Środki Ochrony Indywidualnej – wydawanie oraz magazyn

Vademecum BHP

Środki Ochrony Indywidualnej – wydawanie oraz magazyn

Zarządzanie środkami ochrony indywidualnej, odzieży i obuwiem roboczym.

  • Zarządzanie ŚOI – zamawianie, rozliczanie, przydział, zużycie, złomowanie
  • Prowadzenie magazynu ŚOI – stany, koszty, rozmiary
  • Historia wydawanych ŚOI dla poszczególnych pracowników
  • Naliczanie i wypłaty ekwiwalentu za korzystanie z własnej odzieży i obuwia roboczego
  • Generowanie raportów i wykazów ŚOI
  • Możliwość zatwierdzania wydawania ŚOI kartą pracownika (system MiFare)
środki ochrony indywidualnej

Wygląd modułu

Środki ochrony indywidualnej wydawanie

Zobacz również informacje dotyczące modułu ŚOI - dobór

Moduły są w pełni ze sobą zintegrowane

środki ochrony indywidualnej