Środki Ochrony Indywidualnej

Vademecum BHP

Środki Ochrony Indywidualnej

Dobór środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego przy pomocy gotowych list określających rodzaj ŚOI oraz wymagań.

 • Dobór ŚOI przy pomocy gotowych list określających rodzaj oraz wymagania
 • Dobór dla każdego stanowiska z możliwością indywidualizowania dla grup i pracowników
 • Przywoływanie wyników oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska
 • Zarządzanie ŚOI – zamawianie, rozliczanie, przydział, zużycie, złomowanie
 • Prowadzenie magazynu ŚOI – stany, koszty, rozmiary
 • Historia wydawanych ŚOI dla poszczególnych pracowników
 • Naliczanie i wypłaty ekwiwalentu za korzystanie z własnej odzieży i obuwia roboczego
 • Generowanie raportów i wykazów ŚOI
 • Możliwość zatwierdzania wydawania ŚOI kartą pracownika (system MiFare)
środki ochrony indywidualnej
środki ochrony indywidualnej

Zarządzanie ŚOI

 • Zamawianie, rozliczanie, przydział i zużycie.
 • Protokoły zużycia i zwrotu.
 • Historia wydawanych ŚOI dla poszczególnych pracowników.
 • Naliczanie i wypłaty ekwiwalentu za korzystanie z własnej odzieży i obuwia roboczego.

Wygląd modułu

Środki ochrony indywidualnej dobór

Dowiedz się więcej na temat pełnej wersji programu Vademecum BHP

Również do obsługi wielu firm!