnie
- Zasiłki - Chorobowy - Wskaźnik waloryzacji - Aktualnie
28.10.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 1609, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207, Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Dz.U. 2019 poz. 1830, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
- Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
- Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622, Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529, Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
- Dz.U. 2017 poz. 1089, Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 2018 poz. 2215, Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151, Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- Dz.U. 2018 poz. 9, Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
- Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561, Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124, Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600, Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
- Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
- Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728, Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
- Dz.U. 2017 poz. 2217, Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
28.10.2020
Nowe numery telefonów
Komunikaty
Z uwagi na pracę zdalną, pomoc techniczna nie jest obecnie dostępna pod stacjonarnymi numerami telefonów.
Aktualne numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej.
Aktualne numery telefonów: 798 466 998, 798 501 022
28.08.2020
Kody GTU
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono kody grup towarowo-usługowych (GTU). Zgodnie z § 10 i 11 rozp. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost. zm. Dz.U z 2020 r. poz. 1127) w listopadzie wystąpi obowiązek złożenia nowych plików JPK_VAT z deklaracją (za październik), do utworzenia ich niezbędne są kody GTU. Jeżeli dodany towar lub usługa występują na liście GTU należy ten fakt oznaczyć na fakturze.
Kod można przypisać do danego towaru lub usługi w module "Faktury - sprzedaż" klikając znajdujący się po prawej stronie przycisk "Dodaj" i następnie "Dodaj", w celu utworzenia nowego towaru lub usługi, lub "Zmień" w celu zmodyfikowania istniejącego, aktualnie zaznaczonego towaru lub usługi. W otwartym oknie należy kliknąć na rozwinięcie listy przy polu "GTU" i wybrać odpowiednią pozycję. Po dodaniu towaru lub usługi z wprowadzonym kodem kod ten będzie dodawany do faktury.
Istnieje także możliwość modyfikacji kodów GTU dla całej faktury. W dolnej części ekranu podczas wystawiania faktury znajduje się pole "GTU" w którym po naciśnięciu przycisku "Zmień..." można skontrolować i dodać lub usunąć kody GTU przypisane do danej faktury.
28.08.2020
Wyszukiwarka PKWiU 2015
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono wyszukiwarkę kodów PKWiU 2015. Przypisując kod do usługi istnieje możliwość dynamicznego wyszukiwania kodu na podstawie nazwy do której jest przypisany.
Kod można przypisać do towaru lub usługi w modułach "Faktury - sprzedaż" oraz "Magazyn" klikając znajdujący się po prawej stronie przycisk "Dodaj" i następnie "Dodaj", w celu utworzenia nowego towaru lub usługi, lub "Zmień" w celu zmodyfikowania istniejącego, aktualnie zaznaczonego, towaru lub usługi.
W otwartym oknie należy kliknąć na rozwinięcie listy przy polu "PKWiU, CN lub PKOB" i w nowym oknie wybrać odpowiednią pozycję.
28.08.2020
Wyszukiwarka CN 2020
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono wyszukiwarkę kodów nomenklatury scalonej CN 2020. Przypisując kod do produktu istnieje możliwość dynamicznego wyszukiwania kodu na podstawie nazwy do której jest przypisany.
Kod można przypisać do towaru lub usługi w modułach "Faktury - sprzedaż" oraz "Magazyn" klikając znajdujący się po prawej stronie przycisk "Dodaj" i następnie "Dodaj", w celu utworzenia nowego towaru lub usługi, lub "Zmień" w celu zmodyfikowania istniejącego, aktualnie zaznaczonego, towaru lub usługi.
W otwartym oknie należy kliknąć na rozwinięcie listy przy polu "PKWiU, CN lub PKOB" i w nowym oknie wybrać odpowiednią pozycję.
28.08.2020
Wyszukiwarka PKOB
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono wyszukiwarkę kodów PKOB. Przypisując kod do usługi istnieje możliwość dynamicznego wyszukiwania kodu na podstawie nazwy do której jest przypisany.
Kod można przypisać do towaru lub usługi w modułach "Faktury - sprzedaż" oraz "Magazyn" klikając znajdujący się po prawej stronie przycisk "Dodaj" i następnie "Dodaj", w celu utworzenia nowego towaru lub usługi, lub "Zmień" w celu zmodyfikowania istniejącego, aktualnie zaznaczonego, towaru lub usługi.
W otwartym oknie należy kliknąć na rozwinięcie listy przy polu "PKWiU, CN lub PKOB" i w nowym oknie wybrać odpowiednią pozycję.
28.08.2020
Numer BDO na fakturach
Zmiana funkcjonalności
W programie wprowadzono możliwość podania numeru BDO w danych właściciela programu. Domyślnie jest on drukowany na fakturach w danych wystawcy.
Opcja ta dostępna jest po wejściu do modułu "Faktury - sprzedaż", wybraniu z górnego menu opcji "Ustaw" i przejściu na zakładkę "Drukowanie". W sekcji "Drukuj dane wystawcy:" można zaznaczyć lub odznaczyć pole "Numer rejestrowy BDO".
28.08.2020
Nowa wersja deklaracji VAT-UE(5)
Zmiana funkcjonalności
W programie zaktualizowano deklarację VAT-UE do najnowszej, obowiązującej wersji.
28.08.2020
Zaktualizowano deklarację PIT-4R(9)
Zmiana funkcjonalności
W programie zaktualizowano deklarację PIT-4R do najnowszej, obowiązującej wersji.
28.08.2020
Zaktualizowano deklarację PIT-11(25)
Zmiana funkcjonalności
W programie zaktualizowano deklarację PIT-11 do najnowszej, obowiązującej wersji.
28.08.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
- Składki na PFRON - Aktualne od 2018 r.
- Młodociani - Najniższe wynagrodzenie
- Młodociani - Najniższe składki ZUS
28.08.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 1298, Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
- Dz.U. 2018 poz. 2215, Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- Dz.U. 2020 poz. 1356, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 2019 poz. 1375, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji
- Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728, Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
- Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
- Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335, Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49, Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
- Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
- Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275, Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151, Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322, Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529, Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2016 poz. 1155, Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej
- Dz.U. 2016 poz. 1860, Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 2017 poz. 2217, Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
- Dz.U. 2018 poz. 1629, Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
20.07.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
- Wynagrodzenie krajowe - Przeciętne miesięczne - 2020 r. - 2020r. II kwartał
20.07.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 803, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu
- Dz.U. 2020 poz. 1086, Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2020 poz. 1066, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 2020 poz. 527, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331, Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 2013 poz. 403, Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
- Dz.U. 2018 poz. 646, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508, Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
- Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
- Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600, Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
- Dz.U. 2016 poz. 542, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 2020 poz. 374, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59, Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2013 poz. 888, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2016 poz. 781, Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne
29.06.2020
Poprawiony kalendarz
Zmiana funkcjonalności
W kalendarzu wyświetlany jest teraz miesiąc poprzedni, obecny oraz następny. Poprawiono działanie kalendarza oraz zaktualizowano listę dni ustawowo wolnych od pracy.
22.06.2020
Sprawdzanie statusu kontrahenta na białej liście
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono możliwość sprawdzenia statusu kontrahenta na białej liście. W przypadku czynnych podatników oprócz informacji o statusie zwracane są dodatkowo informacje o nazwie, adresie, siedzibie, NIP, Regon, KRS, dacie rejestracji podatnika oraz zarejestrowane numery kont bankowych. Dodatkowo zostanie wyświetlony odpowiedni wiersz z datą, jeżeli podatnik został wykreślony z rejestru czynnych podatników, lub do niego przywrócony.
Funkcja dostępna jest w modułach "Faktury - sprzedaż", "Magazyn" oraz "PKPiR, VAT - zakupy" pod przyciskami "Sprawdź status na białej liście" oraz "Sprawdź firmę na białej liście".

W module "Faktury - sprzedaż":
- przy wprowadzaniu danych nabywcy / odbiorcy
- po naciśnięciu przycisku "Ewid. VAT" w "Ewidencji VAT - Rejestr sprzedaży"

W module "Magazyn":
- przy wprowadzaniu danych dostawcy / odbiorcy
- po naciśnięciu przycisku "Ewid. VAT" w "Ewidencji VAT - Rejestr zakupów"

W module "PKPiR, VAT - zakupy":
- przy wprowadzaniu danych dostawcy
- po naciśnięciu przycisku "Ewid. VAT" w "Ewidencji VAT - Rejestr zakupów"
22.06.2020
Weryfikacja NIP przed pobraniem danych kontrahenta
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono weryfikację poprawności formy NIP przed próbą pobrania danych kontrahenta z internetu.
22.06.2020
Słowa kluczowe w aktach prawnych
Zmiana funkcjonalności
Do aktów prawnych zostały dołączone słowa kluczowe (tagi). Po wybraniu pakietu i zaznaczeniu aktu prawnego poniżej pojawia się lista słów kluczowych obrazujących zakres tematyczny danego aktu prawnego. Po kliknięciu w słowo klucz zostanie nam wyświetlona lista aktów z danym słowem.
22.06.2020
Wyszukiwanie aktów prawnych po słowach kluczach
Zmiana funkcjonalności
Została wprowadzona możliwość wyszukiwania aktów prawnych zawierających słowa kluczowe (tagi). Funkcja dostępna jest z poziomu głównego ekranu po naciśnięciu przycisku "Szukaj słów kluczowych / tagów".
Po wejściu do wyszukiwarki po lewej stronie widoczna jest lista wszystkich tagów z programu, a po prawej stronie lista aktów w których występuje zaznaczony tag.
W celu dynamicznego wyszukiwania należy zacząć wpisywać poszukiwane słowo kluczowe w polu tekstowym znajdującym się nad listą tagów. Po wpisaniu poszukiwanych słów kluczowych lista pasujących tagów zostanie automatycznie zawężona.
Gdy wybierzemy jeden z tagów, po prawej wyświetli nam się lista pasujących do niego aktów prawnych.
22.06.2020
Wiele faktur korygujących do jednej faktury
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono możliwość wystawiania wielu faktur korygujących do jednej faktury. Kolejne faktury korygujące uwzględniają zmiany wprowadzone we wcześniej wystawionych korektach.
22.06.2020
Okno z możliwymi akcjami po otwarciu korekty lub faktury z korektą
Zmiana funkcjonalności
Przy otwieraniu faktury, do której są wystawione faktury korygujące oraz przy otwieraniu faktury korygującej, zostanie wyświetlone okno z możliwością otwarcia korekty lub oryginalnej faktury.
22.06.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
- Składki na PFRON - Aktualne od 2018- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Emeryci i renciści - Zarobki maksymalne - Aktualnie w 2016 - 2020r.
- Zasiłki - Chorobowy - Wskaźnik waloryzacji - Aktualnie
- Zasiłki - Dla bezrobotnych - Aktualnie od 06.2020 r.
22.06.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 907, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2020 poz. 819, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
- Dz.U. 2020 poz. 1066, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
- Dz.U. 2020 poz. 965, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
- Dz.U. 2020 poz. 1018, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2013 poz. 403, Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
22.06.2020
Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych
Zmiany w aktach prawnych
Do programu wprowadzono wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (RSP-CK ). Jest on dostępny w module "Umowy, Druki" w folderze "Tarcza Antykryzysowa".
Jest to jeden z wniosków wprowadzonych w ramach "Tarczy antykryzysowej. Wnioski te można składać osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
22.06.2020
Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Zmiany w aktach prawnych
Do programu wprowadzono wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D). Jest on dostępny w module "Umowy, Druki" w folderze "Tarcza Antykryzysowa".
Jest to jeden z wniosków wprowadzonych w ramach "Tarczy antykryzysowej. Wnioski te można składać osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
22.06.2020
Wniosek o informację o stanie konta płatnika
Zmiany w aktach prawnych
Do programu wprowadzono wniosek o informację o stanie konta płatnika (RD-3). Jest on dostępny w module "Umowy, Druki" w folderze "Tarcza Antykryzysowa".
Jest to jeden z wniosków wprowadzonych w ramach "Tarczy antykryzysowej. Wnioski te można składać osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
22.05.2020
Możliwość wprowadzania szkoleń/badań/uprawnień wielodniowych
Zmiana funkcjonalności
W sekcji "Terminy" pod przyciskiem "Szkolenia, badania i uprawnienia" przywrócono możliwość dodawania szkoleń, badań i uprawnień wielodniowych. W celu włączenia terminów wielodniowych w oknie "Szkolenia, badania i uprawnienia" w polu "Ustawienia" należy zaznaczyć opcję "Szkolenia mogą być wielodniowe".
W przypadku starych szkoleń, badań i uprawnień w których były ustawione terminy wielodniowe, terminy te zostaną ponownie wyświetlone.
22.05.2020
Możliwość filtrowania pracowników bez wybranych szkoleń
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość filtrowania pracowników bez wybranych szkoleń z sekcji "Terminy" - "Szkolenia, badania i uprawnienia". Filtrowanie dostępne jest w module "Kadry".
W celu ich zastosowania należy wybrać przycisk "Filtr..." znajdujący się w polu "Lista". Następnie w nowym oknie zaznaczyć opcję "Pracownicy spełniający kryteria:", w odblokowanych opcjach zaznaczyć pole "Wybierz pracowników, którzy NIE odbyli szkoleń:" , wybrać interesujące nas szkolenie i zaakceptować wybory.
Na liście pracowników pozostaną jedynie pracownicy nieposiadający wybranego szkolenia.
22.05.2020
Przycisk resetujący aktywne filtrowanie
Zmiana funkcjonalności
W module "Kadry", pod polem "Lista:", wprowadzono przycisk "Pełna" wskazujący, że w danym momencie do listy pracowników są stosowane pewne filtry.
W celu zresetowania aktywnych filtrów należy zaznaczyć przycisk "Pełna". Po wybraniu przycisku, na liście wyświetlani będą wszyscy pracownicy.
22.05.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
- Wynagrodzenie krajowe - Przeciętne miesięczne - 2020 r. - 2020 r. I kwartał
- ZFŚS i świadczenia urlopowe - Aktualnie
- Emeryci i renciści - Zarobki maksymalne - Aktualnie w 2016-2020r.
- Emeryci i renciści - Maks. zmniejszenie emerytury i renty - Aktualnie w 2018-2020 r.
- Młodociani - Najniższe wynagrodzenie
- Młodociani - Najniższe składki ZUS
22.05.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 792, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959, Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210, Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2018 poz. 1716, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
- Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740, Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1040, Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
- Dz.U. 2013 poz. 1722, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
- Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 2020 poz. 527, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
- Dz.U. 2019 poz. 1046, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej
- Dz.U. 2019 poz. 816, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
- Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728, Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
- - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561, Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
- Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
- Dz.U. 2020 poz. 374, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
24.04.2020
Kontrola wieku pracowników korzystających ze zwolnienia z podatku "dla młodych"
Zmiana funkcjonalności
W module "Płace" po wybraniu pracownika który ukończył 26 rok życia, a nadal korzysta ze zwolnienia, pojawi się dodatkowe okno z ostrzeżeniem.
Dodatkowo program w przypomnieniach wyświetli informację o zbliżających się 26. urodzinach pracownika korzystającego ze zwolnienia z podatku.
24.04.2020
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec-maj 2020 r. (RDZ). Jest on dostępny w module "Umowy, Druki" w folderze "Tarcza Antykryzysowa"
Jest to jeden z wniosków wprowadzonych w ramach "Tarczy antykryzysowej. Wnioski te można składać osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
24.04.2020
Wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące (RDS). Jest on dostępny w module "Umowy, Druki" w folderze "Tarcza Antykryzysowa".
Jest to jeden z wniosków wprowadzonych w ramach "Tarczy antykryzysowej. Wnioski te można składać osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
24.04.2020
Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO). Jest on dostępny w module "Umowy, Druki" w folderze "Tarcza Antykryzysowa".
Jest to jeden z wniosków wprowadzonych w ramach "Tarczy antykryzysowej. Wnioski te można składać osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
24.04.2020
Wniosek o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty)
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono wniosek o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty) (RDU). Jest on dostępny w module "Umowy, Druki" w folderze "Tarcza Antykryzysowa".
Jest to jeden z wniosków wprowadzonych w ramach "Tarczy antykryzysowej. Wnioski te można składać osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
24.04.2020
Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (RSP-C ). Jest on dostępny w module "Umowy, Druki" w folderze "Tarcza Antykryzysowa".
Jest to jeden z wniosków wprowadzonych w ramach "Tarczy antykryzysowej. Wnioski te można składać osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
24.04.2020
Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D). Jest on dostępny w module "Umowy, Druki" w folderze "Tarcza Antykryzysowa".
Jest to jeden z wniosków wprowadzonych w ramach "Tarczy antykryzysowej. Wnioski te można składać osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
24.04.2020
Optymalizacja wyświetlania historii zmian programu
Zmiana funkcjonalności
Zmieniono działanie historii zmian w programie, dzięki czemu przyspieszono ich czas ładowania przy pracy sieciowej.
24.04.2020
Kontrola duplikujących się dokumentów
Zmiana funkcjonalności
Zwiększono kontrolę nad wystawianymi dokumentami. Wprowadzono ostrzeżenia przy próbie wystawienia kolejnego dokumentu do tej samej pro formy, zamówienia lub WZ/PZ.
24.04.2020
Drobne poprawki
Zmiana funkcjonalności
W module "Faktury - sprzedaż":
- poprawiono działanie numeracji faktur oraz dokumentów magazynowych

W module "Płace:
- poprawiono opisy w kalkulatorze wynagrodzenia urlopowego
- poprawiono opis składników wynagrodzenia
- poprawiono skalowanie okna ze składnikami wynagrodzeń
24.04.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Składki na Fundusz Pracy - Aktualnie w 2020 r.
- Odszkodowania za wypadek przy pracy
24.04.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 697, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2018 poz. 109, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
- Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388, Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2018 poz. 646, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508, Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 2020 poz. 374, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
- Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769, Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377, Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2016 poz. 1155, Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej
- Dz.U. 2017 poz. 1089, Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 2018 poz. 1716, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
19.03.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Wynagrodzenia krajowe - Przeciętne miesięczne - 2019 r.- 2019 r. IV kwartał
- Wynagrodzenia krajowe - Dla celów emerytalnych
- Składki na PFRON - Aktualnie od 2018 r.
- Emeryci i renciści - Zarobki maksymalne - Aktualnie w 2016-2020 r.
- Emeryci i renciści - Maks. zmniejszenie emerytury i renty - Aktualnie w 2018 - 2020 r.
- Emeryci i renciści - Najniższe emerytury i renty - Aktualnie od 03.2020 r.
- Młodociani - Najniższe wynagrodzenie
- Młodociani - Najniższe składki ZUS - Aktualnie 2020 III - 2020 V
- Zasiłki - Chorobowy - Wskaźnik waloryzacji
19.03.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2020 poz. 296, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów
- Dz.U. 2019 poz. 1830, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
- Dz.U. 2020 poz. 258, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
- Dz.U. 2020 poz. 374, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2016 poz. 1155, Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 2018 poz. 771, Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070, Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
- Dz.U. 2016 poz. 831, Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 2013 poz. 888, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2018 poz. 317, Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 2015 poz. 478, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2015 poz. 881, Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49, Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600, Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
- Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475, Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
- Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561, Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
- Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509, Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
- Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
- Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322, Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240, Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 2018 poz. 47, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
- Dz.U. 2012 poz. 890, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335, Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 1997 nr 101 poz. 628, Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
- Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1287, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.
- Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122, Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639, Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202, Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549, Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
13.02.2020
Aktualizacja deklaracji Vat-7(20)
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację VAT-7(20) do najnowszej wersji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.
13.02.2020
Aktualizacja deklaracji Vat-7K(14)
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację VAT-7K(14) do najnowszej wersji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.
13.02.2020
Aktualizacja deklaracji PIT-4R
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację PIT-4R(9) do najnowszej wersji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.
13.02.2020
Aktualizacja deklaracji PIT-11(25)
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację PIT-11(25) do najnowszej wersji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.
13.02.2020
Nowa deklaracja PIT-2(6)
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-2(6)
13.02.2020
Wprowadzono numerację miesięczną faktur
Zmiana funkcjonalności
W programie wprowadzono możliwość ustawienia numeracji miesięcznej faktur. Numer dokumentu może przyjmować postać 13/03/2020 lub 13/M1/03/2020 (z wyróżnikiem M1).
W celu ustawienia numeracji miesięcznej należy:
- wejść do modułu "Faktury-sprzedaż"
- wybrać przycisk "Ustaw"
- przejść na zakładkę Numeracja
- zaznaczyć pole "Dodawaj numer miesiąca do numeru faktury" przy wybranym rodzaju faktury
- nacisną przycisk Akceptuj

13.02.2020
Wprowadzono możliwość prowadzania osobnych serii numeracji dla wszystkich rodzajów faktur
Zmiana funkcjonalności
W programie wprowadzono możliwość ustawienia osobnych serii numeracji dla wszystkich rodzajów faktur.
Numer dokumentu może przyjmować postać 13/03/2020 lub 13/M1/03/2020 (z wyróżnikiem M1).
W celu ustawienia numeracji miesięcznej należy:
- wejść do modułu "Faktury-sprzedaż"
- wybrać przycisk "Ustaw"
- przejść na zakładkę Numeracja
- zaznaczyć pole "osobny ciąg numeracji" przy wybranym rodzaju faktury
- nacisną przycisk Akceptuj
13.02.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano akty prawne.

- Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 2018 poz. 771, Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
- Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549, Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
- Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 2018 poz. 1286, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
- Dz.U. 2019 poz. 1659, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
- Dz.U. 2015 poz. 1964, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1727, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
10.02.2020
Nowe wersje deklaracji VAT-7(20) oraz VAT-7(14)
Zmiany w aktach prawnych
Uaktualniono deklaracje VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) na rok 2020, które zostały udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową 28.01.2020 r, już po styczniowym wydaniu programu Vademecum Szefa.
29.01.2020
Poprawiono sposób wypełniania deklaracji PIT-4R
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono uzupełnianie deklaracji PIT-4R. Brane są pod uwagę wszystkie źródła przychodów.
29.01.2020
Poprawiono działanie deklaracji PIT-11Z
Zmiana techniczna
Poprawiono działanie deklaracji PIT-11Z dla osób fizycznych prowadzących działalność
22.01.2020
Nowa wersja deklaracji PIT-11Z (25)
Zmiana funkcjonalności
Nowa wersja deklaracji zbiorczej PIT-11Z (25). Umożliwia ona przesłania wszystkich deklaracji PIT-11 za jednym razem.
22.01.2020
Ostrzeżenie dotyczące wypłat z umów zlecania i o dzieło
Zmiana techniczna
Dodano ostrzeżenie o umowach zlecenia oraz o dzieło zawartych w trakcie roku 2019. Każdą z takich wpłat trzeba jeszcze raz zakwalifikować do odpowiedniego źródła uzyskania przychodu albo jako zlecenie, albo dzieło.
Jest to konieczne ze względu na to, że w deklaracjach PIT-11 oraz PIT-11Z przychodów tych już nie sumuje się - są uwzględniane w osobnych pozycjach.
21.01.2020
Nowa wersja deklaracji PIT-11(25)
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację PIT-11(25). Sposób wypełnienia deklaracji PIT-11(25) jest zgodny z ostatnim stanowiskiem Ministerstwa Finansów opublikowanym 15.01.2020 r. na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/jak-wypelnic-pit-11-z-uwzglednieniem-tzw-ulgi-dla-mlodych
21.01.2020
Nowa wersji deklaracji PIT-4R(9)
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklarację PIT-4R(9)
21.01.2020
Poprawa karty płac pracownika
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono wygląd tabeli zawierającej "Inne przychody".
Uwzględniono nowe źródła przychodów z PIT-11.
21.01.2020
Zmiana działania przycisku "Zaznacz" podczas wystawiania faktur na podstawie WZ
Zmiana funkcjonalności
Przy wystawianiu faktury na podstawie WZ przycisk "Zaznacz" umożliwia zaznaczenie wielu WZ i wygenerowanie faktury zawierającej zaznaczone wcześniej pozycje.
21.01.2020
WKRÓTCE: Możliwość sprawdzenia czy przedsiębiorca widnieje na "białej liście podatników VAT"
Zmiana funkcjonalności
W aktualizacji luty 2020 zostanie wprowadzona możliwość sprawdzenia, czy rachunek danego przedsiębiorcy widnieje na "białej liście podatników VAT".
21.01.2020
Drobne poprawki
Zmiana techniczna
- Poprawiono brak polskich znaków w module "Płace" - "Składniki wynagrodzeń" - "Obciążenia"
- Naprawiono nieprawidłowe działanie eksportu danych pracowników
- Naprawiono działanie przycisku "Usuń" w module "Płace" - "Inne" - "Wpis do dokumentu wypłaty:"
21.01.2020
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Skala podatkowa - Aktualnie w 2020 r.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Koszt przychodu pracownika - Aktualnie w 2020 r.
- Podatek dochodowy od osób prawnych - Odliczenia od dochodu - Darowizny
- Wynagrodzenia krajowe - Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie - Aktualnie w 2020 r.
- Zasiłki - Pielęgnacyjny - Aktualnie od 01.2020
- Składki ZUS - Składki ZUS rozpoczynający działalność - Aktualnie w 2020 r.
- Składki ZUS - Składki ZUS przedsiębiorcy - Aktualnie w 2020 r.
- Składki ZUS - Składki ZUS osoby współpracującej - Aktualnie w 2020 r.
21.01.2020
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2019 poz. 2531, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
- Dz.U. 2019 poz. 2544, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Dz.U. 2020 poz. 10, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 2001 nr 49, poz. 508, Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
- Dz.U. 2006 nr 158, poz. 1121, Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
- Dz.U. 1966 nr 24, poz. 151 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1982 nr 19, poz. 145 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 1984 nr 53, poz. 272 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
- Dz.U. 1993 nr 47, poz. 211 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- Dz.U. 1996 nr 132, poz. 622 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 1997 nr 89, poz. 555 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Dz.U. 1997 nr 98, poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1997 nr 106, poz. 679 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- Dz.U. 1997 nr 115, poz. 741 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 1998 nr 162, poz. 1118 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 83, poz. 930 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2001 nr 63, poz. 639 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Dz.U. 2001 nr 125, poz. 1371 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- Dz.U. 2004 nr 54, poz. 535 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2007 nr 50, poz. 331, Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- Dz.U. 2007 nr 82, poz. 556, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej
- Dz.U. 2008 nr 223, poz. 1459, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 2009 nr 79, poz. 666, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 2013 poz. 403, Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
- Dz.U. 2015 poz. 1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 2016 poz. 1860, Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchylone:
- Dz.U. 2019 poz. 788, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych
- Dz.U. 2018 poz. 2238, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- Dz.U. 2018 poz. 2527, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
- Dz.U. 2014 poz. 224, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej
- Dz.U. 2015 poz. 1431, Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
17.12.2019
Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K oraz PIT-11
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklaracje VAT-7, VAT-7K oraz PIT-11
17.12.2019
Wprowadzono możliwość wygenerowania JPK_FA
Zmiana funkcjonalności
Do programu została wprowadzona możliwość generowania struktury JPK_FA(3). Dostępna jest ona w module "Deklaracje PIT, VAT, eDeklaracje, pliki JPK".
17.12.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Składki na PFRON
- Wynagrodzenia krajowe - Przeciętne miesięczne - 2019 r. III kwartał
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Ryczałt ewidencjowany - W 2020 r.
- Emeryci i renciści - Zarobki maksymalne
- Młodociani - Najniższe wynagrodzenie miesięczne młodocianego
17.12.2019
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano akty prawne:

- Dz.U. 2018 poz. 1668, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622, Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
- Dz.U. 2015 poz. 881, Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
- Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2017 poz. 1089, Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
- Dz.U. 2018 poz. 771, Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
- Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234, Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388, Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
- Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600, Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
- Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702, Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
- Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475, Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
- Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561, Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549, Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
- Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959, Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
- Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1661, Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1682, Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
- Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379, Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
- Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
- Dz.U. 2016 poz. 781, Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne
- Dz.U. 2017 poz. 708, Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
- Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
- Dz.U. 2015 poz. 1844, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2013 poz. 1656, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
- Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1121, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1741, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
- Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- Dz.U. 2007 nr 82 poz. 556, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej
12.11.2019
Wyszukiwanie w opracowanych aktach prawnych
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono wyszukiwanie frazowe w opracowanych aktach prawnych. Wyszukiwanie dostępne jest po wciśnięciu kombinacji klawiszy "Ctrl + F". Na dole ekranu znajduje się przycisk "Następne" umożliwiający przechodzenie do kolejnych odnalezionych fraz.
12.11.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

- Inne podatki - Od nieruchomości - Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2020 r.
- Inne podatki - Od środków transportowych - Maksymalne stawki podatku od środków transportowych w 2020 r.
- Inne podatki - Opłaty lokalne
- Wynagrodzenie krajowe - Minimalne miesięczne
- ZFŚS i świadczenia urlopowe
12.11.2019
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano akty prawne:

- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 - Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124 - Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
- Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
- Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 2013 poz. 403 - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
- Dz.U. 2015 poz. 478 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2016 poz. 831 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 2016 poz. 1860 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
- Dz.U. 2018 poz. 1668 - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 2017 poz. 19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
- Dz.U. 2010 nr 145 poz. 978 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej
- Dz.U. 2009 nr 14 poz. 80 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
- Dz.U. 2018 poz. 2442 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
- Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
- Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
- Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
- Dz.U. 2018 poz. 109 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
14.10.2019
Faktury z "mechanizmem podzielonej płatności" (Split payment)
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość oznaczenia wystawianych faktur jako faktury z zastosowaniem "Mechanizmu podzielonej płatności". Można to zrobić wchodząc do modułu "Faktury - sprzedaż" i podczas wystawiania dokumentu "Faktura" zaznaczyć pole "Mechanizm podzielonej płatności" znajdujące się pod danymi dotyczącymi miejscowości oraz datami wystawienia, dostawy i wpisu ew-Vat sprz.
14.10.2019
Zmieniona stawka obliczania zaliczki na podatek dochodowy
Zmiana funkcjonalności
W programie zmieniona została stawka obliczania zaliczki na podatek dochodowy z 18% na 17%. Zmiana obowiązuje od 1 października do 31 grudnia 2019 r.
14.10.2019
Zmieniona kwota zmniejszająca podatek
Zmiana funkcjonalności
W programie została zmieniona kwota zmniejszająca podatek z 556,02 zł na 525,12 zł. Zmiana obowiązuje od 1 października do 31 grudnia 2019 r.
14.10.2019
Zmienione koszty uzyskania przychodu
Zmiana funkcjonalności
W programie zostały zmienione koszty uzyskania przychodu. Podstawowe koszty uzyskania przychodu zostały zmienione ze 111,25 zł na 250 zł. Podwyższone koszty uzyskania przychodu zostały zmienione ze 139,06 zł na 300 zł.
14.10.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Skala podatkowa
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - Koszt przychodu pracownika
- Zasiłki - Pielęgnacyjny
- Zasiłki - Chorobowy
14.10.2019
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Nowe akty prawne:

Dz.U. 2019 poz. 1659 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
Dz.U. 2019 poz. 1835 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zaktualizowane akty prawne:

Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 2016 poz. 1579 - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Dz.U. 2018 poz. 317 - Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Dz.U. 2018 poz. 680 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2019 w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2015 poz. 1688 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509 - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 2018 poz. 1000 - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U. 2013 poz. 888 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz.U. 2013 poz. 21 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199 - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728 - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 - Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207 - Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636 - Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070 - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 - Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 2017 poz. 2217 - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2013 poz. 403 - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dz.U. 2017 poz. 67 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
Dz.U. 2015 poz. 478 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 2018 poz. 1668 - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2017 poz. 708 - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2015 poz. 478 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2018 poz. 680 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 - Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124 - Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Dz.U. 2012 poz. 186 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Dz.U. 2016 poz. 2292 - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 278 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 189 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2000 z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i przetwarzaniu miedzi.
14.10.2019
Zaktualizowano świadectwo pracy
Zmiany w aktach prawnych
W programie zaktualizowany został wzór świadectwa pracy. Dostępne jest ono po w module "Kadry" po wejściu kolejno w foldery "Rozwiązanie stosunku pracy" oraz "Świadectwa pracy".
14.10.2019
Zaktualizowano druk z zasadami równego traktowania w pracy
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowany został druk dotyczący zasad równego traktowania w pracy. Dostępny on jest w module "Kadry" po wejściu w folder "Przyjęcie do pracy", a następnie w folder "Równouprawnienie kobiet i mężczyzn".
05.09.2019
Zaktualizowano dane placówek w sekcji Informacje
Zmiana wskaźników gospodarczych
Zaktualizowano i uzupełniono dane placówek:
- Dozoru technicznego
- Oddziałów ZUS
- Inspektoratów PIP
- Stacji San-Epid
- Urzędów Statystycznych
05.09.2019
Aktualizacja wskaźników
Zmiana wskaźników gospodarczych
Zaktualizowane zostały następujące wskaźniki:

- składki na PFRON
05.09.2019
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2019 poz. 1300 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
- Dz.U. 2019 poz. 1311 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
- Dz.U. 2019 poz. 1375 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2008 nr 4 poz. 23 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej i metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
- Dz.U. 2013 poz. 888 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 - USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
- Dz.U. 2018 poz. 771 - Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202 - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- Dz.U. 2017 poz. 1566 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
- Dz.U. 2015 poz. 1688 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Dz.U. 2014 poz. 827 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
- Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
- Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
- Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639 - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
- Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Dz.U. 2018 poz. 1716 - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Dz.U. 2018 poz. 1629 - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
- Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 - Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- Dz.U. 2017 poz. 1089 - Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
12.08.2019
Zwolnienie z podatku dochodowego podatnika do 26. roku życia
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość ustawienia zwolnienia z podatku dochodowego podatnika który nie ukończył 26. roku życia. Funkcja ta jest dostępna po wejściu w dane pracownika w polu "Podatek dochodowy", gdzie należy wybrać "zwolniony (do 26 lat).
12.08.2019
Oświadczenie podatnika do 26. roku życia
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzono oświadczenie podatnika, który nie ukończył 26. roku życia, w sprawie odliczenia podatku dochodowego. Oświadczenie to jest dostępne po wejściu w moduł "Płace", "Dokumenty" i wybranie folderu "Oświadczenie pracownika do 26. lat o zwolnieniu od podatku dochodowego".
12.08.2019
Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, PIT-2
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklaracje VAT-7, VAT-7K, PIT-2.
12.08.2019
Poprawa wydruku faktury wewnętrznej WNT
Zmiana techniczna
Na wydruku dokumentu oraz na samym wydruku zamieniono słowo "Nabywca" na "Dostawca".
12.08.2019
Przeszukiwanie tekstowe faktur według nazw towarów i usług
Zmiana techniczna
Rozszerzono możliwości przeszukiwania wystawionych faktur. Obecnie można przeszukiwać je także według nazw towarów oraz usług.
12.08.2019
Lepsze wyszukiwanie na spisach
Zmiana techniczna
Rozszerzono możliwości przeszukiwania na spisach w programie. Obecnie przy przeszukiwaniu brany pod uwagę jest cały wiersz, co umożliwia lepsze sprecyzowanie zapytania.
12.08.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2019 r.
12.08.2019
Akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowano oraz wprowadzono nowe akty prawne.

Nowe akty prawne:
- Dz.U. 2019 poz. 1376 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności
- Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
- Dz.U. 2018 poz. 109 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
- M.P. 2019 poz. 666 Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

Zaktualizowane akty prawne:
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 2016 poz. 831 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1661 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
- Dz.U. 2018 poz. 646 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
- Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
- Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
- Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Dz.U. 2014 poz. 949 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
09.07.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego
09.07.2019
Wprowadzono zaświadczenia OL-9 oraz OL-9A
Zmiany w aktach prawnych
Dodano nowe zaświadczenia OL-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia) oraz zaświadczenie OL-9A (informacja o miejscach leczenia).
Można je znaleźć w module "Wypadki przy pracy" po wciśnięciu przycisku "Przydatne dokumenty" i wybraniu folderu "Zaświadczenia lekarskie". Zastępują one występujące do tej pory zaświadczenia N-9 oraz N-9A.
09.07.2019
Zaktualizowano wniosek OL-2
Zmiany w aktach prawnych
Zaktualizowany został wniosek OL-2 (wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego). Jest on dostępny w module "Personel" w folderze "Pisma różne".
09.07.2019
Zmiany dotyczące aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Nowe akty:
- Dz.U. 2019 poz. 1103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
- Dz.U. 2019 poz. 1046 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej

Akty zaktualizowane:
- Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1974 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
- Dz.U. 2019 poz. 1220 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
- Dz.U. 2019 poz. 1225 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
- Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
- Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
- Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
- Dz.U. 2019 poz. 1100 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze
- Dz.U. 2018 poz. 317 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
- Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (od lipca)
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
- Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
- Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
- Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
- Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
- Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
- Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
- Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
- Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
- Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
01.07.2019
Nowe deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K
01.07.2019
Nowe deklaracje PIT-2 oraz PIT-12
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklaracje deklaracje PIT-2 oraz PIT-12.
01.07.2019
Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - WNT
Zmiana funkcjonalności
Umożliwiono poprawne księgowanie oraz umieszczanie w deklaracjach VAT-7, VAT7-K oraz plikach kontrolnych JPK-VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT).
W celu poprawnego zaksięgowania takich zakupów należy wystawić fakturę wewnętrzną "WNT" (może być wystawiona na własną firmę), w której umieszczone zostaną towary nabyte od kontrahentów wskazane na otrzymanych fakturach . W celu wystawienia dokumentu należy wybrać z modułu Faktury - sprzedaż przycisk "Nowy dokument" i tam - pozycję "Faktura wewnętrzna WNT". Na tej wewnętrznej fakturze kwota netto powinna odpowiadać zapłaconej wartości za towary oraz powinien zostać wskazany należny podatek za towary.
Zakup WNT, należy wpisać również do Książki Przychodów i Rozchodów. W tym celu należy otworzyć moduł PKPiR, VAT - zakupy, następnie wybrać przycisk "Zakupy" z kolumny po lewej stronie i "Zakup towarów handlowych" dalej postępować jak podczas dodawania zwykłego wpisu do Książki Przychodów i Rozchodów, opcje "Umieść w PKPiR", "Umieść w ewidencji VAT" oraz "Odliczać podatek VAT" powinny być zaznaczone.
01.07.2019
Nowe wzory kart odpadów
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano karty odpadów, które można znaleźć w module "Umowy, druki" w folderze "Odpady". Zmiany dotyczą:
- karty przekazania odpadów
- karty ewidencji odpadów
- karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych
01.07.2019
Nowe wzór świadectwo pracy
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano wzór świadectwa pracy, dostępnego w module "Kadry" w folderze "Rozwiązanie stosunku pracy"
01.07.2019
Nowy system wyszukiwania aktów prawnych - uwzględniający odmianę wyrazów
Zmiana techniczna
Przy przeszukiwaniu aktów prawnych brana jest pod uwagę odmiana szukanych słów. W wypadku, gdy program nie rozpoznaje wpisanego słowa (nazwy własne, literówki, niedokończone słowa), wyszukiwane jest dokładnie wpisane słowo.
01.07.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Zaokrąglenia w VAT, akcyza
31.05.2019
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Składki na PFRON
- Odszkodowania za wypadek przy pracy
- Zarobki maksymalne dla emerytów i rencistów (01.06.2019 - 31.08.2019)
- Maksymalne zmniejszenie emerytury i renty (01.06.2019 - 31.08.2019)
- Najniższe wynagrodzenie dla młodocianych (01.06.2019 - 31.08.2019)
- Najniższe składki ZUS dla młodocianych(01.06.2019 - 31.08.2019)
- Zasiłki dla bezrobotnych (01.06.2019 - 31.05.2020)
- Kasy fiskalne (od 01.01.2019)
31.05.2019
Nowe akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Nowe akty prawne zawarte w programie:

Z zakresu Bhp:
- Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240 - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Inne przepisy:
- Dz. U. 2005 nr 85 poz. 728 - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
- Dz. U. 2019 poz. 820 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika
- Dz. U. 2019 poz. 788 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych
- Dz. U. 2016 poz. 1860 - Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
- M.P. 2019 poz. 270 - Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej


Akty prawne zaktualizowane w programie:

Z zakresu Bhp:
- Dz. U. 2007 nr 41 poz. 268 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku lub incydentu kolejowego
- Dz. U. 2016 poz. 1036 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
- Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
- Dz. U. 2010 nr 184 poz. 1240 - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk
- Dz. U. 2009 nr 105 poz. 869 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
- Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych


Inne przepisy:
- Dz. U. 2014 poz. 1145 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
- Dz. U. 2011 nr 293 poz. 1727 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
- Dz. U. 2013 poz. 1656 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
- Dz. U. 2013 poz. 1719 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
- Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1692 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
- Dz. U. 2001 nr 149 poz. 1674 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
- Dz. U. 2016 poz. 473 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
- Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
- Dz. U. 2007 nr 147 poz. 1040 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
- Dz. U. 2016 poz. 1714 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu
- Dz. U. 2015 poz. 1804 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
- Dz. U. 2016 poz. 1715 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
- Dz. U. 2019 poz. 816 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
08.04.2019
Faktura odwrotne obciążenie na podstawie WZ
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość wystawiania faktur odwrotne obciążenie na podstawie wcześniej wystawionego dokumentu WZ
08.04.2019
Faktura WE wg dyrektywy na podstawie WZ
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano możliwość wystawiania faktur WE wg dyrektywy na podstawie wcześniej wystawionego dokumentu WZ
08.04.2019
Nowe deklaracje PIT-4R oraz PIT-11
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano deklaracje podatkowe PIR04r oraz PIT-11
08.04.2019
Bilans w module faktury uwzględnia Faktury WE wg dyrektywy oraz faktury zaliczkowe rozliczeniowe
Zmiana funkcjonalności
Bilans w module Faktury uwzględnia faktury WE wg dyrektywy oraz faktury zaliczkowe rozliczeniowe
11.03.2019
Przypomnienia - ustawienia
Zmiana funkcjonalności
W aktualnej wersji programu dodano możliwość ustawień do systemu przypomnień w programie.
Za pomocą przycisku Ustaw na głównym ekranie można ustalić, które kategorie przypomnień mają się kiedy wyświetlać:
Dostępne są następujące kategorie przypomnień
- Terminy umów o prace
- Szkolenia
- Badania
- Uprawnienia
- Badania po zwolnieniu
- Oceny ryzyka zawodowego
- Rejestr czynników szkodliwych
- Środki ochrony indywidualnej
- Dozór techniczny
- Statystyczne karty wypadku
- Zadania z terminarza

Za pomocą ustawień można wyłączyć poszczególne kategorie oraz ustawić im jak wcześnie dane powiadomienie ma się pojawiać oraz jak długo po przekroczeniu terminu.
11.03.2019
Bilans w module faktury uwzględnia Faktury WE wg dyrektywy oraz faktury zaliczkowe rozliczeniowe
Zmiana funkcjonalności
Bilans w module Faktury uwzględnia faktury WE wg dyrektywy oraz faktury zaliczkowe rozliczeniowe
11.03.2019
Poprawa systemu wyświetlania oraz wyszukiwania w aktach prawnych
Zmiana techniczna
Przywrócono możliwość oglądania przepisów dotyczących wymagań zawartych w audytach.
Dodatkowo usprawniono system wyszukiwania w aktach prawnych - w akcie pojawia się miejsce wystąpienia poszukiwanej frazy oraz przycisk Następny - przenoszący do następnego wystąpienia w otwartym akcie.
11.03.2019
Nowe akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Nowe akty prawne zawarte w programie:
- Dz.U. 2019 poz. 303 - Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
- Dz.U. 2017 poz. 2217 - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
- Dz.U. 2019 poz. 391 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
- Dz.U. 2019 poz. 411 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1727 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
- Dz.U. 2008 nr 4 poz. 23 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
- Dz.U. 2014 poz. 915 - Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług


Akty prawne zaktualizowane w programie:
- Dz.U. 2018 poz. 9 - Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
- Dz.U. 2015 poz. 478 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 - Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1007 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
- Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1371 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych
- Dz.U. 2013 poz. 888 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
- Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49 - Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
- Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
- Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
- Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie
- Dz.U. 2013 poz. 1722 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
- Dz.U. 2007 nr 41 poz. 268 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku lub incydentu kolejowego
- Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529 - Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
- Dz.U. 2014 poz. 827 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
- Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
- Dz.U. 2016 poz. 1036 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
- Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234 - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
- Dz.U. 2018 poz. 1668 - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475 - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
- Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 - Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
- Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- Dz.U. 2015 poz. 1844 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
- Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379 - Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Dz.U. 2016 poz. 831 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Dz.U. 2018 poz. 856 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
15.02.2019
Nowe stawki ZUS
Zmiana wskaźników gospodarczych
W module ZUS/stawki diety km zostały wprowadzone obowiązujące w 2019 stawki ZUS
31.01.2019
Zmiany w module koszty - możliwość kwalifikacji dowolnego % kosztów dla podatku PIT
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej wersji programu została dodana możliwość kwalifikacji tylko określonego procentu kosztów do celów obliczania podatku PIT. Umożliwia to między innym prawidłowe rozliczenie użytkowania samochodu w firmie (np. koszty eksploatacyjne 75%)
31.01.2019
Lepszy podgląd ewidencji VAT zakupów oraz PKPiR w czasie pracy w module koszty
Zmiana techniczna
W najnowszej wersji programu zawarto zmianę umożliwiającą podgląd naraz obu ewidencji - VAT zakup oraz PKPiR w czasie pracy w module Koszty. Dzięki temu lepiej można kontrolować dokonywane w programie wpisy.
31.01.2019
Zmiany w module koszty - możliwość odliczania dowolnego % podatku VAT
Zmiany w aktach prawnych
W calu łatwiejszego księgowania kosztów dla przyszłych wymagań została wprowadzona możliwość odliczania dowolnego % od podatku VAT. W tej chwili często używanym ustawieniem jest 50% - dla kosztów eksploatacyjnych samochodu używanego w firmie.
31.01.2019
Zmianach podatkowe w leasingu, amortyzacji i kosztach samochodów osobowych od 2019
Zmiany w aktach prawnych
W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem jest 75% wydatków eksploatacyjnych, czyli serwis, naprawy, paliwo itd.
W czasie księgowania takich kosztów dodaliśmy możliwość prawidłowej klasyfikacji kosztów zarówno do podatku PIT jak i odliczeń VAT.
Poszczególne kategorie kosztowe zostały przez nas wstępnie domyślne ustawiana. Proponowane ustawienia można zmienić oraz zapamiętać jako domyślne.
22.01.2019
Dodano trzy poradniki dla pracodawców - BHP, Prawo Pracy oraz RODO
Zmiana funkcjonalności
Na głównym ekranie dodano przyciski z poradnikami Państwowej Inspekcji Pracy:
- Informator dla pracodawców - ABC BHP
- Informator dla pracodawców - Prawo Pracy
- Informator dla pracodawców - Ochrona danych osobowych w miejscu pracy
22.01.2019
Możliwość dodawania własnych dokumentów (np. Pdf) w modułach Kadry, Umowy i odzysk długów
Zmiana funkcjonalności
Najnowszą wersję programu wzbogacono o możliwość dodawania własnych dokumentów (np. typu PDF lub Word) do istniejących drzewek w modułach Kadry, Umowy i odzysk długów
22.01.2019
Nowy system aktów prawnych
Zmiana techniczna
Najnowsza wersja programu zawiera nowy system aktów prawnych - poprawiona została czytelność aktów prawnych.
Dzięki nowemu systemowi możemy znacząco zwiększyć liczbę aktów prawnych dostępnych w programie.
22.01.2019
Nowe akty prawne
Zmiany w aktach prawnych
Dzięki nowemu systemowi aktów prawnych w programie dodano dużą liczbę aktów prawnych. W kolejnych aktualizacja liczba ta będzie sukcesywnie wzrastać:
W tej aktualizacji dodano:

- Ust o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
- Ust. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
- Ust. o wykon. zadań przy informatyzacji działal. organów administr. podat., celnej i skarb.
- Ust. o sporcie
- Rozp. zryczałtowny podatek od przychodów osób fiz.
- Rozp. o wynagrodz. za czynności doradcy podatkowego przed sądami administracyjnymi
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Ust. o podatku od sprzedaży detalicznej
- Ust. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
- Ust. o Krajowej Administracji Skarbowej
- Ust. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
- Rozp. w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych


Przepisy dotyczące BHP:
- Ust. o Państwowej Straży Pożarnej
- Ust. o ochronie osób i mienia
- Rozp. o warunkach techn. eksploatacji, napraw urządzeń transportu bliskiego
- Ust. o podatku leśnym
- Ust. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Ust. o specjalnym podatku węglowodorowym
- Rozp. o Bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących
- Ust. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o gazach cieplarnianych
- Rozp. o standardach emisyjnych dla instalacji, spalania paliw oraz urządzeń spalania odpadów
- Rozp. o ustalaniu okoliczności wypadków i chorób w związku ze Służbą Więzienną
- Rozp. o zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
- Rozp. o wymaganiach kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych
- Rozp. o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zmniejszającego jego stopień
- Obw. o wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska
- Ust. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
- Rozp. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej
- Rozp. w sprawie sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów
- Rozp. o wykazach z danymi o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
- Rozp. o ochronie środowiska w komórkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej
- Dyr. PE w sprawie ochrony pracowników przed czynnikami rakotwórczymi
21.01.2019
Nowa wersja deklaracji PIT-11Z (24)
Zmiany w aktach prawnych
W programie zamieszczono nową obowiązującą wersję deklaracji PIT-11Z (24)
11.01.2019
Nowa wersja deklaracji PIT-11 (24)
Zmiany w aktach prawnych
W programie zamieszczono nową obowiązującą wersję deklaracji PIT-11 (24)
11.01.2019
Nowa wersja deklaracji PIT-4R (8)
Zmiany w aktach prawnych
W programie zamieszczono nową obowiązującą wersję deklaracji PIT-4R (8)
12.12.2018
Usprawnienie działania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
Zmiana funkcjonalności
Usprawnienie działania deklaracji dotyczy pół 56-62 (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) - łatwiej rozdzielić tę kwotę pomiędzy polami 57-62:
- do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przed podatnika
- na rachunek VAT
- w terminie 25 dni
- w terminie 60 dni
- w terminie 180 dni
12.12.2018
Nowa wersja deklaracji PIT-11Z
Zmiana techniczna
System wysyłania zbiorczej deklaracji PIT-11Z został dostosowane do wymagań Uniwersalnej Bramki Odbiorczej - umożliwia to zbiorcze wysłanie deklaracji PIT-11Z do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.
12.12.2018
Uaktualniono wskaźniki
Zmiana wskaźników gospodarczych
Uaktualnione zostały wszystkie wskaźniki dostępne w programie w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
- Podatek od spadków i darowizn (zmiany od 25.11.2018)
- Wynagrodzenia krajowe
- Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego (zmiany od 1.11.2018)
- Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego (zmiany od 1.11.2018)
- Wysokość zasiłku dla opiekunów (zmiany od 1.11.2018)
- Najniższe wynagrodzenie miesięczne młodocianego (zmiany od 1.12.2018)
- Wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego (zmiany od 1.10.2018)
12.12.2018
Nowa deklaracja VAT-7
Zmiany w aktach prawnych
W obecnej aktualizacji programu został dołączony nowy obowiązujący wzór deklaracji VAT-7(18), za pomocą którego można złożyć deklaracje do Urzędu Skarbowego elektronicznie.

12.12.2018
Nowa wersja deklaracji PIT-11
Zmiany w aktach prawnych
W obecnej aktualizacji programu został dołączony nowy obowiązujący wzór deklaracji PIT-11(23).
12.12.2018
Nowa wersja deklaracji PIT-2
Zmiany w aktach prawnych
W obecnej aktualizacji programu została dołączona obowiązująca nowa deklaracja PIT-2(5)
07.12.2018
Import danych bezpośrednio z Excela
Zmiana techniczna
Do programu dodana została możliwość importowania danych (kontrahentów, faktur oraz wpłat) bezpośrednio z plików Excela: xls oraz xlsx. Operację tę przeprowadza się na tym samym ekranie co import z pozostałych formatów.
05.11.2018
Import danych pracowników bezpośrednio z plików Excela
Zmiana funkcjonalności
Do programu dodana została możliwość importowania danych pracowników, szkoleń, badań i uprawnień z plików Excela: xls oraz xlsx. Operację tę przeprowadza się na tym samym ekranie co import z pozostałych formatów.
Przypominamy, że szczegółowa instrukcja odnośnie importu znajduje się w pomocy w programie (przycisk F1 na klawiaturze) w rozdziale 10. Szkolenia w części "Import danych pracowników z innych programów"
05.11.2018
Zatrudnianie młodocianych od 15 roku życia - zmiany od 1 września 2018 r.
Komunikaty
1 września 2018 r. zmienił się wiek osoby, którą można uznać za młodocianego pracownika. Wiek ten uległ obniżeniu z 16 do 15 lat.
Podstawa prawna - Kodeks pracy art. 190.
10.10.2018
Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa i ustawie o VAT
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1499).

Ustawa wprowadza zmiany przepisów dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Zmiany dotyczą między innymi stworzenia podstaw prawnych do przekazywania informacji o żądaniu lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez bank lub SKOK oraz zmieniają przepisy o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanemu.

Ponadto w ustawie o VAT wprowadzono zmiany mające na celu zapewnienie większej kompletności i czytelności zestawienia podatników, którzy nie zostali zarejestrowani, którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT, a także ci podatnicy których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.
01.10.2018
Nowa wersje deklaracji: VAT-7(18), VAT-7K(12) oraz PIT-4R(7)
Zmiana funkcjonalności
Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7(18), VAT-7K(12) oraz PIT-4R(7)
Obecna aktualizacja programu pozwala złożyć do Urzędu Skarbowego elektroniczne wersje tych formularzy.
01.10.2018
Zapamiętywanie adresu e-mail wystawcy deklaracji
Zmiana funkcjonalności
Przypominamy, że w najnowszych deklaracjach VAT-7(18) oraz VAT-7K(12) usunięto w części H "Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika" i w jego miejsce wprowadzono "Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika".

Dodana została także nowa pozycja 74: "Adres e-mail" - aby program Vademecum Szefa automatycznie uzupełnił to pole należy wejść do modułu "Deklaracje PIT, VAT, eDeklaracje, pliki JPK" -> w części "Wystawca" kliknąć strzałkę w dół -> poprzez przycisk Dodaj lub Zmień(jeśli wystawca jest wprowadzony) uzupełnić adres e-mail.
01.10.2018
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
Zmiany w aktach prawnych
19 września 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Głównym zamierzeniem wprowadzanych zmian jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe. Ustawa zmienia także formalne wymogi korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych m.in. wprowadza oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.
Ustawa znajduje się w programie Vademecum pod pozycją 1114 z 2018 roku.
15.08.2018
Ujednolicenia tekstów ustaw
Zmiany w aktach prawnych
Do najnowszej aktualizacji dodano ujednolicone teksty ustaw, m.in.:
- Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1139)
- Ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1155)
- Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191)
- Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202)
- Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270)
- Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316)
- Ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351)
- Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1376)

W nawiasach zostały podane nowe metryki, pod którymi można znaleźć treść danej ustawy.
15.08.2018
Ujednolicona ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska
Zmiany w aktach prawnych
W Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1471) została opublikowana ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest ona częścią tzw. pakietu odpadowego. Ma on zlikwidować nieprawidłowości w gospodarce odpadami w kraju. Wprowadza ona szereg zmian w funkcjonowaniu Inspekcji, m.in. w zakresie czasu pracy inspektorów oraz ich uprawnień.
Drugą częścią pakietu jest nowelizacja ustawy o odpadach.
06.08.2018
Dziennik dostępu do modułów programu (RODO)
Zmiana funkcjonalności
Do programu został dodany dziennik zawierający działania poszczególnych użytkowników - głównie próby otwarcia modułów. Zawiera on informacje jaki użytkownik, którego dnia oraz o której godzinie chciał wejść do danego modułu. W kolumnie "Opis" widać, czy został przyznany mu dostęp, czy też nie.
Aby zobaczyć dziennik, należy kliknąć przycisk z nazwą obsługiwanej firmy -> Hasła -> Dziennik.

Przypominamy, że program pozwala na ograniczenie dostępu do niektórych modułów poprzez hasłową blokadę - więcej informacji na ten temat w pomocy w programie (przycisk F1 na klawiaturze) w rozdziale 13. Hasłowy dostęp do wybranych modułów.
02.07.2018
Możliwość tworzenia w programie Jednolitego Pliku Kontrolnego podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)
Zmiana funkcjonalności
Wraz z najnowszą aktualizacją do programu została dodana możliwość stworzenia pliku zawierającego dane z podatkowej księgi przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR.

UWAGA! Jest to struktura przekazywana na żądanie organów podatkowych od 1 lipca 2018 r. i dotyczy wszystkich podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje odnośnie generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego znajdują się w pomocy programu Vademecum Szefa w rozdziale 18 (po wciśnięciu na klawiaturze przycisku F1, lub wybraniu z górnego paska z przyciskami przycisku Pomoc (lub Ważne) a następnie Pomoc F1).
01.07.2018
Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 lipca zaczyna obowiązywać wprowadzenie zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
Zmiany te zostały ujęte w art. 2 pkt 37, art. 87 ust. 6a i 6b, art. 103a, art. 108a-108d ustawy o podatku od towarów i usług i obejmują między innymi wprowadzenie terminu #rachunku VAT", o którym mowa w ustawie Prawo bankowe oraz w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Podstawą do zmian jest ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
01.07.2018
Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera nowy tekst rozporządzenia NDS i NDN czynników szkodliwych. Zostały tam zmienione wartości dopuszczalnych stężeń dla 32 substancji chemicznych i dodane 15 nowych substancji szkodliwych.
Zastąpił on obecne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1348).

Nowe rozporządzenie dostępne dostępne jest pod pozycją nr 1286 (Dz. U. z 2018 r.)
01.07.2018
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa nowelizacyjna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1076) wprowadza zmiany w następujących ustawach:
- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Kodeks pracy,
- o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- o systemie ubezpieczeń społecznych,
- o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- o rencie socjalnej.
11.06.2018
Uaktualnione formularze VAT-7(18) oraz VAT-7K(11)
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzone zostałe aktualne wersje formularzy: VAT-7(18) oraz VAT-7K. Obowiązują one od lipca 2018 roku.
11.06.2018
Ujednolicone teksty ustaw
Zmiany w aktach prawnych
W najnowszej aktualizacji zawarte są nowe, ujednolicone teksty ustaw:

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191),
- Ustawa o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1155),
- Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1139).
- Ustawa o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1114),
- Ustawa o o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044),
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036),
- Ustawa Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
11.06.2018
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych
Zmiany w aktach prawnych
Do programu dodano nową ustawę o ochronie danych osobowych, która ureguluje kwestie związane z RODO. W projekcie ustawy znajdują się również przepisy określające zakres odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów o ochronie danych.
Przepisy ustawy powołują także do życia nowy organ właściwy w kontekście ochrony danych osobowych. Będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), który zastąpi dotychczasowy organ czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Ustawa o ochronie danych osobowych posiada metrykę: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
28.05.2018
Program Vademecum Szefa zgodny z wymogami RODO
Zmiana funkcjonalności
W 2016 r. weszły w życie, a od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: "RODO"),

Program działa zgodnie z wymogami, które stawia RODO. W najnowszej aktualizacji został wykonany szereg zabezpieczeń w programie, m.in.:

- zostało wzmocnione szyfrowanie baz danych zawierających dane osobowe oraz rozszerzono zakres danych objętych szyfrowaniem.
- w programie znajdują się informacje o miejscu przechowywania danych - Pomoc -> Informacje techniczne -> zakładka RODO,
- wymagana nazwa użytkownika podczas korzystania z uprawnień dostępu i wchodzeniu do modułów,
- możliwość trwałego usunięcia pracownika z programu, bądź zamazania jego danych (także w testach psychologicznych kandydatów przyjmowanych do pracy),
- Terminarz najbliższych zadań nie wyświetla się automatycznie po starcie programu - aby go zobaczyć należy zalogować się, a następnie kliknąć na pasku ikonę "Przypomnienia".

Dodatkowo (w razie wystąpienia problemów z programem), podczas przesyłania do nas danych za pomocą Aplikacji serwisowej Yarston należy potwierdzić zapoznanie się z informacjami o RODO (należy kliknąć w niebieski napis - informacje się wyświetlą)

Przypominamy, że program pozwala na ograniczenie dostępu do niektórych modułów poprzez hasłową blokadę - więcej informacji na ten temat w pomocy w programie (przycisk F1 na klawiaturze) w rozdziale 13. Hasłowy dostęp do wybranych modułów
28.05.2018
Informacje o miejscu przechowywania danych
Zmiana funkcjonalności
Informujemy, że w programie znajdują się do Państwa wglądu informacje dotyczące miejsca przechowywania danych z programu: Pomoc -> Informacje techniczne-> zakładka RODO.
28.05.2018
Nowy dokument - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zmiana funkcjonalności
Dokument dodano w module Kadry na drzewku z dokumentami w folderze "RODO", oraz w module Umowy druki -> w folderze "Pisma różne"
21.05.2018
Możliwość trwałego usunięcia pracownika z programu
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zostało umożliwione trwałe usunięcie pracownika z archiwum. Jeśli pracownik znajduje się w archiwum należy kliknąć przy nim przycisk "Usuń" -> program zapyta, czy na pewno usunąć pracownika z programu, po wyrażeniu zgody pokaże się informacja w jakich miejscach w programie zostały użyte dane pracownika. Można zdecydować, czy dane pracownika usunąć, czy zamazać.
Zamazywanie danych może być przydatne w sytuacji, gdy nie chcemy np. zaburzyć numeracji dokumentacji pustym numerem, dokument taki będzie wtedy widoczny, ale w miejscu imienia i nazwiska pracownika będzie widoczne "DANE ZAMAZANE"
18.05.2018
Tekst jednolity ustawy Kodeks pracy
Zmiany w aktach prawnych
Tekst jednolity aktualnego Kodeksu pracy (maj 2018 r.). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Kodeks pracy określa sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania i dochodzenia świadczeń. Posiada metrykę Dz. U. z 2018 r., poz. 917
27.04.2018
Tekst jednolity ustawy Ordynacja podatkowa
Zmiany w aktach prawnych
Dnia 27 kwietnia 2018 roku weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -Ordynacja podatkowa Dz. U. z 27 kwietnia 2018 r., poz. 800.
25.04.2018
Wymagana nazwa użytkownika podczas korzystania z uprawnień dostępu i wchodzeniu do modułów
Zmiana techniczna
W programie zawarty jest mechanizm ograniczający dostęp dla poszczególnym osobom korzystającym z programu do poszczególnych modułów programu. W przypadku korzystania z tego modułu do tej pory program wymagał podania jedynie hasła przy wchodzeniu do poszczególnych modułów.
Po najnowszej aktualizacji wymagane jest także podanie nazwy użytkownika.
Więcej informacji na temat uprawnień można odnaleźć w instrukcji obsługi do programu.
25.04.2018
Wzmocnienie szyfrowania baz danych zawierających dane osobowe
Zmiana techniczna
W bieżącej aktualizacji wzmocnione szyfrowanie baz danych zawierających dane osobowe oraz rozszerzono zakres danych objętych szyfrowaniem.
24.04.2018
Nowy dokument - wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
Zmiana funkcjonalności
W przypadku wątpliwości dotyczących zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, pracodawca może wystąpić do ZUS w sprawie kontroli prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego składając wniosek ZUS OL-2.

Dokument znajduje się w module Personel, w folderze "Pisma różne".
20.04.2018
Nowa ustawa w programie - Prawo przedsiębiorców
Zmiany w aktach prawnych
Prawo przedsiębiorców to jedna z najważniejszych ustaw dla polskich przedsiębiorców. Wchodzi ona w skład tzw. Konstytucji biznesu i zastąpi ona funkcjonującą do tej pory ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

W ustawie zawarte są m.in. katalog praw i obowiązków przedsiębiorców, wprowadzenie instytucji działalności nieewidencjonowanej, wprowadzenie tzw. #ulgi na start# , zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON; i inne.
Przewidziano także nowe zasady i rozwiązania dotyczące postępowania instytucji państwowych względem przedsiębiorców.

Ustawa wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r.
05.04.2018
Nowa funkcja - pobieranie danych firm z internetu, na podstawie NIP lub REGON
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na zapytania naszych klientów do programu została dodana nowa funkcja - pobieranie danych nabywców faktur, odbiorców faktur oraz dostawców (magazyn) z rejestru REGON do programu Vademecum Szefa.
Możliwe jest ono z wykorzystaniem kryteriów: identyfikator NIP lub identyfikator REGON. Numer NIP można wpisywać z myślnikiem lub ciągiem. Są akceptowane także NIPy z przedrostkiem PL.

Funkcja jest dostępna w modułach "Faktury sprzedaż" oraz "Magazyn". Należy otworzyć w nim okno służące do dodania nabywcy (lub odbiorcy), następnie należy kliknąć "Dodaj", wpisać/wkleić NIP lub REGON i kliknąć przycisk "Pobierz dane firmy z internetu". Pobierane dane wyświetlane są w odpowiednich polach, bezpośrednio w oknie "Dane firmy". Aby dodać taką firmę należy kliknąć przycisk "Akceptuj".

Do pobrania danych niezbędne jest połączenie z internetem.
05.04.2018
Możliwość wprowadzenia wyróżnika faktury do 4 znaków
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji została wprowadzona możliwość nadawania wyróżnika faktury do 4 znaków (dotychczas były do 2 znaki). Są rozróżniane także małe i duże litery.
Aby wpisać wyróżnik należy wejść do modułu Faktury - sprzedaż, tam kliknąć przycisk "Ustaw" a następnie wejść do zakładki "Numeracja".
05.04.2018
Uaktualnione formularze VAT-7 oraz PIT-11
Zmiana funkcjonalności
Ministerstwo Finansów w drugiej połowie marca umieściło na swojej stronie nowe wersje formularzy VAT-7(17) oraz PIT-11(23). Są one zawarte w najnowszej aktualizacji programu Vademecum Szefa.
28.03.2018
Jednolity tekst ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
Zmiany w aktach prawnych
27 marca 2018 r. został opublikowany nowy jednolity tekst ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. poz. 623).
Nowy jednolity tekst ustawy uwzględnienia zmiany wprowadzone przed 5 marca 2018 r. oraz wynikające z :
- ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305)
- ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 962).

Wprowadzenie nowego jednolitego tekstu aktu prawnego nie powoduje zmiany jego treści normatywnej.

28.03.2018
Jednolity tekst ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Zmiany w aktach prawnych
Ogłoszono jednolity tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. z 2018 r. poz. 620.
Wszelkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w grupie "BHP i p-poż" w pakiecie "Przepisy p-poż".
05.03.2018
Nowa funkcja - możliwość dodawania zewnętrznych dokumentów związanych z pracownikiem
Zmiana funkcjonalności
Do najnowszej aktualizacji została dodana nowa funkcja - możliwość dołączenia zewnętrznych dokumentów dotyczących pracownika. To duże ułatwienie w prowadzeniu kartoteki pracownika - dzięki takiej funkcji można dodawać np. skany, zdjęcia, czy dokumenty tekstowe utworzone poza programem Vademecum.

Aby dodawać zewnętrzne dokumenty należy wejść do modułu Personel, wybrać pracownika, kliknąć przycisk "Zmień". Otworzy się wtedy okno "Rejestr zewnętrznych dokumentów dotyczących pracownika". Dokument dodaje się za pomocą przycisku "Dodaj".
Po naciśnięciu przycisku "Pokaż/Zmień" można go obejrzeć, lub edytować nazwę dokumentu. Podgląd dokumentu włącza się po naciśnięciu ikony lupy przy sformułowaniu "Otwórz/edytuj plik".

Funkcja działa również w wersji sieciowej.
01.03.2018
Zakaz handlu w niedziele i święta (Dz. U. z 2018 r., poz. 305)
Zmiany w aktach prawnych
W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zakazie handlu w niedziele, święta, a także ograniczająca handel w dniu 24 grudnia i Wielką Sobotę (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).
Najważniejszą istotą ustawy jest zakaz handlu w niedziele i święta w placówkach handlowych. To także zakaz podejmowania się czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikom i zatrudnionym wykonywania pracy w handlu oraz z wykonywania czynności związanych z handlem (art. 5).

Ustawa weszła w życie 01.03.2018 r., jednak do końca 2018 roku zakaz handlu nie dotyczy pierwszej i ostatniej niedzieli w każdym miesiącu kalendarzowym.

Ustawa nowelizuje przepisów Kodeksu Pracy o czasie pracy.
01.03.2018
Jednolity tekst ustawy "Kodeks pracy"
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks pracy zyskał nową metrykę - Dz.U. z 2018 r. poz. 108.

Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone do kodeksu pracy w ciągu ostatniego roku.
01.03.2018
Liczne zmiany w aktach prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera liczne zmiany w aktach prawnych, m.in. takich jak:

- Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska,
- Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
- Prawo o ruchu drogowym,
- Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- Ustawa o o transporcie drogowym.

Zmiany weszły na postawie zmian opublikowanych w Dzienniku Ustaw z 2018 r.
01.03.2018
Jednolity tekst ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zmiany w aktach prawnych
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2018 r. pod pozycją 511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu, został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
03.02.2018
Aktualizacja programu niezbędna do tworzenia plików JPK_VAT
Zmiana funkcjonalności
Program Vademecum Szefa został przystosowany do tworzenia plików JPK w nowej strukturze. Została ona narzucona przez Ministerstwo Finansów.
Z poprzednio obowiązującej struktury pliku usunięto część pól z informacjami uznanymi przez MF za niepotrzebne, a także dodano nowe, obowiązkowe do wypełnienia pola.

Dużą zmianą jest zmiana zasady numerowania składanych korekt plików JPK. W obowiązującej do niedawna wersji wskazywało się, czy plik jest składany po raz pierwszy lub czy jest korektą wcześniej wysłanego pliku. W nowej wersji przewidziano możliwość złożenia do 999 korekt.
Dodano także pole z adresem e-mail, do przesyłania ew. informacji zwrotnych przez instytucje skarbowe.

W razie dodatkowych pytań dotyczących tworzenia w Vademecum Szefa plików JPK zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem 18. w pomocy w programie (F1 wybrane z klawiatury), a także do kontaktowania się z naszym Działem Technicznym (yarston@bhp1.pl).
02.02.2018
Remanent - dodano możliwość sortowania towarów
Zmiana funkcjonalności
Możliwość sortowania towarów podczas tworzenia dokumentu magazynowego znajdującego się pod przyciskiem "Remanent" (w module Magazyn).

Można posortować towary według:
- nazwy,
- kodu towaru,
- kodu kreskowego,
- ilości,
- ceny,
- wartości.
02.02.2018
Możliwość dokonania eksportu faktur za wybrany okres
Zmiana funkcjonalności
Najnowsza aktualizacja programu umożliwia dokonanie eksportu danych dotyczących wszystkich faktur lub faktur za wybrany okres według:
- dat wystawienia faktur,
- dat sprzedaży,
- dat wpisów do ewidencji VAT.

Eksport odbywa się do pliku w formacie CSV. Jest on obsługiwany przez większość arkuszy kalkulacyjnych i programów bazodanowych. Aby wyeksportować dane należy w module "Faktury" kliknąć przycisk "Eksport" dostępny po prawej stronie i wybrać z rozwiniętej listy odpowiednią pozycję oraz odpowiedni zakres dat.
02.02.2018
Uaktualniony formularz PIT-11
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzona została aktualna wersja formularza PIT-11 obowiązująca od stycznia 2018 roku.
02.02.2018
Uzupełnione wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
W 2018 r. weszło w życie wiele zmian dotyczących wskaźników i stawek - zostały one uaktualnione w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".
02.02.2018
Jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmiany w aktach prawnych
Tekst jednolity zawiera liczne zmiany, m.in.:

- Zmiana terminu zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej według jednolitej 19% stawki podatku - z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego.
- Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku zbycia udziałów (akcji), nabytych w wyniku realizacji praw majątkowych albo pochodnych instrumentów finansowych lub praw majątkowych, wartości przychodu, jaki był określony i podlegał opodatkowaniu przy nabyciu zbywanych akcji
- ograniczono zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności umorzonych
09.01.2018
Rejestr wykonanych szkoleń, badań lekarskich oraz uprawnień - dodatkowa kolumna "Uwagi"
Zmiana funkcjonalności
Do rejestru wykonanych szkoleń, badań lekarskich oraz uprawnień dodano dodatkową kolumnę "Uwagi". Została ona dołączona na prośby naszych klientów, którzy chcieli dopisywać tam dodatkowe informacje.

Aby włączyć rejestr należy wejść do modułu Personel lub Szkolenia, wybrać pracownika i kliknąć "Zmień". Następnie kliknąć w przycisk "Szkolenia, badania i uprawnienia"
09.01.2018
Liczne zmiany w aktach prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera liczne zmiany w aktach prawnych, m.in. takich jak:

- Ustawa o drogach publicznych
- Ustawa o transporcie drogowym,
- Prawo ochrony środowiska,
- Prawo energetyczne,
- Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
- Kodeks pracy,
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Ustawa o Inspekcji Handlowej,
- Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,

Zmiany weszły na podstawie Dzienników Ustaw:
1) z 2018 r.:
- poz. 4,
- poz. 6,
- poz. 9,
- poz. 12
2) z 2017 r.:
- poz. 2400,
- poz. 2369,
- poz. 2102,
- poz. 2056,
- poz. 2290,
- poz. 2245,
- poz. 1952
12.12.2017
Oferta handlowa w module "Magazyn" - ulepszono dokument do wydruku
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na prośby naszych klientów na wydruku oferty sprzedaży zostały dodane nowe kolumny - stan magazynowy oraz jednostka (np. sztuki, pary, komplety). Tabela jest także bardziej czytelna.

W celu włączenia takiej oferty należy wejść do modułu "Magazyn" a następnie kliknąć przycisk "Oferta". Otworzy się okno "Drukowanie oferty sprzedaży", należy tam ustalić swoje preferencje i kliknąć przycisk "Drukuj" - wtedy wyświetli się dokument.
12.12.2017
Nowa funkcja w module "Faktury" - klonowanie towaru
Zmiana funkcjonalności
Funkcja ta umożliwia szybsze dodawanie do programu podobnych do siebie towarów.
Jest dostępna w module "Faktury - sprzedaż" w oknie dodawania towaru/usługi.
Aby sklonować towar należy najpierw zaznaczyć go na liście, a następnie kliknąć przycisk "Klonuj" znajdujący się w rzędzie przycisków po prawej stronie okna. Następnie można wprowadzić zmiany i zaakceptować przyciskiem "Akceptuj"
12.12.2017
Nowe wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
Wprowadzono część obowiązujących w 2018 r. wskaźników i stawek. Między innymi:
- minimalne wynagrodzenie miesięczne,
- prognozowane przeciętne miesięczne
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zasiłki.

Kiedy pojawią się pozostałe oficjalne wskaźniki i stawki, zostaną one uzupełnione.
08.12.2017
Zmiany w PIT 2018 - nowe limity zwolnień podatkowych i zmiany w kosztach autorskich
Zmiany w aktach prawnych
Na mocy ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175) od 01.01.2018r. nastąpią ważne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wpłynie on na m.in. na:
- rozliczenia podatkowe zatrudnianych osób (ograniczenia w zakresie stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu)
- limit zwolnień podatkowych dotyczących m.in. świadczeń finansowanych z ZFŚŚ
a także na zapomogi losowe, fundusze związkowe oraz dofinansowania do wypoczynku dzieci.

Akt zawierający zmiany znajduje się w programie pod pozycją 2032 z 2016 roku.
08.12.2017
W 2018 roku jedyną dopuszczalną formą złożenia deklaracji VAT-7 będzie wysyłka elektroniczna
Przypominamy
Od 01.01.2018 r. zmianie ulegnie kwestia wyboru sposobu wysłania deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego (do tej pory można było złożyć ją osobiście, pocztą lub elektronicznie). Od nowego roku będzie możliwa tylko wysyłka elektroniczna.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT została wprowadzona art. 99 ust. 11b ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) i od 2018 r. będzie dotyczyła wszystkich podatników.

Przypominamy, że taka wysyłka możliwa jest z naszego programu z modułu "Deklaracje PIT, VAT, eDeklaracje, pliki JPK".
08.12.2017
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają plik JPK_VAT
Przypominamy
Od początku 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do systemu, którym objęte zostały już małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa i będą zobowiązani do comiesięcznego tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT).

Szczegółowe informacje odnośnie generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego z Vademecum Szefa znajdują się w pomocy programu (przycisk "Pomoc" a następnie "Pomoc F1") w rozdziale 18.
Ministerstwo Finansów udostępniło Aplikację kliencką "Klient JPK 2.0" służącą do wysyłania plików JPK i zawierającą instrukcję instalacji i obsługi. Jej pobranie jest obowiązkowe, by móc wysłać do Ministerstwa Finansów plik wygenerowany w naszym programie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym (yarston@bhp1.pl).
04.11.2017
Liczne ujednolicenia tekstów ustaw
Zmiany w aktach prawnych
W najnowszej aktualizacji ujednolicono wiele aktów prawnych, m.in.:

- Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201),
- Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219),
- Ustawę o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226),
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1261),
- Ustawę o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1314),
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
- Ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368),
- Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1383),
- Ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393),
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369).
- Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560),
- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577),
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
- Rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686),
- Ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1773),
- Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983),
- Ustawę o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952),
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1949),
- Ustawę o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892),
- Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1904),
- Ustawę o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1849),
- Ustawę Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876),
04.10.2017
Możliwość pracy sieciowej w module Płace
Zmiana funkcjonalności
Dla Klientów korzystających z sieciowej wersji programu "Vademecum Szefa" wprowadzona została możliwość pracy przez sieć w module Płace.

Przypominamy, że osoby zainteresowane rozpoczęciem użytkowania programu na kilku komputerach mogą w tej sprawie kontaktować się z naszym Działem Handlowym.
01.09.2017
Zaktualizowano moduł z przydatnymi informacjami z internetu
Zmiana funkcjonalności
Przycisk odnoszący do przydatnych informacji z internetu został umieszczony na głównym ekranie w programie w części "Informacje".

Do modułu dodano link do aktualnej bazy firm Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Zaktualizowany został link do wyszukiwarki bankomatów.

01.09.2017
Przycisk "Start" w programie
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na prośby naszych klientów w programie pojawił się przycisk "Start" pozwalający na powrót do ekranu głównego podczas pracy w dowolnym miejscu w programie.
Znajduje się on w lewym górnym rogu programu (na pasku nawigacyjnym).
01.09.2017
Łatwiejsze otwieranie aktów prawnych
Zmiana techniczna
Podczas wyszukiwania aktów według numerów, akty można otworzyć podwójnym kliknięciem myszy, lub przyciskiem Enter (wcześniej trzeba było nacisnąć przycisk Akceptuj).
30.08.2017
Możliwość rozliczenia pracownika wg 2. progu podatkowego na życzenie pracownika
Zmiana funkcjonalności
Uwzględnianie przy obliczaniu kwoty zaliczki na podatek na wniosek pracownika, by odprowadzać zaliczki na podatek według drugiego progu podatkowego.
Aby rozliczyć takiego pracownika należy w oknie z danymi pracownika wybrać podatek dochodowy wg 2-go progu.
Wniosek taki można złożyć na podstawie przepisów określonych w art. 41a. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33-35 i art. 41 ust. 1, na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali."
10.08.2017
Kopiowanie oraz drukowanie fragmentów załączników aktów prawnych do schowka
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji została dodana funkcja kopiowania załączników aktów prawnych. Po zaznaczeniu fragmentu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, pokaże się wtedy menu, z którego można wybrać funkcję kopiowania, wydruku zaznaczonego tekstu, wyszukiwania oraz zaznaczenia całości załącznika.
Działają także skróty klawiszowe: Ctrl+C (kopiowanie), Ctrl+P (drukowanie), Ctrl+F (wyszukiwanie), Ctrl+A (zaznaczenie całości).
10.08.2017
Możliwość skorygowania faktury zawierającej stawkę VAT na fakturę z odwrotnym obciążeniem
Zmiana funkcjonalności
Jeżeli dostawa towarów spełnia wszystkie warunki opodatkowania na zasadzie odwrotnego obciążenia, a sprzedawca opodatkował tę sprzedaż i wystawił zwykłą fakturę zawierającą kwotę VAT, rozliczenie to należy skorygować. W tym celu należy stworzyć korektę do takiej faktury i w części "Powinno być" w kolumnie "VAT %" usunąć stawkę VAT i w tym miejscu wpisać sformułowanie "odwr. obc." i zaakceptować zmiany.

Faktura taka poprawnie zaksięguje się w ewidencji oraz na formularzu VAT-27.
09.08.2017
Usprawnienia w tworzeniu plików JPK
Zmiana funkcjonalności
Wraz z najnowszą aktualizacją tworzenie plików JPK zostało usprawnione - o uwagi od naszych klientów. Program generuje pliki JPK zgodne z obowiązującymi wymogami.
Do najważniejszych ulepszeń należą:
- automatycznie wpisywanie słowa"brak", jeśli nie został podany numer kontrahenta,
- poprawa przetwarzania informacji zawartych w zakładce "Informacje ogólne",
- poprawne formatowanie numeru NIP dostawcy.
08.08.2017
JPK - format walut i dat
Zmiana funkcjonalności
Program automatycznie konwertuje daty i waluty wpisane w nieprawidłowym formacie na poprawne.
20.06.2017
Ujednolicono ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Zmiany w aktach prawnych
Ogłoszony jednolity tekst uwzględnia zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 maja 2017 r. oraz zmiany wprowadzone przez:

- ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 615),
- przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379)
- ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 768)
02.06.2017
Nowa deklaracja w programie - VAT-UE
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji do programu dodany został aktywny formularz deklaracji VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.

Informację VAT-UE należy składać za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Za okresy w których transakcje nie wystąpiły nie ma obowiązku składania informacji VAT-UE.
Od stycznia 2017 roku deklaracje VAT-UE składane mogą być wyłącznie w wersji elektronicznej.
02.06.2017
Możliwość wystawiania faktury korygującej do faktury z odwrotnym obciążeniem
Zmiana funkcjonalności
W związku z wprowadzeniem od 2017 roku procedury odwrotnego obciążenia do sprzedaży usług budowlanych powiększono także katalog transakcji, przy których nabywca będzie rozliczał podatek VAT od zakupu towarów.
Może to powodować częstsze wystawianiem faktur korygujących w przypadku pomyłek lub zwrotów w ramach tego typu transakcji. W odpowiedzi na prośby naszych klientów program Vademecum Szefa został przystosowany do wystawiania faktur korygujących faktury z odwrotnym obciążeniem (bez VAT).
01.06.2017
Uaktualniona deklaracja VAT-27
Zmiana funkcjonalności
Dotychczasowy wzór można było stosować najpóźniej do rozliczenia za czerwiec 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. informacje podsumowujące VAT-27 składa się wyłącznie za okresy miesięczne.
01.06.2017
Świadectwo pracy wydawane obowiązkowo od 1 czerwca 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 czerwca 2017 roku świadectwo pracy pracodawca wydaje osobie zatrudnionej obowiązkowo po wygaśnięciu stosunku pracy. Wprowadzone zostały także zmiany w zasadach ich wydawania (zmiany do rozporządzenia Dz. U. z 2017 r., poz. 2292).
01.06.2017
Obszerna nowelizacja ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy # Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r. poz. 935 wprowadza w Kodeksie postępowania administracyjnego wiele zmian, m.in:

- poszerzeniu ulega definicja (zakres) postępowania administracyjnego,
- wprowadza się zasadę rozstrzygania na korzyść strony w przypadku wątpliwości co do treści normy prawnej,
- zmienia się zasada pogłębiania zaufania obywateli,
- terminy upływające w sobotę przesuwają się na pierwszy dzień nie będący wolnym od pracy,
- administracyjna współpraca europejska.

Nowelizacja wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r.
18.05.2017
Nowy załącznik do rozporządzenia ws. wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 maja 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią. Jego przepisy określą wykazy prac wzbronionych kobietom ciężarnym lub karmiącym dziecko piersią, a nie jak dotychczas wszystkim kobietom. Prace wymienione w załączniku do nowych przepisów zostały podzielone na 8 części.
10.04.2017
Nowy jednolity tekst ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Zmiany w aktach prawnych
Aktualny jednolity tekst ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej znajduje się w Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2017 r. poz. 736. Obejmuje on zmiany wprowadzone:
- ustawą z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. poz. 904),
- ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2138),
- ustawą z 14 grudnia 2016 r. # Przepisy wprowadzające ustawę # Prawo oświatowe (Dz U. z 2017 r. poz. 60)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 marca 2017 r.

Jednolity tekst aktu prawnego nie powoduje zmiany jego treści normatywnej.
05.04.2017
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy - tekst jednolity
Zmiana wskaźników gospodarczych
Marszałek Sejmu RP w obwieszczeniu z 5 kwietnia 2017 r. ogłosił nowy jednolity tekst ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 640).
Nowy jednolity tekst ustawy uwzględnienia zmiany wprowadzone przed dniem 5 kwietnia 2017 r. Aktualny jednolity tekst ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy znajduje się w Dzienniku Ustaw z 14 kwietnia 2017 r. poz. 786.
01.04.2017
Na niektóre maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych nie będą potrzebne już dodatkowe uprawnienia
Zmiany w aktach prawnych
1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i d rogowych.
Zmianie ulega załącznik do rozporządzenia, w którym określone zostały maszyny i urządzenia, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu.
30.03.2017
Nowa deklaracja w programie - VAT-27
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji do programu dodany został aktywny formularz deklaracji VAT-27 Informacja podsumowująca w obrocie krajowym dla odwrotnego obciążenia.

Obowiązkiem przedsiębiorcy dokonującego dostaw towarów lub świadczącego usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia jest składanie informacji podsumowującej w obrocie krajowym na druku VAT-27.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzono wymóg przesyłania tych informacji wyłącznie za okresy miesięczne drogą elektroniczną.
Informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT27 składa się niezależnie od deklaracji VAT-7 lub VAT-7K - w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

24.03.2017
Wysokie kary za wystawianie pustych i fałszywych faktur w 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Przedsiębiorcy fałszujący faktury oraz wystawiający puste dokumenty (i posługujący się nimi) muszą liczyć się z karą pozbawienia wolności nawet do 25 lat. Takie zmiany w Kodeksie karnym wprowadziła ustawa nowelizacyjna, która weszła w życie 1 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 244). Nowe przepisy mają zapobiegać wyłudzaniu podatku VAT.
14.02.2017
Tekst jednolity rozporządzenia ws. badań lekarskich kierowców
Zmiany w aktach prawnych
Opublikowany 14 lutego jednolity tekst rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23.12.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
Rozporządzenie można wyszukać pod nową metryką: Dz. U. 17/31/250
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.
10.02.2017
Nowa kolumna w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów w module "PKPiR, VAT - zakupy"
Zmiana funkcjonalności
Dokonano zmian w module "PKPiR, VAT - zakupy" w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów.
W programie Vademecum Szefa zmodyfikowano więc wydruk Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów poprzez dodanie kolumny 16 "Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym" dzielącą się na podkolumny "opis kosztu" i "wartość".
10.02.2017
Jednolity Plik Kontrolny - generowanie w programie
Zmiana funkcjonalności
Szczegółowe informacje odnośnie generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego znajdują się w pomocy programu Vademecum Szefa w rozdziale 18 (po wciśnięciu na klawiaturze przycisku F1, lub wybraniu z górnego paska z przyciskami przycisku Pomoc (lub Ważne) a następnie Pomoc F1).

Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, którzy korzystają z programów komputerowych do prowadzenia księgowości podatkowej, jednak obowiązek ten dla każdej grupy przedsiębiorców został rozłożony w czasie.

Obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT obowiązuje od:
- 1 lipca 2016 - duże podmioty
- 1 stycznia 2017 - małe i średnie podmioty
- 1 stycznia 2018 - mikro przedsiębiorców.

Wraz z najnowszą aktualizacją do programu została dodana możliwość stworzenia pliku ewidencji i zakupu i sprzedaży - JPK_VAT. Jest to jedyna struktura JPK obowiązkowo przekazywana co miesiąc bezpośrednio do Ministerstwa Finansów.
Oznacza to, że do 25 dnia każdego miesiąca konieczne będzie generowanie jednego pliku xml - ewidencji zaciągającej i zestawiającej w jednym pliku dane z rejestru zakupów VAT oraz rejestru sprzedaży VAT.

Ministerstwo Finansów udostępniło Aplikację kliencką "Klient JPK 2.0" służącą do wysyłania plików JPK wraz z instrukcją obsługi, zawierającą instrukcję instalacji i obsługi aplikacji JPK, której pobranie jest obowiązkowe, by wysłać do Ministerstwa Finansów plik wygenerowany w naszym programie.
08.02.2017
Uaktualniona deklaracja VAT-7
Zmiana funkcjonalności
Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7 (17), którą składa się począwszy od rozliczenia za styczeń 2017.
Obecna aktualizacja programu pozwala złożyć do Urzędu Skarbowego elektroniczną wersję tego formularza. Przypominamy również, że podczas sporządzania deklaracji w Vademecum Szefa można w łatwy sposób otworzyć instrukcję wyjaśniającą krok po kroku, jak należy wypełnić interaktywny PIT danymi z programu.
08.02.2017
Ułatwienie przy wypełnianiu deklaracji PIT-11Z
Zmiana funkcjonalności
Dodano inteligenty, domyślny wybór roku - w styczniu i lutym program podpowiada rok poprzedni, w pozostałych miesiącach aktualny rok. Istnieje także możliwość zmiany roku.
06.02.2017
Zmiany w ustawie o dozorze technicznym
Zmiany w aktach prawnych
Do ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 ze zm.) wprowadzone zostały zmiany, na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255).

Najważniejsza zmiana w ustawie - nie zawsze będą potrzebne uprawnienia do naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego.
01.02.2017
Nowa wysokość składki zdrowotnej w 2017 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
Składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą - jej obliczenie jest możliwe dzięki ogłoszeniu przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za ostatni kwartał ubiegłego roku.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 18.01.2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. wspomniane wynagrodzenie wyniosło 4404,17 zł. Jest ono o 123,37 zł wyższe od wynagrodzenia w analogicznym okresie 2015 r.

Zatem w 2017 roku minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 3303,13 zł. Sama zaś składka na ubezpieczenie zdrowotne, która stanowi 9% podanej kwoty, wynosi 297,28 zł. Oznacza to, że składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosła w porównaniu do roku 2016 o 8,33 zł miesięcznie.
01.02.2017
Wystawianie faktur za usługi budowlane - zmiany w 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Aby usługi budowlane podlegały procedurze odwrotnego obciążenia należy spełnić przesłanki podane w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług:
- przedmiotem zakupu są usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy,
- usługodawcą jest czynny podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, mający status podwykonawcy,
- usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Uwaga! Zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku usług budowlanych z załącznika nr 14 procedurę odwrotnego obciążenia stosuje się jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.
19.01.2017
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Zmiany w aktach prawnych
Nowelizacja ustawy dotyczy dwóch obszarów.
Pierwszy z nich to zmiany wynikające z konieczności implementacji dyrektywy 2014/95/UE dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Na podmioty te nałożono obowiązek ujawnienia informacji niefinansowych w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu.
Drugi obszar to wprowadzenie kolejnych ułatwień przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Dotyczą one m.in. możliwości obliczania kosztu wytworzenia produktu w sposób uproszczony, zgodnie z art. 28 ust. 4a ustawy, przez większą liczbę podmiotów.

Do ustawy o rachunkowości wprowadzono także nowy i uproszczony załącznik nr 6, który określa sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych,
możliwość przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie.

Wprowadzone zmiany mają po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.
09.01.2017
Zmiana limitu transakcji gotówkowych dla firm
Zmiany w aktach prawnych
Począwszy od 01.01.2017 r., we wszelkich transakcjach przekraczających wartość 15.000 zł (wartość brutto, włączając podatek VAT) przedsiębiorcy są zobowiązani do rozliczania swych należności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - art. 15d, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 22p.
04.01.2017
Terminarz Szefa - nowa funkcjonalność
Zmiana funkcjonalności
Moduł "Terminarz Szefa" został umieszczony wśród pozostałych modułów, po prawej stronie głównego okna programu. Umożliwia on planowanie zadań wraz z przypomnieniami o nich.
Dodano nową funkcjonalność - zadania wpisane do terminarza wyświetlają się także na wykazie przypomnień (jeśli użytkownik nie ma w terminarzu ustawionego hasła).
01.01.2017
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2000 złotych brutto. Podwyżka płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1459 złotych.

WAŻNE: Przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat. Nie stosuje się ich do umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenie czy o dzieło.

Stosowne zmiany zostały uwzględnione w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).
01.01.2017
Minimalna stawka godzinowa w 2017 r.
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 13 złotych brutto.
Stawka obowiązuje również tych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm (samozatrudnionych). Nad przestrzeganiem nowych przepisów czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Za nieprzestrzeganie przepisu grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265).
30.12.2016
Zaktualizowano zawartość modułu "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km"
Zmiana wskaźników gospodarczych
1 stycznia 2017 weszło wiele zmian dot. wskaźników i stawek - zostały one uaktualnione w module "Wskaźniki, stawki, ZUS, diety, zł/km".

Zmieniono m.in.:
- skalę podatkową,
- podatek od nieruchomości,
- minimalne miesięczne wynagrodzenie i inne.
13.12.2016
Liczne zmiany do ustaw
Zmiany w aktach prawnych
Od ostatniej aktualizacji zostały wprowadzone zmiany do ustaw, m.in. do:

- Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627),
- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672),
- Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059),
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361),
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888),
- Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834),
- Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 170),
- Ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907).
01.12.2016
Wzbogacenie modułu "Analiza sprzedaży" o liczenie zysków ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach
Zmiana funkcjonalności
W module Faktury-sprzedaż, po kliknięciu przycisku Analiza, dodano możliwość wyświetlenia zysku ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach. Dzięki nowej funkcji możemy obejrzeć dane na wykresach:
- wartość netto sprzedaży,
- zysku netto ze sprzedaży,
- ilość sprzedanych towarów lub usług.
30.11.2016
Dostęp VIP - nowa funkcja
Zmiana funkcjonalności
Do najnowszej aktualizacji dodano funkcję, która umożliwia korzystanie z modułów Kadry i Płace, Pity-VATy przez kilku użytkowników, w taki sposób, aby jeden z nich miał dostęp do danych wszystkich pracowników, a drugi tylko do wybranych (pracownicy VIP).
Specjalista, który ma zaznaczoną opcję "Dostęp do danych VIP" (prawy górny róg ekranu z danymi użytkownika, przycisk "Hasła"), może w modułach Kadry i Płace nadawać pracownikom tytuł "VIP".
Dane pracownika VIP nie będą widoczne dla użytkowników, którzy mają odznaczoną tę opcję.
17.11.2016
Ujednolicone teksty ustaw
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera ujednolicone teksty ustaw:

- Prawo celne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1880)
- Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834)
- Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
- Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822)
- Kodeks postępowania karnego ((Dz. U. z 2016 r., poz. 1749)
16.11.2016
Wyższe minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
Zmiana wskaźników gospodarczych
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kw. 2016 r. od dnia 01.12.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2016 r. wyniosło - 4.055,04 zł (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1100). Stawki wynoszą:

I rok nauki - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 162,20 zł
II rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 202,75 zł
III rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 243,30 zł
15.11.2016
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - jednolite przepisy
Zmiany w aktach prawnych
W nowym jednolitym tekście ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uwzględniono zmiany wynikające z:
- 21 nowelizacji uchwalonych w okresie od kwietnia 2015 r. (Dz.U. poz. 699) do września 2016 r. (Dz.U. poz. 1579),
- przepisów ogłoszonych przed dniem 11.10.2016 r.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP oraz zadania organów w tym zakresie.
20.10.2016
Uchylenie rozporządzenia ws. zasadniczych wymagań dla maszyn
Zmiany w aktach prawnych
20 października br. utraciło moc obowiązywania rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).

Podstawą uchylenia rozporządzenia jest art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542). Zgodnie z tym przepisem, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) -m.in. rozporządzenie ws. zasadniczych wymagań dla maszyn - zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. 6-miesięczny termin na wydanie nowych przepisów wykonawczych upłynął 20 października br.
12.10.2016
Jednolity tekst ustawy Kodeks pracy
Zmiany w aktach prawnych
W dniu 12 października w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy Kodeks pracy (Dz. U. poz. 1666). Obejmuje on liczne zmiany wprowadzane do Kodeksu Pracy w ostatnim okresie.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.
03.10.2016
Nowa wersja deklaracji VAT-7
Zmiana funkcjonalności
Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7 (17) i VAT-7K(11).

Obecna aktualizacja programu pozwala złożyć do Urzędu Skarbowego elektroniczną wersję formularza VAT 7 (17). Przypominamy również, że podczas sporządzania deklaracji w Vademecum Szefa można w łatwy sposób otworzyć instrukcję wyjaśniającą krok po kroku, jak należy wypełnić interaktywny PIT danymi z programu.

Jednocześnie informujemy, że w momencie wydania październikowej aktualizacji, Ministerstwo Finansów nie opublikowało elektronicznej wersji deklaracji VAT 7-K. W związku z tym, firma YARSTON nie miała możliwości dołączenia jej do nowej wersji programu.
22.09.2016
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o kredycie konsumenckim
Zmiany w aktach prawnych
W programie umieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z trzech nowelizacji uchwalonych w okresie od października 2014 r. do sierpnia 2015 r. oraz przepisów ogłoszonych przed dniem 1 sierpnia 2016 r.

Ustawa o kredycie konsumenckim określa m.in. zasady zawierania umów o kredyt konsumencki oraz szeroko opisuje obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego.
12.09.2016
Pracownicze programy emerytalne - opublikowano jednolite przepisy
Zmiany w aktach prawnych
Najnowsza aktualizacja zawiera jednolity tekst ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1449). W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z dwóch nowelizacji:

- ustawy z dn. 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844),
- ustawy z dn. 31.03.2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 615),
przepisów ogłoszonych przed dniem 16.08.2016 r.
16.08.2016
Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - jednolity tekst ustawy
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa z dn. 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy uzyskała nową urzędowo ujednoliconą wersję. Ustawa, o której mowa, opublikowana jest w Dzienniku Ustaw z dnia 16.08.2016 r. pod pozycją 1256.

W jednolitym tekście ustawy z dn. 13.07.2006 r. uwzględniono zmiany wynikające z sześciu nowelizacji uchwalonych w okresie od marca 2014 r. do kwietnia 2016 r. oraz z przepisów ogłoszonych przed dniem 22.07.2016 r.
03.08.2016
Eksport faktur, kontrahentów i towarów
Zmiana funkcjonalności
Najnowsza aktualizacja programu umożliwia dokonanie eksportu danych dotyczących faktur, kontrahentów i towarów. Eksport odbywa się do pliku w formacie CSV. Jest on obsługiwany przez większość arkuszy kalkulacyjnych i programów bazodanowych. Aby wyeksportować dane należy w module "Faktury" kliknąć przycisk "Eksport" dostępny po prawej stronie i wybrać z rozwiniętej listy, odpowiednią pozycję.
03.08.2016
Łatwiejsze wpisywanie i edycja kwot składników wynagrodzenia w module "Płace"
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji usprawniono edycję kwot wynagrodzeń (na głównym ekranie modułu "Płace"). nowy sposób umożliwia łatwiejsze poprawianie kwot oraz np. ich kopiowanie i wklejanie.
02.08.2016
Możliwość wysyłki e-mailem dokumentów z programu
Zmiana funkcjonalności
Ze względu na liczne pytania naszych klientów dotyczące możliwości wysyłki mailowej dokumentów wygenerowanych w programie (np. faktur, dokumentów kadrowych, aktów prawnych, itp.) opisujemy taką procedurę:
1) Wybrany dokument zapisać do formatu PDF.
2) Zapisany dokument należy otworzyć w programie Adobe Reader, wybrać z listy przycisków ikonę koperty ("Wyślij plik jako załącznik do wiadomości e-mail").
3) Wybrać sposób wysłania wiadomości (domyślna aplikacja e-mail/konto webmail/usługa Adobe Send) i postępować według wyświetlonej instrukcji.
4) Po skonfigurowaniu konta otworzy się wiadomość mailowa z dołączonym załącznikiem - dokumentem z programu.
02.08.2016
Nowa wersja deklaracji VAT-7 i VAT-7K
Zmiany w aktach prawnych
Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7 (17) i VAT-7K(11).
Jednocześnie informujemy, że w momencie wydania sierpniowej aktualizacji Ministerstwo Finansów nie opublikowało elektronicznej wersji tych deklaracji. W związku z tym, firma YARSTON nie miała możliwości dołączenia jej do nowej wersji programu.
05.07.2016
Usprawnienie wklejania tekstu zawierającego formatowanie
Zmiana funkcjonalności
Program ułatwia wklejenie tekstu zawierającego formatowanie (np. z edytora tekstu czy przeglądarki internetowej) do zawartych w programie pól.
12.06.2016
Większa czytelność tytułów aktów prawnych - widoczne dłuższe nagłówki
Zmiana funkcjonalności
Poprawa czytelności tytułów aktów prawnych, co pozwoli na łatwiejsze wyszukiwanie aktów i usprawni poruszanie się tych po dokumentach.
31.05.2016
Dodano nowe opcje dotyczące wydruku faktur
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzono wiele zmian ułatwiających drukowanie faktur.
Za pomocą tej funkcji łatwo drukować np. dwa identyczne egzemplarze faktur bez dopisków (wg aktualnie obowiązujących przepisów) lub np. Oryginał i 2 Kopie.
Po wypełnieniu danych i kliknięciu przycisku Drukuj otwiera się podgląd faktury. Do pasku z elementami menu został dodany przycisk z niebieskim napisem "Drukuj dokument...". Po jego kliknięciu można ustalić liczbę egzemplarzy wydruków oraz wybierać jakie dopiski mają znaleźć się na poszczególnych drukowanych egzemplarzach: brak dopisków, "Oryginał", "Kopia" lub "Oryginał/Kopia".
Domyślne ustawienia można zmienić w module Faktury po kliknięciu w przycisk "Ustaw".
31.05.2016
Ułatwienie zapisywania w formacie PDF
Zmiana funkcjonalności
Moduły Faktury oraz Magazyn wzbogacono o łatwe generowanie pliku PDF, np. w celu wysłania oryginału faktury do klienta.
Po wypełnieniu danych i kliknięciu przycisku "Drukuj" otwiera się podgląd faktury, po wybraniu z menu "Plik", "Zapisz jako PDF..." pokazuje się okno "Wydruk dokumentu", w którym można wybrać odpowiednie opcje wydruku.
31.05.2016
Możliwość współpracy w wieloma systemami zapisu do PDF
Zmiana techniczna
Program został przystosowany do pracy w wieloma systemami generowania plików PDF.
31.05.2016
Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Zmiany w aktach prawnych
19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584) oraz niektórych innych ustaw, z 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893). Ustawa upraszcza dokonywanie wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także zapewnia szybszą pomoc osobom, w których lokalu nielegalnie zarejestrowano działalność gospodarczą. Nowelizacja doprecyzuje także istniejące przepisy ustawy, co uprości i ujednolici stosowanie prawa, a przede wszystkim zapewni wysokiej jakości dane zawarte w ewidencji przedsiębiorców.
06.05.2016
Automatyczne sprawdzanie pisowni jest dostępne w większej liczbie miejsc w programie
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji rozszerzono funkcję sprawdzania pisowni w wielu modułach programu. Umożliwia ona korektę pisowni. Program podkreśla na czerwono nieprawidłowe wyrazy i umożliwia ich poprawę - podkreślony wyraz można kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z listy prawidłowe słowo.
29.04.2016
Eksport pracowników
Zmiana funkcjonalności
Umożliwia dokonanie eksportu pracowników wraz w jego wszystkimi (lub tylko wybranymi) danymi. Eksport odbywa się do pliku w formacie CSV. Jest on obsługiwany przez większość arkuszy kalkulacyjnych i programów bazodanowych.
29.04.2016
Poprawa wyglądu numeracji automatycznej na wydruku dokumentów
Zmiana funkcjonalności
Dopracowano wydruki zawierające automatyczną numerację - np. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Numeracja po wydrukowaniu dokumentu jest lepiej widoczna i bardziej czytelna.
29.04.2016
Możliwość wyświetlania pracowników oraz firm usuniętych z kartoteki
Zmiana funkcjonalności
Dodano możliwość wyświetlania pracowników oraz firm, które zostały przeniesione do archiwum.
29.04.2016
Możliwość przywrócenia pracowników oraz firm usuniętych z kartoteki
Zmiana funkcjonalności
Dodano możliwość przywrócenia do kartoteki pracowników oraz firm, które zostały przeniesione do archiwum.
29.04.2016
Zmiany w PKPiR
Zmiany w aktach prawnych
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Nowe przepisy mają ułatwić ewidencjonowanie wydatków na badania i rozwój (B+R), które podlegają odliczeniu na podstawie przepisów ustawy o podatku PIT, oraz wprowadzić możliwość zwolnienia z obowiązku drukowania księgi.
11.04.2016
Wprowadzono automatyczne sprawdzanie pisowni w module Faktury
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji dodano funkcję sprawdzania pisowni w module Faktury. Umożliwia ona korektę pisowni w oknach dodawania kontrahenta i dodawania towaru, podczas dodawania grupy towarów lub firm oraz podczas ręcznego dodawania towarów bądź usług. Program podkreśla nieprawidłowe wyrazy i umożliwia ich poprawę - podkreślony wyraz należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z listy prawidłowe słowo.
11.04.2016
Poprawiono ergonomię okna programu
Zmiana funkcjonalności
Okno programu przy starcie jest większe, a proporcje wielkości pól lepiej odzwierciedlają ich zawartości.
11.04.2016
Wystawianie dokumentów WZ na podstawie PZ
Zmiana funkcjonalności
W module Magazyn po wybraniu dokumentu WZ na podstawie Zamówienia, Pro Formy lub PZ należy wejść w zakładkę PZ i za pomocą przycisku Zaznacz po prawej stronie ekranu (pod Usuń i Unieważnij) oznaczyć dokumenty z których podstawiane będą dane. Oznaczenie symbolizowane jest za pomocą pogrubienia danej pozycji na spisie dokumentów. Po zaakceptowaniu program otworzy okno z Wydaniem Zewnętrznym, który zostanie wystawiony na podstawie wybranych dokumentów PZ.
11.04.2016
Usprawnienie wystawiania duplikatu faktury - stary system drukowania
Zmiana funkcjonalności
Usprawniono funkcję drukowania duplikatu faktury w starym systemie drukowania. Wyeliminowano problem z drukowaniem uwag znajdujących się w dokumencie
11.04.2016
Zmodernizowano filtrowanie spisu faktur wg nabywcy
Zmiana funkcjonalności
Dodano przycisk "Zeruj", który umożliwia szybki powrót do listy wszystkich dokumentów po tym, jak została zawężona do wystawionych konkretnemu nabywcy.
11.04.2016
Poprawa proporcji w module "Wskaźniki, Stawki"
Zmiana techniczna
Poszerzono drzewko z wykazem wskaźników i stawek
11.04.2016
Nowe wskaźniki i stawki obowiązujące w 2016 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
Wprowadzono obowiązujące w 2016 r. wskaźniki i stawki. Między innymi:
- Przeciętne wynagrodzenie miesięczne,
- Prognozowane przeciętne miesięczne
- Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
- Maksymalne stawki podatku od nieruchomości
11.04.2016
Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie tego rozporządzenia uchylono ustawę: Dz.U. z 2013 r., poz. 252 i zastąpiono ją nowym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1962). Określa ono szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, które powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, zakres oraz formy realizacji szkolenia w zawodzie strażak.
11.04.2016
Dodano nowe rozporządzenie ws. szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Zmiany w aktach prawnych
Rozporządzenie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1964) traktuje o zakresach szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz elementach programów szkolenia. Określa sposób i tryb wnoszenia opłat za szkolenie. Zawiera ono także nowe wzory zaświadczeń o ukończeniu szkoleń.
11.04.2016
Zmiany w kodeksie pracy
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie rozporządzeń:
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1268,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1268,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1224,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1220,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1066,
-Dz. U. z 2015 r., poz. 1066
wprowadzono liczne zmiany do Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502).
24.02.2016
Terminarz najbliższych zadań (Przypomnienia) - dodano informację o oddziale pracownika
Zmiana funkcjonalności
W związku z licznymi prośbami kierowanymi do nas ze strony klientów poszerzono zakres informacji znajdujących się na wydruku Terminarza najbliższych zadań. Dodane zostało pole z informacją o oddziale przypisanym do pracownika. Dzięki temu zarządzanie osobami kierowanymi na badania i szkolenia powinno być prostsze.

Informacje o oddziale pracownika można uzupełnić otwierając jego dane personalne. Listę z Terminarzem najbliższych zadań otwiera się np. za pomocą przycisku "Przypomnienia" znajdującym się w centralnej części paska przyciskami.
24.02.2016
Ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 2236).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
24.02.2016
Uaktualniono treść Kodeksu Pracy
Zmiany w aktach prawnych
W ostatnim czasie ustawodawca wprowadził liczne zmiany do Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502). Najważniejszą i ostatnią z nią jest zmiana wprowadzana przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 1220, który wszedł w życie z dniem 22.02.2016 r. Likwiduje on między innymi możliwość zawierania umów o pracę na czas wykonywania określonej pracy.

Treść aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "Prawo pracy".
24.02.2016
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1373) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 2233. Zmiany polegają na uzupełnieniu treści rozporządzenia o paragraf 2b.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Ordynacja podatkowa".
03.02.2016
Nowa wersja deklaracji VAT-7
Zmiana funkcjonalności
Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2230) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7 (16), którą składa się począwszy od rozliczenia za styczeń 2016. Obecna aktualizacja programu pozwala złożyć do Urzędu Skarbowego elektroniczną wersję tego formularza. Przypominamy również, że podczas sporządzania deklaracji w Vademecum Szefa można w łatwy sposób otworzyć instrukcję wyjaśniającą krok po kroku, jak należy wypełnić interaktywny PIT danymi z programu.
02.02.2016
Nowa wersja deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca aktualizacja programu pozwala złożyć do Urzędu Skarbowego PIT-11 (23) oraz PIT-4R (6), czyli wersje formularzy, które należy składać od 1 stycznia 2016 r. za przychody uzyskane w 2015 roku. Tak jak do tej pory obsługiwana jest elektroniczna wysyłka deklaracji za pomocą wtyczki udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Przypominamy również, że podczas sporządzania deklaracji w Vademecum Szefa można w łatwy sposób otworzyć instrukcję wyjaśniającą krok po kroku, jak należy wypełnić interaktywny PIT danymi z programu.
02.02.2016
Dodano nowy wzór umowy o pracę - obowiązuje od 22.02.2016 r.
Zmiana funkcjonalności
W module "Kadry" dodano nowy wzór umowy o pracę, który zaczyna obowiązywać z dniem 22.02.2016 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2005). Dokument można odnaleźć wybierając na drzewku dokumentów z lewej strony kolejno pozycje: "Przyjęcie do pracy" --> "Umowa o pracę" --> "WZÓR umowy o pracę (od 22.02.2016)".
02.02.2016
Obecnie (od stycznia 2016) ograniczenie podstawy wymiaru składek na ZUS wynosi 121 650 zł
Zmiana wskaźników gospodarczych
02.02.2016
Ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774);
- Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1865);
- Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881);
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892);
- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008);
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
02.02.2016
Nowa wersja rozporządzenia w sprawie za czynności adwokackie
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie 2 rozporządzenia zastępujące rozp. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 461). Nowe akty prane to:
- Rozp. z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800);
- Rozp. z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1801).

Treść aktów dostępna jest w grupie przepisów "Inne przepisy" w pakiecie "Inne".
02.02.2016
Nowa wersja rozporządzenia o stawkach radców prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie 2 rozporządzenia zastępujące rozp. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 490). Nowe akty prane to:
- Rozp. z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804);
- Rozp. z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1805).

Treść aktów dostępna jest w grupie przepisów "Inne przepisy" w pakiecie "Inne".
02.02.2016
Nowe rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy
Zmiany w aktach prawnych
Weszło w życie rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 2013). Jednocześnie uchylony został dotychczas obowiązujący w tym zakresie akt prawny (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1219).

Treść aktu dostępna jest w pakiecie "Ubezpieczenia społ.".
02.02.2016
Nowe rozporządzenie o oznaczaniu cen sprzedaży
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie nowa rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121). Jednocześnie uchylony został dotychczas obowiązujący w tym zakresie akt prawny (Dz. U. z 2015 r., poz. 568).

Treść aktu dostępna jest w grupie przepisów "Inne przepisy" w pakiecie "Prawo konsumenckie".
23.12.2015
Usprawniono działanie Archiwum sieciowego
Zmiana techniczna
Dla osób wykorzystujących tzw. "Archiwum sieciowe" do przenoszenia obsługiwanych w programie firm pomiędzy komputerami wprowadzono kilka usprawnień. Archiwum sieciowe otwiera się teraz w nowym okienku i zostało uodpornione na czasem występujące awarie.
23.12.2015
Zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego oraz w innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie ustawa zmieniająca Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 1635). Na tej podstawie zaktualizowano treść następujących aktów:
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101);
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584).

Zmiany dotyczą wyeliminowania utrudnień w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zmniejszenia obciążania Prokuratorii Generalnej sprawami mniejszej wagi oraz przyznania Generalnej nowej kompetencji tj. przejmowania na polecenie Prezesa Rady Ministrów zastępstwa procesowego niektórych państwowych osób prawnych za ich zgodą.
23.12.2015
Kolejne zmiany w rozporządzeniu o komornikach sądowych i egzekucji
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 9 stycznia 2016 wchodzą w życie zmiany do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 1561.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w grupie przepisów "Inne przepisy" w pakiecie "Prawo cywilne".
09.12.2015
Dodano PIT-11Z - elektroniczna wysyłka deklaracji do US za wielu pracowników jedoczneśnie
Zmiana funkcjonalności
Deklaracja PIT-11Z przeznaczona jest do elektronicznej wysyłki właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracowników. Deklaracja ma charakter zbiorczy, tzn. w jedynym dokumencie tego typu umieszczone są dane dotyczące wielu pracowników. Również Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), potwierdzające złożenie deklaracji, wydawane jest w przypadku PIT-11Z tylko w jedym egzemplarzu, co upraszcza przechowywanie dokumentacji.

Instrukcja objaśniająca jak należy sporządzić PIT-11Z znajduje się w pliku z instrukcją do programu. Można go otworzyć korzystając z górnego paska przycisków: "Pomoc" --> "Pomoc" --> podrozdział "9.1.1. Wystawianie zbiorczej deklaracji PIT-11 (PIT-11Z)".
07.12.2015
W 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1850 zł.
Zmiana wskaźników gospodarczych
07.12.2015
Listopad - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286);
- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340);
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393);
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412);
- Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
- Rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1431).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
07.12.2015
Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 689. Zmiany dotyczą rozszerzenia możliwości stosowania przez ZUS instytucji odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenia jej na raty w zakresie składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Ubezpieczenia społ.".
07.12.2015
Zmiany w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do ustawy o znakach i sygnałach drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 1313. Zmiany dotyczą m. in. wprowadzenia nowych wzorów znaków drogowych. Zostały one umieszczone w załączniku jako aneks - na ostatnich stronach dokumentu.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Transport" w grupie "Inne przepisy".
07.12.2015
Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do ustawy o znakach i sygnałach drogowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 1326. Zmiany dotyczą określenia katalogu podmiotów, które będą mogły prowadzić stacje kontroli pojazdów.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Transport" w grupie "Inne przepisy".
07.12.2015
Zmiany w ustawie o rachunkowości oraz niektórych innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 1333). Na tej podstawie do następujących aktów obecnych w programie wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330),
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361),
- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930).

Zmiany dotyczą wprowadzenia uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej, których celem jest redukcja obciążeń administracyjnych dla małych jednostek.
03.11.2015
Październik - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125);
- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1142);
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1203);
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1206);
- Rozporządzenie z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1222);
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242).
Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
03.11.2015
Zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 18 listopada 2015 weszła w życie ustawa zmieniająca Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 218). Na tej podstawie zaktualizowano treść następujących aktów:
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619);
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101);
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

Zmiany dotyczą m. in. wprowadzenia podstaw realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego, polegającego na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną. Wszelkie zmiany w treści aktów zostały stosowanie oznaczone i opisane.
03.11.2015
Zmiany w przepisach w związku z ustawą o realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Zmiany w aktach prawnych
Weszła o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 1265). Na tej podstawie zaktualizowano treść następujących aktów:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782);
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

Zmiany dotyczą ciągłej i bezpiecznej dostawy energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej tworząc w szczególności warunki do bezpiecznego tranzytu energii elektrycznej pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią kontynentu oraz zintegrowania systemów elektroenergetycznych. Wszelkie zmiany w treści aktów zostały stosowanie oznaczone i opisane.
03.11.2015
Zmiany w przepisach w związku z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). Na tej podstawie zaktualizowano treść następujących aktów:
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 965);
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748);
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 640);
- Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 385);
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114).
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121);
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502);
- Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721);
- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679).

Zmiany dotyczą utworzenia Rady Dialogu Społecznego - jako forum trójstronnej współpracy strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej - w zamian Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Wszelkie zmiany w treści aktów zostały stosowanie oznaczone i opisane.
28.09.2015
Dodano nowe formularze VAT-7 oraz VAT-7K
Zmiana funkcjonalności
W bieżącej aktualizacji wprowadzono do programu nowe wersje formularzy VAT-7 (15) i VAT-7K (9), które można wysłać do Urzędu Skarbowego elektronicznie lub - po wydrukowaniu - metodą tradycyjną. Nowe formularze będą szczególnie przydatne dla firm sprzedających albo nabywających towary na zasadach odwrotnego obciążenia. Ci podatnicy, w przeciwieństwie do pozostałych, mają obowiązek składać informację podatkową na nowych wzorach deklaracji począwszy od 1. lipca bądź od III kwartału roku 2015.

Uaktualnione formularze VAT-7 i VAT-7K w bardziej szczegółowy sposób obejmują rozliczenie transakcji opartych na mechanizmie odwrotnego obciążenia.
28.09.2015
Wrzesień - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094);
- Rozporządzenie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1110).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
28.09.2015
Zmiany w przepisach prawa w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 11 września 2015 weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 774). Na tej podstawie do następujących aktów obecnych w programie wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619),
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627),
- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482).

Zmiany wprowadzają narzędzia sprzyjające ochronie krajobrazu; wprowadzają powszechną identyfikację i waloryzację krajobrazów; zmieniają definicję krajobrazu kulturowego.
28.09.2015
Poprawa bezpieczeństwo pracy w programie
Komunikaty
W bieżącej aktualizacji wprowadzono kilka udoskonaleń wpływających na bezpieczeństwo pracy:
- Możliwość zabezpieczenia hasłem wejścia do modułu "PITy, VATy";
- Poprawa zabezpieczenia hasłem wejścia do modułu "Płace".
07.09.2015
Usprawniono mechanizm filtrowania i sporządzania wykazów w programie
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca, wrześniowa aktualizacja usprawnia funkcję filtrowania list pracowników w programie, tak, aby sporządzanie wykazów stało się szybsze i jeszcze wygodniejsze dla naszych użytkowników. Ma to szczególne znaczenie podczas zarządzania znaczną liczbą pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach lub w wielu oddziałach firmy.

Zmiany dotyczą modułu "Kadry" - po kliknięciu widocznego tam przycisku "Filtr" lub "Wykaz" otworzy się okienko z ustawieniami filtrów. Program domyślnie zaznacza wszystkie możliwe pozycje występujące w danym kryterium (np. stanowiska pracy). Za pomocą jednego kliknięcia myszką na pozycji można odznaczyć/zaznaczyć te pozycje, co nie było wcześniej możliwe.
07.09.2015
Udoskonalono funkcję tworzenia własnych wzorów dokumentów - możliwość kopiowania
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca aktualizacja daje naszym klientom możliwość tworzenia nowych wzorów dokumentów na podstawie opracowanych już wcześniej przez siebie własnych wzorów obecnych w programie. Uprzednio mogło się to odbywać wyłącznie na podstawie domyślnego wzoru YARSTON.

Aby zrobić kopię dokumentu wystarczy zaznaczyć stworzony przez siebie wzór na drzewku dokumentów (np. w module "Kadry") i z menu widocznego nad listą wybrać przycisk "Utwórz", a następnie "Utwórz kopię tego dokumentu". Stworzony zostanie nowy plik, który można zedytować według potrzeb. Żeby zapisać zmiany należy zamknąć dokument, następnie potwierdzić chęć zapisania zmian i w nowym okienku wskazać pozycję "Zapisz jako wzór". Po nadaniu nazwy należy wybrać "Akceptuj".

Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwianie uczyni pracę w programie jeszcze wygodniejszą.
04.09.2015
Sierpień - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 915);
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 965);
- Ustawa z dnia 7 maja 2009 r.o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1011).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
04.09.2015
Zmiany w ustawie o drogach publicznych
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 870. Zmiany dotyczą obciążenia poszczególnych samorządów kosztami utrzymania drogi, adekwatnie do kategorii drogi zastępowanej przez drogę nowo wybudowaną.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Transport".
04.09.2015
Zmiany w załączniku do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN/A)
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. z 2015 r., poz. 644) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 921. Nadane zostało nowe brzmienie załącznika do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN/A).

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Ordynacja podatkowa".
04.09.2015
Zmiany w rozporządzeniu o pracach wzbronionych młodocianym
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do rozporządzenia rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 929. Zaktualizowana została treść załącznika nr 1 do rozporządzenia. Zmiany dotyczą działu II załącznika - "Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych".

Zaktualizowany akt można go znaleźć w pakiecie przepisów "Przepisy podstawowe bhp".
04.09.2015
Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 957. Zmiany dostosowują treść aktu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zaktualizowana została zawartość art. 79 poszerzając zakres przypadków, w których sąd zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Prawo cywilne".
04.09.2015
Zmiany w ustawie o prawie autorskim
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. sierpnia weszły w życie zmiany do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 994. Zmiany dostosowują prawo polskie do postanowień Parlamentu Europejskiego.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Prawo cywilne".
04.08.2015
Ważne - Dostosowano program do wymagań nakładanych przez nową deklarację VAT-7 oraz VAT-7K
Zmiana funkcjonalności
W programie zapewniono obsługę nowych deklaracji VAT-7(15) oraz VAT-7K(9). W momencie wydania sierpniowej aktualizacji Ministerstwo Finansów nie udostępniło jednak nowych formularzy w wersji elektronicznej. Mimo zmian, podatnicy mogą do końca roku 2015 rozliczać się na wcześniejszych wzorach: VAT-7(14) oraz VAT-7K(8), o ile w danym okresie rozliczeniowym nie dokonują sprzedaży lub zakupu towarów/usług na zasadach odwrotnego obciążenia. W związku z tym Vademecum Szefa w dalszym ciągu zapewnia obsługę poprzedniej wersji deklaracji podatkowych.

UWAGA: Nowe formularze w wersji elektronicznej zostaną przesłane do Państwa za pomocą aktualizacji internetowej wkrótce po udostępnieniu ich przez Ministerstwo Finansów. Kiedy aktualizacja będzie gotowa w programie, zaraz po jego uruchomieniu, pokaże się stosowny komunikat zachęcający do pobrania deklaracji.
04.08.2015
Zmiany w ustawie o podatku VAT: nowe zasady dotyczące faktur "odwrotne obciążenie"
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 lipca 2015 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 605). Na tej podstawie do następujących aktów wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

Zmiany w przepisach ustawy o VAT mają na celu dostosowanie przepisów o podatku od towarów i usług do prawa unijnego wynikającego z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w szczególności metod służących odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych.

Uwaga: Nowe przepisy doprecyzowują zasady rozliczania transakcji w oparciu o faktury "odwrotne obciążenie". Od teraz można je wystawiać praktycznie wyłącznie wtedy, gdy stronami transakcji są czynni podatnicy VAT. Za pomocą faktury "odwrotne obciążenie" należy rozliczyć m. in. zakup sprzętu elektronicznego, jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji jego wartość przekracza 20 000 zł netto. Szczegółowy spis artykułów podlegających pod "odwrotne obciążenie" zawiera załącznik nr 11 do ustawy o podatku VAT.
04.08.2015
Nowe wzory deklaracji VAT (m. in. VAT-7 oraz VAT-7K)
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. lipca 2015 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 914). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 394).

Zmiany w formularzach podatkowych obejmują m. in. bardziej szczegółowe przedstawienie transakcji rozliczanych na zasadach odwrotnego obciążenia, tj. dane ujęte wcześniej na deklaracji w wierszu 12. zostały rozbite na wiersze nr 13., 14., 15. Mimo zmian, podatnicy mogą do końca roku 2015 rozliczać się na wcześniejszych wzorach formularzy (m.in. VAT-7(14) oraz VAT-7K(8)), o ile w danym okresie rozliczeniowym nie dokonują sprzedaży lub zakupu towarów/usług na zasadach odwrotnego obciążenia.

Treść nowego aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "VAT i akcyza".
04.08.2015
Dodano rozporządzenie wprowadzające wzór deklaracji VAT-27
Zmiany w aktach prawnych
Do pakietu przepisów "VAT i akcyza" dodano nową pozycję - rozporządzenie w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 849). Załącznik do aktu zawiera wzór deklaracji VAT-27, którą mają obowiązek składać czynni podatnicy VAT, jeżeli dokonują sprzedaży artykułów z załącznika nr 11 do ustawy o podatku VAT (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), a sprzedaż ta odbywa się na rzecz podmiotu - również czynnego podatnika VAT zarejestrowanego na terenie Polski. Transakcje te należy rozliczać na zasadach "odwrotnego obciążenia" - tzn. podatnikiem podatku VAT od takiej transakcji jest jego nabywca.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2015 i do transakcji zawartych od tego terminu należy stosować jego postanowienia. Deklarację VAT-27 składa się tylko wówczas, gdy w danym okresie rozliczeniowym dokonano sprzedaży na zasadach "odwrotnego obciążenia" (jak zostało opisane powyżej).
04.08.2015
Zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz w innych przepisach w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 28 czerwca 2015 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 443). Na tej podstawie do następujących aktów wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

Zmiany dotyczą zniesienia wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz ograniczenia katalogu obiektów budowlanych, które wymagać będą wydania pozwolenia na użytkowanie.

Wszelkie zmiany w treści aktów zostały stosowanie oznaczone i opisane.
04.08.2015
Możliwość weryfikacji kontrahenta zarejestrowanego w zakresie podatku VAT
Komunikaty
Ministerstwo Finansów udostępniło internetową usługę pozwalającą na sprawdzenie, czy dany kontrahent posiada status czynnego podatnika VAT. Ma to znaczenie m. in. ze względu na zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących rozliczania transakcji na podstawie odwrotnego obciążenia (tzn. podatek VAT rozlicza nabywca). Mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się w sytuacji, gdy sprzedawane artykuły lub usługi umieszczone zostały w załączniku nr 11 do ustawy o VAT oraz, gdy obie strony są czynnymi podatnikami VAT. Więcej informacji w tym zakresie można odnaleźć w treści obecnej w programie ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

W celu przejścia do internetowej usługi Ministerstwa Finansów należy, z paska widocznego w górnej części okna, wybrać przycisk "Informacje", a następnie pozycję "Baza czynnych podatników VAT" znajdującą się w sekcji "Informacja o przedsiębiorstwach".
04.08.2015
Informacje w sprawie nowej deklaracji: VAT-27
Komunikaty
Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek składania nowej deklaracji: VAT-27 "Informacja podsumowująca w obrocie krajowym" przez sprzedawców towarów/usług ujętych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT o ile ich sprzedaż rozliczana jest według zasad odwrotnego obciążenia. Jednocześnie informujemy, że w momencie wydania sierpniowej aktualizacji Ministerstwo Finansów nie opublikowało elektronicznej wersji deklaracji VAT-27. W związku z tym, YARSTON nie miał możliwości dołączenia jej do nowej wersji programu.

Obsługa deklaracji VAT-27 będzie dodana w kolejnej aktualizacji Vademecum Szefa.
04.08.2015
Spis dokumentów - omówienie zaawansowanych funkcji
Przypominamy
Vademecum Szefa umożliwia przygotowanie w kilku prostych krokach zaawansowanego spisu dokumentów. Należy w tym celu przejść do modułu "Faktury - sprzedaż" i kliknąć przycisk "Spis dokumentów" widoczny u góry. Na kolejnym ekranie użytkownik może skonfigurować listę wyświetlanych dokumentów w ten sposób, aby pod uwagę były brane wyłącznie faktury z zadanego okresu lub faktury w obcej walucie - służą do tego filtry widoczne nad spisem. Co więcej, można zawęzić typ wyświetlanych dokumentów do tylko jednego, np. faktur "odwrotne obciążenie", które na spisie oznaczone są literami "FOO". W tym celu należy kliknąć w nagłówek kolumny "Typ" oraz wskazać właściwą pozycję. Pragniemy zwrócić uwagę, że tak przygotowany spis może okazać się szczególnie przydatny podczas uzupełniania deklaracji VAT-27 lub innego rodzaju formularzy podatkowych.
01.07.2015
Poprawiono działanie importu pracowników
Zmiana techniczna
Zmiany miały na celu ujednolicenie formatu daty obsługiwanej przez funkcję importu. Obecnie należy stosować wyłącznie format: dd.mm.rrrr (np. 25.12.2015). Rozwiązanie to powinno też usunąć problemy występujące u niektórych użytkowników.
01.07.2015
Czerwiec - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W czerwcu wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736);
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 747);
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748);
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790);
- Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2015 r., poz. 858).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
01.07.2015
Nowe rozporządzenie o wzorze wniosku interpretacji podatkowej
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. lipca 2015 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. z 2015 r., poz. 644). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 188). Nowy akt zawiera załącznik: wniosek o wydanie interpretacji ORD-IN w wersji 6. oraz załącznik do niego, tj. ORD-IN/A w wersji 4.

Treść aktu dostępna jest w grupie przepisów "Inne przepisy podatkowe" w pakiecie "Ordynacja podatkowa".
27.05.2015
Nowa wersja deklaracji PIT-11 - za przychody uzyskane w 2015 roku
Zmiana funkcjonalności
Czerwcowa aktualizacja programu pozwala złożyć do Urzędu Skarbowego PIT-11 (22), czyli wersję formularza obowiązującą dla przychodów uzyskanych w 2015 roku. Tak jak do tej pory obsługiwana jest elektroniczna wysyłka deklaracji za pomocą wtyczki udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Przypominamy również, że podczas sporządzania deklaracji w Vademecum Szefa można w łatwy sposób otworzyć instrukcję wyjaśniającą krok po kroku, jak należy wypełnić interaktywny PIT danymi z programu.
27.05.2015
Faktury: przenoszenie uwag z wcześniej wystawionych dokumentów na fakturę "końcową"
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca aktualizacja wprowadza znaczne uproszczenia w fakturowaniu. W przypadku, gdy wcześniej wystawiono dokumenty typu: Pro forma, Zamówienie, WZ uwagi w nich zawarte będą automatycznie uwzględnione przez program podczas tworzenia faktury VAT na ich podstawie. Również w module "Magazyn" uwagi zawarte we wcześniej wystawionych dokumentach źródłowych przenoszone są do WZ-tki tworzonej na ich podstawie. Takie rozwiązanie powinno przyspieszyć pracę oraz zminimalizować ryzyko pominięcia ważnych informacji na wydruku.
27.05.2015
Faktury: własny dopisek wśród danych wystawcy faktury w nagłówku dokumentu
Zmiana funkcjonalności
Zdając sobie sprawę z różnorodnych potrzeb naszych klientów, w bieżącej aktualizacji dodana została funkcja umożliwiająca dopisanie wśród danych identyfikacyjnych wystawcy faktury dowolnego tekstu, który będzie widoczny na wydruku dokumentu. Pozwala to dostosować wzór faktury do niestandardowych wymogów (np. obowiązek stosowania dodatkowego numeru identyfikacyjnego firmy), które nie wynikają z podstawowych ustaw i rozporządzeń regulujących kwestie fakturowania.

W celu skorzystania z nowej funkcji należy, w module "Faktury - sprzedaż", wybrać przycisk "Ustaw", następnie przejść do zakładki "Drukowanie" i tam w polu "Drukuj w nagłówku" zaznaczyć pozycję "Własny dopisek" oraz wpisać stosowny tekst. Informacje na ten temat znajdują się również w pliku pomocy do programu.
27.05.2015
Maj - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W maju wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583);
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
27.05.2015
Zmiany w ustawie o rehabilitacji niepełnosprawnych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. czerwca 2015 weszły w życie zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 493. Zmiany dotyczą umożliwienia osobom fizycznym opłacającym składki na ubezpieczenie społeczne wyłącznie za siebie, opłacanie ich oraz przesyłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych do 15 a nie do 10 dnia następnego miesiąca.

Wszelkie zmiany w treści ustawy zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Niepełnosprawni w firmie" obecnym w grupie "Prawo dla firm".
27.05.2015
Zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 15. maja 2015 weszły w życie zmiany do ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 591. Zmiany dotyczą zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przewożonych w pojazdach poprzez wprowadzenie rozszerzonych wymogów bezpieczeństwa przewożenia dzieci oraz ulepszonych warunków technicznych dla fotelików bezpieczeństwa dla dzieci oraz innych urządzeń przytrzymujących dla dzieci, wynikających z nowego regulaminu EKG ONZ w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci stosowanych na pokładach pojazdów silnikowych.

Wszelkie zmiany w treści ustawy zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Transport" obecnym w grupie "Inne przepisy".
27.05.2015
Czerwiec 2015 - zaktualizowano zawartość modułu ZUS, diety, km
Komunikaty
W aktualizacji z czerwca 2015 r. zaktualizowano stawki:
- kwota, od której następuje zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów;
- minimalne wynagrodzenie młodocianych;
- najniższe miesięczne składki ZUS za młodocianego;
- wpłaty na PFRON.
04.05.2015
Zaktualizowano wzór skierowania na badania lekarskie
Zmiana funkcjonalności
W związku ze zmianami w rozporządzeniu o badaniach lekarskich pracowników (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332) został zmodyfikowany wzór skierowania na badania lekarskie. Nowy dokument dostępny jest m. in. w module "Kadry" --> "Dokumenty kadrowe". Zawarte w nim zostały kompleksowe informacje na temat pracownika kierowanego na badania włączając w to szczegółowe informacje o czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy.

W nowym skierowaniu został również wdrożony system inteligentnego skreślania ułatwiający pracę z dokumentem. Więcej informacji o tej funkcji znajdą Państwo w niniejszym pliku pod hasłem "Edytor tekstu - inteligentne skreślanie".
04.05.2015
Edytor tekstu - inteligentne skreślanie
Zmiana funkcjonalności
Zintegrowany z naszym programem edytor tekstu YDO został wzbogacony o funkcję "inteligentnego skreślania" przydatną podczas pracy z dokumentami (np. (skierowanie na badania lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne do ZUS, dokumenty ze zbioru "Rozwiązanie stosunku pracy"). Fragmenty tekstu przeznaczone do odręcznego skreślenia po wydrukowaniu dokumentu można teraz niezwykle łatwo skreślić bezpośrednio w programie przy pomocy jednego kliknięcia myszką. Edytor YDO sam rozpoznaje słowa do wykreślenia po umieszczeniu na nich kursora myszy - wskaźnik przybiera wtedy specjalny kształt, a na ekranie pokazuje się stosowna informacja.

Zakres dokumentów z aktywną funkcją inteligentnego skreślania będzie systematycznie poszerzany wraz z kolejnymi aktualizacjami.
04.05.2015
Kwiecień - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W kwietniu wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2015 r., poz. 450);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469);
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507);
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 553);
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 567);
- Rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
04.05.2015
Nowy akt prawny w pakiecie przepisów "Medycyna pracy"
Zmiany w aktach prawnych
Pakiet aktów prawnych "Medycyna pracy" wzbogacił się o nową pozycję: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz. U. Nr 113, poz. 758).
04.05.2015
Zmiany w rozporządzeniu o badaniach lekarskich pracowników
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 kwietnia 2015 weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 457.

Nowelizacja aktu odbyła się na podstawie zmian wprowadzonych do art. 229 Kodeksu pracy ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662) i umożliwia przede wszystkim odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy, jeżeli pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę), stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

Dodano m. in. wzór skierowania na badania lekarskie, który zawiera szczegółowy wykaz czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy wraz z ostatnimi ich pomiarami. Wszelkie zmiany w treści rozporządzenia zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Medycyna pracy".
04.05.2015
Maj 2015 - zaktualizowano zawartość modułu "ZUS, diety, zł/km"
Komunikaty
Dodano nowe stawki:
- Wartość dochodu powyżej którego emerytury i renty ulegają zmniejszeniu/ zawieszeniu
- Maksymalne zmniejszenie emerytury lub renty
- Wskaźnik waloryzacji zasiłku chorobowego w II kwartale 2015 r.
- Kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy
- Najniższe wynagrodzenie oraz składki ZUS za pracowników młodocianych
31.03.2015
Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na liczne prośby naszych klientów w bieżącej aktualizacji wprowadzono możliwość wysyłania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K drogą elektroniczną do urzędu skarbowego. Wysyłka odbywa się za pomocą interaktywnego formularza PDF - podobnie jak w przypadku PIT-11 i PIT-4R.

W celu sporządzenia deklaracji należy użyć przycisku "PITy, VATy" na głównym oknie programu i następnie wybrać odpowiedni dokument na kolejnym ekranie. Przed wyświetleniem deklaracji pojawi się instrukcja informująca o sposobie wypełnienia formularza PDF danymi z Vademecum Szefa.
31.03.2015
Usprawniono wystawianie duplikatów do faktur i dokumentów magazynowych
Zmiana techniczna
Zlikwidowano problemy, które utrudniały wystawienie duplikatu faktur i dokumentów magazynowych w przypadku niestandardowych ustawień programu (gdy aktywny był "stary system drukowania faktur"). Mogły one zostać zauważane w szczególności przez naszych wieloletnich klientów, którzy nie przestawili się jeszcze na tzw. "nowy system wydruków" - domyślnie włączony w programie.
31.03.2015
Marzec - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W marcu wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233);
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322);
- Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 385);
- Rozp. z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2015 r., poz. 306).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
31.03.2015
Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS oraz w innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. marca 2015 weszła w życie ustawa - o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1682). Na tej podstawie do następujących aktów wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440);
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 170).

Zmiany dotyczą jednorazowej modyfikacji mechanizmu waloryzacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego w taki sposób by przy utrzymaniu zasady procentowej waloryzacji zagwarantowany został minimalny wzrost świadczenia o kwotę 36 zł; ponadto poszerzenia kręgu osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego.
31.03.2015
Zmiany w rozporządzeniu o składce na ubezpieczenie wypadkowe
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. kwietnia 2015 weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2013 r., poz. 878) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 379. Zmieniona została treść załącznika nr 2 do aktu prawnego.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "Ubezpieczenia społeczne".
31.03.2015
Zmiany w rozporządzeniu o zwolnieniach z VAT i zasadach ich stosowania
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 8. kwietnia 2015 weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722) wprowadzone przez rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (opublikowane w Dz. U. z 2015 r., poz. 409). Zmieniona została treść paragrafu 5.

Wszelkie zmiany w treści aktu zostały stosowanie oznaczone i opisane. Można go znaleźć w pakiecie przepisów "VAT i akcyza".
03.03.2015
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2014 r. wynosi 3942,67 zł
Zmiana wskaźników gospodarczych
03.03.2015
Luty - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W lutym wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199);
- Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r., poz. 192);
- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184);
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155);
- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 140);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128);
- Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 127);
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121);
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114);
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111);
- Rozporządzenie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 34);
- Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
03.03.2015
Ustawa o biokomponentach i biopaliwach - zmiany w aktach obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 12. lutego 2015 weszła w życie ustawa - o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 151).

W związku z powyższym zaktualizowana została treść następujących aktów prawnych:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059).

Zmiany dotyczą uregulowania spraw związanych z wdrożeniem przepisów dyrektywy PE i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
03.03.2015
Zmiany w ustawie o ochronie miejsc pracy
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 lutego 2015 weszły w życie zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1291) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 150. Zmiany umożliwiają zastosowanie instrumentów pomocowych, skierowanych na wspieranie zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez przedsiębiorców, u których nastąpiło (czasowe) przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów.

Wszelkie zmiany w treści ustawy zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Prawo pracy".
03.03.2015
Ustawa o odpadach - zmiany w aktach obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 6 lutego 2015 wchodzi w życie ustawa - o odpadach oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 122). Na tej podstawie do następujących aktów wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232).

Zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązku sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami; w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi; plany te będą podstawą do wydatkowania środków publicznych unijnych i krajowych oraz mają zawierać niezbędne inwestycje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
03.03.2015
Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. lutego 2015 wchodzi w życie ustawa - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 87). Na tej podstawie do następujących aktów Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399);
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619).

Zmiany dotyczą doprecyzowania i wyjaśnienia wątpliwości prawnych przy codziennym stosowaniu ustawy m.in. poprzez wyeliminowanie przypadków, kiedy ustawodawca pozostawia swobodę decyzyjną organowi administracji co do zastosowania środków karno-administracyjnych bądź kształtujących stosunki cywilistyczne.
10.02.2015
Faktury - sprzedaż: Dodano nowy sposób wyszukiwania faktur na Spisie dokumentów
Zmiana funkcjonalności
W związku z prośbami ze strony użytkowników udoskonaliliśmy metodę przeszukiwania spisu faktur oraz innych dokumentów. Dzięki nowemu rozwiązaniu jeszcze łatwiej można odfiltrować interesujące nas faktury ze spisu, który czasem zawiera kilka tysięcy pozycji. Możliwe stało się m. in. wyszukiwanie za pomocą skróconej nazwy kontrahenta lub numeru NIP.

W celu skorzystania z tej funkcji należy wejść do modułu Faktury - sprzedaż, wybrać "Spis dokumentów", a następnie użyć z przycisku
"Filtr" znajdującego się na belce z nazwami kolumn - obok pozycji "Nabywca". Wyświetli się wtedy właściwe okienko.
10.02.2015
Kopiowanie kontrahentów z innej firmy obsługiwanej w programie
Zmiana funkcjonalności
Dodany mechanizm kopiowania kontrahentów może się okazać bardzo przydatny w przypadku obsługiwania w programie kilku firm, np. gdy zajdzie potrzeba wystawienia faktury dla kontrahenta, który jest już wpisany, ale znajduje się właśnie w innej firmie.

Od teraz nie ma potrzeby mozolnego przepisywania danych. Można skorzystać z przycisku "Podstaw z innej firmy". Jest on widoczny w oknie dodawania nowego kontrahenta (moduł Faktury - sprzedaż --> Nabywca --> Dodaj --> Podstaw z innej firmy). Wyświetli się okno, w którym możemy wybierać spośród wszystkich kontrahentów obecnych w programie. Ta metoda pozwala na szybkie zduplikowanie nabywców, jeżeli potrzebujemy, by znajdowali się w kilku obsługiwanych firmach.
10.02.2015
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 roku wynosi 3104,57 zł
Zmiana wskaźników gospodarczych
10.02.2015
Zmiany w ustawie Kodeks spółek handlowych oraz w innych aktach obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 15. stycznia 2015 weszły w życie zmiany wprowadzone przez ustawę o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 4).

W związku z powyższym do następujących aktów Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025);
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121);
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101);
- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203);
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030);
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330).

Zmiany mają na celu wprowadzenie ułatwień w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez rozszerzenie możliwości zawiązania, zmiany i rozwiązania takich spółek przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym oraz udogodnienia w zakresie składania wniosków do rejestru i w zakresie uiszczania opłat sądowych od tych wniosków.
10.02.2015
Zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego oraz w innych aktach obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 10. stycznia 2015 weszły w życie zmiany wprowadzone przez ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 2).

W związku z powyższym do następujących aktów Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025);
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101).

Zmiany mają na celu dostosowanie prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany modyfikują sposób realizacji modelu automatycznej wykonalności orzeczeń sądowych, ugód sądowych, a także dokumentów urzędowych z innych państwa członkowskich.
10.02.2015
Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru podatku dochodowego
Zmiany w aktach prawnych
W dniu 29. grudnia 2014 opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1931). W akcie wyszczególniono przypadki Zastosowania zaniechania poboru podatku dochodowego do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015

Treść nowego aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "Ordynacja podatkowa".
10.02.2015
Zmiany w ustawie o KRS oraz w innych aktach obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. stycznia 2015 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1924).

W związku z powyższym do następujących aktów obecnych w programie Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101);
- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203);
- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112).

Zmiany mają na celu eliminację nieefektywnych postępowań przymuszających i wzmocnienia funkcji kontrolnej sądu rejestrowego, rozszerzenia możliwości działania przez sąd rejestrowy z urzędu w odniesieniu do aktualizacji wpisów, wprowadzenia regulacji umożliwiającej rozwiązanie i wykreślenie z rejestru tzw. "martwych podmiotów", uregulowania kwestii dotyczących majątku pozostałego po podmiotach nieprzejerestrowanych do KRS oraz wykreślonych z KRS.
10.02.2015
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym w związku z przepisami o ułatwieniu działalności gospodarczej
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. stycznia weszły w życie zmiany do ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2014 r., poz. 1662 - ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zmiany mają na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej, m.in. poprzez uproszczenie regulacji, redukcję niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości, wsparcie inwestycji oraz podniesienie efektywności pracy.

Wszelkie zmiany w treści ustawy zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "VAT i akcyza".
10.02.2015
Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Kodeksie postępowania cywilnego
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 18. stycznia 2015 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy # Kodeks postępowania cywilnego (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 945).

W związku z powyższym do następujących aktów Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101);
- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

Nowe przepisy dotyczą m. in. wydłużenia terminu przedawnienia w sprawach stosowania praktyk ograniczających konkurencję z roku do 5 lat.
14.01.2015
Import danych dotyczących uprawnień pracowników
Zmiana funkcjonalności
Rozwinięto funkcję importu danych do programu. Można zaimportować informacje dotyczące uprawnień posiadanych przez pracowników. Zostaną one umieszczone w danych personalnych pod przyciskiem "Szkolenia, badania, uprawnienia". Wszystkie aktywne szkolenia i badania znajdujące się na tej liście są też brane pod uwagę przy sporządzaniu przez program wykazu przypomnień.

Okno importu można otworzyć, wchodząc do modułu "Kadry" i wybierając przycisk "Import" w kolumnie przycisków po prawej stronie. Więcej informacji na temat importu danych personalnych można znaleźć w pliku pomocy do programu (na górnym pasku należy wybrać przycisk "Ważne" i następnie "Pomoc").
14.01.2015
Zmiana stawki odsetek ustawowych od 23.12.2014 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
14.01.2015
Zmiany w przepisach w związku z ustawą o Karcie Dużej Rodziny
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. stycznia 2015 weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1863).

W związku z powyższym do następujących aktów Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627);
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361).

Zmiany dotyczą kompleksowego uregulowania rozwiązania dotyczącego uprawnień przyznawanych rodzinom wielodzietnym. Zostały one stosowanie oznaczone i opisane.
14.01.2015
Duże zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. stycznia 2015 weszła w życie kolejna porcja zmian wprowadzonych przez ustawę - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1328).

W związku z powyższym do następujących aktów Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851);
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1361);
- Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282);
- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930).

Zmiany mają na celu dostosowanie prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej. Wprowadzone zostają przepisy dotyczące zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych; zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP.
14.01.2015
Liczne zmiany do aktów wprowadzone przez ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. stycznia 2015 weszła w życie ustawa ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1662).

W związku z powyższym do następujących aktów obecnych w programie Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645);
- Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 1497);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182);
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851);
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232);
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155);
- Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2013 r., poz. 727);
- Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059);
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361);
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054);
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275).

Zmiany dostosowują przepisy w celu poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej, m.in. poprzez uproszczenie regulacji, redukcję niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości, wsparcie inwestycji oraz podniesienie efektywności pracy.
14.01.2015
Zmiany w wielu aktach obecnych w programie - standaryzacja niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 25. grudnia 2014 weszła w życie o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 822).

W związku z powyższym do następujących aktów obecnych w programie Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 621);
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232);
- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1162);
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 963);
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 627);
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137);
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145).

Zmiany dostosowują przepisy w celu uproszczenia otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.
14.01.2015
Wprowadzono ustawę o prawach konsumenta i związane z tym zmiany do różnych aktów w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 25. grudnia 2014 weszła w życie ustawa o prawach konsumenta (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Wprowadza ona zmiany do następujących aktów:
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121);
- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482);
- Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715).

Uchylone zostają następujące akty prawne:
- Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225);
- Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Nowa ustawa oraz związane z nią zmiany dostosowują prawo krajowe do wymogów UE. Ujednolicono i doprecyzowano przepisy dotyczące umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) w zakresie obowiązków informacyjnych oraz przepisy dotyczące umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość) w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich.

Treść nowego aktu dostępna jest w grupie przepisów "Inne przepisy" w pakiecie "Prawo konsumenckie". Akt zawiera 2 załączniki.
14.01.2015
Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 stycznia 2015 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania znajdują się w nowym załączniku do rozporządzenia.

Treść aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "VAT i akcyza".
14.01.2015
120 DPI - poprawa wyglądu dokumentów
Komunikaty
Poprawiono działanie Edytora tekstowego YDO w przypadku, gdy w systemie Windows ustawiony jest duży rozmiar czcionek, np. 120 DPI. Występował wtedy problem z drukowaniem dokumentów.
31.12.2014
PIT-11 oraz PIT-4R w wersji elektronicznej
Zmiana funkcjonalności
Obecna aktualizacja wprowadza możliwość sporządzania deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R, które następnie można wysłać drogą elektroniczną do urzędu skarbowego. Więcej informacji na ten temat w instrukcji do programu.

Od stycznia 2015 płatnicy rozliczający więcej niż pięcioro podatników lub rozliczjący się przez biuro rachunkowe mają obowiązek wysyłać deklaracje drogą elektroniczną.
01.12.2014
Obecnie ograniczenie podstawy wymiaru składek na ZUS wynosi 118 770 zł
Zmiana wskaźników gospodarczych
01.12.2014
Listopad - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W listopadzie wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502);
- Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 1497);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628);
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645);
- Rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1632);
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619);
- Rozporządzenie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1465).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
01.12.2014
Zmiany w ustawie o KRS i innych aktach obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. grudnia 2014 weszła w życie ustawa - o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1161).

W związku z powyższym do następujących aktów Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203);
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101);
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442);
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030);
- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314).

Zmiany dotyczą usprawnienia procedury związanej z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej według tzw. zasady jednego okienka.
01.12.2014
2015 r. - zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fiz. i w innych ustawach
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. stycznia 2015 wchodzi w życie ustawa - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1644).
W związku z powyższym do następujących aktów Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115);
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749);
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361).

Zmiany dotyczą dodatkowego wsparcia podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci oraz zwiększenia kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci.
01.12.2014
2015 r. (komunikacja elektroniczna) - zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fiz. i w innych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. stycznia 2015 wchodzi w życie ustawa - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1563).

W związku z powyższym do następujących aktów Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361);
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851);
- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930).

Zmiany stanowią część wymaganych zmian w przepisach prawa, aby umożliwić elektroniczny kontakt z urzędami skarobwymi, w tym wysyłanie deklaracji podatkowych PIT-11. Wdrożenie nowych rozwiązań przyczyni się do budowy elektronicznej administracji podatkowej oraz do zapewnienia sprawną automatyczną wymianę informacji podatkowych.
01.12.2014
2015 r. - Zmiany w ustawie o autostradach i w ustawie o podatku akcyzowym
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1. stycznia 2015 wchodzi w życie ustawa - o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1559). Na jej podstawie wprowadza się stosowane zmiany do obecnej w programie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752). Dotyczą one podwyższenia opłaty paliwowej w celu zapewnienia dodatkowych wpływów Funduszu Kolejowego; równocześnie zaproponowano obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz przyjęto rozwiązanie polegające na corocznym transferze środków z Krajowego Funduszu Drogowego do Funduszu Kolejowego w wysokości 400 mln zł w latach 2015-2019.

Treść zmienianego aktu wraz ze stosownymi oznaczeniami znaleźć można w pakiecie przepisów "VAT i akcyza".
01.12.2014
Nowe rozporządzenie o zwolnieniu z rejestracji w VAT
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 stycznia 2015 wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1624). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2004 r. Nr 58, poz. 558).

Treść aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "VAT i akcyza".
01.12.2014
Nowe rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 stycznia 2015 wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1558). Jednocześnie uchylone zostało dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1171).

Treść aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "Osoby fizyczne" w grupie "Podatek dochodowy".
03.11.2014
Zmiana stawki odsetek oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 09.10.2014 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
03.11.2014
Zmiana stawki odsetek maksymalnych od 09.10.2014 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
03.11.2014
Październik - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W październiku wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1413);
- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
03.11.2014
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Ostatnio weszły lub wejdą w życie zmiany wprowadzane przez ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1328).

W związku z powyższym zaktualizowano treść następujących aktów:
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851);
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749).

Zmiany mają na celu wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych; zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP. Wszystkie zmiany zostały odpowiednio opisane i oznaczone dla ich łatwego odszukania.
01.10.2014
Dodano Fakturę zaliczkową w obcej walucie
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na prośby użytkowników dodany został nowy typ dokumentu - Faktura zaliczkowa w obcej walucie. W celu skorzystania z niego należy w oknie modułu "Faktury - sprzedaż" wybrać właściwy typ dokumentu i pożądaną walutę (w górnej części ekranu).

Przypominamy, że faktury wystawione w walucie innej niż PLN widoczne są w Spisie dokumentów dopiero po ustawieniu na tym ekranie pożądanej waluty (w górnej części okna).
01.10.2014
Duplikaty do różnych typów faktur i dokumentów magazynowych
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na prośby naszych użytkowników zmodernizowana została funkcja wystawiania duplikatów. Wcześniej było to możliwe tylko dla podstawowej wersji faktury. Obecnie program jest znacznie bardziej elastyczny, umożliwiając zrobienie duplikatu dla niemal wszystkich typów dokumentów w modułach "Faktury - sprzedaż" oraz "Magazyn".

W celu skorzystania z tej funkcji należy skorzystać z przycisku "Typ dokumentu", wybrać stamtąd pozycję "Duplikat wystawionego wcześniej dokumentu" i na spisie wskazać pożądany dokument.
01.10.2014
Inteligentny system proponowania dokumentów w modułach Faktury i Magazyn
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca aktualizacja wprowadza inteligentny system proponowania dokumentów podczas rozpoczynania pracy z modułami "Faktury - sprzedaż" oraz "Magazyn". Podczas każdego wejścia do wyżej wymienionych modułów program analizuje ostatnio wystawiane faktury/ dokumenty magazynowe i na ich podstawie proponuje użytkownikowi najwłaściwszy. Liczymy, że takie rozwiązanie uczyni Państwa pracę wygodniejszą.
01.10.2014
Wrzesień - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
We wrześniu wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1084);
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
01.10.2014
Zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 18. września wchodzą w życie zmiany do ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2014 r., poz. 1091. Zmiany wprowadzają przepisy wyłączające spod egzekucji sądowej przedmioty, które są niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnikowi lub członkom jego rodziny.

Wszelkie zmiany w treści ustawy zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Prawo cywilne" w grupie "Inne przepisy".
01.10.2014
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 5. września wchodzą w życie zmiany do ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 330) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2014 r., poz. 1100. Zmiany dotyczą objęcia uproszczeniami w zakresie sprawozdawczości finansowej dużej liczby jednostek. Ma to na celu redukcję barier administracyjnych oraz zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, czynników, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój przedsiębiorczości.

Wszelkie zmiany w treści ustawy zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Opłata skarbowa".
01.10.2014
Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska i innych aktach obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 5. września wchodzi w życie ustawa - o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1101).

W związku z powyższym do następujących aktów obecnych w programie Wprowadzono zmiany:
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148);
- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059).

W ogólnym ujęciu zmiany dotyczą ujednolicenia i konsolidacji obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych, tak aby usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność przemysłową. Wszystkie zmiany zostały odpowiednio opisane i oznaczone w treści aktów dla ich łatwego odszukania.
01.10.2014
Poprawiono działanie części podsumowującej PKPiR oraz Ewidencje VAT
Komunikaty
Bieżąca aktualizacja uodparnia program na problemy z podsumowywaniem wpisów umieszczonych w PKPiR czy w Ewidencjach VAT. Problemy, które mogły utrudniać pracę użytkownikom, występowały wówczas, gdy w systemie operacyjnym ustawione były nietypowe separatory liczb (w aplecie "Opcje regionalne i językowe" w Panelu Sterowania). Przejawiały się one ignorowaniem kwot przekraczających 1000 zł w podsumowaniu miesiąca i roku.
01.10.2014
Usprawniona obsługa modułu Faktury klawiaturą
Komunikaty
Wprowadzono możliwość:
- otworzenia faktury na spisie dokumentów za pomocą klawisza Enter;
- zaakceptowania ilości towaru przy wystawianiu faktury za pomocą klawisza Enter.
14.08.2014
Terminarz badań, szkoleń i uprawnień - poprawione działanie
Zmiana funkcjonalności
Poprawiono funkcję wyświetlania terminarza, co odczują szczególnie osoby obsługujące dużą liczbę firm (powyżej 15). Użytkownik może wtedy zrezygnować z automatycznego wyświetlania listy, aby zaoszczędzić swój czas i przyspieszyć start samego programu. Terminarz badań, szkoleń i uprawnień można w każdej chwili wygenerować klikając nowo dodany przycisk "Przypomnienia" na pasku w górnej części okna.
14.08.2014
Kopie zapasowe - dalsze usprawnienia
Zmiana funkcjonalności
Tworzenie codziennych kopii zapasowych zostało jeszcze bardziej przyspieszone. Program wykorzystuje ostatnie posiadane przez użytkownika archiwum do wykonania aktualnej kopii danych. Takie rozwiązanie pozwala znacząco skrócić czas operacji - praca staje się wygodniejsza.
14.08.2014
Sierpień - ujednolicono teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W sierpniu wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015);
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025);
- Rozp. z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
14.08.2014
Nowa wersja rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 20.07.2014 weszła w życie nowa wersja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2014, poz. 949. W porównaniu do uprzednio obowiązującego aktu (Dz. U. z 2013 r., poz. 133) zmianie uległa m. in. zawartość załączników.

Nową wersję tekstu rozporządzenia można odnaleźć w pakiecie "Transport".
14.08.2014
Zmiany w rozporządzeniu o zwolnieniach z VAT
Zmiany w aktach prawnych
Weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2014 r., poz. 944. Zmieniona została treść paragrafów nr 2 i 3. Wszystkie zmiany oznaczono i opisano w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie przepisów "VAT i akcyza".
14.08.2014
Nowy wzór deklaracji PCC-3
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 września obowiązuje nowy wzór Deklaracja ws. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) wprowadzony przez akt zmieniający do rozporządzenia w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 179). Nowy wzór dostosowuje deklarację do wysyłania droga elektroniczną. Wszelkie zmiany w treści rozporządzenia zostały stosowanie oznaczone i opisane. Akt można znaleźć w pakiecie przepisów "Opłata skarbowa" w grupie "Inne przepisy podatkowe".
14.08.2014
Od 1 września 2014 zmiany w ustawie Prawo o drogach publicznych
Zmiany w aktach prawnych
Wchodzą w życie zmiany do ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) wprowadzane przez ustawę zmieniającą opublikowaną w Dz. U. z 2013, poz. 1446. Wprowadzony zostaje artykuł 12a, zmieniono treść artykułów 13 i 13b. Zmiany mają wyeliminować przypadki posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi i zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, w tym: utworzenia centralnej ewidencji tych kart i wydawania ich na czas maksymalnie 5 lat. Zaostrza się również karę za posługiwanie się kartą w sposób nieuprawniony lub kartą osoby zmarłej.

Wszelkie zmiany zostały stosowanie oznaczone i opisane w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie przepisów "Transport".
14.08.2014
Nowa ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług - zmiany w treści aktów
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 25 lipca 2014 wchodzi w życie nowa ustawa - o informowaniu o cenach towarów i usług, która zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę o cenach

Do następujących aktów Wprowadzono też zmiany wynikające z nowej ustawy:
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851);
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907);
- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749);
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361);
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).

Zmiany dotyczą m. in. zniesienia obowiązku oznaczania ceną każdej sztuki towaru, który znajduje się w ofercie (wystarczy uwidocznienie cen); nowe przepisy przewidują odstąpienie od określenia wykazu oraz cen poszczególnych towarów. Wszystkie zmiany zostały odpowiednio opisane i oznaczone dla ich łatwego odszukania.
14.08.2014
Przypominanie o kończącej się umowie pracownika
Przypominamy
Przypominamy, że program może automatycznie wyświetlać listę pracowników, którym kończy się okres zatrudnienia. W celu skorzystania z tej funkcji należy uzupełnić w danych personalnych datę zwolnienia pracownika. Gdy będzie się ona zbliżać program zakomunikuje, że należy podpisać nową umowę. Przypomnienie będzie się utrzymywać jeszcze przez 7 dni po wskazanej dacie zwolnienia, jeżeli nie zostanie ona zmieniona przez użytkownika.
31.07.2014
Szybkie robienie archiwum danych - nowy silnik archiwizatora
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca aktualizacja wprowadza duże zmiany w module "Archiwum". Proces archiwizowania został gruntownie przeanalizowany i napisany od nowa, dzięki czemu kopie zapasowe będą się teraz tworzyć niezwykle szybko w porównaniu z poprzednią wersją modułu, nawet gdy użytkownik posiada znaczną ilość danych. Modernizacja ma za zadanie przede wszystkim poprawić komfort pracy związanej z codziennym tworzeniem archiwum - znaczne skrócenie tego procesu oszczędza czas i pozwala skupić się na innych zadaniach.

Okno archwizatora jest bardziej przyjazne w obsłudze: natychmiast reaguje na komendy użytkownika, proces tworzenia archiwum można przerwać w każdej chwili.
31.07.2014
Pobieranie z internetu krótkich, bieżących usprawnień programu
Zmiana funkcjonalności
Wzbogacono bezpośrednie pobieranie z internetu bieżących usprawnień programu o funkcję pozwalająca na zapoznanie się z opisem usprawnienia przed jego pobraniem.
31.07.2014
Lepsza obsługa przychodów pracownika ze stosunku pracy w deklaracji PIT-11
Zmiana funkcjonalności
Dodano obsługę przychodów pracownika ze stosunku pracy, dla których zastosowanie mają 50% koszty uzyskania (przychody wynikające z praw autorskich zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochody te wstawiane są przez program do pola 30, a koszty uzyskania do pola 31. Automatycznie wykonywane są wszystkie operacje, które dotychczas robione były ręcznie.

W celu wystawienia takiej wypłaty należy skorzystać z modułu "Płace" i z przycisku "Inne" na panelu "Składniki wynagrodzenia brutto". Dokładne informacje dostępne są w pliku pomocy do programu (przycisk "Ważne" na górnym pasku --> "Pomoc"). Informacje znajdują się w podrozdziale 9.4. "Inne wypłaty".
31.07.2014
Poprawiono wzór wydruku listy płac pracowników za dany miesiąc
Zmiana funkcjonalności
Uwzględniono zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy i prośby klientów o dodanie miejsca na podpis pracownika na wydruku listy płac. Zmodernizowany dokument dostępny jest w module "Płace" po wybraniu przycisku "Lista" z kolumny po prawej stronie okna.
31.07.2014
Ujednolicenia tekstu aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849);
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
31.07.2014
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) zaktualizowana została treść następujących aktów prawnych w programie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409);
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950);
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907);
- Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2013 r., poz. 727);
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647);
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 404);
- Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213).

Zmiany obwiązują od 10 sierpnia 2014 r. i związane są z procesem deregulacji 9 zawodów rynku finansowego (m. in. księgowy) oraz 82 zawodów technicznych, dzięki czemu praca w tej grupie zawodów będzie łatwiej osiągalna. Wszystkie zmiany w treści aktów zostały oznaczone oraz opisane dla łatwego ich odszukania.
31.07.2014
Zmiany w ustawie o rehabilitacji niepełnosprawnych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 16 lipca 2014 obowiązują zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) wprowadzone przez akt zmieniający (Dz. U. z 2014 r., poz. 877). Treść przepisów art. 15 została dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego poprzez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Wszelkie zmiany zostały stosowanie oznaczone i opisane w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie przepisów "Niepełnosprawni w firmie".
31.07.2014
Zmiany w rozporządzeniu o doręczaniu pism sądowych w postęp. cywilnym
Zmiany w aktach prawnych
Od 18 lipca 2014 obowiązują zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1350) wprowadzone przez akt zmieniający (Dz. U. z 2014 r., poz. 894). Pośród wielu wprowadzonych zmian należy zwrócić uwagę na zaktualizowanie treści załącznika nr 3 do rozporządzenia - "Wzór formularza zawiadomienia".

Wszelkie zmiany zostały stosowanie oznaczone i opisane w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie przepisów "Prawo cywilne".
31.07.2014
Sprawdzanie poprawności numerów PESEL w danych personalnych pracowników
Komunikaty
Do programu został dodany mechanizm sprawdzający poprawność wpisywanych numerów PESEL pracowników. Pozwoli to uniknąć pomyłki przy uzupełnianiu danych personalnych.
31.07.2014
Sprawdzanie poprawności NIP w danych personalnych pracowników oraz w danych kontrahentów
Komunikaty
Dodano mechanizm sprawdzający prawidłowość wpisywanego numeru NIP w oknie danych kontrahenta oraz numeru NIP pracownika (jeżeli go używa). Pozwoli to uniknąć pomyłki przy uzupełnianiu danych w programie oraz późniejszego sporządzania ewentualnych korekt dokumentów.
01.07.2014
Kopiowanie danych pracownika pomiędzy firmami obsługiwanymi w programie
Zmiana funkcjonalności
W celu ułatwienia pracy z programem oraz z uwagi na prośby użytkowników wprowadzona została opcja łatwego kopiowania danych personalnych pracownika pomiędzy obsługiwanymi w programie firmami. Rozwiązanie to powinno znacznie uprościć migrację danych w przypadku chęci założenia nowego konta dla prowadzonej firmy. Pozwala ono również na szybkie i rzetelne uzupełnienie kartoteki pracowników, kiedy jedna osoba jest zatrudniona w kilku firmach jednocześnie.

W celu podstawienia danych personalnych należy, na ekranie dodawania nowego pracownika, wybrać przycisk "Podstaw z innej firmy" widoczny obok tytułu okna w centralnej jego części. Zostanie wyświetlona lista, na której użytkownik może wyszukać odpowiednią osobę do skopiowania informacji.
01.07.2014
Przypominanie o konieczności badania pracowników po długim okresie zwolnienia lekarskiego
Zmiana funkcjonalności
W danych personalnych dodano ustawienie, które będzie przypominać o konieczności wykonania badania przed dopuszczeniem do pracy w sytuacji, gdy pracownik przebywał długo na zwolnieniu lekarskim. Stosowna informacja będzie wyświetlana na wykazie przypomnień do momentu jej wyłaczenia.

Aby umieścić przypomnienie na wykazie należy w danych personalnych wybrać "Konieczne badanie po zwolnieniu lekar.".
01.07.2014
Import danych dotyczących szkoleń oraz badań pracowników
Zmiana funkcjonalności
Została rozwinięta funkcja importu danych do programu. Obecnie można zaimportować informacje dotyczące odbytych oraz zaplanowanych szkoleń i badań. Zostaną one umieszczone w danych personalnych pracowników pod przyciskiem "Szkolenia, badania, uprawnienia". Wszystkie aktywne szkolenia i badania znajdujące się na tej liście są też brane pod uwagę przy sporządzaniu przez program wykazu przypomnień.

Okno importu można otworzyć, wchodząc do modułu "Kadry" i wybierając przycisk "Import" w kolumnie przycisków po prawej stronie. Więcej informacji na temat importu danych personalnych można znaleźć w pliku pomocy do programu (na górnym pasku należy wybrać przycisk "Ważne" i następnie "Pomoc").
01.07.2014
Opublikowano ujednolicone wersje aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W czerwcu wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Rozp. z dnia 17 grudnia 2002 r. o ewidencjonowaniu przychodów oraz środków trwałych i wartości niematerialnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 701);
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 710);
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752);
- Rozp. z dnia 27 kwietnia 2010 r. o klasyfikacji zawodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 760).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
01.07.2014
Dodano nowy akt - o zwolnieniu z prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
Zmiany w aktach prawnych
Dodane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (Dz. U. z 2014 r., poz. 709), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. Dla pojazdów wymienionych w rozporządzeniu nie trzeba prowadzić wspomnianej wcześniej ewidencji w celu odliczenia 100% wydatków na VAT związanych z samochodem wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej.

Treść aktu dostępna jest w pakiecie przepisów "VAT i akcyza".
01.07.2014
Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym i innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zaktualizowana została treść następujących aktów prawnych w programie:
- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

Zmiany, które wchodzą w życie 1 lipca, służą wyeliminowaniu przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi i zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, w tym: utworzenia centralnej ewidencji tych kart i wydawania ich na czas maksymalnie 5 lat. Zaostrzono również karę za posługiwanie się kartą w sposób nieuprawniony lub kartą osoby zmarłej.
01.07.2014
Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 8 lipca 2014 obowiązują zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wprowadzone przez akt zmieniający ustawę o systemie oświaty oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. z 2014 r., poz. 811). Zmiany polegają na ograniczeniu zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W ogólnym ujęciu dotyczą one poprawy warunków realizacji prawa do nauki oraz obowiązku zapewnienia przez władze publiczne obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia przez zwiększenie dostępności podręczników dla uczniów.

Wszelkie zmiany zostały stosowanie oznaczone i opisane w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie przepisów "Zamówienia publiczne".
01.07.2014
Wprowadzono ułatwienia w wyznaczaniu turystycznych szlaków rowerowych i pieszych - zmiany w treści aktów
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw zaktualizowana została treść następujących aktów prawnych w programie:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518);
- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260);
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145).

Zmiany, które wchodzą w życie 21 czerwca dotyczą umożliwienia poruszania się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwienia wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowy dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Wszystkie zmiany w treści aktów zostały oznaczone oraz opisane dla łatwego ich odszukania.
01.07.2014
Terminarz Szefa - poprawione działanie przy pracy przez sieć
Komunikaty
Poprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie Terminarzu Szefa podczas pracy programu przez sieć.
30.05.2014
Deklaracja VAT-26 dla samochodów w firmie
Zmiana funkcjonalności
Moduł "Umowy, druki" wzbogacony został o deklarację VAT-26 służącą do zgłoszenia przez podatnika pojazdów, które wykorzystywane mają być wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Daje to możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na te pojazdy (wymaga to jednak prowadzenia specjalnej ewidencji, którą również dodano do bieżącej aktualizacji programu). Deklarację można wypełnić na komputerze lub po wydrukowaniu. Znajduje się ona w sekcji "Samochód w firmie".
30.05.2014
Dodano ewidencję przebiegu pojazdu dla samochodów używanych wyłącznie w firmie
Zmiana funkcjonalności
W module "Umowy, druki" w sekcji "Samochód w firmie" dodane zostały dwie nowe ewidencje przebiegu przeznaczone dla samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Prowadząc taką ewidencję podatnik może odliczyć całość stawki podatku VAT od wydatków poniesionych na te pojazdy (nie dotyczy paliwa),co wynika ze zmiany przepisów o podatku VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r.

Ewidencja występuje w dwóch wersjach:
- dla pracownika firmy
- dla innych osób
30.05.2014
Udoskonalono funkcję odliczania 50% stawki VAT przy wydatkach na samochód
Zmiana funkcjonalności
W czerwcowej aktualizacji poprawiono mechanizm wykonywania wpisów do Ewidencji VAT - zakupy dla wydatków poniesionych na samochód wykorzystywany w firmie i do celów prywatnych. Robiąc wpis (w module "PKPIR, VAT - zakupy") należy zaznaczyć opcję "Tylko 50% VAT". Nowe rozwiązanie znacznie upraszcza zewidencjonowanie tego rodzaju wydatków za pomocą programu.
30.05.2014
Płace - obliczanie płacy brutto pracownika, gdy znana jest jej wartość netto
Zmiana funkcjonalności
W module "Płace" dodano funkcję obliczania wynagrodzenia na podstawie kwoty netto. Może to okazać się pomocne przy poszerzaniu kadr oraz modyfikowaniu wynagrodzeń dla pracowników już zatrudnionych. Funkcję uruchamia się klikając przycisk "Oblicz z netto..." w górnej części okna modułu.
30.05.2014
Zamieszczono ujednolicone teksty aktów prawnych
Zmiany w aktach prawnych
W maju wydane zostały ujednolicone teksty następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600);
- Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622);
- Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r., poz. 635);
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637).

Powyżej w nawiasach podano nowe metryki aktów (pozycje w Dzienniku Ustaw, pod którymi zostały opublikowane). Ujednolicenia miały charakter formalny - poza nowymi metrykami nie wprowadzono istotnych zmian do treści przepisów.
30.05.2014
Zmiany w Kodeksie postęp. cywilnego - świadczenia odszkodowawcze dla służb mundurowych
Zmiany w aktach prawnych
W paragrafie 5 Kodeksu wprowadzono nowe regulacje dotyczące świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, BOR, ABW, AW, CBA oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy tych służb w razie wypadku i choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.

Zmiany zostały stosownie oznaczone i opisane w treści aktu.
30.05.2014
Zmiany w Ustawie o świadczeniach rodzinnych
Zmiany w aktach prawnych
Wprowadzono zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456). Dotyczą one m. in. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, które obecnie wynosi 1300 zł.

Zmiany obowiązują od 1 maja 2014 r., wszystkie zostały oznaczone i opisane w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie "Ubezpieczenia społ.".
30.05.2014
Zmiany do wielu aktów prawnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw zaktualizowana została treść następujących aktów prawnych w programie:
- Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Wszystkie zmiany w treści aktów zostały oznaczone oraz opisane dla łatwego ich odszukania.
30.05.2014
Funkcja porządkująca wpisy w Ewidencji VAT - sprzedaży
Komunikaty
W odpowiedzi na prośby użytkowników udoskonalone zostało działanie Ewidencji VAT - sprzedaży. Zlikwidowano problem zakłóconej hierarchii wpisów, który może wystąpić, gdy są one wprowadzane niechronologicznie do programu. Na ekranie Ewidencji (wchodzi się do niej wybierając przycisk "Ewid. VAT" w module "Faktury - sprzedaż") dodano przyciski "Do góry" oraz "W dół" służące do układania zaznaczonych wpisów we właściwej kolejności.
29.04.2014
Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 16 kwietnia 2014 wchodzą w życie zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowane w Dz. U. z 2014 r., poz. 423. Jedną z ważnych zmian jest podniesienie progu finansowego, od którego ustawa znajduje zastosowanie z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowy próg odnosi się do wszystkich kategorii zamawiających. Wszelkie zmiany zostały opisane i oznaczone w treści aktu, który można odnaleźć w pakiecie "Zamówienia publiczne".
31.03.2014
Automatyczne zaznaczanie dni wolnych od pracy na karcie rocznej ewidencji obecności w pracy
Zmiana funkcjonalności
Udoskonalony został wzór Rocznej karty ewidencji obecności w pracy, który dostępny jest dla użytkowników w module "Kadry" po wybraniu ze spisu dokumentów kolejno pozycji --> "W trakcie stosunku pracy" --> "Roczne karty ewidencji obecności w pracy". W celu uzyskania we wzorze dni ustawowo wolnych należy na liście po prawej zaznaczyć pożądanego pracownika, otworzyć dokument z ewidencją - na liście po lewej stronie, a następnie wcisnąć przycisk "Wstaw dane" widoczny u góry w oknie edytora tekstowego.
31.03.2014
Dodano podgląd cen netto towaru/usługi przed wstawieniem na fakturę
Zmiana funkcjonalności
W module "Faktury - sprzedaż" dodano, obok istniejącego już spisu cen brutto towarów i usług, kolumnę ze spisem cen netto przed dodaniem pozycji do faktury. Nowa funkcjonalność pozwoli jeszcze wygodniej obsługiwać moduł fakturowania. W celu wyświetlenia tabeli ze spisem informacji na temat asortymentu należy w module "Faktury - sprzedaż" użyć przycisku "Dodaj", który widoczny jest po prawej stronie okna.
31.03.2014
Poprawiono uzupełnianie informacji na temat przychodu z tytułu praw autorskich w deklaracji PIT-11
Zmiana funkcjonalności
Rozwiązano problem z deklaracją PIT-11 (20) występujący w przypadku przychodów z praw autorskich, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu. Obecnie wszelkie przychody z wynikające z praw autorskich są księgowane zgodnie z zaleceniami krajowej informacji podatkowej.
31.03.2014
Przepisy podatkowe - zmiany dotyczące samochodów w firmie
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 kwietnia 2014 wchodzą w życie zmiany opublikowane w aktach zmieniających opublikowanych w Dz. U. z 2014 r., poz. 312 oraz poz. 369. Dotyczą one następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722), pakiet "VAT i akcyza";
- Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137);
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361);
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r., poz. 1054);
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397).

Wszystkie zmiany w treści aktów zostały oznaczone oraz opisane dla łatwego ich odszukania.
31.03.2014
Zmiany w aktach prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 maja 2014 wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1623). Na jej podstawie wprowadzane są zamiany do następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz., 1456);
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442).

Wszystkie zmiany w treści aktów zostały oznaczone oraz opisane dla łatwego ich odszukania.
31.03.2014
Wchodzi w życie nowy tekst ustawy o cudzoziemcach - zmiany w wielu aktach prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 maja 2014 wchodzi w życie nowa ustawa o cudzoziemcach (opublikowana w Dz. U. z 2013 r., poz. 1650). Na jej podstawie wprowadzane są zamiany do następujących aktów prawnych obecnych w programie:
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456);
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442);
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932);
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282);
- Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925);
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555).

Wszystkie zmiany w treści aktów zostały oznaczone oraz opisane dla łatwego ich odszukania.
28.02.2014
Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Zmiany w aktach prawnych
W wyżej wymienionym rozporządzeniu zostaje zmieniona z dniem 14 lutego treść załącznika dotycząca znaków drogowych odnoszących się do stref płatnego parkowania (znaki D-44 oraz D-45). Zmiany zostały wprowadzone aktem opublikowanym w Dz. U. 2013 r., poz. 1325. Zmieniony akt dostępny jest w pakiecie "Transport".
28.02.2014
Ujednolicono tekst Kodeksu cywilnego
Zmiany w aktach prawnych
Od 23 stycznia obowiązuje ujednolicony tekst Kodeksu cywilnego. Ze zmianą metryki aktu (obecnie Dz. U. z 2014 r., poz. 121) nie wiązały się ważne zmiany w jego treści. Wszelkie zmiany wraz z opisami można odnaleźć w pakiecie "Prawo cywilne".
28.02.2014
Ujednolicono tekst Kodeksu postępowania cywilnego
Zmiany w aktach prawnych
Od 21 stycznia obowiązuje ujednolicony tekst Kodeksu postępowania cywilnego. Ze zmianą metryki aktu (obecnie Dz. U. z 2014 r., poz. 101) nie wiązały się ważne zmiany w jego treści. Wszelkie zmiany wraz z opisami można odnaleźć w pakiecie "Prawo cywilne".
28.02.2014
Ustawa zmieniająca grupę aktów obecnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 22 marca nabierają mocy zmiany do wielu aktów w programie wprowadzone przez Ustawę zmieniającą opublikowaną w Dz. U. z 2014 r., poz. 223. Wszystkie zmiany zostały stosownie oznaczone oraz opisane w tekście ustaw.

Lista zmienianych przepisów:
- USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361),
- USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
- USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930).
30.01.2014
Wprowadzono nowy dokument - Raport Kasowy
Zmiana funkcjonalności
W lutowej aktualizacji programu dodano możliwość sporządzania Raportu Kasowego obejmującego wpłaty/wypłaty wynikające z faktur, które regulowane były za pomocą gotówki. Przy każdym wpisie znajduje się również właściwy numer dokumentu "Kasa Przyjmie"/"Kasa Wyda" oraz inne niezbędne dane.

W celu wygenerowania Raportu Kasowego należy w module "Faktury - sprzedaż" posłużyć się przyciskiem "Raport Kasowy", który widoczny jest po prawej stronie.
30.01.2014
Udoskonalono kontrolę liczby dni urlopu pracowników
Zmiana funkcjonalności
W danych personalnych pracownika (moduł "Personel") wprowadzono nową pozycję - dni urlopu do wykorzystania w danym roku. Wartość tam wpisana jest brana pod uwagę na wydruku wykorzystanych przez pracowników dni urlopu. W celu sporządzenia dokumentu należy w module "Płace" wybrać przycisk "Urlopy". Dodano w nim kolumny pokazujące dni wolnego należne poszczególnym osobom oraz to, ile dni można jeszcze wykorzystać.

W module "Płace" można też ustawić należne dni urlopu za nadchodzące lub ubiegłe lata.
30.01.2014
Dodano podgląd ceny towaru/usługi na liście - przed wstawieniem na fakturę
Zmiana funkcjonalności
Udoskonalony został sposób wystawiania faktury. Przy dodawaniu towaru lub usługi za pomocą przycisku "Dodaj" (po prawej stronie w module "Faktury - sprzedaż") dołączono widok kolumny z ceną przypisaną przez użytkownika. Dzięki temu można przejrzeć ceny na asortyment bez wstawiania pozycji na fakturę.
30.01.2014
PIT-11: Przychody pracownika w dowolnym wierszu źródeł przychodów
Zmiana funkcjonalności
Wypłatę dla pracownika można teraz wstawić do PIT-11 w dowolnym wierszu wskazującym źródło przychodów. W tym celu należy, w module "Płace", posłużyć się przyciskiem "Inne", ustawić tam tytuł wypłaty oraz inne niezbędne dane, jak obciążenia podatkowe. Następnie można wybrać, z jakiego źródła (na PIT-11) ma wynikać wypłata - wstawi się ona wówczas we właściwe pole podczas wystawiania dokumentu.

Źródło przychodów, z jakiego wynika wypłata, w razie potrzeby można zmienić, klikając w module "Płace" przycisk "Karta". Na karcie przychodów należy zaznaczyć właściwą pozycję w sekcji "Inne przychody" i wybrać przycisk "Zmień".
30.01.2014
Nowa stawka przeciętnego oraz min. wynagordzenia - szegóły w module "ZUS, diety, km"
Zmiana wskaźników gospodarczych
30.01.2014
Nowe wartości składek na ZUS dla przedsiębiorców - szegóły w "ZUS, diety, km"
Zmiana wskaźników gospodarczych
30.01.2014
Obecnie ograniczenie podstawy wymiaru składek na ZUS wynosi 112 380 zł
Zmiana wskaźników gospodarczych
30.01.2014
Dodano nowe akty prawne regulujące kwestie szczegółowe związane z VAT
Zmiany w aktach prawnych
Uchylone zostało rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247). Od nowego roku zastępuje je szereg aktów z 2013 r., które łącznie obejmują regulowane w nim kwestie:
- Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485);
- Rozporządzenie o zwrocie VAT jednostce importującej (Dz. U. poz. 1656);
- Rozporządzenie o warunkach stosowania obniżonej stawki VAT (Dz. U., poz. 1719);
- Rozporządzenie w sprawie zwolnień z podatku VAT (Dz. U., poz. 1722).

Nowe akty prawne obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r. Można je znaleźć w pakiecie przepisów "VAT i akcyza".
30.01.2014
Zastąpiono tekst ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 stycznia 2014 wszedł w życie tekst ustawy o o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888), który zastąpił dotychczas obowiązujący akt opublikowany w Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638. Nowa ustawa cechuje się znacznie większą objętością. Jej pełny tekst wraz z załącznikami dostępny jest po wpisaniu metryki w oknie wyszukiwania aktów prawnych.
30.01.2014
Zmiany w przepisach w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków w OFE
Zmiany w aktach prawnych
W związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1717) od 1 lutego 2014 r. obowiązują zmiany do następujących aktów obecnych w programie:
- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442), pakiet "Ubezpieczenia społ.";
- Ustawa o o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440), pakiet "Inne";
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361), pakiet "Osoby fizyczne".

Wszystkie zmiany w treści aktów zostały oznaczone oraz opisane dla łatwego ich odszukania.
30.01.2014
Nowe rozporządzenie o rejestracji VAT na potrzeby obrotu z UE
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 stycznia 2014 r. zostało uchylone dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 58, poz. 559). Zastąpiono je nowym aktem prawnym, które reguluje te same kwestie.

Nowe rozporządzenie opublikowano pod metryką Dz. U. z 2013 r., poz. 1662 i jest dostępne w pakiecie przepisów "VAT i akcyza".
03.01.2014
Zmiany w tekście ustawy o ochronie środowiska
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 4 listopada 2013 został wprowadzony ujednolicony tekst ustawy o ochronie środowiska. Dotychczasowy tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 25, poz. 150 został zastąpiony nowym - Dz. U. z 2013 r., poz. 1232. Zmiany miały charakter porządkowy.

Od nowego roku obowiązują również zmiany wprowadzone przez poniższe akty zmieniające:
- Dz. U. z 2013 r., poz. 21;
- Dz. U. z 2013 r., poz. 888;
- Dz. U. z 2013 r., poz. 1238.

Zostały one stosowanie oznaczone oraz opisane w treści ustawy, którą można obejrzeć w pakiecie "Ochrona środowiska".
03.01.2014
Zmiany w tekście ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Od nowego roku obowiązują zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) wprowadzone przez ustawę zmieniającą opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 1387. Ważną zmianą wynikającą z nowelizacji jest nadanie podmiotowości prawnej spółkom komandytowo-akcyjnym - zostają one objęte regulacjami zmienianej ustawy oraz stają się płatnikami CIT.

Wszystkie zmiany są stosowanie oznaczone oraz opisane w treści ustawy, którą można obejrzeć w pakiecie "Osoby prawne".
03.01.2014
Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów dla zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 6 grudnia weszło w życie rozporządzenie określające wzory dokumentów do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1358), które uchyliło dotychczas obowiązujące rozporządzenie opublikowane w Dz. U. z 2011 r. Nr 259, poz. 1552. Wprowadzone zostały nowe wzory następujących deklaracji:
- PIT - 28
- PIT - 16A
- PIT - 19A
- PIT - 28/A
- PIT - 28/B
- PIT/O
- PIT/D

Tekst nowego rozporządzenia dostępny jest w pakiecie przepisów "Osoby fizyczne".
03.01.2014
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Zmiany w aktach prawnych
Od 2 grudnia obowiązuje ujednolicony tekst ustawy o transporcie drogowym Dotychczasowy tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2012 r. Nr 217, poz. 1265 został zastąpiony nowym - Dz. U. z 2013 r., poz. 1414. Od nowego roku obowiązują również zmiany wprowadzone przez ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829).

Wszystkie zmiany są stosowanie oznaczone oraz opisane w treści ustawy, którą można obejrzeć w pakiecie "Transport".
03.01.2014
Zmiany w ustawie Prawo budowlane
Zmiany w aktach prawnych
Od 29 listopada obowiązuje ujednolicony tekst ustawy Prawo budowlane, który zastępuje dotychczasowy - opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 243, poz. 1623. Nowy tekst aktu dostępny jest w Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 1409.

Wszystkie zmiany zostały w przepisach zostały stosowanie oznaczone oraz opisane. Ujednolicony tekst można obejrzeć w pakiecie "Prawo budowlane i nieruchomości".
03.01.2014
Ujednolicono tekst rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 25 listopada wszedł w życie ujednolicony tekst Rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych. Aktualny tekst opublikowany został w Dz. U. z 2013 r., poz. 1367 i zastąpił on tekst z Dz. U. 2009 r. Nr 105, poz. 869. Wszelkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w pakiecie "Wypadki i choroby".
03.01.2014
Ujednolicono tekst rozporządzenia w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 25 listopada obowiązuje ujednolicona wersja rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Aktualny tekst opublikowany został w Dz. U. z 2013 r., poz. 1379 i zastąpił on tekst z Dz. U. 2002 r. Nr 132, poz. 1121. Zmiany mają charakter porządkowy. Zostały one opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w pakiecie "Wypadki i choroby".
30.11.2013
Nowy rodzaj faktur dostępny w programie - Odwrotne obciążenie
Zmiana funkcjonalności
W module Faktury - sprzedaż wprowadzono dwa nowe rodzaje dokumentów, które posłużą do komplekosewj obsługi transakcji odbywających się na zasadzei tzw. "odwrotnego obciążenia" (kiedy należny podatek VAT rozlicza nabywca towaru/usługi).

1) Faktura Odwrotne obciążenie - służąca sprzedawcy towaru/usługi do właściwego zaksięgowania transakcji. Wartość z tej faktury zostanie wpisana we właściwe pole również na druku VAT-7/VAT-7K przygotowanym w naszym programie.
2) Faktura wewnętrzna Odwrotne obciążenie - służąca nabywcy towaru/usługi do naliczenia za nią należnego podatku VAT (dokonuje się odpowiedni wpis do Ewidencji VAT - sprzedaż.
30.11.2013
Uwaga - od nowego roku obowiązują zmiany w terminach wystawiania faktur i momencie powstania obowiązku podatkowego
Zmiana funkcjonalności
W związku z wprowadzeniem zmian do Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) - głównie do artykułów 19a, 29a oraz 106a-106q - od 1-go stycznia 2014 r. zmienia się moment powstania obowiązku podatkowego. Na zasadach ogólnych nastąpi on z chwilą zakończenia dostawy towarów/wykonania usług, zaś faktura przestanie mieć w tej kwestii decydujący wpływ i będzie można ją wystawić do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym transakcja została wykonana. Od tej reguły obowiązują liczne wyjątki. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Ustawy obecnej w naszym programie w pakiecie "VAT i akcyza".

W Vademecum Szefa zostały wprowadzone stosowne zmiany, aby zapewnić obsługę faktur wystawianych na nowych zasadach. Użytkownik może teraz wybrać dzień, w którym transakcja ma zostać wpisana do Ewidencji VAT - sprzedaż. Do tego celu służy okienko pod datą wystawienia faktury i datą dostawy w module "Faktury - sprzedaż".
30.11.2013
Wkrótce zostanie uchylone Rozporządzenie o fakturowaniu
Zmiany w aktach prawnych
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylone Rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360). Przepisy w nim zawarte zostaną przeniesione do Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) - głównie do artykułów 19a, 29a oraz 106a-106q. Zmiany te zostały zawarte w bieżącej wersji programu, zachęcamy do zapoznania się z nimi w module aktów prawnych. Tekst ustawy o VAT dostepny jest w pakiecie "VAT i akcyza".
30.11.2013
Zostało zastapione rozporządzenie o łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 21 listopada weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1291), która zastąpiła dotychcasz regulujące te kwestie Rozporządzenie o łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego (Dz. U. z 2009 r. Nr 125, poz. 1035). Nowy akt można odnaleźć w pakiecie "Prawo pracy".
30.11.2013
Zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmiany w aktach prawnych
Od nowego roku zaczynają obowiązywać obszerne zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361) wprowadzone przez akt opublikowany w Dz. U. z 2013 r., poz. 1387. W związku z dużymi zmianami w treści przepisów zostały one wprowadzone już w bieżącej wersji programu. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z nimi - wszystkie zostały stosownie oznaczone. Zmodyfikowana treść ustawy dostępna jest w grupie "Podatek dochodowy" w pakiecie "Osoby fizyczne".
30.11.2013
Zmiany zmiany w grupie aktów prawnych w związku z wdrożeniem przepisów dyrektywy europejskiej
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 24 listopada 2013 r. weszły w życie zmiany do wielu aktów w programie wprowadzone przez Ustawę zmieniającą opublikowaną w Dz. U. z 2013 r., poz. 1238. Wszystkie zmiany zostały stosownie oznaczone oraz opisane w tekście ustaw.

Lista zmienianych przepisów:
- USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672),
- USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
- USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059),
- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647),
- USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).
30.11.2013
Zmiany w przepisach prawa dotyczące spraw celnych i podatkowych
Zmiany w aktach prawnych
W związku z potrzebą dostosowania prawa polskiego do przepisów UE od 21 listopada obowiązuje Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1289), która zmienia szereg przepisów obecnych w programie. Wszystkie zmiany zostały stosownie oznaczone oraz opisane w tekstach aktów.

Lista zmienianych przepisów:
- USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950),
- USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707),
- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376),
- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749),
- USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1207),
- USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296).
31.10.2013
Zmiany w ustawie prawo energetyczne oraz w innych aktach prawnych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 11 września 2013 r. weszły w życie zmiany do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), które zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 984. Wprowadzonych zostało wiele zmian do aktu, m. in. określono definicję odbiorcy przemysłowego (art. 3, pkt 20e ustawy) oraz obowiązki, jakie dla niego wynikają.

Wszystkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w pakiecie "Urz. elektroenerg. i ciśnieniowe".

Powyższa ustawa zmienia również inne akty obecne w programie:
- ustawę o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966), pakiet "Prawo budowlane i nieruchomości";
- ustawę o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 963), pakiet "Urządzenia - ocena zgodności";
- ustawę o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), pakiet "Zamówienia publiczne";
- ustawę o dozorze technicznym (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), pakiet "Prawo budowlane i nieruchomości";
- ustawę o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219), pakiet "Inspekcje i kontrole".
31.10.2013
Ujednolicono tekst ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 17 października wszedł w życie ujednolicony tekst Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (opublikowany w Dz. U. z 2013 r., poz. 1222). Zastąpił on dotychczasowy tekst opublikowany w Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1116. Wszelkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w grupie "Prawo dla firm" w pakiecie "Prawo spółdzielcze".
31.10.2013
Zmiany do ustawy o kontroli skarbowej
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 12 października weszły zmiany opublikowane w Dz. U .z 2013 r., poz. 1145 do ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214). Wszystkie zmiany (dot. m. in. wymiany informacji z państwami UE) zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w pakiecie "Inspekcje i kontrole".
31.10.2013
Ujednolicono tekst ustawy o odpadach wydobywczych
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 25 września wszedł w życie ujednolicony tekst Ustawy o odpadach wydobywczych (opublikowany w Dz. U. z 2013 r., poz. 1136). Zastąpił on dotychczasowy tekst opublikowany w Dz. U. 2008 r. Nr 138, poz. 865. Wszelkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w grupie "Inne przepisy" w pakiecie "Ochrona środowiska".
31.10.2013
Ujednolicono tekst ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 1 października wszedł w życie ujednolicony tekst Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (opublikowany w Dz. U. z 2013 r., poz. 1162). Zastąpił on dotychczasowy tekst opublikowany w Dz. U. 2005 r. Nr 25, poz. 202. Nowy tekst wraz z oznaczonymi zmianami odnaleźć można w grupie "Inne przepisy" w pakiecie "Ochrona środowiska".
01.10.2013
Nowe wzory PIT-ów na 2013/2014 rok
Zmiana funkcjonalności
W module PITy, VATy dostępne są najnowsze wzory deklaracji podatkowych:
PIT-11 (20)
PIT-4R (4)
PIT-2 (3)
PIT-12(6)

Wzory formularzy obowiązują od dnia 26 września 2013 i poza PIT-2 stosuje się je do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych/poniesionych od 1 stycznia 2013 r.
01.10.2013
Zmodernizowano spis dokumentów
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej wersji Vademecum Szefa wprowadzono możliwość umieszczenia faktur zaliczkowych na wspólnej zakładce ze zwykłymi fakturami w Spisie dokumentów. Jest to szczególnie przydatne użytkownikom prowadzącym wspólną numerację wymienionych dokumentów. W celu skorzystania z nowej funkcji należy przejść do modułu "Faktury - sprzedaż" i znajdując się tam, wybrać z górnego paska przycisk "Ustaw". Na nowym ekranie należy przejść do zakładki "Numeracja" i wybrać stamtąd opcję Numeracja faktur zaliczkowych: "wspólna z fakturami".
01.10.2013
Zapamiętywanie daty ostatnio wystawionej faktury (przy wystawianiu wielu faktur)
Zmiana funkcjonalności
Dla ułatwienia pracy użytkownikom, którzy wystawiają wiele faktur w programie na raz (bez wychodzenia z modułu "Faktury - sprzedaż") wprowadzono zapamiętywanie daty, z jaką wystawiona została ostatnia faktura oraz proponowanie jej - zamiast aktualnej daty - przy wystawianiu kolejnej. Takie rozwiązanie pozwala na sprawne wystawianie faktur z datą wsteczną lub w przyszłości, w zależności od potrzeby.
01.10.2013
Wprowadzono wyszukiwanie pracowników na liście w module "Płace"
Zmiana funkcjonalności
Bieżąca aktualizacja wzbogaca moduł "Płace" o możliwość przeszukiwania listy osób Aktualnie zatrudnionych oraz Pełnej listy pracowników. Do tego celu służy pole nad tabelą osób. W celu wyszukania konkretnego pracownika należy wpisać część imienia/nazwiska.
01.10.2013
Dodano wykaz wykorzystanych przez pracowników dni urlopowych
Zmiana funkcjonalności
W module "Płace" dodano wykaz przedstawiający stan wykorzystanych w danym roku kalendarzowym dni urlopu. Wykaz ten ma postać zbiorczego zestawienia dla wszystkich pracowników firmy (tych, którzy są widoczni na liście w module "Płace"). Pozwala on na szybkie zorientowanie się w kwestii urlopów pracowniczych w firmie. W celu skorzystania z wykazu należy w module "Płace" wybrać przycisk "Urlopy" z kolumny przycisków po prawej stronie okna.

Uwaga, aby prawidłowo zaliczyć dany okres jako czas urlopowy, należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu przepracowanych dni w pozycji "Płaca zasadnicza" i "Wynagrodz. za urlop" przy robieniu wypłaty.
01.10.2013
Ujednolicenie tekstu oraz zmiany w Ustawie o zamówieniach publicznych
Zmiany w aktach prawnych
Od 9 sierpnia obowiązuje ujednolicony tekst Ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualny tekst opublikowany został w Dz. U. z 2013 r., poz. 907 i zastąpił on tekst z Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759. Dodatkowo do aktu obowiązują zmiany od dnia:
- 11 września wynikające z ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), zmienione zostały art. 5 oraz art. 29,
- 24 września wynikające z ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1047), w artykule 4 dodano punkt 14).

Wszystkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w grupie "Prawo dla firm" w pakiecie "Zamówienia publiczne".
01.10.2013
Zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług
Zmiany w aktach prawnych
Do Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1027), które obowiązują od dnia:
- 20 września - dotyczy art. 105b ust. 1-7 oraz ust. 10,
- 1 października - dotyczy pozostałych zmian.

Wszystkie zmiany zostały opisane oraz oznaczone w tekście aktu, który odnaleźć można w pakiecie "VAT i akcyza".
28.08.2013
Poprawiono działanie identyfikatorów w Danych Personalnych pracownika
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość ustawienia własnej nazwy dla identyfikatorów dostępnych w oknie Danych Personalnych pracownika. Korzystając z tej funkcji można przypisać do każdego pracownika dwie dowolne cechy dotyczące np. wykształcenia lub obecnych zarobków. Ustawienie własnej nazwy identyfikatora poprawia czytelność i ułatwia pracę z filtrem (dostępnym w module służącym do zarządzania personelem firmy).
28.08.2013
Zmiany w Kodeksie pracy - regulacja czasu pracy
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 23 sierpnia weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy, które wprowadza ustawa zmieniająca z 12 lipca (Dz. U. z 2013 r., poz. 896). Zmiany dają możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy. Poniżej spis najważniejszych zmian:

- Artykuł 129 stanowi, że pracodawca, w pewnych warunkach, będzie mógł wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy, co pozwala mu przykładowo ustanowić miesiąc wolny od pracy. Pracownicy zaś będą musieli odrabiać ten okres w czasie, kiedy normalnie mieliby wolne. Pracodawca musi przestrzegać minimalnych wymiarów wypoczynku.
- W artykule 140'1' zawarte są nowe informacje dotyczące różnych godzin rozpoczynania czasu pracy, które m. in. ustalają, że " ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych".
- Dodany w artykule 151 paragraf 2'1' reguluje zwalnianie pracownika od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowywanie czasu zwolnienia nie jest po nowelizacji uważane za pracę w godzinach nadliczbowych.

Znowelizowany tekst Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 Nr. 21, poz. 94) wraz z zaznaczonymi zmianami znajduje się w pakiecie przepisów "Prawo pracy".
30.07.2013
Nowy rodzaj faktury - Faktura na podstawie paragonu fiskalnego
Zmiana funkcjonalności
W bieżącej aktualizacji dodano możliwość wystawiania faktur na podstawie paragonów fiskalnych. Taki rodzaj faktury nie podlega oddzielnemu opodatkowaniu - wpisy w PKPiR oraz Ewidencji VAT dokonuje się tylko za paragon, którego faktura dotyczy. Dokument wystawiany jest w cenach brutto, aby uniknąć ewentualnych niespójności z paragonem.

Nowy rodzaj faktury dostępny jest w module "Faktury - sprzedaż" po wyborze z menu "Typ dokumentu" pozycji "Faktura na podstawie paragonu fiskalnego".
30.07.2013
Możliwość łatwego dodawania danych Odbiorcy (innego niż Nabywca) na fakturę
Zmiana funkcjonalności
Najnowsza wersja Vademecum Szefa została wzbogacona o możliwość łatwego dodawania na fakturę danych dotyczących Odbiorcy, gdy różni się od od Nabywcy. Dodanie go polega na wybraniu kolejnego kontrahenta z rozwijanej listy. Aby wystawić taki dokument należy w module "Faktury - sprzedaż" kliknąć przycisk "Odbiorca" umieszczony pod paskiem z danymi Nabywcy. Jest to funkcja szczególnie przydatna tym użytkownikom, którzy często muszą wystawiać dokumenty, w których dane Nabywcy różnią się od danych Odbiorcy.
30.07.2013
Udoskonalenie własnych wzorów wydruku
Zmiana funkcjonalności
W bieżącej aktualizacji poszerzono funkcjonalność własnych wzorów wydruku, aby obsługiwały one więcej niż jedno firmowe konto bankowe, które drukowane jest np. na fakturach. Wcześniej, w przypadku wykorzystywania własnych wzorów, możliwy był wydruk danych dotyczących tylko głównego konta bankowego firmy.

Użytkownik ma możliwość wpisania dodatkowych kont bankowych obsługiwanej w programie firmy na ekranie edycji jej danych. Służy do tego przycisk "Więcej" w wierszu z numerem konta bankowego.
30.07.2013
Ulepszono sposób zarządzania wzorami wydruków tworzonymi przez użytkownika
Zmiana funkcjonalności
Korzystanie z własnych wzorów wydruku, które użytkownicy mogą tworzyć np. do faktur czy dokumentów magazynowych, stało się prostsze. W przypadku obsługi kilku firm w programie wybór konkretnego wzoru wydruku jako domyślnego jest zapamiętywany osobno dla każdej firmy. Uprasza to pracę, gdy każda z nich stosuje odmienne wzory dokumentów.

Ekran zarządzania wzorami wydruków dostępny jest w kilku modułach po wyborze przycisku "Wzór wydruku". Każdy moduł programu dysponuje odrębną listą dodanych wzorów.
30.07.2013
Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 16 lipca wchodzą w życie zmiany do ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1155), które wprowadza ustawa zmieniająca opublikowana w Dz. U. z 2013 r., poz. 567. Zmiany spowodowane są wdrożeniem dyrektywy unijnej, która dotyczy organizacji czasu pracy osób zajmujących się transportem drogowym. Kierowcy niepozostający w stosunku pracy, czyli samozatrudnieni, są zobligowani do prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Czas pracy kierowców średnio w tygodniu nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin. Maksymalny czas pracy w tygodniu jest ustalony na 60 godzin pod warunkiem, że w ciągu 4 miesięcy średnia liczba godzin pracy na tydzień nie przekroczy 48.

Zmiany zostały oznaczone w treści aktu, który jest dostępny w pakiecie "Prawo pracy".
30.07.2013
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Zmiany w aktach prawnych
16 maja opublikowana została (publikacja w Dz.U. z 2013 r. poz. 567) ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265) oraz ustawy o czasie pracy kierowców Dz. U. z 2012 r., poz. 1155). Większość zmian wchodzi w życie od 15.08.2013, jednak zmiany dotyczące czasu pracy kierowców obowiązują od 16 lipca 2013 r.

Istotne dla przedsiębiorców zmiany w ustawie o transporcie drogowym to, m.in.:
- określono dokumenty jakie są wymagane do uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy przewoźnika drogowego oraz do uzyskania licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego;
- wprowadzono ułatwienia z dokumentowaniem sytuacji finansowej przewoźnika, jego kompetencji zawodowej oraz wymagań związanych z posiadaniem pojazdów;
- zniesiono wymagania co do niekaralności kierowców zatrudnionych lub współpracujących z firmami wykonującymi transport drogowy,
- wprowadzono rozwiązania poprawiające sytuację prawną przedsiębiorcy, gdy istnieją przesłanki do utraty dobrej reputacji;
- wprowadzono ograniczenia czasowe co do możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego przez organy kontroli w sprawach o nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorców (2-letni okres #przedawnienia#),
- rozszerzenie uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego;
- zachowanie przez przewoźników dotychczasowych uprawnień przewozowych,
- przewoźnicy zachowują dotychczasowe uprawnienia przewozowe.

Wszelkie zmiany do tej ustawy zostały oznaczone w tekście aktu, który dostępny jest w pakiecie "Transport".

Zmiany dotyczące ustawy o czasie pracy kierowców zostały opisane w osobnym wpisie do bieżącej aktualizacji.
25.06.2013
Ujednolicono tekst ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 11 czerwca zaczyna obowiązywać ujednolicony tekst ustawy z 2-go lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 672. W porównaniu z poprzednią wersją ujednoliconą aktu, nowy tekst zawiera zmiany, które wprowadzano stopniowo od listopada 2009 do grudnia 2012 r. oraz zmiany w wynikłe z przepisów ogłoszonych przed 20. kwietnia 2013 r.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest jedną z kluczowych z punktu widzenia firmy, gdyż zawiera szereg przepisów odnoszących się do jej funkcjonowania oraz określa zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców. Tekst ustawy można odnaleźć w pakiecie "Działalność gospodarcza".
25.06.2013
Zmiany w ustawie Kodeks pracy oraz innych aktach prawnych w programie
Zmiany w aktach prawnych
17 czerwca wchodzą w życie zmiany do ustawy Kodeks Pracy. Zmiany te ostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 675 i dotyczą przede wszystkim wydłużenia urlopu macierzyńskiego o 2 tygodnie oraz wprowadzenia nowego rodzaju urlopu - rodzicielskiego. Nową wersję aktu z zaznaczonymi wszystkimi zmianami można odnaleźć w pakiecie "Prawo pracy".

Nowelizacja ta pociągnęła za sobą również zmiany w innych aktach prawnych obecnych w programie:
- Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r, poz. 674), pakiet "Prawo pracy"
- Ustawie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721), pakiet "Niepełnosprawni w firmie"
- Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585), pakiet "Ubezpieczenia społeczne"
- Ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512), pakiet "Ubezpieczenia społeczne"
- Ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1121), pakiet "Prawo pracy"

Zmiany w tych aktach są jednak niewielkie i polegają na dostosowaniu brzmienia do zmian wprowadzonych w Kodeksie pracy.
25.06.2013
Wszedł w życie ujednolicony tekst ustawy o ochronie przyrody
Zmiany w aktach prawnych
W Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod pozycją 627 został opublikowany ujednolicony tekst ustawy o ochronie przyrody, który obowiązuje od 3 czerwca. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim przeniesienia części kompetencji w gestii ochrony przyrody z wojewody na regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Podano też informacje o stawkach opłat za wstęp do rezerwatów przyrody. Wszystkie zmiany można znaleźć w treści aktu, który dostępny jest w pakiecie "Ochrona środowiska".
31.05.2013
Dodano nową grupę dokumentów - Wnioski o dofinansowanie z ZFŚS
Zmiana funkcjonalności
W module KADRY, w grupie dokumentów kadrowycy - "W trakcie stosunku pracy" dodano zbiór pięciu wniosków o dofinansowanie dla pracownika z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nowe dokumenty, które z pewnością ułatwią zarządzanie kadrami w firmie to:
- wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi w związku z losową sytuacją,
- wniosek o dofinansowanie opieki nad dzieckiem w żłobku/przedszkolu,
- wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka,
- wniosek o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dziecka (obowiązuje zwolnienie podatkowe),
- wniosek o dofinansowanie wczasów pracownika.
31.05.2013
Zmiany na ekranie Danych Personalnych pracownika - własne identyfikatory
Zmiana funkcjonalności
Dane Personalne zostały rozwinięte o możliwość opisania każdego pracownika za pomocą dwóch pól (identyfikatorów) z informacjami dowolnie wybranymi przez użytkownika. Jest to elastyczne rozwiązanie, które pozwala na wprowadzenie danych na temat np. wykształcenia, posiadanych przez pracownika uprawnień, ulg i innych. Identyfikatory znajdują się w dolnej części ekranu Danych Personalnych pod nazwą "Pole własne". Wprowadzone identyfikatory można następnie wykorzystać przy wyszukiwaniu pracowników spełniających określone kryteria ( przycisk "Filtr" przy liście personelu).
31.05.2013
Otwieranie i edycja plików generowanych w Vademecum Szefa na innych komputerach
Zmiana funkcjonalności
Do dyspozycji naszych klientów oddano specjalnie przygotowaną wersję Edytora YDO, który obsługuje dokumenty generowane w programach rodziny Vademecum (format .ydo).

Faktury oraz inne dokumenty utworzone w Vademecum Szefa można teraz bezproblemowo przenosić między komputerami, nawet gdy na którymś z nich nie zainstalowano naszego programu. Dokumenty edytuje się i drukuje w ten sam, łatwy sposób.

Edytor YDO można bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej: www.bhp1.pl/edytor. Stosowna informacja pojawi się również po wybraniu z górnego menu edytora: "Plik" --> "Otwórz na innym komputerze".
31.05.2013
Osobno liczone odprowadzanie składek na FP i FGŚP
Zmiana funkcjonalności
Rozdzielone zostało odprowadzanie składek za pracowników na Fundusz Pracowniczy oraz Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Takie podejście ma ułatwiać dokonywanie rozliczeń. Wyboru w sprawie odprowadzanie składek za pracownika dokonuje się w oknie jego danych personalnych (moduł KADRY).
31.05.2013
Uproszczono instalację aktualizacji dla klientów posiadających kilka programów z serii Vademecum
Zmiana techniczna
W celu ułatwienia pracy naszym klientom, którzy posiadają więcej niż jeden program z rodziny Vademecum, zautomatyzowany został proces aktualizacji. Instalator sam wykryje, czy na komputerze użytkownika znajdują się inne programy naszej firmy oraz uzupełni je o potrzebne komponenty wymagane do poprawnego działania.
31.05.2013
Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Zmiany w aktach prawnych
Od 7-go czerwca wchodzą w życie przepisy nowelizujące rozporządzenie sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 190, poz. 1277). Nowe przepisy opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 600 ustalają, iż formularz potwierdzenia odbioru przesyłki będzie wysyłany drogą elektroniczną, o ile warunki na to pozwalają. Na formularzu elektronicznym mają znajdować się te same dane, co na formularzu tradycyjnym. Dodatkowo umieszczony będzie napis "Polecona-e".

Zaktualizowany akt prawny można odnaleźć w pakiecie "Prawo cywilne".
31.05.2013
Ujednolicono tekst Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców
Zmiany w aktach prawnych
23-go kwietnia wchodzi w życie ujednolicony tekst Rozporządzenia z 28 września 2002 dotyczącego m. in. opłat za czynności radców prawnych. Nowy tekst został opublikowany w Dz. U. z 2013 r., poz. 490 i można go odnaleźć w pakiecie "Inne przepisy".

Dodany został m.in. paragraf 6a, który określa wysokość stawek minimalnych w sprawach cywilnych, zmieniono również paragraf 12, który dotyczy tego samego zagadnienia. Nowe ragulacje dotyczą też paragraf 14 określający stawki minimalne w innych sprawach).
31.05.2013
Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
Zmiany w aktach prawnych
Od 11 maja wchodzą w życie zmiany do Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475). Zmiany te opublikowano w Dz. U. z 2013 r., poz. 551 i dotyczą:
- zasad ewidencji obrotów na kasie fiskalnej,
- zasad przeprowadzania spisu z natury (zmiany związane z nieopłaconymi w terminie wierzytelnościami oraz z - wyceną wyposażenia objętego spisem z natury na dzień likwiadacji firmy),
- określenienia sposobu zapisu zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w KpiR (dokonuje się ze znakiem minus przed wartością lub kolorem czerwonym),
- zasad ewidencjonowania kosztów użytkowania w firmie prywatnego samochodu.

Akt można odnaleźć w pakiecie "Księga przychodów i rozchodów".
29.04.2013
Nowość - dodano dwa akty prawne dotyczące kierowców
Zmiany w aktach prawnych
Pakiet aktów prawnych "Transport" został poszerzony o dwie przydatne pozycje: Ustawę z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) oraz Rozporządzenie z 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ujednolicone na mocy Dz. U. z 2013, poz. 133. Wprowadzając teksty powyższych aktów zaznaczono w nich najbardziej aktualne zmiany wprowadzane w bieżącym roku. Do załączników poszerzyły się o szereg przydatnych wzorów dokumentów wykorzystywanych przy badaniach kierowców.
29.04.2013
Nowość - Ustawa o cenach
Zmiany w aktach prawnych
Pakiet aktów prawnych "Działalność gospodarcza" został wzbogacony o Ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst ujednolicony z 21 marca 2013, Dz. U. poz. 385).
29.04.2013
Zmiany w ustawie Prawo wodne i niektórych innych aktach
Zmiany w aktach prawnych
W związku z wejściem w życie przepisów o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 165), zaktualizowany został tekst Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145). Między innymi dodany został rozdział regulujący ochronę środowiska wód morskich (Art. 61a.-61u.). Zmiany obowiązują od 07.03.2013 r. Akt prawny można znaleźć w pakiecie "Ochrona środowiska".

Dostosowano również teksty ustaw:
- o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220),
- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150),
- o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287).
29.04.2013
Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Zmiany w aktach prawnych
Od 28 kwietnia obowiązuje nowa wersja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403). Ustawę można odnaleźć w pakiecie "Działalność gospodarcza".

Wprowadzono rekompensatę za wydatki ponoszone przy próbie odzyskania należności. Zostały też ustalone maksymalne terminy płatności, które strony umowy mogą przedłużyć tylko w ściśle określonych przypadkach. Najważniejsze terminy wynoszą:
- 60 dni, gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca,
- 30 dni, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny.

Na mocy powyższej ustawy zmienia się również paragraf 2a art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296).
29.04.2013
Ujednolicono tekst ustawy o rachunkowości
Zmiany w aktach prawnych
W Dz. U. z dnia 11.03.2013 r., poz. 330 opublikowano jednolity tekst ustawy o rachunkowości, który wszedł w życie wraz z momentem wydania. W nowym tekście uwzględniono zmiany wprowadzone za pośrednictwem ośmiu nowelizacji uchwalonych w okresie od września 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316) do listopada 2012 r. (Dz.U. poz. 1342), wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 15.01.2013 r. Ustawę można odnaleźć w pakiecie "Rachunkowość".
29.03.2013
Aktualizacja formularzy VAT-7 i VAT-7K
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano wzory formularzy VAT 7 oraz VAT 7K. Z nowych druków można korzystać wybierając moduł PITy, VATy w głównym oknie programu Vademecum Szefa. Nowe wzory obowiązują od 1 kwietnia.
29.03.2013
Modernizacja modułu PKPiR, VAT - zakupy
Zmiana funkcjonalności
W związku z prośbami użytkowników zmieniono sposób funkcjonowania modułu PKPiR, VAT - zakupy, aby możliwe było wprowadzanie wpłat do faktur kosztowych, gdy data takiej wpłaty jest wcześniejsza niż wpis faktury do PKPiR. Rozwiązanie to ma uprościć pracę z programem oraz uczynić go bardziej elastycznym.
29.03.2013
Wspólna numeracja faktur, korekt do faktur oraz faktur zaliczkowych
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej wersji programu możliwe jest ustawienie wspólnej numeracji faktur wraz z korektami oraz z fakturami w rozlicznymi w systemie zaliczkowym. Użytkownik może ustawić wspólną numerację znajdując się w module Faktury - sprzedaż, klikając tam przycisk "Ustaw", znajdujący się na górnym pasku, następnie przechodząc do zakładki "Numeracja" i tam wybierając odpowiednią pozycję.
29.03.2013
Modernizacja wzoru faktury pro forma
Zmiana funkcjonalności
W związku z niedawnymi zmianami w przepisach dotyczących fakturowania zmodyfikowano w programie wzór faktury pro forma tak, by mógł on być interpretowany jedynie jako dokument handlowy (mający zadania informacyjne dla drugiej strony transakcji) a nie księgowy. Taki krok ma zminimalizować prawdopodobieństwo roszczeń ze strony urzędów podatkowych. Obecnie wzór faktury pro forma jest wyraźnie różny od wzory standardowej faktury będącej dokumentem handlowym, w związku z którym należy również opłacić podatek VAT. Mimo licznych zmian zachowane zostały niezbędne dla klientów informacje.
29.03.2013
Nowe stawki diet pracowniczych za delegacje krajowe i zagraniczne w module "ZUS, diety, km"
Zmiana wskaźników gospodarczych
Wprowadzono nowe stawki diet przysługujących pracownikom sfery budżetowej za delegacje krajowe i zagraniczne w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Nowe przepisy obowiązują do 01.03.2013 r. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Delegacje pracowników".
29.03.2013
Zmiana wysokości ograniczenia podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 03.2013 r.
Zmiana wskaźników gospodarczych
Wprowadzono nową podstawę składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, która obowiązuje w okresie III - V 2013. Można się z nią zapoznać w module "ZUS, diety, zł, km." w zakładce "Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe".
29.03.2013
Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35). Doprecyzowuje ona przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054): wprowadza definicję terenów budowlanych czy możliwość dokonania korekty podstawy opodatkowania w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Ponadto stawka VAT 23% dotyczy większej grupy artykułów. Więcej informacji można odnaleźć w pakiecie aktów prawnych.
29.03.2013
Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Zmiany w aktach prawnych
Z 1. kwietnia wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), które zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. nr 212, poz. 1338). Zmiany dotyczą również obowiązujących do tej pory załączników określających m.in. wzoru zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Więcej informacji w pakiecie aktów prawnych.
29.03.2013
Nowe rozporządzenie o dietach przysługujących za podróże służbowe
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 marca obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), które zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenia z 2002 r., Nr 236, poz. 1990 i 1991, które regulowały te kwestie. Najważniejsze zmiany dotyczą nowych stawek za diety dzienne, ryczałt za nocleg oraz ryczałt za użytkowanie komunikacji miejskiej. Nowy akt prawny można odnaleźć w pakiecie przepisów.
29.03.2013
Od 1 kwietnia obowiązują nowe teksty rozporządzeń określających wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług
Zmiany w aktach prawnych
Od 1. kwietnia wchodzą w życie rozporządzenia opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. kolejno: 356, 367, 394, które łącznie określają wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11 i VAT-12 i zastępują rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333). Teksty nowych aktów prawnych można odnaleźć w pakiecie "VAT i akcyza".
28.02.2013
Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego
Zmiany w aktach prawnych
25.02.2013
Ulepszony wzór kwartalnej ewidencji czasu pracy
Zmiana funkcjonalności
Udoskonalony został wzór kwartalnej ewidencji czasu pracy. Na wydruku są teraz automatycznie zaznaczane wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w tym wszystkie święta ruchome (Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało). Dzięki temu rozwiązaniu korzystanie z wzoru przygotowanego przez firmę Yarston stało się wygodniejsze.

Dokument jest dostępny w module "Personel" po wybraniu kolejno na drzewku ze spisem dokumentów (po lewej stronie ekranu) pozycji "Dokumenty kadrowe" --> "W trakcie stosunku pracy" --> "Listy obecności" --> "WZÓR Kwartalna ewidencja czasu pracy". Wyboru kwartału, dla którego dokument ma być wystawiony dokonuje się w górnej prawej części ekranu ustawiając datę wystawienia.
25.02.2013
Aktualizacja danych teleadresowych wszystkich placówek ZUS
Komunikaty
Baza placówek ZUS w programie została bardzo dokładnie sprawdzona, a następnie uzupełniona o najnowsze dane udostępnione przez powyższy organ administracyjny. Ważną zmianą wprowadzoną przez ZUS jest rozszerzenie działania ogólnopolskiej infolinii - Centrum Obsługi Telefonicznej - z którą petenci powinni łączyć się, zamiast używać dotychczas obowiązujących numerów telefonów przypisanych każdej placówce z osobna. Numer do COT został zapisany w danych teleadresowych pogrubioną czcionką. Dla wygody użytkowników zostały zachowane w programie numery telefonów łączące bezpośrednio z wybraną placówką ZUS. Informacje teleadresowe są dostępne po wciśnięciu przycisku "Oddziały ZUS", który znajduje się w głównym oknie programu w sekcji "Informacje"
06.02.2013
Aktualizacja formularzy VAT-7 i VAT-7K
Zmiana funkcjonalności
Zaktualizowano wzory formularzy VAT 7 oraz VAT 7K. Z nowych druków można korzystać wybierając moduł PITy, VATy w głównym oknie programu Vademecum Szefa, zaznaczając odpowiednio opcję VAT 7 albo VAT 7K, i potwierdzając swój wybór w oknie "Bilans sprzedaży, przychodów i kosztów" przyciskami dostępnymi po prawej stronie ekranu.
06.02.2013
Zmiana domyślnego wzoru faktur w programie
Zmiana funkcjonalności
Dużym zmianom został poddany moduł Faktury - sprzedaż. Domyślny wzór dla wydruku faktury został dostosowany do wymagań obecnych regulacji prawnych. Poniżej wykaz zasadniczych zmian:

- z nagłówka podstawowego wzoru faktury usunięto wcześniej obligatoryjnie umieszczane wyrażenie "VAT",

- dotychczas obowiązujący skrót "MP" używany przy rozliczaniu faktur metodą kasową przez małych podatników został zastąpiony przez dopisek "Metoda kasowa",

- zamiast zwrotu "Data sprzedaży" na wydruku faktury stosowane jest wyrażenie wynikające bezpośrednio z przepisów prawa.

W nawiązaniu do tej zmiany została dodana do programu możliwość dowolnej modyfikacji sformułowania, jakie pojawi się przed datą sprzedaży. Funkcja ta jest dostępna poprzez wybór przycisku "Ustaw" (o góry ekranu), gdy użytkownik znajduje się w module Faktury - sprzedaż. Następnie należy przejść do zakładki "Drukowanie" i zaznaczyć punkt "Własny napis przed datą sprzedaży".
06.02.2013
Korekta kosztów uzyskania przychodów za nieopłacone faktury (rachunki) - nowa funkcja modułu PKPiR
Zmiana funkcjonalności
Program został wzbogacony o funkcję, która dostosowuje go do nowych przepisów wynikających ze zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Funkcja umożliwia prostą kontrolę nad zapłatą faktur, które stanowią koszty uzyskania przychodów. Dodana została także możliwość drukowania not księgowych ułatwiających nadzorowanie stanu nieopłaconych faktur (rachunków). Więcej informacji na temat nowych funkcji można odnaleźć z instrukcji obsługi do programu Vademecum Szefa - należy wybrać przycisk "Ważne" z menu u góry ekranu i zaznaczyć pozycję "Pomoc" i odszukać dział 7.4.
06.02.2013
Przesyłanie faktur elektronicznych
Zmiany w aktach prawnych
Wprowadzono nowe rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. Nr 245, poz. 1528). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 01.01.2013 r.
06.02.2013
Zmiana zasad wystawiania faktur
Zmiany w aktach prawnych
Wprowadzone zostało nowe rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. Nr 238, poz. 1428).

Zmiany dotyczą przede wszystkim informacji jakie mają znaleźć się na fakturze i - jednocześnie - wprowadzanie ich zwykle nie jest obligatoryjne. Szczegółowe regulacje odnaleźć można w paragrafie 5. Nowe regulacje weszły w życie z dniem 01.01.2013 r.
06.02.2013
Zmiany w ustawach o PIT i CIT
Zmiany w aktach prawnych
Z dniem 01.01.2013 weszła w życie ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. Nr 226, poz. 1342). Wprowadza ona zasadnicze zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 64, poz. 361, z późn. zm.) głównie za sprawą dodania art. 24d, który obliguje podatnika do odliczenia od kosztów uzyskania przychodów kwot uprzednio do nich zaliczonych, a wynikających z nieopłaconych faktur (rachunków). By zagwarantować opłacenie należnego podatku przewiduje się również wariant zwiększenia przychodów, które będzie można skorygować po uregulowaniu kwot wynikających z ww. faktur (rachunków) Analogiczne zmiany zostały wprowadzone do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.). Nowe przepisy dążą do ograniczenia problemu zatorów płatniczych dzięki zmniejszeniu swobody podatników w generowaniu sztucznych kosztów uzyskania przychodów.
06.02.2013
Ustawa o odpadach
Zmiany w aktach prawnych
Weszła w życie nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 5, poz. 21), która dostosowuje polskie prawo do wymogów unijnych. Można ją odnaleźć w pakiecie aktów prawnych.
31.12.2012
Zapisywanie dokumentów do edycji w MS Word
Przypominamy
Dokumenty pierwotnie wygenerowane w Edytorze YDO zapisać można w formacie rtf, który z łatwością otwiera się oraz edytuje w MS Word. W tym celu należy kliknąć "Plik" w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać należy pozycję Zapisz jako... W kolejnym kroku należy nadać nazwę dla pliku oraz wybrać lokalizację zapisu. W celu zapisania dokumentu w formacie rtf należy rozwinąć listę w pozycji "Zapisz jako typ:" (dolna część ekranu) i wybrać pozycję "Pliki RTF (*.rtf)"
30.11.2012
Zapamiętywanie ustawień filtra w spisie faktur i dokumentów magazynowych
Zmiana funkcjonalności
Dzięki zmianom wprowadzonym w modułach Faktury - sprzedaż oraz Magazyn przeglądanie wystawionych dokumentów stało się prostsze i szybsze. Od tej pory przełączanie się między dokumentem a spisem dokumentów nie powoduje resetowania się ustawień filtra. Wpisany tekst (np. nazwa kontrahenta), wybrana waluta, czy też przedział czasowy zostaną zapamiętane aż do zakończenia pracy w module.
30.11.2012
Zmiany w powstawaniu obowiązku podatkowego dla Małego Podatnika
Zmiana funkcjonalności
Program został dostosowany do zmian w ustawie o podatku VAT dotyczących małego podatnika wchodzących w życie 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z art. 21 ust. 1-2 w okresie w którym podatnik stosuje metodę kasową obowiązek podatkowy powstaje:
- z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku, gdy odbiorcą jest podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
- z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi na rzecz podmiotu innego niż powyżej (w praktyce najczęściej osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej).
Zniesiony zatem został obowiązek opłacenia podatku VAT od nieuregulowanych płatności za faktury. Do tej pory obowiązek podatkowy powstawał najpóźniej 90. dnia od wystawienia faktury. Od nowego roku podatek opłaca się tylko od faktycznie opłaconych należności.
W przypadku podmiotów niebędących czynnymi płatnikami VAT termin powstania obowiązku podatkowego został przedłużony do 180. dni od wydania towaru lub wykonania usługi.
W przypadku stosowania metody kasowej w programie Vademecum Szefa w czasie wystawiania faktury należy określić, czy dla danej transakcji stosowane jest ograniczenie opóźnienia powstania obowiązku podatkowego do 180. dni, czy też opóźnienie jest bezterminowe - to znaczy obowiązek powstaje tylko w przypadku zarejestrowania zapłaty za daną fakturę.
Domyślne ustawienie tej opcji dostępne jest pod przyciskiem Ustaw w zakładce Ewid. VAT i PKPiR
30.11.2012
Spis z natury (remanent) w PKPiR
Zmiana funkcjonalności
Do modułu PKPiR, VAT - zakupy dodany został przycisk "Spis z natury". Nowa funkcja umożliwia określenie i zapamiętanie wartości spisu z natury dokonywanego na zakończenie roku podatkowego. Informacja ta następnie może zostać umieszczona odpowiednio na końcu oraz na początku PKPiR poza zasadniczą tabelą.
30.11.2012
Informacja o opłaconych składkach na ubezpieczenia (wystawianie RMUA)
Przypominamy
Na podstawie art. 24 ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378) do dnia 28 lutego 2013 r. płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu pierwszy raport zawierający informacje o opłaconych składkach (podobnie jak w RMUA) za rok poprzedni w podziale na poszczególne miesiące. Informacje odnośnie składek za poprzedni miesiąc płatnik składek jest obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego nie częściej niż raz na miesiąc.
Nie ma zatem obowiązku wystawiania RMUA co miesiąc dla każdego ubezpieczonego bez uprzedniego żądania.
31.10.2012
Wyrok TK w sprawie świąt przypadających w dzień wolny od pracy
Zmiany w aktach prawnych
Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. 8 października 2012 r. utracił moc Art.130 § 2'1'. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94). W związku z wyrokiem każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dotychczas w przypadku, gdy święto przypadało na dzień wolny od pracy - zgodnie z przyjętym rozkładem pracy - wymiaru czasu pracy nie obniżano.
30.09.2012
Faktura VAT zaliczka
Zmiana funkcjonalności
Do modułu Faktury - sprzedaż dodany został mechanizm wystawiania faktur zaliczkowych. Dokumenty wystawiane w systemie zaliczkowym rozróżnione zostały na trzy rodzaje - pierwsza faktura VAT zaliczka, kolejna zaliczka oraz Faktura VAT po wydaniu towaru/wykonaniu usługi.
Towary bądź usługi, których dotyczy zamówienie (umowa) - na poczet której wpłacane są zaliczki - określa się jedynie na pierwszej fakturze VAT zaliczka.
Wysokość otrzymanej części bądź całości należności określa się osobno na każdej fakturze.
Przy wystawianiu kolejnej faktury wystarczy wybrać już wystawioną - pochodzące z niej wymagane informacje (nr faktury, data, podatek VAT etc.) zostaną automatycznie wstawione na dokument.
W przypadku, gdy po wydaniu towaru bądź wykonaniu usługi faktury zaliczkowe nie obejmują całej ceny brutto należy wystawić końcową fakturę VAT. Taka faktura wystawiana jest na zasadach ogólnych, z tym, że jej wartość jest pomniejszona o wartość otrzymanych części należności, a VAT pomniejszany jest o VAT już opłacony. Odpowiedni dokument dostępny jest w programie.
Jeżeli faktury zaliczkowe obejmują całą ceną brutto po wydaniu towaru bądź wykonaniu usługi nie wystawia się dodatkowej faktury.
Wraz z wystawianiem faktury VAT zaliczka dokonywany jest odpowiedni wpis w Ewidencji VAT. Wpis w PKPiR należy dokonać ręcznie. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydania towaru lub wykonania usługi bądź uregulowania należności (jeżeli ma ono miejsce wcześniej).
Ze względu na brak uregulowania kwestii opłacania podatku VAT w przypadku faktur zaliczkowych, gdzie występuje kilka stawek VAT, w programie zablokowana została możliwość wystawiania takich faktur.
31.07.2012
Kreator www - własna strona internetowa
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji do programu Vademecum Szefa dodany został moduł Kreator www. Po jego otwarciu uruchomiony zostanie całkowicie nowy program, który pozwala na tworzenie stron internetowych.

W realiach dzisiejszej gospodarki, gdzie konkurencja jest duża i nie można sobie pozwolić na zostanie w tyle, zdecydowana większość przedsiębiorstw posiada własną stronę w Internecie. Tworzenie stron internetowych jest przez to cenioną i poszukiwaną umiejętnością, której zdobycie wymaga dużo czasu oraz specjalistycznej wiedzy. Jednak dzięki Kreatorowi www praktycznie każdy jest w stanie stworzyć stronę w Internecie. Wystarczy spróbować.

Do obsługi Kreatora www nie jest potrzebna znajomość specjalistycznych języków programowania, w jakich tworzone są strony internetowe, ani wyjątkowe kompetencje informatyczne. Stronę internetową może stworzyć każdy, kto potrafi obsługiwać popularne programy biurowe wykorzystywane na co dzień. W Kreatorze www strona internetowa powstaje równi szybko i łatwo jak strona tekstu, czy prezentacja. Całość może być gotowa już w 10 minut.
Program daje możliwość zamieszczania dowolnych tekstów, tabel z cennikiem, galerii obrazów i zdjęć, animacji, projektowania formularzy kontaktowych oraz wiele innych. Tworząc stronę z Kreatorem www nikt nie narzuca, co ma się znajdować na stronie i jak ma wyglądać.
Dzięki odrobinie kreatywności można stworzyć oryginalną i wyróżniającą się stronę internetową.

Samodzielne stworzenie strony internatowej za pomocą Kreatora www eliminuje wysokie koszty związane ze zlecaniem takiej pracy projektantom. Przede wszystkim jednak, pozwala zadecydować, jaka dokładnie będzie zawartość strony, którą później można zmieniać w dowolnym momencie.
Program przeznaczony jest także dla osób, które posiadają już własną stronę. Dotychczasową zawartość swojej witryny bez trudu można przenieść do Kreatora www.

Kreator www jest ciągle rozwijany, dlatego w przyszłości należy spodziewać się zwiększenia możliwości programu.
Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji zmian.
28.05.2012
Własne wzory dokumentów w modułach Faktury - sprzedaż oraz Magazyn
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji kontynuowane są zmiany dotyczące sposobu generowania dokumentów w modułach Faktury - sprzedaż oraz Magazyn. Do programu dodana została możliwość tworzenia własnych wzorów wydruków faktur oraz dokumentów magazynowych. Dzięki nowym funkcjom użytkownicy zyskują możliwość:
- dodania na wydruk własnego logo
- zawarcia dodatkowych identyfikatorów takich jak nr KRS, GIOŚ, etc.
- zmiany nagłówka dokumentu (np. Faktura VAT Zaliczka)
- usunięcia niepotrzebnych informacji (np. data sprzedaży w przypadku faktur zaliczkowych)
- opracowania kopii dokumentu w języku obcym
- wstawienia pieczęci prewencyjnej
- a także wiele więcej opcji dostosowania do indywidualnych potrzeb.
Zachęcamy do wypróbowania możliwości, jakie daje tworzenie własnych wzorów dokumentów.
Szczegółowe informacje na temat obsługi nowej funkcjonalności odnaleźć można w instrukcji Vademecum Szefa (otwieranej za pomocą klawisza F1) w punkcie 6.12. Ekran: Wzór wydruku.
28.05.2012
Automatyczne obliczanie marży i narzutu
Zmiana funkcjonalności
W module Faktury - sprzedaż zmieniony został ekran wstawiania towaru/usługi do dokumentu. Nowa funkcja automatycznie oblicza marżę, narzut i zysk ze sprzedaży przed wstawieniem towaru/usługi na fakturę, co pozwala na szybkie oszacowanie opłacalności transakcji. Obliczenia podawane są w zależności od wybranego cennika, procentowego upustu, a także sprzedawanej ilości.
W celu prawidłowego działania opisywanej funkcji niezbędne jest uprzednie dostosowanie cenników danego artykułu/usługi oraz jego ostatniej ceny zakupu.
28.05.2012
Zmiana wzoru karty wypadku w drodze do lub z pracy
Zmiany w aktach prawnych
Na mocy Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 482) od 7.05.2012 r. obowiązuje nowy wzór karty wypadku w drodze do lub z pracy.
Zmiany mają pomniejszy charakter, związany z dostosowaniem wzoru karty do nowych przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
30.03.2012
Zmiana wydruków w module Faktury - WAŻNE
Zmiana funkcjonalności
W obecnej aktualizacji zmieniony został sposób generowania dokumentów w modułach Faktury - sprzedaż oraz Magazyn.
Od teraz po kliknięciu Drukuj, bądź po zgodzie na wydruk dokument zostanie wygenerowany w Edytorze YDO zamiast w zwykłym podglądzie wydruku.
Dzięki takiemu działaniu umożliwione zostało wprowadzanie pewnych zmian na samym wydruku, których nie uda się wprowadzić na ekranie modułu. Można zatem zmienić na przykład język w którym wydrukowana będzie faktura, wkleić logo przedsiębiorstwa, czy też pieczęć prewencyjną.
UWAGA - należy pamiętać, iż informacje istotne z punktu widzenia obowiązku podatkowego wprowadza się w modułach Faktury i Magazyn, a nie na wydruku w Edytorze YDO.
Po wygenerowaniu wydruku w Edytorze YDO wszelkie zmiany wprowadzone do tego dokumentu odnosić się będą jedynie do tego wystąpienia. Za każdym razem, gdy dokument wybierany jest do wydruku następuje jego ponowne wygenerowanie na podstawie informacji wprowadzonych w modułach programu.
Jeżeli zatem wygenerujemy na przykład fakturę, zmienimy jej język (bądź wprowadzimy jakiekolwiek inne zmiany) i ją wydrukujemy, to następnym razem, gdy będziemy generować tę fakturę (po kliknięciu Drukuj) wytworzy się ona w języku polskim (gdyż w takim języku została ona opracowana w module Faktury).
Pod przyciskiem Ustaw w modułach Magazyn i Faktury w zakładce Drukowanie - stary system możliwe jest pozostawienie generowania niektórych dokumentów w dotychczasowym systemie.
W kolejnych aktualizacjach planowane jest wprowadzenie możliwości opracowania własnych wzorów wydruków dokumentów.
30.03.2012
Ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zmiana funkcjonalności
W module Płace w Innych wynagrodzeniach wprowadzone zostało ustawienie, które umożliwia wyłączenie ograniczania składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Opcja taka przydatna jest w przypadku wypłat o niskiej wysokości z tytułów określonych w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027) w art. 83 ust. 3 pkt. 6
30.03.2012
Faktura VAT WE uproszczona
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zmieniony został sposób wystawiania Faktury VAT uproszczonej na mocy art. 135-138 ustawy o podatku od towarów i usług.
Po wybraniu tego typu dokumentu ekran na którym wprowadza się dane do faktury został ograniczony tylko do tych pozycji, które są wymagane na fakturze uproszczonej. Każdy towar, czy usługa wprowadzona na listę zostanie zapisany z domyślną stawką "nd." w Ewidencji VAT sprzedaż. Nie ma zatem więcej potrzeby wprowadzania tej stawki ręcznie.
Na wydruku Faktury VAT WE uproszczonej zlikwidowane zostały pozycje, w których wykazywana była kwota podatku oraz - w przypadku wystawiania faktury w obcej walucie - przeliczenie podatku na PLN.
30.01.2012
Kwalifikacja przychodów na potrzeby podatkowe
Zmiana funkcjonalności
W Karcie przychodów pracownika w module Płace w części poświęconej innym przychodom dodana została nowa kolumna "PIT źródło uzyskania".
W kolumnie tej pokazywana jest informacja odnośnie zakwalifikowania danego przychodu na potrzeby PIT-11. Zmiany w kolumnie PIT źródło uzyskania wprowadza się po oznaczeniu pożądanej pozycji i kliknięciu przycisku Zmień po prawej stronie. Błędne wpisy usuwać można za pomocą znajdującego się powyżej przycisku.
30.01.2012
Zmiana wysokości składki na ubezpieczenie rentowe.
Zmiany w aktach prawnych
Od 1 lutego 2012 r. w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585) wprowadzone zostały zmiany na mocy których składka rentowa finansowana przez płatnika składek wzrasta z 4,5% do 6,5% podstawy wymiaru (art. 16 ust. 1b). Stąd łączna stopa procentowa składki na ubezpieczenie rentowe wynosi 8,00 %.
Zmiana ta została wprowadzona do modułu Płace, a także ZUS, diety, zł./km.
03.01.2012
Nowy, aktywny formularz PIT - 11
Zmiana funkcjonalności
Do programu wprowadzona została aktualna, 19 wersja formularza PIT - 11 obowiązująca od stycznia 2012 roku. Informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracownika wydrukować można w module Płace.
03.01.2012
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmiany w aktach prawnych
Ustawia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) z dniem 1 stycznia 2012 r. została znowelizowana.
Wybrane zmiany:
Do innych źródeł przychodu włączone zostały wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dla spadkobiercy po śmierci oszczędzającego (art. 20 ust. 1). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58b wypłaty transferowe tych środków są zwolnione z opodatkowania.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2b oraz ust. 6g odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od osiągniętego dochodu dokonuje się w zeznaniu podatkowym.
Na podstawie zmian w art. 44 ust. 3 oraz 6 od 1 stycznia 2012 r. od uzyskanych dochodów (poniesionej straty) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą o której mowa w art. 14 (ryczałt) oraz osiągających dochody z wynajmu lub dzierżawy zaliczki miesięczne wpłaca się przez cały rok. Zaliczka za ostatni miesiąc lub kwartał nie jest wpłacana, jeżeli podatnik przed upływem terminu wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty. Za dochód osiągnięty w grudniu 2011 roku podatek wciąż opłaca się wraz z deklaracją roczną.
03.01.2012
Zmiany w Ustawie o podatku akcyzowym
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626):
Od początku stycznia 2012 roku obrót wyrobami węglowymi opodatkowany jest akcyzą (art. 9a)
Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych powstaje z dniem wydania wyrobów, a w przypadku potwierdzenia transakcji fakturą - z dniem jej wydania (art. 10 ust. 1a oraz 1b).
Podatnik ma obowiązek obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 21a).
W art. 31a określone zostały przypadki w których zwalnia się od akcyzy przy obrocie wyrobami węglowymi. Zgodnie z ustępami 3-7 warunkiem zwolnienia jest dołączanie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy, a także prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych z opodatkowania.
Wartość opałowa wyrobów węglowych dla celów poboru akcyzy ustalona jest w art. 88 ust. 6.
03.01.2012
Zmiany w ustawie o podatku VAT
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) została zaktualizowana zgodnie z przepisami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2012 roku.
Wybrane zmiany:
Od 1 stycznia 2012 roku kwota łącznej wartości wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) po przekroczeniu, której powstaje obowiązek składania informacji za okresy miesięczne uległa zmniejszeniu z 500 tys. zł do 250 tys. zł.
03.01.2012
Zmiany w Kodeksie Pracy
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94):
Wraz z początkiem 2012 roku wymiar urlopu ojcowskiego wydłużony został do 2 tygodni (art. 183'3' §1).
Od stycznia 2012 roku zaległy urlop pracownikowi należy udzielić do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168). Zmiana ta dotyczy także urlopu zaległego za rok 2011.
Projekt przebudowy obiektów budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy dłużej nie muszą być opiniowane przez rzeczoznawców (art. 213 §1 oraz art. 283 §2 pkt. 2).
03.01.2012
Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585):
Od stycznia 2012 roku podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (art. 18 ust. 5b). W styczniu i lutym 2012 roku podstawa wynosić będzie 2 049,60 zł (tj. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2011 roku, wynoszącego 3 416,00 zł).
03.01.2012
Zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w Ustawie dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681):
Zgodnie z art. 5 ust. 2a zgłoszenie identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący podatnikami VAT. Pracodawca w związku z tym nie dokonuje zgłoszenia identyfikacyjnego zatrudnionych przez siebie osób.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez podatnika nieobjętego NIP-em za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie aktualnego miejsca zamieszkania w składanej deklaracji bądź innym dokumencie podatkowym (art. 9 ust. 1d).
03.01.2012
Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879):
Do celów ustalenia czasu pracy kierowców zdefiniowana została pora nocna - to okres 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 7.00 (art. 2 pkt. 6a).
Pracodawca jest obowiązany uzyskać od kierowców oświadczenie na piśmie o o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu (art. 24 pkt. 2).
Dopuszczona została możliwość tworzenia indywidualnych rozkładów czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin - w stosunku do wszystkich kierowców wykonujących transport drogowy (art. 15 ust. 1).
W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną nie ewidencjonuje się godzin pracy (art. 25 ust. 1a).
03.01.2012
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874):
Odpowiedzialność za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego została rozciągnięta na osoby zarządzające przedsiębiorstwem oraz inne osoby wykonujące czynności związane z transportem drogowym (art. 1 ust. 2 pkt. 2).
W przypadku cofnięcia licencji lub jej wygaśnięcia dokumenty związane z przewozem drogowym mają być przechowywane przez rok (art. 33a).
Wprowadzenie nadawanej przez ministra infrastruktury państwowej odznaki "Wzorowy Kierowca" dla najbardziej doświadczonych i wyróżniających się kierowców (art. 39n).
Zmiany w zakresie uprawnień kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego (art. 50, 55, 56, 73).
Zmianie uległy przepisy dotyczące kar pieniężnych za naruszenia obowiązków lub warunków związanych z transportem drogowym. Nowy taryfikator znajduje się w załącznikach do ustawy.
03.01.2012
Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Zmiany w aktach prawnych
Wybrane zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 721):
Zmiana wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem w celu uzyskania statusu zakładu pracy chronionej (art. 28 ust. 1 pkt. 1)
Na podstawie zmian w art. 15 ust. 2 ograniczenie wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stosuje się po wydaniu przez lekarza zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.
03.01.2012
Identyfikator Podatkowy - WAŻNE
Przypominamy
W związku ze zmianami w Ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681) od stycznia 2012 r. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, a które objęte są rejestrem PESEL to właśnie numer PESEL staje się identyfikatorem podatkowym, używanym na przykład w PIT-11.
Proszę o wprowadzenie odpowiednich numerów dla każdego pracownika na ekranie Dane personalne.
W każdym przypadku po wprowadzeniu NIP będzie on traktowany jako identyfikator podatkowy.
Jeżeli dla danego pracownika wprowadzony został jedynie numer PESEL, to będzie on używany jako identyfikator podatkowy.
Jeżeli nie zostanie określony żaden z tych numerów, to przy próbie zapisu pojawi się komunikat przypominający o wprowadzeniu odpowiedniego identyfikatora podatkowego.
29.12.2011
Nowości w programie
Zmiana funkcjonalności
Za pomocą przycisku Ważne w górnej części ekranu pod pozycją Co nowego w programie? można uzyskać dostęp do okna, w którym wyświetlane są informacje o ostatnich zainstalowanych zmianach w programie. Wiadomości te można uzyskać także w menu Ustaw po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.
Zmiany te pozwalają na sprawdzenie ostatnich zmian w programie po tym, jak przestaną się automatycznie pokazywać po uruchomieniu Vademecum.
30.11.2011
Korekta magazynowa
Zmiana funkcjonalności
Do modułu Magazyn dodany został nowy dokument, który pozwala na formalną korektę dokumentów magazynowych WZ i PZ.
Dokument ten w elastyczny sposób pozwala dokonać korekty błędnie uzupełnionych danych w orginalnym dokumencie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż za pomocą tego dokumentu nie wprowadza się zmian w ilości danego artykułu w magazynie. Zwroty do dostawcy i od odbiorcy należy kwitować wystawiając odpowiednio WZ i PZ z podaniem odpowiedniej informacji w Uwagach.
Wystawione dokumenty KM odnaleźć można w spisie dokumentów w zakładce Korekty. Automatyczną numerację KM określa się pod przyciskiem Ustaw w zakładkach Numeracja - Korekty mag.
30.11.2011
Składka na FP i FGŚP w module Płace
Zmiana funkcjonalności
Od obecnej aktualizacji w module Płace po lewej stronie ekranu widoczna jest informacja na temat tego, czy za danego pracownika odprowadzana jest składka na FP i FGŚP. Ustawienie tej opcji zostało znacząco ułatwione, gdyż odnaleźć ją można w Danych Personalnych każdego pracownika jako jedną pozycję.
Domyślnie każdy pracownik ma zaznaczoną tę opcję, chyba, że w momencie instalacji aktualizacji skończył odpowiednio - kobieta 55 lat i mężczyzna 60 lat.
29.09.2011
Aktywny formularz PIT-4R
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji wprowadzony został aktywny formularz PIT-4R deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
Od tej pory dokument ten generowany i uzupełniany jest automatycznie. Formularz ten posiada także funkcję przeliczania, która pozwala na jego uzupełnienie w przypadku wprowadzania zmian we wszelkich wierszach deklaracji.
29.09.2011
Zmiany w Numerze Identyfikacji Podatkowej
Zmiany w aktach prawnych
Dnia 1 września 2011 r. wszedł w życie szereg zmian dotyczących Numeru Idenfytikacji Podatkowej wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016). Zmiany te obejmują przede wszystkim fakt, iż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej głównym identyfikatorem podatkowym staje się numer PESEL i nie można od niej żądać identyfikacji na podstawie numeru NIP. Numer ten pozostaje identyfikatorem dla przedsiębiorców oraz dla podatników VAT.
Zmiana ta wymagała także wprowadzenia zmian w innych przepisach podatkowych, gdzie pojęcie "numer identyfikacji podatkowej" zostało zastąpione wyrażeniem "identyfikator podatkowy", które zawiera w sobie zarówno NIP jak i PESEL w zależności od podatnika.
29.09.2011
Baza aktów prawnych
Komunikaty
W wyniku zmiany systemu pracy i weryfikacji baza aktów prawnych w programie Vademecum Szefa została bardzo dokładnie sprawdzona. Treść wszystkich najważniejszych aktów prawnych (także załączniki) została skrupulatnie porównana z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Po wprowadzeniu kilku przoczonych zmian, a także poprawieniu pomniejszych błędów użytkownicy programu Vademecum Szefa mają pewność, iż baza aktów prawnych, którą mają zainstalowaną na komputerze jest prawidłowa.
Jednocześnie przypominamy, iż data, która widać w prawym dolnym rogu głównego ekranu jest datą ostatniej weryfikacji bazy aktów prawnych.
27.07.2011
Podstawa naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Zmiana funkcjonalności
W module płace przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wprowadzona została możliwośc wskazania, które z 12 ostatnich miesięcy mają być brane jako podstawa do wyliczeń.
Do tej pory wszystkie miesiące z wybranego zakresu były brane pod uwagę. Od obecnej aktualizacji istnieje możliwość ręcznego wskazania które konkretnie miesiące mają być podstawą do obliczeń. Czynności tej dokonuje się za pomocą oznaczenia znakiem v pożądanych miesięcy.
Opcja ta jest przydatna na przykład w przypadku wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy następujący w miesiącu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.
27.07.2011
Analiza sprzedaży
Zmiana funkcjonalności
W module Faktury - sprzedaż wprowadzona została możliwość sporządzania analizy sprzedaży dla poszczególnych kontrahentów.
27.07.2011
Nowa pozycja na ekranie początkowym.
Komunikaty
Począwszy od niniejszej aktualizacji do ekranu początkowego dodana została kategoria Przypominamy.
W pozycji tej zawatre będą krótkie opisy tych funkcji programu, z którymi użytkownicy mogą czasami mieć kłopot, bądź nie wiedzą o ich istnieniu, czy też zastosowaniu.
27.06.2011
Zaświadczenia i oświadczenia.
Zmiany w aktach prawnych
Baza aktów prawnych została dostosowana do licznych zmian, jakie wynikają z Ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622). Na mocy tej ustawy różnego typu zaświadczenia jakie wymagane były w myśl przepisów np. o Kodeksie Postępowania Administracyjnego, prawa drogowego, ordynacji podatkowej, czy podatku VAT mogą być zastąpione przez oświadczenia (np. oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne zamiast takowego zaświadczenia).
27.06.2011
Przekształcenie w jednoosobową spółkę prawną.
Zmiany w aktach prawnych
Baza aktów prawnych została uzupełniona o przepisy wynikające z Ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622). Zmiany jakie wynikają z niniejszej ustawy, a które odnoszą się m.in. do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulują kwestię przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.
17.06.2011
Nowe karty ewidencji czasu pracy
Zmiana funkcjonalności
W odpowiedzi na uwagi zgłaszane przez użytkowników programów z rodziny Vademecum wprowadzone zostały zmiany kartach ewidencji czasu pracy.
Obok karty kwartalnej wprowadzona została nowa lista, która spełnia wymogi jakie stawiane są przed ewidencją wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r., a która jednocześnie służy jako lista obecności. Kartę tę można odnaleźć w dokumentach kadrowych w folderze "W trakcie stosunku pracy".
Zmianom uległa także roczna karta ewidencji czasu pracy, dzięki czemu stała się bardziej przejrzysta i łatwiejsza w użytkowaniu.
31.05.2011
Nowy przycisk - nowe funkcje
Zmiana funkcjonalności
W najnowszej aktualizacji zmieniony został pasek górnego menu w celu przystosowania go do nowej funkcji programu.
Pod przyciskiem "Informacje" uzyskują Państwo szybki dostęp do wielu interesujących stron w Internecie. Za ich pomocą można łatwo wyszukać informacje na temat przedsiębiorstw jak np. nr KRS, Regon, NIP UE, kod pocztowy, a także kursy walut, rozkłady jazdy, książki telefoniczne i wiele innych.
Zapraszamy do zapoznania się z zaproponowanymi przez nas przydatnymi adresami stron. Jednocześnie gorąco zachęcamy do dzielenia się propozycjami innych wartych uwagi stron, które mogą być przydatne dla użytkowników programów z rodziny Vademecum.
28.04.2011
Zmiany w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych
Zmiany w aktach prawnych
Baza aktów prawnych została dostosowana do zmian wynikających z "Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych" (Dz. U. z 20011 Nr 75, poz. 398), która przenosi część składki na ubezpieczenie emerytalne na subkonto w ZUS-ie.
31.03.2011
Import danych pracowników
Zmiana funkcjonalności
Import danych w module Personel/Kadry rozbudowany został o obsługę plików typu CSV.
Informacje jakie mogą zostać zaimportowane poszerzone zostały także o pole Dodatkowe informacje. Dzięki tej funkcji możliwe staje się wczytanie na przykład identyfikatorów nadanych pracownikom, informacji o orzeczonym stopniu niepełnosprawności etc.
31.03.2011
Nowy system informowania o nowościach w programie
Komunikaty
Od tej pory program sam wykryje jaka nowa zawartość pojawiła się w Państwa programie. System wykrywa - niezależnie od częstotliwości dokonywania aktualizacji - jakie zmiany zaszły w programie od ostatniej aktualizacji, a następnie wyświetla je w różnych grupach (nowe funkcje programu, zmiany w przepisach prawa, zmiany wskaźników urzędowych etc.).
Dzięki nowej funkcji w łatwy sposób można dowiedzieć się jakie zmiany wprowadza instalowana aktualizacja, co pozwala na zapoznanie się z nowymi funkcjami programu.
25.03.2011
Magazyn - wystawianie WZ na podstawie zamówienia
Zmiana funkcjonalności
Została dodana możliwość wystawiania WZ na podstawie zamówienia
25.03.2011
Faktury - wykaz - nowe funkcje
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzono możliwość wyboru informacji wyświetlanych w ostatniej kolumnie wykazu dokumentów (faktur itp.): kwota do zapłaty, wartość dokumentu netto, a także wysokość zysku, narzutu lub marży na danej fakturze. Wartości te są również sumowane.
25.03.2011
Internetowa modyfikacja komponentów programu
Zmiana techniczna
Do programu wprowadzony został system internetowej modyfikacji najważniejszych komponentów programu. Od tej pory program po uruchomieniu sam sprawdzi, czy w Internecie dostępne są usprawnienia, a następnie pobierze je i zainstaluje. System ten podnosi niezawodność programu, a także automatyzuje niektóre czynności.
25.03.2011
Nowe formularze PIT 2, 11, 12
Zmiany w aktach prawnych
Do programu zostały dodane nowe formularze deklaracji podatkowych PIT 2, PIT 11 i PIT 12.
02.03.2011
Udostępnianie wzorów dokumentów w innych firmach
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzona została możliwość udostępniania wzorów dokumentów i dokumentów stworzonych w jednej firmie. Od teraz dokumenty stworzone w modułach "Szkolenia", "Personel" oraz "Dokumenty", które zostaną udostępnione za pomocą przycisku "Udostępnij" znajdującego się nad listą dokumentów, będą widoczne także po przełączeniu się na inną firmę w drzewku dokumentów oraz pod przyciskiem "Spis własnych".
31.01.2011
Faktury - wiele nowych funkcji
Zmiana funkcjonalności
Wprowadziliśmy:
1) funkcję pozwalającą na tworzenie faktur na podstawie faktur pro forma lub zamówień (opcja ta działa analogicznie jak tworzenie faktur na podstawie wielu WZ-etek)
2) możliwość zaprogramowania wydruku 1 oryginału faktury i 2 kopii
3) opcję wygenerowania wydruku faktury bez napisów oryginał i kopia
4) analizy sprzedaży dla operacji w innych walutach niż złoty
5) udoskonalone sortowanie na spisach (np. spis faktur) poprzez zastosowanie stabilnego algorytmu sortowania
6) możliwość wydruku druku KP do wprowadzonej wpłaty na spisie faktur (dla wpłaty oznaczonej jako zapłacono gotówką) - niezależnie od głównego ustawienia wydruku dokumentów KP ustawionych pod przyciskiem Ustaw opcję wydruku zestawienia faktur z jednego dnia.
31.01.2011
Płace - nowe funkcje
Zmiana funkcjonalności
1) Wprowadziliśmy nową funkcję w bilansie - pokazuje ona całkowity koszt płacowy, który musi ponieść pracodawca.
2) Poprawiliśmy dodawanie nowych pracowników tak aby na bilansie ich nazwiska były umieszczane alfabetycznie.
31.01.2011
Nowe deklaracje VAT 7 i VAT 7K
Zmiany w aktach prawnych
Dodaliśmy do programu nowe formularze deklaracji podatkowych VAT 7 i VAT 7K
17.12.2010
PDF Creator dla Windows 64-bitowych
Zmiana techniczna
Dołączyliśmy do programu nową wersję programu do tworzenia z programu "Vademecum Szefa" plików w formacie pdf. (działa ona między innymi na 64 bitowych systemach Windows)
17.12.2010
Wyszukiwanie informacji w załącznikach do aktów prawnych
Zmiana techniczna
W aktach prawnych wprowadziliśmy możliwość wyszukiwania również w załącznikach do aktów prawnych. Wybierając wyszukiwanie wg słów można skorzystać z dodatkowej opcji "Szukaj również w załącznikach". Wpisując wybraną frazę program wyszuka ją w treści załącznika a ponadto wszystkie kolejne wystąpienia tej frazy w wybranym załączniku. Oprócz tego program został wzbogacony o możliwość wyszukiwania w załącznikach z poziomu samego załącznika. Polega to na tym że wchodząc z poziomu aktu prawnego do załącznika u góry ekranu znajduje się wyszukiwarka frazowa, powiązana dodatkowo z przyciskami "Następny" i "Poprzedni" dzięki, którym można łatwo odnaleźć kolejne wystąpienie i które ułatwiają nawigację pomiędzy wyszukanymi elementami.
17.12.2010
Zmiana stawek podatku VAT
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dziennik Ustaw z dnia 17 grudnia 2010 r. Nr 238, poz. 1578)
Ustawa wprowadza między innymi zmiany do ustawy o podatku VAT dotyczące nowych stawek podatku VAT.
17.12.2010
Zmiana stawek akcyzy
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw z dnia 30 listopada 2010 r. Nr 226, poz. 1477)
Zmieniono stawki akcyzy oraz definicje niektórych produktów z zawartością tytoniu.
02.12.2010
Nowe stawki VAT w 2011 r.
Zmiana funkcjonalności
Program został gruntownie zmieniony i dostosowany do zapowiedzianych zmian w podatku VAT mających wejść w życie w 2011 r. W chwili przygotowywania aktualizacji nie była jeszcze znana prawnie obowiązująca treść ustawy o podatku VAT oraz odpowiednich rozporządzeń regulujących tą kwestię. Wszystkie zmiany wprowadzone do programu bazują na projekcie zmian do ustawy o podatku VAT.
Aby ułatwić przejście na nową podstawową stawkę podatku VAT 23% wprowadziliśmy mechanizm znajdujący się na głównym ekranie programu u góry pod przyciskiem Ustaw. Znajduje się tam przycisk 22% który zamienia się na 23% po przełączeniu na nową stawkę. W tym miejscu znajdziecie Państwo ustawienia dotyczące podstawowej stawki VAT. Możemy tam doraźnie przełączyć stawkę VAT lub przy drugim ustawieniu od razu zmienić na stałe stawkę. Od tych ustawień zależy między innymi jak będzie wyglądała ewidencja VAT sprzedaży (na wydruku ewidencja zmienia się nazwa kolumny "Stawką 22%" na "Stawką 23%"). Ponadto towarom i usługom zapisanym w bazie towarów i usług przy przełączeniu stawki VAT na 23% automatycznie zostanie zmieniona stawka VAT z 22% na 23%. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę iż należy osobiście sprawdzić jaka stawka VAT będzie obowiązywać na konkretny towar lub usługę. W nowym roku oprócz stawki podstawowej 23% w miejsce 22% pojawią się też stawki 5% i 8%, zniknie natomiast stawka 3%. Po przejściu na nową stawkę 23% program nadal będzie umożliwiał wystawianie dokumentów ze starymi stawkami (może to być przydatne szczególnie w pierwszych dniach nowego roku), ponadto będzie można dokonywać wpisów do PKPiR i ewidencji VAT zakupy dotyczących ubiegłego roku.
02.12.2010
Nowe opcje wyszukiwania w aktach prawnych
Zmiana funkcjonalności
W aktach prawnych wprowadzona została możliwość wyszukiwania również w załącznikach do aktów prawnych. Wybierając wyszukiwanie wg słów można skorzystać z dodatkowej opcji "Szukaj również w załącznikach". Wpisując wybraną frazę program wyszuka ją w treści załącznika a ponadto wszystkie kolejne wystąpienia tej frazy w wybranym załączniku. Oprócz tego program został wzbogacony o możliwość wyszukiwania w załącznikach z poziomu samego załącznika. Polega to na tym że wchodząc z poziomu aktu prawnego do załącznika u góry ekranu znajduje się wyszukiwarka frazowa, powiązana dodatkowo z przyciskami "Następny" i "Poprzedni" dzięki, którym można łatwo odnaleźć kolejne wystąpienie i które ułatwiają nawigację pomiędzy wyszukanymi elementami.
02.12.2010
Zmiany dotyczące dni wolnych od pracy
Zmiany w aktach prawnych
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dziennik Ustaw 20 sierpnia 2010 r. Nr 224, poz. 1459)
Ustawa wprowadza zmiany dodając § 2'1' do art. 130 dotyczące regulacji czasu pracy w przypadku gdy w dniu wolnym od pracy przypada święto.
30.09.2010
Zmiany w module Faktury - sprzedaż, wystawianie faktur w innych walutach
Zmiana funkcjonalności
Wprowadziliśmy zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu modułu Faktury polegające głównie na dostosowaniu modułu do wystawiania faktur w innych walutach niż złotówki. Oto szczegóły tych zmian:
1. Możliwość wystawienia faktury w innej walucie (dolar, euro oraz inne waluty europejskie)
2. Program zgodnie z wymaganiami przepisów przelicza podatek VAT na polskie złotówki.
3. Faktura jest automatycznie wprowadzana do ewidencji VAT sprzedaż oraz PKPiR w przeliczonych na złotówki wartościach.
4. Wprowadziliśmy możliwość pobrania ze strony NBP aktualnych i archiwalnych kursów walut i wpisania danego kursu bezpośrednio na fakturę.
5. Dostosowaliśmy mechanizm rejestrowania wpłat na fakturę do wpłat w innej walucie niż złotówki.
6. Ekran ze spisem faktur został wyposażony w funkcję wyboru waluty dzięki czemu możemy wybrać czy chcemy zobaczyć spis faktur wystawionych w złotówkach czy w innej walucie
7. Analogicznie do powyższego zmieniona została funkcjonalność przycisków Zadłużenie wszystkich oraz Zadłużenie nabywcy.
8. Istniejąca do tej pory w programie funkcja Rabat została zmieniona tak by działała również dla innych walut.

02.08.2010
Nowe funkcje w module Płace
Zmiana funkcjonalności
W module Płace wprowadzono kalkulatory do obliczania wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego oraz kontrolę terminu zmiany wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy (płatny przez ZUS).
02.08.2010
Zmiany w module PKPiR
Zmiana funkcjonalności
W module PKPiR, przy wprowadzaniu wpisów do PKPiR oraz ewidencji VAT zakup dodaliśmy funkcję pozwalającą na wpisanie terminu płatności naszej faktury kosztowej. Pod przyciskiem "Wpłaty" w module PKPiR możemy kontrolować nasze terminy płatności. Służy do tego mechanizm wpłat oraz możliwość generowania wydruku spisu faktur kosztowych z terminami płatności.
02.08.2010
Nowy funkcja wyszukiwania aktów prawnych
Zmiana funkcjonalności
W module Akty prawne - wyszukiwanie dodano funkcję wyszukiwania aktów prawnych wg treści ich tytułów (nazwa klawisza) - przeszukiwanie następuje w skróconych tytułach używanych w programie jak i w pełnych tytułach aktów prawnych.
02.08.2010
Nowa funkcjonalność aplikacji serwerowej
Zmiana techniczna
28.05.2010
Przypomnienia terminów badań, szkoleń i uprawnień
Zmiana funkcjonalności
Wprowadzony został nowy wzór dokumentu z przypomnieniami terminów badań, szkoleń i uprawnień. Można go zobaczyć w module "Kadry" pod przyciskiem "Ustaw" w zakładce "Przypomnienia", można też z tego poziomu ustawić aby tego rodzaju plik pojawiał się stosownie do indywidualnych preferencji. Plik jest w orientacji poziomej. Ułatwia skopiowanie informacji do programów Word, Excel, OpenOffice. Ponadto na ekranie z ustawieniami przypomnień umieściliśmy przycisk "Pokaż wykaz teraz" dzięki temu nie trzeba ponownie uruchamiać programu aby wywołać listę terminów.
28.05.2010
Zmiana wyglądu programu
Zmiana techniczna
Program "Vademecum Szefa" przeszedł mały "facelifting" i został odświeżony. Wprowadzone zmiany są konsekwencją wymagań technicznych nowych wersji systemów operacyjnych Windows - dlatego też program "Vademecum Szefa" został do nich dostosowany tak by nie wyglądał "staroświecko" na ich tle. Sądzimy że nowy wizerunek się Państwu spodoba.
28.05.2010
Zmiana dotycząca systemów Windows 64-bitowych
Zmiana techniczna
W związku z coraz większą popularnością 64 bitowych systemów Windows do programu wprowadzone zostały zmiany tak by "Vademecum" pracowało również na takich systemach.
31.03.2010
Nowe funkcje w module PKPiR
Zmiana funkcjonalności
Pod przyciskiem "Szukaj" dodaliśmy możliwość wyszukiwania wpisów z ewidencji VAT zakupy. Ponadto dodaliśmy możliwość sortowania wyników wyszukiwania dla wybranego kontrahenta. W ty celu należy w nazwie kolumny "Kontrahent" na małe kółko z prawej strony. Rozwinie się wówczas lista wszystkich kontrahentów, kliknięciem wybieramy jednego z nich i wówczas na liście pojawiają się wpisy dotyczące tylko tego kontrahenta. Opcja ta działa zarówno dla PKPiR jak i VAT - zakupy, natomiast w przypadku wyszukiwania w PKPiR ten sam mechanizm jest stosowany w przypadku kolumny "Opis zdarzenia".
Ponadto w module "PKPiR" znajduje się przycisk "Wpłaty" służący do rozliczania swoich zobowiązań, tu również zastosowaliśmy podobne mechanizmy.
31.03.2010
Nowe funkcje w modułach Płace i PITy, VATy
Zmiana funkcjonalności
Uwzględniając uwagi zgłaszane przez użytkowników programu "Vademecum Szefa" dla tak zwanych "Innych przychodów" wprowadziliśmy funkcję pozwalającą przyporządkować każdą z wypłat do odpowiedniego wiersza formularza PIT-4 oraz PIT-11 tak aby automatycznie były eksportowane do tych formularzy. Aby to zrobić należy wybrać w polu "PIT źródło przychodów" odpowiednią kategorię a następnie kliknąć na przycisk "Przypisz".
31.03.2010
Zmiany w wyglądzie programu
Zmiana techniczna
Aktualizacja wprowadza zmiany w wyglądzie programu, które dotyczą wyglądu panelu z obsługiwanymi firmami, wielkości czcionek z nazwami folderów z wzorami dokumentów w takich modułach jak "Kadry", "Umowy, Druki". Ponadto w module "Kadry" na ekranie wprowadzania danych personalnych pracownika elementy konieczne do zapisania danych pracownika zostały wyróżnione na czerwono.
31.03.2010
Nowe formularze PIT
Zmiany w aktach prawnych
Wprowadziliśmy do programu możliwość sporządzania formularzy PIT-2 i PIT-12.
01.02.2010
Nowe formularze VAT
Zmiany w aktach prawnych
Do programu wprowadziliśmy obowiązujące od dnia 01.01.2010 r. formularze deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K .